LANGILEON EGUNA, BORROKA EGUNA

Tamaño Texto-+=

Maiatzaren 1ean, urtero bezala, langileen nazioarteko eguna ospatuko dugu. Chicagoko Martiriak gogoratuko ditugu, 8 orduko lanaldia lortzeko borroka-jardunaldietan parte hartzeagatik exekutatutako sindikalista anarkistak. Ordutik aurrera, Maiatzaren 1a langileen eskubideak aldarrikatzeko eguna da mundu osoan. Data horrek gogorarazten digu borroka dela bide bakarra eta langile klasea antolatu behar garela.

Aurten, gainera, munduko COVID19 pandemiak baldintzatuta dator. Pandemia horrek osasun-krisia eragin du, eta, gaur egun, ehunka mila pertsonaren bizitza eten du planeta osoan. Gainera, modu esponentzialean larriagotu du krisi ekonomiko eta soziala, zenbatezina oraindik. Mundu mailan, kapitalismoaren gainbehera erakusten du munduaren begien aurrean. Pribatizazioek eta osasuna negozio kapitalista bihurtzeak prekarizatutako osasun-sistema publikoak kolapsora eraman ditu. e.

Krisi honek agerian utzi du funtsezko zerbitzuen balio izugarria eta zaintza-lanen zentraltasuna bizitzari eusteko orduan. Osasuna, zahar-egoitzak, etxez etxeko laguntza-zerbitzua, gizarte-zerbitzuak, garbiketa, elikadura-kate osoa, hala nola supermerkatuetako langileak, garraiolariak, nekazariak, sasoikako langileak, arrantzaleak, abeltzainak, historikoki gutxietsita, prekarizatuta eta pribatizatuta dauden funtsezko zerbitzuak eta horietako gehienak argi eta garbi feminizatuta daudenak. Negozio pribatua egiteko oinarrizko zerbitzu merkantilizatuak eta esternalizatuak, gure bizitzen kontura.

Maiatzaren 1ean, beti bezala eta gaur egun indar handiagoz, arlo publikoa eta komuna aldarrikatuko dugu, guztiontzako irakaskuntza publikoa eta kalitatezkoa, garraio publikoa, adinekoen egoitza publiko eta kalitatezkoa, osasun publikoa, unibertsala eta kalitatezkoa. Krisi hau gehien dutenek ordaindu behar dute, eta inoiz ez langileriak.

Maiatzaren 1ean gobernuei neurri ekonomikoak eskatzen dizkiegu, beste behin kapitala ez salbatzeko eta inor atzean ez uzteko Horregatik eskatzen dugu Europako funtsek suposatzen duten tranpari uko egitea, murrizketa gehiagoren eta herritarren prekarizazioaren baldintzapeko funtsak baitira. Enpresa handiak milioiz ureztatzeko erabiliko diren funtsak. Milioi askoko irabaziak dituzten enpresak, inolako lotsarik gabe ERTEei eta/edo EREei heltzen dietenak. Estatuko gobernuari eskatzen diogu azken 2 lan-erreformak berehala indargabetzeko eta bidezko kontratu sozial berri bat egiteko.

Krisi honetatik irteteak esan nahi du gehien duenak gehiago ordaintzea eta enpresa handiek erantzukizuna beren gain hartzea, gizarteari ateratzen dioten aberastasunaren zati bat itzultzen hastea eta aberastasunaren banaketa fiskalari ekarpen handiagoa egitea. Beharrezkoa da zerga-politikaren berrikuspen sakona egitea eta zerga-kenkari bat ere ez aplikatzea milioi askoko irabaziak dituzten enpresentzat.

Langile guztioi dagokigu bizitza-baldintza duinen, lan-eskubide justuen eta osasun-sistema publiko osoa, hezkuntza, zerbitzu eta prestazio publikoak indartuko dituen aberastasunaren bidezko banaketaren alde borrokatzeko ahaleginari ez uko egitea. Antolatu egin behar gara, sindikatuan edo guztien defentsarako elkarteetan.

Maiatzaren 1ak, “Normaltasun berria” deiturikoaren irteera nagusia euren etekinen defentsa bihurtu nahi dutenen erasoetatik defendatzeko antolatu beharra dagoela gogorarazten digu.

Gure bizitzek beren onurek baino gehiago balio dute. Gora langileriaren borroka! Gora langileon borroka!

ANTIKAPITALISTAK

______________________________________________________________________________________________________

El 1 de mayo, como cada año, celebraremos el día internacional de los trabajadores. Recordaremos a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas ejecutados por participar en jornadas de lucha para conseguir una jornada de 8 horas. A partir de entonces, el 1 de Mayo es un día para reivindicar los derechos de los trabajadores en todo el mundo. Esta fecha nos recuerda que la lucha es el único camino y que debemos organizarnos la clase trabajadora.
Este año, además, llega condicionado por la pandemia COVID19 mundial. Esta pandemia ha provocado una crisis sanitaria que, en la actualidad, ha interrumpido la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. Además, ha agravado de forma exponencial la crisis económica y social, aún inestimable. A nivel mundial, muestra la decadencia del capitalismo ante los ojos del mundo. Las privatizaciones y la transformación de la salud en negocio capitalista han llevado al colapso a los sistemas sanitarios públicos precarizados.

Esta crisis ha puesto de manifiesto el enorme valor de los servicios esenciales y la centralidad de las tareas de cuidado a la hora de mantener la vida. Sanidad, residencias de ancianos, servicio de ayuda a domicilio, servicios sociales, limpieza, toda la cadena alimentaria, como trabajadores de supermercados, transportistas, agricultores, temporeros, pescadores, ganaderos, servicios esenciales históricamente infravalorados, precarizados y privatizados y la mayoría de ellos claramente feminizados. Servicios básicos mercantilizados y externalizados para hacer negocio privado, a costa de nuestras vidas.

El 1 de mayo, como siempre y hoy con más fuerza, reivindicaremos lo público y lo común, la enseñanza pública y de calidad para todos, el transporte público, la residencia pública y de calidad de las personas mayores, la sanidad pública, universal y de calidad. Esta crisis la tienen que pagar los que más tienen y nunca los trabajadores.

El 1 de mayo pedimos a los gobiernos medidas económicas para no salvar una vez más el capital y dejar atrás a nadie Por eso pedimos que renuncien a la trampa que suponen los fondos europeos, que son fondos condicionados a más recortes y a la precarización de los ciudadanos. Fondos que se destinarán al riego millonario de grandes empresas. Empresas con beneficios millonarios que se acogen sin ningún pudor a ERTES y/o eres. Pedimos al gobierno del Estado la derogación inmediata de las últimas 2 reformas laborales y la celebración de un nuevo contrato social justo.

Salir de esta crisis significa pagar más quien más tiene y asumir la responsabilidad las grandes empresas, empezar a devolver a la sociedad parte de la riqueza que sacan y contribuir más al reparto fiscal de la riqueza. Es necesario hacer una revisión profunda de la política fiscal y no aplicar ni una deducción fiscal para las empresas con beneficios millonarios.

Nos corresponde a todos los trabajadores no renunciar al esfuerzo de luchar por unas condiciones de vida dignas, unos derechos laborales justos y un reparto justo de la riqueza que refuerce todo el sistema público de salud, la educación, los servicios y prestaciones públicas. Tenemos que organizarnos, en el sindicato o en las asociaciones de defensa de todos.

El 1 de mayo nos recuerda la necesidad de organizarse para defenderse de los ataques de quienes pretenden convertir la salida principal de la llamada “nueva normalidad” en la defensa de sus beneficios.

Nuestras vidas valen más que sus beneficios. ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera!

ANTIKAPITALISTAK

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This