Israelgo gobernu berria: legearekiko iraina eta palestinarrentzako mehatxu larriak

Tamaño Texto-+=

El nuevo gobierno israelí: un insulto a la ley y graves amenazas para las y los palestinos

Israelen, eskuin muturreko gobernu berri bat, arrazista, supremazista eta kolonialista bat ezarriko da abenduaren 29an, osteguna, Knesset Israelgo parlamentuaren bozketaren ondorioz.

Bere proiektu politikoagatik, bera osatzen duten pertsonalitateengatik, gobernua eratu aurretik hartu diren xedapen berriengatik, arrisku handia da palestinarrentzat eta iraingarria zuzenbidearentzat.

Gobernu honen proiektu politikoa bere jarraibideetan idatzita dago, eta horietatik hau da lehen artikulua: Juduen herriak eskubide esklusibo eta besterenezina du Israelgo Lurreko alde guztietan. Gobernuak, juduen presentziaren hedapena sustatu eta garatuko du Israelgo Lurraldeko alde guztietan: Galilea, Negev, Golan eta Judea eta Samaria. Eta aurrerago: Gobernuak Jerusalemen estatusa indartzeko lan egingo du. Israelgo palestinarren jabetza-gabetzean sakontzea, Zisjordaniako eta Golango Gainetako kolonizazioa erabat garatzea, Ekialdeko Jerusalemgo garbiketa etnikoa anplifikatzea dira, beraz, bere proiektuaren ardatz nagusiak.

Gobernu honen postu nagusiak muturreko eskuin arrazista eta bere liderrak dira: Bezalel Smotrich-ek, alderdi sionista erlijiosoaren buruak, Finantza Ministerioa lortzen du, eta Itamar Ben-Gvir-ek, Indar Juduen buruak, Segurtasun Nazionalekoa.

Inoiz ikusi gabeko zenbait lege-xedapenek Zisjordaniako politika israeldarra bi pertsonaia kaltegarri horien eskuetan jartzen dute. Smotrichek, Defentsa Ministerioan, Zisjordaniako gobernuaren ekintzen koordinatzailea eta administrazio zibileko arduraduna izendatzeko boterea izango du. Ben-Gvir poliziari botere handiagoa ematen zaio eta, bereziki, mugetako polizia, Zisjordaniako okupazio militarreko indarretako bat. Kolonoek palestinarren aurka egiten dituzten probokazio eta eraso ugarien bultzatzaileak dira orain Zisjordaniako politika israeldarraz arduratzen direnak, bereziki kolonien garapena eta palestinarren aurkako errepresioa.

Israelgo apartheid-erregimena, herri palestinarraren aurkako menderatze eta zapalkuntza sistematikoaren erregimena, gobernu honek aldarrikatutako orientabideek indartzen dute.

Nakba gertatu eta hirurogeita hamabost urtera -1948an palestinarrak beren lurretatik, herrietatik eta hirietatik kanporatzea-, eta biktimak diren jabetza kentzeko prozesua inoiz gelditu ez denean, palestinarrak berriro
kontrolik gabeko egoera baten mehatxua. Beste hondamendi bat prestatzen ari dira, nazioarteko komunitatearen koldarkeriez elikatzen ari da, zeinak uko egin baitio Israelen aurkako zigorrak hartzeari, legea etengabe urratzen ari delako. Eta hondamendi guztiak bezala, gelditzen ez badugu, hedatu egingo da, supremazismoaren, arrazakeriaren eta zuzenbidearen ukazioaren minbiziak ez baitu mugarik.

Premiazkoa da neurri sendoak, adostuak eta serioak hartzea Palestinako herria babesteko, mehatxu garbia egiten dion Estatu harrapari baten aurrean. Eta, horretarako, ekintzak behar dira, lankidetza militarraren eta segurtasunekoaren xedearekin eta zehapenekin hasita.

Palestinako gizarte zibilarekin lanean jarraitzen eta indartzen duen bitartean, AFPSk solemneki deitzen die Frantziako eta Europako agintariei erantzukizunak beren gain hartzeko: ekintzen garaia iritsi da.

(AFPS, Frantzia-Palestina Elkartasuna Elkartearen Bulego Nazionalak 2022ko abenduaren 29an argitaratutako adierazpena).

https://www.france-palestine.org/Le-nouveau-gouvernement-israel-une-insulte-au-droit-et-de-graves-menaces

Itzulpena: F.E. para antikapitalistak.org

En Israel, un nuevo gobierno de extrema derecha, racista, supremacista, colonialista a ultranza, se establece este jueves 29 de diciembre por la votación de Knesset, el parlamento israelí.


Por su proyecto político, por las personalidades que forman parte de él, por las nuevas disposiciones que se han adoptado antes de la formación del gobierno, constituye un gran peligro para la población palestina y un insulto para el derecho.

El proyecto político de este gobierno está escrito en sus “directrices”, de las cuales este es el primer artículo: “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre todas las partes de la Tierra de Israel. El gobierno fomentará y desarrollará la expansión de la presencia judía en todas las partes de la Tierra de Israel: Galilea, Negev, Golán y Judea y Samaria”. Y más adelante: “El gobierno trabajará para fortalecer el estatus de Jerusalén”. Profundizar en la desposesión de las y los palestinos de Israel, desarrollar a ultranza la colonización de Cisjordania y los Altos del Golán, amplificar la limpieza étnica en Jerusalén Este, son, por tanto, las acciones en el centro de su proyecto.

Los puestos clave de este gobierno corresponden a las formaciones de la derecha extrema y racista y sus líderes: Bezalel Smotrich, el líder del partido sionista religioso, obtiene el Ministerio de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, el líder de “Fuerza Judía”, el de Seguridad Nacional.

Algunas disposiciones legislativas inéditas ponen a la política israelí en Cisjordania ocupada en manos de estos dos siniestros personajes. Smotrich tendrá el poder de nombrar, en el Ministerio de Defensa, al coordinador de las acciones del gobierno en Cisjordania y al responsable de la “administración civil”. A Ben-Gvir se le atribuye un mayor poder sobre la policía y, en particular, la “policía de fronteras”, una de las fuerzas de la ocupación militar de Cisjordania. Son los instigadores de las múltiples provocaciones y agresiones de los colonos contra la población palestina los que ahora se encargan de la política israelí en Cisjordania, en particular el desarrollo de las colonias y la represión contra los palestinos.

El régimen de apartheid israelí, régimen de dominación y opresión sistemática contra el pueblo palestino, se ve reforzado por las orientaciones proclamadas por este gobierno.

Setenta y cinco años después de la Nakba -la expulsión en 1948 de las y los palestinos de sus tierras, de sus pueblos y de sus ciudades, y cuando el proceso de desposesión del que son víctimas no ha se ha detenido en ningún momento, las y los palestinos están de nuevo bajo la

amenaza de una situación fuera de control. Se está preparando una nueva catástrofe, se alimenta de la suma de cobardías de la comunidad internacional que se ha negado a tomar sanciones contra Israel ante sus incesantes violaciones de la ley. Y como todas las catástrofes, si no la detenemos, se extenderá, porque el cáncer del supremacismo, el racismo y la negación del derecho no conoce fronteras.

Es urgente tomar medidas fuertes, concertadas y serias para la protección del pueblo palestino frente a un Estado depredador que le amenaza abiertamente. Y para ello se necesitan actos, comenzando con el fin de la cooperación militar y de seguridad y con sanciones.

Mientras continúa y refuerza su trabajo con la sociedad civil palestina, la AFPS llama solemnemente a las autoridades francesas y europeas a asumir sus responsabilidades: ha llegado el momento de los actos.

(Declaración publicada por la Oficina Nacional de la AFPS, Asociación Francia-Palestina Solidaridad, el  29 de diciembre de 2022).

https://www.france-palestine.org/Le-nouveau-gouvernement-israelien-une-insulte-au-droit-et-de-graves-menaces

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

Print Friendly, PDF & Email
Share This