Etxebizitzaren legearen aurrean/Ante la ley de vivienda

Tamaño Texto-+=
Orduak daramatzagu PSOE eta Unidas Podemos alderdiek iragarri berri duten etxebizitza legeari bueltak ematen.

Orain arte aurkitutakoak proposamena etsigarria dela eta ez dela handinahia esatera behartzen gaitu. Gobernuak arazoa saihesten jarraitzen du.

Hasi aurretik, etxebizitzaren legeak ez du indarrean sartzeko data zehatzik. Gainera, jakin dugu egun hori iristen denean gobernuak 18 hilabete gehiago eman nahi dizkiela jabe handiei prezioen jaitsiera aplikatzeko.

Has gaitezen alokairuen prezioen mugaketarekin:

1.- Autonomia Erkidegoek eskatuta tentsionatutako eremuetan bakarrik aplikatuko litzateke. Eta horien barruan, legeak 10 etxebizitza baino gehiago dituzten pertsona juridikoen (enpresak) gainean bakarrik funtzionatuko luke; kasu hori erabat minoritarioa da.

Adibidea: Katalunian, alokairuko etxebizitzen % 5,56ri baino ez dio eragingo.

Tenkatutako eremuetan jabe gehienak jabe “txikiak” (pertsona fisikoak) direnez, zerga-beherapenak aplikatuko zaizkie. Hau da, baliabide publiko gutxiago herritarrentzat.

10 etxebizitzatik gora jabe handitzat jotzea beste salbamendu bat da klase errentista handiarentzat. Gehienek 10 etxebizitza baino gutxiago dituzte, 2,1 milioi pertsona baino gehiago.

10 etxebizitza baino gehiago izan eta nortasun juridiko gisa agertzen ez direnei ere ez zaie aplikatuko alokairuaren prezioen muga.

2.- Etxebizitza publikoa

Atzo iragarritako informazioaren arabera, eraikuntza berrien % 30 gizarte-etxebizitzarako erreserbatzea aukerakoa izango litzateke, eta, egin beharrean, eraikuntza-enpresari diru publikoarekin konpentsatu beharko litzaioke.

3.- OHZ

Aplikatzeko, jabeak 4 higiezin baino gehiago izan behar ditu, eta % 150eko errekargura iristeko, etxebizitza bat baino gehiago izan behar ditu hutsik udalerri berean. Gainera, tokiko zerga da, eta ez zaie baliabide berririk ziurtatzen udalei. Praktikan, ez da ia inoiz kobratuko

4.- Gazte Bonua

250 €emango zaizkie 23.000 €-tik beherako errentak dituzten gazteei. Askotan frogatu den bezala, laguntza horiek prezioak ezartzen dituen mugarik gabe, jabeek prezioa kopuru hori bera igotzea baino ez dute eragiten. Hau da, errentarien poltsikoak diru publikoz betetzen jarraitzea eta alokairuaren prezioak igotzen jarraitzea. Duela gutxiko adibidea: Zapateroren Gobernuak abian jarritako “haurtxo-txekearekin”, jaiotza-inguruko zerbitzuek prezioa bikoiztu zuten.

5.- Gobernuak saihestu egiten du errentariekin liskarra izatea, eta autonomia-erkidegoen eta udalen esku uzten du legea aplikatzea.

Autonomia-erkidegoen eskumenak inbaditu gabe eta tokiko autonomia zapaldu gabe, gutxieneko komun bat gara liteke, eta horren azpitik ezin da administrazio bakar bat ere kokatu. Ondorioa? Madrildik eta Andaluziatik hasita, bertako gobernu autonomikoek iragarri dute ez dutela legea aplikatuko.

6.- Ezagututakoaren arabera, etxebizitzaren lege berriak arriskuan jarriko luke alokairuak arautzeko Kataluniako legea. Gogora dezagun Gobernu honek errekurtsoa aurkeztu diola Konstituzio Auzitegiari lege hori geldiarazteko.

“Alokairuak arautzeko Kataluniako Legea” izenekoak, etxebizitza-mugimenduaren bultzadari eta Kataluniako Parlamentuaren subiranotasunaren beroari esker sortutakoak, prezioak arautzea posible dela erakusten du.

Baten batek esango du:

“Eta zer proposatzen duzue zuek?” Ongi, hemen doa: Etxebizitza-mugimenduak proposatutakoaren ildotik, Gobernuak berehala agindu behar du etxegabetzeen debeku mugagabea, eta jabeak alokairu sozialak abian jartzera behartu behar ditu.

Aldi berean, alokairuan bizi diren milioika pertsonak, bereziki gazteek, bizi duten egoerari aurre egiteko, premiazkoa da etxebizitza guztien alokairuaren prezioa legez mugatzea, prezioari mugatuz, auzoko batez besteko errentaren % 30 gaindi ez dezan.

Eta sakoneko gaiari aurre egiteko: etxebizitza-parke publikoa. Lehenik eta behin, Gobernuak Sarebek, oraindik itzuli ez dituen funts publikoekin erreskatatutako banku txarrak dituen etxebizitza hutsak parke publikoan jar ditzake.

Arazoari neurri sendoekin eta demokraziarekin aurre egin behar diogu: horregatik, etxebizitza huts horien jabetzari eta elektrizitate handiei buruz erabakitzeko kontsulta baten ideia bultzatzen ari gara.

Hori martxan jartzen ez bada, etxegabetzeak eta prezioen igoera jasaten jarraituko dugu gure auzoetan. Etxebizitza-mugimenduak aurrez aurre jarriko dira. Gogoratu: joan zaitez gertuen duzun etxebizitza-mugimendura. 

Llevamos horas dándole vueltas a la futura ley de vivienda anunciada por el Gobierno PSOE y Unidas Podemos.

Lo descubierto hasta ahora no nos permite decir nada más que la propuesta es decepcionante y nada ambiciosa: el Gobierno sigue esquivando el problema.

Antes de empezar, la ley de vivienda no cuenta con una fecha concreta de entrada en vigor. Además, hemos conocido que cuando ese día llegue el Gobierno pretende conceder 18 meses más a los grandes propietarios para aplicar la bajada de precios.

 Empecemos por la limitación de los precios de alquileres:

1.- Solo se aplicaría en las zonas tensionadas a petición de las CA. Y dentro de éstas la ley solo funcionaría sobre las personas jurídicas (empresas) con más de 10 viviendas, este caso es completamente minoritario.

Ejemplo: en Catalunya apenas afectará a un 5,56% de la vivienda en alquiler.

Respecto a los “pequeños” propietarios (personas físicas), quienes son la mayor parte de los propietarios en las zonas tensionadas, se les aplicarán rebajas fiscales. Es decir, menos recursos públicos.

La consideración de gran propietario a partir de 10 viviendas es otro salvavidas para la gran clase rentista. La gran mayoría son quienes poseen menos de 10 viviendas, más de 2,1 millones de personas.

Quienes tengan más de 10 viviendas y no consten como personalidad jurídica, tampoco se les aplicará la limitación de precios del alquiler.

2.- Vivienda Pública Según la información anunciada ayer la reserva para vivienda social del 30% de nuevas construcciones sería opcional y en lugar de hacerse deberá compensarse con dinero público a la constructora

3.- IBI Para aplicarse el propietario debe tener más de 4 inmuebles y para llegar al 150% de recargo deberá tener más de un piso vacío en el mismo municipio. Además, es un impuesto local y no se aseguran nuevos recursos a los Ayuntamientos. En la práctica no se cobrará casi nunca

4.- Bono Joven Se entregarían 250€ a jóvenes con rentas inferiores a 23.000 €. Como se ha demostrado en numerosas ocasiones estas ayudas sin un límite que fije los precios solo hace que los propietarios aumenten el precio esa misma cantidad.

Es decir, seguir llenando los bolsillos de rentistas con dinero público y facilitar que los precios del alquiler sigan subiendo.

Ejemplo reciente: con el “cheque bebé” puesto en marcha por el Gobierno de Zapatero los servicios perinatales doblaron el precio.

5.- El Gobierno esquiva el enfrentamiento con los rentistas y deja en manos de CCAA y ayuntamientos aplicar la ley.

Sin invadir competencias autonómicas ni pisar la autonomía local se podría desarrollar un mínimo común por debajo del cual no puede situarse ninguna administración.

¿Consecuencia? Empezando por Madrid y Andalucía, sus respectivos gobiernos autonómicos ya han anunciado que no aplicarán la ley.

6.- Según lo conocido, la nueva ley de vivienda pondría en riesgo la ley catalana de regulación de los alquileres. Recordemos que este Gobierno ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional con el fin de paralizar dicha ley.

La conocida como “ley catalana de regulación de alquileres”, nacida gracias al impulso del movimiento de vivienda y al calor de la soberanía del Parlament, demuestra que es posible regular los precios.

Dirá alguno: “¿Y qué proponéis vosotros?”

Bien, aquí va: En línea a lo propuesto por el movimiento de vivienda, el Gobierno debe decretar de inmediato la prohibición indefinida de los desahucios, obligando a los propietarios a poner en marcha alquileres sociales.

En paralelo y para afrontar la situación que viven millones de personas que viven de alquiler, especialmente jóvenes, es urgente limitar legalmente el precio del alquiler de todas las viviendas limitando al precio para que no supere el 30% de la renta media del barrio”

Y para enfrentar la cuestión de fondo: parque público de vivienda. Primero, el Gobierno puede empezar incorporando las viviendas vacías de la Sareb, el banco malo rescatado con fondos públicos no devueltos. Siguiendo por expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos buitre

Debemos afrontar este problema con medidas fuertes y democracia: por eso estamos impulsando la idea de una consulta para decidir sobre la propiedad de esas viviendas vacías y sobre las grandes eléctricas.

Si esto no se pone en marcha seguiremos sufriendo desahucios y ascenso de precios en nuestros barrios que enfrentará el movimiento de vivienda.Recuerda: acude a tu asamblea de vivienda más cercana.

Print Friendly, PDF & Email
Share This