ANTIKAPITALISTAK ANTE EL 8 de MARZO

Tamaño Texto-+=

Mugimendu feministak kaleak eta Euska Herriko plazak beste behin beteko ditu Martxoak 8an. Jada, udalerri askotan, jarduera asko prestatzen ari dira M8a baino lehen. M8a erreibindikazio eta ikusgarritasun feministaren egun bat da, baina dagozkigun espazioak irabazteko borroka egun guztietan egiten dugu. Martxoak 8a konstante bat izan behar du urteko egun guztietan zehar, lantokietan, eskoletan, kontsumoan eta gure etxeetan. Ez gara ikusezinak; gu gelditzen bagara, mundua gelditu egiten da. Bati ukitzen badigute, guztiak ikutzen gaituzte.

Uhin erreakzionario global batean, ideologia arrazista eta xenofoboaren iraingarritasunarekin, austeritatea finkatzen da, xenofobiak eta salbuespeneko politikak orokortzen dira eta indarkeria misoginia handitzen da esparru guztietan.

Estatu espainiarrean adi egongo gara gobernu berriak erraz ditzakeen aurrerapenekin, jakitun izanik ezin direla aurrera eraman mugimendu feministaren mugimendua eta erreibindikaziorik gabe. Eskuina antolatuta dago gure eskubideak lapurtu nahian. Aurrean izango gaituzte! Feminismoa aniztasuna delako eta emakumeok gure askatasunerako egiten ditugun konkista oro gizarte osoarentzako konkistak direlako.

Gure feminismoa antikapitalista da. Kapitalismoa da zapalkuntzaren muina eta ez dugu mundu feminista bat mundu kapitalista baten barnean ulertzen. Feminismoa kapitalismoaren aurka borrokatzeko tresna politiko indartsua da eta, beraz, desberdintasun egoera guztien aurka borrokatzeko tresna.

Feminismoa ongi etorria da eta, beraz, gure arreba etorkinei babesa adierazi nahi diegu. Guztiei. Gaur gure gogoetan, Grezia-Turkia mugan eskuin muturrekoek eta Europa Harresiak babestutako gobernu ultra batek umiliatuta eta jipoituta dauden aizpak. Europar Batasun honen eta haren nekropolitikaz lotsa eta nazka sentitzen dugu. Emakumeak, amak, aizpak, gerratik ihesi eta kapitalismo hereropatriarkalak eragindako miseriatik alde egiten ari dira. Ireki mugak!

Ekofeministak garen aldetik, ez dugu Zaldibarko zabortegian gertatutakoa ahaztu nahi. Euskadin ere eredu sozioekonomiko kapitalista eta heteropatriarkala nagusitzen da, kapitala bizitzaren aurretik jazartzen dutena; gutxi batzuen mesederako eta askoren kalterako. Zaldibar eredu kapitalista eta ekozidaren sinboloa da, naturaren gure ekodependentzia agerian krudelki uzten duena.

M8-an, gainera, lan baldintza duinen alde zutik eta borrokan ari diren emakume langile prekario guztiekin batera aterako gara. Sektore maskulinizatuekiko soldata eta lan baldintza berdinak eskatzen ari diren emakumeekin batera goaz kalera. Haien borroka, gurea ere delako. Egoitzetakoak, garbiketakoak, zaintzetakoak, zuekin gaude eta zuen borroka guztion borroka da.

Bi greba feministen ondoren, 2020an urte hauetan zehar eraikitzen ari garen tresna guztiekin borrokan jarraitzen dugu gure eskariak ikusarazteko: emakume prekarioenak, prostitutenak, emakume transenak, bollerasenak, migratzaileenak, arrazializatuenak, dibertsitate funtzionala dutenenak … M8 honet berriro guztiontzat bizitza duin baten alde mobilizatuko gara.

ANTIKAPITALISTAK


Un año más el movimiento feminista llenará las calles y las plazas de Euska Herria el 8M. Ya se están organizando en numerosos municipios actividades previas al 8M. Porque el 8M es un día de reivindicación y de visibilización feminista, pero la lucha para ganar los espacios que nos corresponden la damos cada uno de los días. El 8 de marzo tiene que ser una constante durante todos los días del año, en los centros de trabajo, en las escuelas, en el consumo y en nuestras casas. No somos invisibles; si paramos nosotras, el mundo se para. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.

En una ola reaccionaria global, con una ofensiva de ideología racista y xenófoba, la austeridad se asienta, las políticas xenófobas y de excepción se generalizan y las violencias misóginas aumentan en todas las esferas.

En el Estado Español permaneceremos atentas a los avances que pueda facilitar el nuevo gobierno, siendo conscientes que no serán posibles sin la movilización y las reivindicaciones del movimiento feminista puesto que la derecha está organizada e intentando robarnos derechos. ¡Nos tendrán enfrente! porque el feminismo es diversidad y cada conquista en nuestra libertad como mujeres es una conquista para toda la sociedad.

Nuestro feminismo es anticapitalista. El núcleo de nuestra opresión en el capitalismo y no concebimos un mundo feminista en un mundo capitalista.  El feminismo es una potente herramienta política para luchar contra el capitalismo y por tanto, contra todas las situaciones de desigualdad.

El feminismo es acogida, y así queremos expresar nuestro apoyo a nuestras hermanas inmigrantes. A todas. Y hoy especialmente a nuestras hermanas retenidas en la frontera Grecia-Turquía, vejadas, humilladas por la extrema derecha y por un gobierno ultra amparado por la Europa fortaleza. Sentimos vergüenza y asco de esta Unión Europea y su necropolítica. Mujeres, madres, hermanas, huyendo de la guerra y la miseria que provoca el capitalismo hereropatrircal, ¡Abrid las fronteras!

Como ecofeministas, no queremos dejar de recordar el derrumbe del vertedero de Zaldibar. En Euskadi también, impera el modelo socioeconómico capitalista y heteropatriarcal, que antepone el capital a la vida para beneficio de pocos y en detrimento de muchas. Zaldibar es un símbolo del modelo capitalista y ecocida que pone negro sobre blanco nuestra ecodependencia de la naturaleza.

El 8M también acompañamos a todas las trabajadoras precarizadas que están en pie en lucha por unas condiciones dignas de trabajo y exigen igualdad salarial con respecto a sectores masculinizados. Trabajadoras de las residencias, de la limpieza, de los cuidados, estamos con vosotras y vuestra lucha es la lucha de todas nosotras.

Después de dos huelgas feministas, este 2020 seguimos luchando con todas las herramientas que hemos ido construyendo durante estos años para visibilizar nuestras reivindicaciones: las de las precarias, las de las prostitutas, las de las trans, las de las bolleras, las de las migrantes, las de las racializadas, las de las diversas funcionales… Este 8M volveremos a movilizarnos por unas vidas dignas PARA TODAS.

ANTIKAPITALISTAK

Print Friendly, PDF & Email
Share This