A-636 PEAJERIK EZ

Tamaño Texto-+=

Gipuzkoako Foru Aldundiak Beasain eta Bergara arteko A-636 errepidean bidesariak ezarriko dituela iragarri duenez, erabaki instituzional honen eraginpeko herritarrok gure aurrez aurreko gaitzespena adierazi behar dugu diru-bilketako jarduera honen aurrean, diskriminazio larria baitakar Beasain, Ormaiztegi, Ezkio, Itxaso, Urretxu, Zumarraga, Legazpi, Antzuola eta Bergara udalerrientzat.

A-636 errepidean bidesariak ezartzeko iragarki horrek, lanera, unibertsitatera eta ospitalera garamatzan errepideak, bigarren mailako herritar gisa kokatzen gaitu, eta bi aldiz ordaindu behar dugu lan egiteagatik, ikasteagatik edo gaixotzeagatik. Ez dugu gogoratzen hauteskunde proposamen bat izan zenik.

Gipuzkoako Foru Aldundiak argudiatzen du “Foru Araua Gipuzkoan bide-azpiegiturak egoki kudeatzen laguntzeko” aldarrikatzen dela, eta hori kudeaketa-ezintasun baten deklarazio penagarria baino ez da, kaltetutako herrietako gipuzkoarrok geure gain hartzea pentsatzen ez duguna. Duela 15 urtetik ibiltzen garen errepideetan ez dugu bidesaririk gure gain hartuko, Beasain Zumarraga tartean, esaterako.

Tindu oligopolikoen neurri honekin, Foru Aldundia gure herrietako kaleak gurutzatzen dituzten bigarren mailako bideak gure ibilgailuekin berriro saturatzera bultzatuko gaitu. Zumarraga-Bergara tartean egindako kilometro bakoitzeko 0,19 euroko bidesariekin, errepide malkartsuetako istripu-tasari buruzko datuetara itzultzera bultzatzen gaitu, hala nola Deskargara. Ez dago bide-alternatiba baliokiderik, garraio publikoak oraindik gabezia larriak dituen lurralde batean, gaur egun. Hitz bakar bat ere ez, aurrez aurre dugun erronka klimatikoari begirada bat bera ere ez, Foru Arauak ez du energia berriztagarriekin bultzatutako ibilgailuen inolako sustapenik aurreikusi edo proiektatu.

Badirudi Foru Arau honek ez dakarrela bat alternatiba baliokiderik gabeko bide-sare batean bidesariak ezartzeak, beste zailtasun bat dakarrela jada zigortuta dauden sektoreentzat, hala nola garraioaren sektorearentzat, energia-egokitzapena behar baitu, eta bidesariek ez dute batere laguntzen finantzatzen; merkataritzari ere garestitu egingo zaio bere salgaien garraioa dendaraino, eta bezeroak murriztu egingo ditu, hala izateko bidesari batetik pasatu behar badu.

Gipuzkoako Foru Aldundiari ez al zaio lotsaz aurpegia gorrituko tratamendua, errehabilitazioa edo kontsulta behar duten gaixoei bidesaria kobratzen dienean bere eskualdeko ospitalera ibilgailuz joaten direnean?

A-636 errepidean bidesariak ezarri nahi dituen Foru Arau honek kaltetutako herritarrok plataforma bat eratu dugu zentzu gabeko hau gelditzeko. Eman beharreko lehen urrats gisa, gure udalei eta udal ordezkariei konpromezua har dezaten eskatuko diegu, eta jakin dezaten beren herrikideen intereserako edo beren alderdiaren interesetarako lan egiten duten.

Horretarako, A-636 PEAJERIK EZ plataformak datorren ostegunean, hilak 20, arratzaldeko 19:00etan egingo den Zumarragako Udaleko udalbatzarrean hitza hartzea eskatu du, eta elkarretaratzea egingo dugu, entzun diezaguten, ozen eta argi, ez dugula bidesaririk nahi A-636 errepidean. Gogoratu:

Osteguna 20 Zumarragako Udala 19:00 KONZENTRAZIOA: A-636 PEAJERIK EZ


Ante el anuncio hecho público por la Diputación Foral de Gipuzkoa de implantar peajes en la A-636 en el tramo comprendido entre Beasain y Bergara, l@s ciudadan@s afectad@s por  esta decisión institucional nos vemos obligados a manifestar nuestro absoluto y frontal rechazo ante esta actuación recaudatoria, que supone una grave discriminación para las localidades de Beasain, Ormaiztegi, Ezkio, Itxaso, Urretxu, Zumarraga, Legazpi, Antzuola y Bergara.

Este anuncio de instauración de peajes en la A-636, la carretera que nos lleva al trabajo, a la universidad y al hospital, nos posiciona como ciudadan@s de segunda, que hemos de pagar dos veces por trabajar, estudiar o enfermar. No recordamos que fuera una propuesta electoral.

La argumentación sostenida por la Diputación Foral de Gipuzkoa de que la Norma Foral se promulga con la finalidad de coadyuvar a la adecuada gestión de las infraestructuras viarias en Gipuzkoa, no es más que la penosa declaración de una incapacidad de gestión, que l@s gipuzkoan@s de las localidades afectadas no pensamos asumir. No vamos a asumir peajes en carreteras por las que circulamos desde hace 15 años, como el tramo Beasain Zumarraga

Con esta medida de tintes oligopólicos, la Diputación Foral nos está empujando a que volvamos a saturar con nuestros vehículos las vías secundarias que cruzan las calles de nuestras localidades. Con peajes de 0,19€ por cada kilómetro recorrido en el tramo Zumarraga-Bergara nos está empujando a volver a los datos de siniestralidad de carreteras tortuosas como Descarga. No existe alternativa viaria equivalente en un territorio donde el transporte público adolece de graves carencias todavía, a día de hoy. Ni una sola palabra, ninguna mirada al desafío climático que nos enfrentamos, la Norma Foral no prevé ni proyecta potenciación alguna de vehículos impulsados con energías renovables.

Una Norma Foral que parece ignorar que la implantación de peajes en una red viaria sin alternativa equivalente, supone otra vuelta de tuerca para sectores ya castigados como el del transporte, necesitado de una adaptación energética que los peajes no ayudan nada a financiar, como también el comercio verá encarecido el transporte de sus mercancías hasta la tienda y mermada su clientela, si para serlo ha de pasar por un peaje, o incluso dos.

¿A la Diputación Foral de Gipuzkoa no se le va a caer la cara de vergüenza cuando cobre peaje a l@s enferm@s necesitad@s de tratamiento, rehabilitación o consulta que acudan en vehículo al Hospital destinado a su comarca?

L@s ciudadans@ afectad@s por esta Norma Foral que pretende imponer peajes en la A-636, nos hemos constituido en plataforma para detener este sin sentido.

Como primer paso a dar, emplazamos a nuestros ayuntamientos y representantes municipales a que se posicionen y poder saber si trabajan en interés de sus conciudadan@s o  por intereses de su partido.

Para ello, la PLATAFORMA A-636 PEAJERIK EZ ha solicitado intervenir en el pleno municipal del

Ayuntamiento de Zumarraga que se celebrará el próximo jueves 20 a las 19:00 y realizaremos una CONCENTRACIÓN para que se nos escuche, alto y claro, que NO QUEREMOS PEAJES EN LA A-636.

Recuerda: Jueves 20 Ayuntamiento de Zumarraga 19:00 CONCENTRACIÓN:

Print Friendly, PDF & Email
Share This