E28 – LGTBQI+ askapenerako borroka eguna / 28J- Día de la lucha por la liberación LGTBQI+

Tamaño Texto-+=

E28 bakoitzean bezala, Antikapitalistaketik egun hau ospatzera eraman zuen borrokaren eta protestaren ekintza goraipatzen dugu. Prostituta beltz eta transexual batek polizia bat kolpekatu zuen, jazarpenaz eta tratu txarrez nekaturik. Garai hartako lgtbi komunitatea nekatu egin zen eskukatzeetaz, burletaz, erasoetaz, irainketaz eta… irmotasunez erantzun zuen!
Ia 50 urte beranduago eta dena zuzentasun politikoaz estaldurik, LGTBfobia sufritzen jarraitzen dugu bere forma eta era guztietan, baita EHan. Duela egun batzuk OMSek esan zuen transexual adjetiboa ez dela gaixotasun bat, baina bai sexu disfuntzio bat. Disfuntzionala dena OMSen barneko, eta orokorrean gizartean dagoen, LGTBfobia da.
Urtero erasoak eta erailketak ikusten ditugu espainiar estatuan, baina E28 iristean, kaleak Gay friendly mezuez, ortzadar banderez eta asmo oneko mezuez josten dituzte. Kontsumo-gai bezala aurkezten gaituzte. Gainontzeko egunetan baztertu egiten gaituzte, eta ez dira jasaten ditugun erasoak “gorroto-delituak” bezala ikusten. Kanporatzen gaituzte eremu publikoetatik edo iraintzen gaituzte gizarte isilaren aurrean, salbuespenetan oinarritzen dutenak beren itxaropenak.
Lesbianak, gaiak, transexualak, bisexualak, queer edota intersexualak gara eta langile klasea. Batzuk emakumeak gara eta beste batzuk pertsona arrazializatuak, eta ulertzen dugu gure bizitzaren intersekzionalitatean etsai berbera dugula.
Kapitalismoa eta heterozispatriarkatua batera eroi daitezela!

28J- Día de la lucha por la liberación LGTBQI+

Como cada 28 J desde AK revindicamos la esencia de lucha y protesta que llevó a conmemorar este día. Una prostituta transexual y negra golpeó a un policía, cansada del acoso y los malos tratos. La comunidad Lgtb de la época se cansó de los manoseos, las burlas, las agresiones, los insultos, y… ¡Respondió con contundencia!
Casi 50 años después y tras envolverlo todo en el celofan de la corrección política, seguimos sufriendo LGTBfobia en todas sus formas y maneras, también en EH. Hace unos días que desde la OMS nos dicen que el adjetivo transexual, no es una enfermedad, pero si una disfunción sexual. Lo disfuncional es la LGTBfobia que corroe a la OMS, y a gran parte de la sociedad.
Cada año seguimos viviendo agresiones y asesinatos en el estado español, pero al llegar el 28J, nos inundan las calles con mensaje Gay friendly, banderas arcoiris y mensajes bienintencionados. Nos presentan como un nicho de consumo, y un reclamo publicitario. El resto del año nos ignoran, y no se incluyen todas las agresiones que sufrimos como “delitos de odio”. Se nos expulsa de lugares públicos o se nos veja ante el silencio de una sociedad cobarde, que tiene en sus honrosas excepciones una exigua esperanza.
Somos Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, queers, o intesexuales y somos clase trabajadora. Unas somos mujeres y otras personas racializadas, y comprendemos que en la intersecionalidad de nuestras vidas tenemos el mismo enemigo.
¡Que el capitalismo y el heterocispatriarcado caigan juntos!

Print Friendly, PDF & Email
Share This