Viena +20. Euskal Herria 2013. Emakumeen Eskubideen Auzitegia/Viena +20. Euskal Herria 2013. Tribunal de Derechos de las Mujeres

pegatina7-8Ziurrenik, emakumeen eta neskatilen aurkako indarkeria da giza eskubideen urratzerik ohikoena eta biktima gehien sorrarazten duena. Indarkeria matxistak, bada, kultura, gizarte-klase eta etnia guztietan daude. Hainbat adierazpide ditu, eta askotariko tokitan jazotzen da, baina sustrai bakarra du: mundu osoko emakumeek jasan behar duten diskriminazioa, emakumeak izate hutsagatik.

Emakumeok eskubidea dugu indarkeriarik gabeko bizitza, diskriminazio-mota oro baztertzen duena, edukitzeko. Auzitegi hau elkarte eta gizarte mugimendu ezberdinetatik egiten dugu beharrezkoa eta premiazkoa izaten jarraitzen duelako:

Desberdintasunen ondorio diren indarkeria matxistak Euskal Herriko, espainiar Estatuko eta Latinoamerikako emakumeen giza eskubideen aurkako urraketa direla ikustaraztea.

Sistema politiko eta judizialak legeen definizio eta aplikazio androzentrikoa egiten duela salatzea, eta legeetan metodologia politikoaeta feminista sartzea.

Ekintza politikoaren bitartez, emakumeen jabekuntza kolektiboari laguntzea, eta emakumeen eta mugimendu feministaren aitortza bultzatzea.

Indarkeriatik at bizimodu askea izateko eskubidea!

Abortatzeko eskubidea!

Emakumeek bizi maila duina izateko eskubidea!

PROGRAMA

OSTIRALA, EKAINAK 7

17:00. Emakumeen Eskubideen Auzitegia. Viena +20. Euskalherria 2013ren hasiera.

17:45. Irekiera Hitzaldia

Vienako Emakumeen Eskubideak ere Giza Eskubideak badira Auzitegiaren 20 urte beranduago. Helga Neumayer.

18:15-20:15. Abortatzeko eskubidea

Abortatzeko eskubidearen analisia. Justa Montero.

Kasuen aurkezpena emakumeen testigantzaren bitartez.

Akusazioaren parte-hartzea. Marta Dolado.

LARUNBATA, EKAINAK 8

10:30-13:30. Indarkeriatik at bizimodu askea izateko eskubidea

Indarkeriatik at bizimodu askea izateko eskubidearen analisia. Rita Segato.

Kasuen aurkezpena emakumeen testigantzaren bitartez.

Akusazioaren parte-hartzea. María Naredo.

13:30-15:30. Atsedenaldia

15:30-18:00. Emakumeek bizi maila duina izateko eskubidea

Emakumeek bizi maila duina izateko eskubidearen analisia. Mertxe Larrañaga.

Kasuen aurkezpena emakumeen testigantzaren bitartez.

Akusazioaren parte-hartzea. Begoña Zabala.

18:00-19:00. Plataforma Tiranteren ikuskizuna, (k/Pedro Ibarretxe, Justizia Jauregiaren aurrean).

19:00-20:30. Azkeneko deklarazioa Epaimahaiaren eskutik.

Behatzaile Internazionalen sinadura.

Ohorezko Gonbidatuei entrega.

Lekua: Bizkaiko Abokatuen Bazkunaren ARETO NAGUSIAN (k/ Uribitarteko Aldapa 3), Bilbo, Bizkaia.


La violencia contra las mujeres y niñas es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas. Las violencias machistas no saben de culturas, ni de clases sociales ni de etnias. Se manifiestan de diferentes maneras y tienen lugar en múltiples espacios, pero poseen una raíz única: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y de discriminaciones de cualquier tipo. Realizamos un Tribunal desde diferentes asociaciones y movimientos sociales porque sigue siendo urgente y necesario:

Visibilizar las violencias machistas fruto de las desigualdades como vulneración de los derechos humanos de las mujeres tanto en Euskal Herria, en el Estado Español como en América Latina.

Denunciar el sistema político y judicial en la definición y aplicación androcéntrica de las leyes, incorporando una metodología política y feminista a las mismas.

Contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres a través de la acción política, así como al reconocimiento de las mujeres y el movimiento feminista.

¡Por el Derecho a una vida libre de violencia!

¡Por el Derecho al Aborto!

¡Por el Derecho a un nivel de vida digno para las mujeres!

PROGRAMA

VIERNES, 7 DE JUNIO

17:00. Inicio del Tribunal de Derechos de las Mujeres. Viena +20 Euskalherria 2013.

17:45. Conferencia Inaugural

A 20 años del Tribunal Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos de Viena. Helga Neumayer.

18:15-20:15. Derecho al Aborto

Análisis sobre el derecho al aborto. Justa Montero.

Presentación de los casos a través de testimonios de mujeres.

Intervención de la acusación. Marta Dolado.

SÁBADO, 8 DE JUNIO

10:30-13:30. Derecho a una vida libre de violencia

Análisis sobre el derecho a una vida libre de violencia. Rita Segato.

Presentación de los casos a través de testimonios de mujeres.

Intervención de la acusación. María Naredo.

13:30-15:30. Descanso

15:30-18:00. Derecho a un nivel de vida digno para las mujeres

Análisis sobre el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres. Mertxe Larrañaga.

Presentación de los casos a través de testimonios de mujeres.

Intervención de la acusación. Begoña Zabala.

18:00-19:00. Actuación de Plataforma Tirante. (c/Pedro Ibarretxe, frente al Palacio de Justicia).

19:00-20:30. Declaración final del Jurado.

Firma por parte de la Observación Internacional.

Entrega a las Invitadas de Honor.

Lugar: SALON DE ACTOS del Colegio de Abogados de Bizkaia (c/Rampas de U

Share This