PELOTAZO EN LA ISLA

Tamaño Texto-+=

Auzotarrei emandako hitza ez bete, euskal industri ondarea suntsitu eta enpresa pribatuei lur publikoa oparitu negozio pribatuak egiteko … Honetara da enplegu prekarioen Bilbo honetan ohitu gaituztena. Beste hirigintza apustuetan bezala, aurrekontuaren eta prezio finalaren arteko gainkostua hiritarrei ordaintzea egokituko zaigu, eurek beren mesede sarea osatzen duten empresa “lagunak” kontratatzen jarraituko duten bitartean


Faltar a la palabra dada al vecindario, destruir el patrimonio industrial vasco, y regalar suelo público para hacer negocios privados… Esto es a lo que nos tienen acostumbradas en este Bilbao de empleos precarios. Como ya pasó en otras apuestas urbanísticas entre el presupuesto y el precio final nos tocará a la ciudadanía pagar los sobrecostes para que ellos sigan contratando a sus empresas “amigas” que forman su red de favores.

Print Friendly, PDF & Email
Share This