¡Solidaridad con el movimiento de protesta en Irán!

Buró Ejecutivo
Laugarren Nazioartekoa Irailaren 16tik, Iran astintzen ari da agintean dagoen kamarillaren politikaren aurkako protesta orokorrak direla eta. Protesta horiek Jîna (Mahsa) Amini gaztearen hilketa basatiaren ondoren piztu ziren, “mo-ralaren poliziak” hil arte jipoitu baitzuen. Adierazpenen iraupenak eta hedapenak, herrialdeko alde guztietara eta biztanleriaren ia maila guztietara, oso errotuta dauden nahigabea eta haserrea adierazten dute, emakumeentzako erregimenaren janzkera guztiz murriztailearen kodea errefusatzetik haratago doazenak. Kausak, halaber, biztanleriaren sektore zabalentzat urteak okerrera egin duen egoera sozial batean eta errepresio masiboan oinarritzen dira. Aurreko mobilizazioetan ez bezala, hala nola hauteskunde-iruzurraren aurkako matxinada (2009) edo erregaien prezioen igoeraren aurkako protestak (2019), prin-cipa gaur “Behera Errepublika Islamikoa!” da. Hilabeteko protesten ondoren, mugimenduak zutik jarraitzen du eta zabaltzen ari da. Aurreko hamarkadekin alderatuta, biztanleriaren gizarte-urritasuna gaur egun ere bada. Biztanleriaren erdia baino gehiago biziraupen-mailaren azpitik bizi da, eta zailtasun askorekin ateratzen da. Osasun-laguntza lehendik zena baino are eskasagoa da orain. Kalte ekologikoak izugarriak dira, ur-eskasia larria, desertifikazioa eta deforestazioa, batez ere landa-biztanleriari eragiten diotenak, eta hirietan airearen eta uraren kutsadura-maila handiak. Deigarria eta pozgarria da mugimendua emakume gazteek gidatzen dutela, institutuko ikasleek barne. 1979ko iraultza baino lehenagotik Irango emakumeen borroken eta mugimenduen historiatik elikatzen da hori. Herriaren babesa herrialdea menperatu eta ustiatzen duen erregimenarekiko eta gelatxo teokratiko ustelarekiko gorrotoan oinarritzen da, dolarretan aberats bihurtzeraino aberastuz. Errepresio gogorra izan arren, mugimenduak hainbeste eta hain eskala zabalean iraun izana belaunaldi gazteenek batez ere sentitzen duten amorruagatik baino ezin da azaldu. Bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko ikasleen sektore zabalak. Ez dute etsi nahi eta kalera ateratzen dira beste bizitza baten alde borrokatzera. Gaurko protesta oldearen bigarren berezitasuna da Kurdistango Jîna (Mahsa) Aminiren jaioterritik herrialde osora hedatu dela. Horregatik, “Jin Jiyan Azadi” abesti kurdua, persierara “Zan Zendegi Azadi” bezala itzulia, egungo mugimenduaren lelo nagusia bihurtu da. Kurdistanen, erregimen teokratikoari uko egiteak eta autodeterminazioaren aldeko borrokak tradizio luzea dute, eta indarrez adierazten dira. Berritasuna Balutxistango protesten tamaina da, non zapalkuntza soziala eta pobrezia masiboa herrialdeko okerrenak diren. Hango errepresioa izugarria izan zen, adibidez, urriaren 7an, probintziako hiriburuan, Zahedanen, manifestazio batean 100 pertsona baino gehiago tiroz hil zituztenean. Eta ez da ahaztu behar hirugarren ezaugarri nabarmen bat: Duela astebetetik greba politikorako deialdiak ugaritu egin dira, duela 35 urte baino gehiagotik ez bezala, langileen kontseiluak eta ezkerreko erakundeak zanpatu zirenetik. Khuzistan probintziako petrolio-industriaren lehen sektore bat greban dago duela astebete, 1979ko oroitzapena gogora ekarriz. Garai hartan, petrolio-langileen greba herrialde osoko greba orokorraren preludioa izan zen. Hala ere, sindikatu independente nagusien zuzendaritzak kartzelan daude ia salbuespenik gabe. Irango herriari dagokio, soil-soilik, bere patua zehaztea, osoko bilkura demokratikoekin eta genero-berdintasunarekin, erlijio-askatasunarekin eta sekulartasunarekin, gutxiengo guztien eskubideak defendatuz eta justizia sozialaren alde lan eginez.ekonomikoa. Horregatik guztiagatik, honako hau eskatzen dugu: – Indar aurrerakoi eta ezkerreko guztien nazioarteko babesa zabaltzea, Iranen erlijio-diktaduraren aurkako protesta- eta matxinada-mobimentura, askatasun demokratikoen defentsara eta polizia eta miliziak, bereziki emakumeen askatasunak zapaltzen dituztenak, desegitera. – Elkartasun internazionalistaren adierazpenak, hala nola emakumeen mugimenduen, sindikatuen, ikasleen elkarteen eta abarren mezuak, mugimenduari babes politikoa eta morala emateko. Sindikatuei dei egiten diegu beren homologoekin elkartasun-modu praktikoak eztabaida ditzaten; unibertsitateei beren homologoei eska diezaieten ikasleen bizitza eta askatasuna babesteko; eta emakumeen eta ikasleen mugimenduei Irango mugimenduekin loturak ezar ditzaten. – Mugimenduarekiko elkartasun-adierazpen publikoak babestea, erbestean dauden irandar komunitateetako indar aurrerakoiek deituta, eta hori erabakigarria da. – Iranen errepresio osoa amaitzea eta giza eskubideen aldeko erakundeek estatuak herritarren errepresioan egindako krimenak ikertzea. – Bisatu humanitarioak jasotzeko eskubidearen alde, batez ere Irango errepresiotik ihesi doazen emakume eta neskatilentzat eta LGBTIQ pertsonentzat. Emakumea, bizitza, askatasuna! Zan, Zendegi, Azadi Jin, Jiyan, Azadi 2022ko otsailak 18

Bureau exekutiboa

Buró Ejecutivo
Cuarta Internacional
Desde el 16 de septiembre, Irán está sacudido por las protestas generalizadas contra la polí-tica de la camarilla gobernante. Estas protestas se desencadenaron tras el brutal asesinato de la joven Jîna (Mahsa) Amini, que fue golpeada hasta la muerte por la “policía de la mo-ral”. La duración y la extensión de las manifestaciones a todas las partes del país y a casi todos los estratos de la población atestiguan un descontento y una ira muy arraigados que van más allá del rechazo al código de vestimenta profundamente restrictivo del régimen para las mujeres. Las causas residen también en una situación social que lleva años empeo-rando para amplios sectores de la población y en la represión masiva. A diferencia de las movilizaciones anteriores, como la rebelión contra el fraude electoral (2009) o las protestas contra el aumento de los precios de los combustibles (2019), la prin-cipa consigna hoy es “¡Abajo la República Islámica!” Después de un mes de protestas, el movimiento sigue en pie y se extiende. En comparación con las décadas pasadas, la penuria social de la población es hoy aún ma-yor. Más de la mitad de la población vive por debajo del nivel de subsistencia y sale adelan-te con muchas dificultades. La asistencia sanitaria es ahora aún más insuficiente de lo que ya era. Los daños ecológicos son enormes, con una grave escasez de agua, la desertificación y la deforestación que afectan sobre todo a la población rural, y altos niveles de contamina-ción del aire y del agua en las ciudades. Lo que llama la atención y entusiasma es que el movimiento está liderado por mujeres jó-venes, incluidas estudiantes de instituto. Esto se alimenta de la historia de las luchas y mo-vimientos de las mujeres en Irán desde antes de la revolución de 1979. El apoyo popular se basa en un odio, ahora ampliamente compartido, al régimen y a la corrupta camarilla teo-crática que domina y explota el país, enriqueciéndose hasta convertirse en multimillonarios en dólares. El hecho de que el movimiento haya durado tanto y a tan amplia escala, a pesar de la dura represión, sólo puede explicarse por la rabia que sienten sobre todo las generaciones más jóvenes. Amplios sectores de estudiantes de secundaria y universidad, que se resisten a con-finarse y salen a la calle a luchar por una vida distinta. La segunda particularidad de la ola de protestas de hoy es que se ha extendido desde la ciu-dad natal de Jîna (Mahsa) Amini, en el Kurdistán, a todo el país. Por ello, el cántico kurdo “Jin Jiyan Azadi”, traducido al persa como “Zan Zendegi Azadi”, se ha convertido en el lema principal del movimiento actual. En el Kurdistán, el rechazo al régimen teocrático y la lucha por la autodeterminación tienen una larga tradición y se expresan con fuerza. La novedad es la magnitud de las protestas en Baluchistán, donde la opresión social y la pobreza masiva son las peores del país. La represión allí fue terrible, por ejemplo, el 7 de octubre, cuando más de 100 personas fueron asesinadas a tiros durante una manifestación en la capital de la provincia, Zahedan. Y no hay que pasar por alto un tercer rasgo destacado: Desde hace una semana aumentan las convocatorias de huelga política, algo que no ocurría desde hace más de 35 años, desde el aplastamiento de los consejos obreros y las organizaciones de izquierda. Un primer sector de la industria petrolera de la provincia de Khuzistan, en el sur del país, está en huelga des-de hace una semana, evocando el recuerdo de 1979, cuando la huelga de los trabajadores del petróleo fue el preludio de una huelga general en todo el país. Sin embargo, las direc-ciones de los principales sindicatos independientes están casi sin excepción en la cárcel. Corresponde exclusivamente al pueblo de Irán determinar su propio destino, con plenos de-rechos democráticos e igualdad de género, con libertad religiosa y secularidad, defendiendo los derechos de todas las minorías y trabajando por la justicia social y económica. Por todo ello, pedimos: – Ampliar el apoyo internacional de todas las fuerzas progresistas y de izquierda al movi-miento de protesta y revuelta en Irán contra la dictadura religiosa, por la defensa de las libertades democráticas, y por el desmantelamiento de la policía y las milicias que reprimen las libertades individuales especialmente de las mujeres. – Expresiones de solidaridad internacionalista como mensajes de los movimientos de muje-res, sindicatos, asociaciones de estudiantes, etc. para dar apoyo político y moral al movi-miento. Animamos a los sindicatos a que discutan con sus homólogos formas prácticas de solidaridad; a las universidades a que pidan a sus homólogos que protejan la vida y la liber-tad de sus estudiantes; a los movimientos de mujeres y estudiantes a que establezcan vínculos con los movimientos de Irán. – Apoyo a las manifestaciones públicas de solidaridad con el movimiento, convocado por las fuerzas progresistas de las comunidades iraníes en el exilio, esto es crucial. – El fin de toda la represión en Irán y que las organizaciones de derechos huma-nos investiguen los crímenes cometidos por el estado en su represión de la población. – Por el derecho a visados humanitarios principalmente para las mujeres y niñas persegui-das y las personas LGBTIQ, que huyen de la represión en Irán. ¡Mujer, vida, libertad! Zan, Zendegi, Azadi Jin, Jiyan, Azadi 18 de octobre 2022 Bureau ejecutivo
Print Friendly, PDF & Email
Share This