Antikapitalistak-en adierazpena Sarek 2018ko urtarrilaren 13rako deituriko manifestaldiaren inguruan / Antikapitalistak ante la manifestación convocada por Sare para el 13 de enero de 2018

Tamaño Texto-+=

Preso dauden pertsonen egoera guztiz aldenduta dago euskal gizartearen gehiengoaren iritzitik, PPren aldetik presoen eta hauen familien eskubideak bermatzeko blokeoak markatzen duen eta presondegiko eskubideen oinarrizko printzipioen ez aplikatzean oinarritzen den egoera bat. Azken hilabeteetan, herri-mugimenduak eta euskal gizarteko antolakundeen eginkizunek bake prozesuan eta Euskal Herrian elkarbizitzan aurrera jarraitzeko lagundu dutela ikusi izan dugu, ETAren armagabetzean Bakearen Artisauek eginiko lanaren ereduz adieraziz edo Foru Sozial Iraunkorraren lana biolentziaren bidez apurtu ziren ehun sozialen berreraikitzean.

Antikapitalistaketik gure babesa aurkeztu nahi dugu preso dauden pertsonen eskubideak betetzearen aldeko mobilizazioarekiko, hots, urtarrilaren 13an Sare Herritarrak deiturikoa. Euskal Herrian, bakean eta elkartasunean aurrera egiteko espetxe-politikaren egoera iraultzea bate matea beharrezkoa da. Zazpi urte baino gehiago igaro izanik bake-prozesuan pixkanakako aurrerapenak izanez, momentu historiko batean aurkitzen gara bake-politiken bidez izandako lorpenak sendotzeko. Egun, ordea, mendekua eta konfrontazioa da bi Estatuek aplikatzen duten estrategia, preso daudenen eskubideak ez betetzearen sakontzea duela ondoriotzat, eta horrekin, bake-prozesuaren blokeoa.

Presoen eta hauen familien eskubideen betetzea, Espainiar eta Frantziar Estatuen partetik nahita nahiez bete behar den kondizio bat izatez aparte, euskal gizarteak duen adostasun orokor bat da, eta Euskal Herrian bake iraunkor eta estable bat lortzeko ebatzi behar den elementu zentral bat. Horretarako, salbuespeneko espetxe-politika eta etsaiaren zigor zuzenbidea amaitutzat ematea beharrezkoa da, espetxe-politika eraldatzeko tratamendu humanitarioago bat bermatzeko. Sakabanaketarekin amaitzea eta familia eta lagunak bizi diren tokietara gerturatzea baimentzea beharrezkoa eta presazkoa da; horrekin batera, preso gaixoak espetxetik ateratzea beharrezkoa eta presazkoa da, beren bizilekuetan edo ospitaletan sendatzeko. Beharrezkoa da, baita ere, espetxe-onurak jaso ahal izatea eta gizarteratze eraginkor bat izateko neurriak jasotzeko eskubidea izatea.

Egun, giza eskubideen urraketa oro kontuan hartzen duen iraganaren ekite anitz eta integratzaile batez aparte, eta indarkeri politikoaren biktimak diren pertsonen eskubideak betetzeaz aparte, bake iraunkor bateko egoera baten sorrerak beste espetxe-politika baten beharra dauka, egun dagoen konfrontazio-estrategiatik urrun, elkarbizitza posible egiteko gai dena zauriak sendatzea ahalbidetuz.

_________________________________

La situación de las personas presas está completamente alejada del sentir mayoritario de la sociedad vasca, una situación marcada por el bloqueo del gobierno del PP a satisfacer los derechos de las personas presas y sus familiares, una situación basada en la no aplicación de los principios básicos del derecho penitenciario. Durante los últimos meses, hemos visto como la movilización popular y las acciones de organizaciones de la sociedad vasca han servido de impulso para avanzar en el proceso de paz y la convivencia en Euskal Herria, ejemplificado en el trabajo de los Artesanos de la Paz en el desarme de ETA, o del Foro Social Permanente en favor de la reconstrucción de tejidos sociales rotos por la violencia.

Desde Antikapitalistak queremos mostrar nuestro apoyo a la movilización en favor del cumplimiento de los derechos de las personas presas, la convocada el 13 de enero por la Red Ciudadana Sare. En Euskal Herria, para avanzar en materia de paz y convivencia es necesario dar un vuelco a la situación de la política penitenciaria. Tras más de siete años de avances paulatinos en el proceso de paz, nos encontramos en un momento histórico donde es fundamental aplicar políticas de paz que afiancen los logros obtenidos. Por el contrario, nos encontramos con dos Estados que están aplicando una estrategia de venganza y confrontación que no hace más que profundizar en el no cumplimiento de los derechos de las personas presas, y con ello, en el bloqueo del proceso de paz.

La satisfacción de los derechos de las presas/os y sus familiares, además de una condición de obligado cumplimiento por parte de las autoridades del Estado Español y Francés, es un consenso mayoritario en la sociedad vasca, y un elemento central a resolver para afianzar una paz estable y duradera para Euskal Herria. Para ello, es imprescindible dar por finalizada la excepcionalidad y el derecho del enemigo, y transformar la política penitenciaria para garantizar un tratamiento humanitario. Es necesario y urgente terminar con la dispersión y permitir el acercamiento a los lugares donde viven familiares y amigos, es necesaria y urgente la salida de personas enfermas para recuperarse en sus domicilios u hospitales, la percepción de beneficios penitenciarios, y la satisfacción del derecho a gozar de medidas para una reinserción efectiva.

En estos momentos, además de una abordaje plural e integrador del pasado que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos y la satisfacción efectiva de los derechos de todas las víctimas de la violencia política, la construcción de un escenario de paz sostenible requiere de otra política penitenciaria alejada de la estrategia confrontacional instalada, por una que posibilite restaurar heridas en pro de la convivencia.

ANTIKAPITALISTAK

Print Friendly, PDF & Email
Share This