Maiatzak 1–Antolatu gaitezen publikotasuna defendatzeko–Organizarnos para defender lo público

Tamaño Texto-+=

Maiatzaren 1ean, urtero bezala, langileen nazioarteko eguna ospatuko dugu. Chicagoko Martiriak gogoratuko ditugu, 8 orduko lanaldia lortzeko borroka-jardunaldietan parte hartzeagatik exekutatutako sindikalista anarkistak. Ordutik aurrera, Maiatzaren 1a langileen eskubideak aldarrikatzeko eguna da mundu osoan. Data horrek gogorarazten digu borroka dela bide bakarra eta langile klasea antolatu behar garela.

Aurten, gainera, munduko COVID19 pandemiak baldintzatuta dator. Pandemia horrek osasun-krisia eragin du, eta, gaur egun, ehunka mila pertsonaren bizitza eten du planeta osoan. Gainera, modu esponentzialean larriagotu du krisi ekonomiko eta soziala, zenbatezina oraindik. Mundu mailan, kapitalismoaren gainbehera erakusten du munduaren begien aurrean. Pribatizazioek eta osasuna negozio kapitalista bihurtzeak prekarizatutako osasun-sistema publikoak gainezka egin dute kutsatutako pertsonen kopuru handiagatik. Kapitalismoa sistema harraparia da, koronabirusaren pandemiaren ondorioz gizateriaren existentzia-krisi berri batean sartu dena, bizitzaren beraren erabateko hauskortasuna erakutsiz. Oraindik ezagutzen ez dugun krisi humanitario, ekosozial eta klimatiko baten aurrean gaude.

Aurten ezin izango ditugu kaleak zapaldu gainerako erakunde sozial eta sindikalekin batera, baina, hala eta guztiz ere, ez diogu uko egiten gizarte-sistema bidezkoa, berdintasunezkoa, aberastasuna modu ekitatiboan banatuko duena eta guztiaren erdigunean bizitzaren sostengu duina jarriko duena aldarrikatzeari.

Krisi honek agerian utzi du funtsezko zerbitzuen balio izugarria eta zaintza-lanen zentraltasuna bizitzari eusteko orduan. Osasuna, zahar-egoitzak, etxez etxeko laguntza-zerbitzua, gizarte-zerbitzuak, garbiketa, elikadura-kate osoa, hala nola supermerkatuetako langileak, garraiolariak, nekazariak, sasoikako langileak, arrantzaleak, abeltzainak, historikoki gutxietsita, prekarizatuta eta pribatizatuta dauden funtsezko zerbitzuak eta horietako gehienak argi eta garbi feminizatuta daudenak. Negozio pribatua egiteko oinarrizko zerbitzu merkantilizatuak eta esternalizatuak, gure bizitzen kontura.

Maiatzaren 1ean, beti bezala eta gaur egun indar handiagoz, arlo publikoa eta komuna aldarrikatuko dugu, guztiontzako irakaskuntza publikoa eta kalitatezkoa, garraio publikoa, adinekoen egoitza publiko eta kalitatezkoa, osasun publikoa, unibertsala eta kalitatezkoa. Krisi hau gehien dutenek ordaindu behar dute, eta inoiz ez langileriak.

Maiatzaren 1ean, gobernuei neurri ekonomikoak eskatzen dizkiegu, beste behin kapitala ez salbatzeko eta inor atzean ez uzteko. Milioi askoko irabaziak dituzten enpresei ERTEak eta/edo EREak egiteko debekua exijitzen diegu. Azken 2 lan-erreformak berehala indargabetzea eta bidezko kontratu sozial berri bat eskatzen dugu.

Krisi honetatik irteteak esan nahi du gehien duenak gehiago ordaintzea eta enpresa handiek erantzukizuna beren gain hartzea, gizarteari ateratzen dioten aberastasunaren zati bat itzultzen hastea eta aberastasunaren banaketa fiskalari ekarpen handiagoa egitea. Beharrezkoa da zerga-politikaren berrikuspen sakona egitea eta zerga-kenkari bat ere ez aplikatzea milioi askoko irabaziak dituzten enpresentzat.

Hipotekak eta alokairuak etetea, bai eta ura, argia eta gasa bezalako hornidurak bermatzea, gaur egun beren gastuei aurre egin ezin dieten langile guztientzat miseria eta etsipena jasan ez dezaten. Bizitza duinari eustea bermatuko duen oinarrizko errenta bat zutik jartzea. Gobernuak egunean hiru otordu osasungarri bermatu behar dizkie pertsona guztiei, haien izaera juridikoari eta jatorriari erreparatu gabe. Atzerritarrei buruzko legea indargabetu behar da, GNSen itxiera eta herrialde honetako pertsona migratzaile guztien erregularizazioa, guztientzat giza eskubideak bermatuz.

Gogor salatzen dugu alarma egoerak bultzatutako mozal legearen eta eskubide zibilen murrizketaren aplikazioa, non gehiegikeriak gertatzen ari diren indar polizialesm esku-hartzean, hainbat alditan frogatu den bezala.

Arduratsuak izateko eta COVID19 garaitzeko garaia da; izan ere, hamarkadetan zerbitzu publikoetan izandako murrizketekin batera, pertsona askorentzat hilgarria gertatzen ari da planeta osoan. Elkartasuna herrien samurtasuna da, eta horri balioa eman behar diogu.

Langile guztioi dagokigu bizitza-baldintza duinen, lan-eskubide justuen eta osasun-sistema publiko osoa, hezkuntza, zerbitzu eta prestazio publikoak indartuko dituen aberastasunaren bidezko banaketaren alde borrokatzeko ahaleginari ez uko egitea. Antolatu egin behar gara, sindikatuan edo guztien defentsarako elkarteetan.

Maiatzaren 1ak, “Normaltasun berria” deiturikoaren irteera nagusia euren etekinen defentsa bihurtu nahi dutenen erasoetatik defendatzeko antolatu beharra dagoela gogorarazten digu.

Gure bizitzek beren onurek baino gehiago balio dute. Gora langileriaren borroka! Gora langileon borroka!


El 1 de Mayo, como todos los años, celebraremos el día internacional de las y los trabajadores. Recordaremos a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas ejecutados por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Desde partir de entonces, el 1 de Mayo se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de las y los trabajadores en todo el mundo. Es una fecha que nos recuerda que sólo la lucha paga y la necesidad de organizarnos como clase.

Este año viene además marcado por la pandemia mundial del Covid19. Pandemia que ha generado una crisis sanitaria que a día de hoy ha segado la vida de centenares de miles de personas en todo el planeta, pero que además ha agravado de manera exponencial una crisis económica y social que ya se estaban gestando, y cuyo alcance es todavía incuantificable. A nivel global, muestra ante los ojos del mundo la decadencia del capitalismo. Los sistemas públicos de salud, precarizados por las privatizaciones y la transformación de la sanidad en un negocio capitalista, han sido desbordados por el enorme número de personas infectadas. El capitalismo es un sistema depredador que debido a la pandemia del coronavirus ha entrado en una nueva crisis de existencia para la humanidad mostrando la extrema fragilidad de la vida misma. Nos hallamos ante una crisis humanitaria, ecosocial y climática de dimensiones aún desconocidas.

Este año no podremos pisar las calles junto al resto de organizaciones sociales y sindicales, pero a pesar de ello no renunciamos a reivindicar un sistema social justo, igualitario, con un reparto equitativo de la riqueza, y donde pongamos en el centro de todo, el sostenimiento digno de la vida.

Esta crisis ha dejado al descubierto el valor incalculable de los servicios esenciales y la centralidad de los trabajos de cuidados en el sostenimiento de la vida. La sanidad, las residencias, el servicio de asistencia domiciliaria, los servicios sociales, la limpieza, la cadena de alimentación al completo, como trabajadoras de supermercados, transportistas, agricultoras/es, temporeras/os, pescadoras/es, ganaderas/o… Servicios esenciales históricamente infravalorados, precarizados, privatizados, y la mayor parte de ellos claramente feminizados. Servicios esenciales mercantilizados y externalizados para hacer negocio privado, a costa de la vida de todas nosotras.

Este 1 de Mayo igual que siempre y hoy con más fuerza, reivindicamos lo público y lo común, la enseñanza pública y de calidad para todas, transportes públicos, residencias de mayores públicas y de calidad, una sanidad pública, universal y de calidad. Esta crisis la deben pagar los que más tienen y nunca más la clase trabajadora.

Este 1 de Mayo exigimos a los gobiernos medidas económicas que no rescaten una vez más al capital y que no dejen a nadie atrás. Exigimos la prohibición a acogerse a ERTEs y/o EREs a empresas con beneficios millonarios. Exigimos la derogación inmediata de las 2 últimas reformas laborales y un nuevo contrato social justo.

Salir de esta crisis implica que quien más tiene, más pague y que las grandes empresas  asuman su responsabilidad, que empiecen devolviendo parte de la riqueza que extraen a la sociedad y aporten mucho más en el reparto fiscal de la riqueza. Es necesario una revisión profunda de la política fiscal y la prohibición de acogerse a ningún tipo de deducción tributaria para empresas con beneficios millonarios.

La suspensión de hipotecas y alquileres, así como el pago de suministros como agua, luz y gas, para todas las trabajadoras que hoy no pueden hacer frente a sus gastos son necesarias para que miles de personas no se vean abocados a la miseria y la desesperación. Poner en pie una renta básica que garantice el sostenimiento de una vida digna. El gobierno debe garantizar a todas las personas 3 comidas saludables al día sin reparar en su condición jurídica ni procedencia. Se debe derogar de la ley de extranjería, el cierre de las CIEs, y la regularización de todas las personas migrantes de este país garantizando para todos/as los derechos humanos.

Denunciamos enérgicamente la aplicación de la ley mordaza y recorte de derechos civiles auspiciado por el estado de alarma, donde se están dando excesos en la intervención de las fuerzas del orden, como se ha demostrado en diversas ocasiones.

Es tiempo de ser responsables y vencer al COVID19, que junto con décadas de recortes en servicios públicos está resultando letal para muchas personas en todo el planeta. La solidaridad es la ternura de los pueblos, y debemos ponerla en valor.

Nos corresponde a todos y todas las trabajadoras no cejar en el empeño de luchar por unas condiciones dignas de vida, derechos laborales justos, un reparto justo de la riqueza que fortalezca todo el sistema público de salud, la educación, servicios y prestaciones públicos. Toca organizarse, en el sindicato o en asociaciones de defensa de lo común.

El 1 de Mayo nos recuerda que sólo la lucha paga y la necesidad de organizarnos para defendernos de los ataques de quienes quieren hacer de sus beneficios la salida principal de la llamada “nueva normalidad”.

Nuestras vidas valen más que sus beneficios. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Gora langileon borroka!

Print Friendly, PDF & Email
Share This