LA INICIATIVA ORAIN ARDURA-AHORA RESPONSABILIDAD CONVOCA CONCENTRACIONES

Tamaño Texto-+=

La iniciativa Orain Ardura – Ahora Responsabilidad es una campaña que pide a las instituciones responsabilidad a la hora de gestionar los fondos públicos en esta situación de crisis económica y sanitaria. En un momento en el que están en juego la salud y las condiciones de vida de las personas, exigimos que se garanticen los recursos necesarios para garantizar su bienestar. Por ese motivo exigimos que se paralicen todos los gastos faraónicos, y se destine el dinero que se gasta en los diversos proyectos de Tren de Alta Velocidad y Variante Sur Ferroviaria a las necesidades sociales.

Durante este mes, diversos colectivos sociales y sindicales, así como personas a titulo individual hemos promovido un manifiesto en esos términos. Manifiesto que fue presentado el pasado 26 de mayo en las 4 capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en los puntos que mas han sufrido la crisis sanitaria: hospitales, residencias de ancianos…

Se puede consultar el manifiesto completo y añadir la adhesión de personas y colectivos en: orainardura.wordpress.com.

Desde esa fecha, el manifiesto ha concitado una amplia adhesión: más de 150 colectivos sociales, medioambientales y sindicales, y unas 1800 personas lo han suscrito a día de hoy. Y esto es solo el principio de una campaña que intentará llevar estas ideas a toda la sociedad.

Con tal objetivo, y para denunciar la falta de recursos en los servicios sociales mientras se dilapidan en proyectos sin utilidad social que supondrán una pesada hipoteca para generaciones actuales y futuras, Orain Ardura – Ahora Responsabilidad convoca concentraciones. Se celebrarán el jueves 25 de junio en las 4 capitales de la CAV y Navarra, así como en otras muchas localidades. Animamos a la ciudadanía a que acuda a las mismas y reivindique la necesidad de reforzar la sanidad y los servicios sociales públicos y de calidad.

Lista de las concentraciones confirmadas a día de hoy:

           ALAVA

 • Vitoria/Gasteiz: Hospital de Santiago, a las 11:00.
 • Agurain: Residencia, a las 19:30.
 • Ribabellosa: Centro de Salud, a las 18:00.

NAVARRA

 • Pamplona/Iruñea: -Residencia La Misericordia, a las 19:30.

                               -Etxabakoitz: Centro de Salud, a las 19:30.

                               -San Jorge: Centro de Salud, a las 19:00.

 • Altsasu: Residencia Aita Barandiaran, a las 19:30.
 • Barañain: Centro de Salud nuevo, a las 19:00.
 • Tafalla: Centro de Salud, a las 19:30.
 • Etxauri: Centro de Salud, a las 19:30.
 • Orkoien: Centro de Salud, a las 19:30.
 • Aoiz: Plaza del Ayuntamiento, a las 19:30.
 • Leitza: Plaza del pueblo, a las 19:30.
 • Lizarra: Centro de Salud, a las 12:30.
 • Castejón: Residencia Solidaridad, a las 7:30.
 • Elizondo: Plaza del pueblo, a las 19:30.

BIZKAIA

 • Barakaldo: Hospital de Cruces, a las 11:00.

GIPUZKOA

 • Donostia: Hospital Unibersitario Donostia, a las 11:00.
 • Billabona: Residencia Santiago, a las 18:00.

Ahora es el momento de exigir que las instituciones actúen con responsabilidad.

Para mas información o entrevistas, pueden ponerse en contacto con las siguientes personas:

Navarra: Gorka (eusk): 656711130

                 Mikel (cast.): 663984939

             ORAIN ARDURA

 orainardura.wordpress.com


ORAIN ARDURA EKIMENAK ELKARRETARATZEAK DEITU DITU

Orain Ardura ekimena erakundeek krisi ekonomiko eta sanitario honetan funts publikoak kudeatzeko erantzukizuna eskatzen duen kanpaina da. Pertsonen osasuna eta bizi-baldintzak jokoan dauden une honetan, haien ongizatea bermatzeko behar diren baliabideak bermatzea eskatzen dugu. Hori dela eta, gastu faraoniko guztiak geldiaraztea, eta Abiadura Handiko Trenaren eta Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen proiektuetan gastatzen den dirua gizarte-beharretara bideratzea eskatzen dugu.

Hilabete honetan, hainbat kolektibo sozial eta sindikalek eta norbanakoek manifestu bat sustatu dugu. Manifestua maiatzaren 26an aurkeztu zen Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako lau hiriburuetan, osasun-krisia gehien pairatu duten tokietan: ospitaleetan, zaharren egoitzetan…

Manifestu osoa kontsultatu eta pertsonen eta kolektiboen atxikimendua gehitu daiteke hemen: orainardura.wordpress.com.

Data horretatik, manifestuak atxikimendu zabala ekarri du: 150 kolektibo sozial, ingurumeneko eta sindikal baino gehiagok eta 1800 norbanako inguruk sinatu dute gaur egun. Eta hau ideia horiek gizarte osora eramaten saiatuko den kanpaina baten hasiera besterik ez da.

Helburu horrekin, eta gizarte-zerbitzuetan baliabiderik ez dagoela salatzeko, gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldientzako hipoteka astuna ekarriko duten gizarte-onurarik gabeko proiektuetan xahutzen diren bitartean, Orain Ardurak elkarretaratzeak deitu ditu. Ekainaren 25ean, osteguna, izango dira EAEko eta Nafarroako lau hiriburuetan, baita beste hainbat herritan ere. Herritarrak animatu nahi ditugu elkarretaratzetara joan daitezen eta osasuna eta gizarte-zerbitzu publikoak eta kalitatezkoak indartzeko beharra aldarrika dezaten.

Gaur egun baieztatutako elkarretaratzeen zerrenda:

ARABA

 • Gasteiz: Santiago Ospitalea, 11:00etan.
 • Agurain: Zahar-egoitza, 19:30ean.
 • Ribabellosa: Osasun etxea, 18:00etan.

NAFARROA

 • Iruñea: -La Misericordia Zahar- egoitza, 19:30ean.

             -Etxabakoitz: Osasun  etxea, 19:30ean.

             -Sanduzelai: Osasun  etxea, 19:00etan.

 • Altsasu: Aita Barandiaran Zahar- egoitza , 19:30ean.
 • Barañain: Osasun etxe berria, 19:00etan.
 • Tafalla: Osasun etxea, 19:30ean.
 • Etxauri: Osasun etxea, 19:30ean.
 • Orkoien: Osasun etxea, 19:30ean.
 • Agoitz: Udal plaza, 19:30etan.
 • Leitza: Herriko plaza, 19:30etan.
 • Lizarra: Osasun etxea, 12:30ean.
 • Castejon: Solidaridad Zahar-egoitza, 19:30etan.
 • Elizondo: Herriko plaza, 19:30etan.

BIZKAIA

 • Barakaldo: Gurutzetako Ospitalea, 11:00etan.

GIPUZKOA

 • Donostia: Donostia Unibertsitate Ospitalea, 11:00etan.
 • Billabona: Santiago Zahar-egoitza, 18:00etan.

Orain da garaia erakundeek arduraz joka dezaten eskatzeko.

Informazio gehiagorako edo elkarrizketetarako, jarri harremanetan pertsona hauekin:

Nafarroa: Gorka (eusk): 656711130

                Mikel (cast.): 663984939

                                                                    ORAIN ARDURA                                                                   orainardura.wordpress.com

Print Friendly, PDF & Email
Share This