Irán: el régimen islámico en crisis acentúa la represión

Tamaño Texto-+=

Iran: krisian dagoen erregimen islamikoak errepresioa areagotu du

Dominique Lerouge

50 egun baino gehiagoko protesten ondoren, mobilizazioak aurrera jarraitzen du Iranen, bere neurri errepresiboak egunero indartzen dituen erregimen ezegonkortu baten aurrean.

1979an ezarri zenean, erregimen islamikoak adierazi zuen mendebaldeko potentziek herrialdea menperatzeari utzi nahi ziola. Behartsu eta oinordetzarik gabekoen boterea zela ere aldarrikatu zuen. Baina, 43 urte geroago:

– Iranek ekonomikoki nazioarteko kapitalaren mende jarraitzen du, baita atzerriko potentzien politikaren mende ere, hala nola Estatu Batuak, Txina eta Errusia;

– Aberatsak gero eta aberatsago bihurtu dira, batez ere erregimen teokratikoarekin lotutakoak.

Beren nortasuna berresten saiatzeko, erregimenak beste oinarri bati eusten dio neurotikoki: emakumeak menderatzea beloaren erabilera-baldintzak gogortuz.

Borrokarako borondate iraunkorra

Pribilegiatuek beren aberastasuna erakusteak areagotu egiten du gazteen amorrua. Aldi berean, emakumeen zapalkuntzak okerrera egin duenez, neurri misogino eta patriarkal guztiekin amaitzeko borondatea dute.

Gainera, krisi ekonomikoaren larritasunarekin batera, gizarte-mobilizazioek gora egin dute udaberriaz geroztik.

Horrek guztiak azaltzen du zergatik, duela 50 egun baino gehiagotik, protestak ez diren ahultzen. Aitzitik, teokraziaren amaiera eskatzen duten kontsignen nonahikotasunak eta Gida Gorenaren, milizia paramilitarren eta Iraultzaren Zaindarien (Pasdaran) aurka zuzenki zuzendutakoek erakusten duten bezala erradikalizatzen dira.

Zer hipotesi etorkizunerako?

Greben bidez herrialdea blokeatzeak bakarrik ahalbidetuko luke molasen diktadurarekin amaitzea. Baina gaur egungo etapan, ekonomiaren funtsezko sektoreetan greba-mugimendu bat ez da gertagarria berehala. Langileen mugimenduaren egituraketa ahulak, Sahren diktadurek eta mulasek hainbat hamarkadatan iraun ondoren, eta sindikalista askoren kartzelatzeak (maiatzetik hona kasu batzuetan), greben orokortzeak denbora beharko duela azaltzen du neurri handi batean. Baina ez dugu ahaztu behar bi urteko borroka behar izan zela Shah agintetik kentzeko.

Yassamine Mather ikertzaile iraniar-britainiarrarentzat, oraindik urrun gaude erregimenaren beherakadatik, nahiz eta Irango Errepublika Islamikoak erronka garrantzitsu bati aurre egin behar dion, inoiz baino larriagoa azken 44 urteetan.

Itxura guztien arabera, gaur egun botereak ez du emakidarik egiteko asmorik. Badirudi konpromiso posibleak bilatzeak ahultasun-aitorpena ekarriko lukeela, baita mobilizazioetarako pizgarria ere. Beloaren gaian atzera egiteak erregimenaren korronte fundamentalistenen babesa galtzea eragingo lioke.

Baldintza horietan, errepresioa gogortzea espero daiteke, eta horrek gutxienez 273 heriotza eragin ditu, haurrak eta hogei bat nerabe, milaka pertsona zauritu eta 14.000 atxiloketa inguru barne.

Horren aurrean, Irango herritarren borrokarekiko nazioarteko elkartasuna inoiz baino beharrezkoagoa da/2.

10/11/2022

L’Anticapitaliste – 636 (10/11/2022)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/iran-le-regime-islamique-en-crise-accentue-la-repression

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

NOTAS

1/ Yassamine Mather, “Quelque chose doit changer”. Se pueden encontrar artículos de Yassamine https://www.sinpermiso.info/autores/Yassamine-Mather Mather en

2/ Artículos sobre Irán se pueden leer también en https://vientosur.info/category/geografico/asia/iran/  ndt.

Dominique Lerouge

Después de más de 50 días de protestas, la movilización continúa en Irán, frente a un régimen desestabilizado que refuerza cada día sus medidas represivas.

Cuando se estableció en 1979, el régimen islámico declaró que quería poner fin al dominio del país por parte de las potencias occidentales. También había proclamado ser el poder de los pobres y desheredados. Pero, 43 años después:

– Irán sigue dependiendo económicamente del capital internacional, así como de la política de potencias extranjeras como Estados Unidos, China y Rusia;

– Las y los ricos se han vuelto cada vez más ricos, principalmente los asociados con el régimen teocrático.

Para intentar reafirmar su identidad, el régimen se aferra neuróticamente a otro de sus fundamentos: el dominio de las mujeres a través del endurecimiento de las condiciones de uso del velo.

Una voluntad de lucha que permanece

La exhibición ostentosa de su riqueza por parte de las y los privilegiados exacerba la rabia de la juventud. Al mismo tiempo, el empeoramiento de la opresión de las mujeres conduce a su voluntad de acabar con todas las medidas misóginas y patriarcales.

Además, la gravedad de la crisis económica se ha acompañado desde la primavera de un aumento de las movilizaciones sociales.

Todo esto explica por qué, desde hace más de 50 días, las protestas no se debilitan. Por el contrario, se radicalizan como lo demuestra la omnipresencia de las consignas que exigen el fin de la teocracia y las dirigidas directamente contra el Guía Supremo, las milicias paramilitares y los Guardianes de la Revolución (Pasdaran) de los que dependen.

¿Qué hipótesis para el futuro?

Solo un bloqueo del país mediante huelgas permitiría acabar con la dictadura de los molás. Pero en la etapa actual, un movimiento de huelga en los sectores clave de la economía no es probable en lo inmediato. La débil estructuración del movimiento obrero después de décadas de dictaduras del Shah y luego de los mulás, así como el encarcelamiento de muchos sindicalistas (desde mayo en algunos casos), explica en gran medida por qué la generalización de las huelgas llevará tiempo. Pero no debemos olvidar que se necesitaron dos años de lucha para derrocar al Shah.

Para la investigadora iraní-británica Yassamine Mather, “todavía estamos lejos de la caída del régimen”, aunque “la República Islámica de Irán se enfrenta hoy a un desafío importante, más grave que nunca en los últimos 44 años” /1.

Todo indica que hoy el poder no tiene intención de hacer concesiones. Parece considerar que cualquier búsqueda de posibles compromisos constituiría una confesión de debilidad, así como un estímulo a las movilizaciones. Retroceder en el tema del velo también le haría perder el apoyo de las corrientes más fundamentalistas del régimen.

En tales condiciones, se puede esperar un endurecimiento de la represión que ya ha causado al menos 273 muertes, incluidos niños y niñas y una veintena de adolescentes, miles de personas heridas y alrededor de 14.000 detenciones.

Ante esto, la solidaridad internacional con la lucha de la población de Irán es más indispensable que nunca /2.

10/11/2022

L’Anticapitaliste – 636 (10/11/2022)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/iran-le-regime-islamique-en-crise-accentue-la-repression

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

NOTAS

1/ Yassamine Mather, “Quelque chose doit changer”. Se pueden encontrar artículos de Yassamine https://www.sinpermiso.info/autores/Yassamine-Mather Mather en

2/ Artículos sobre Irán se pueden leer también en https://vientosur.info/category/geografico/asia/iran/  ndt.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This