Immigrazioa Estatu Batuetara: krisiak jarraitzen du, milioika pertsonari sufrimendua eraginez

Tamaño Texto-+=

Inmigración a Estados Unidos: la crisis continúa, causando sufrimiento a millones de personas

Dan La Botz

Estatu Batuek immigrazio-krisi korapilatsu bati aurre egin behar diote. Donald Trumpek migratzaileak inolako prozedurarik gabe kanporatzeko erabiltzen duen 42. Tituluaren ingurukoa da. Biden presidentea duela gutxi saiatu zen 42. tituluari jarraiki kanporaketak amaitzen, baina eskuinak menderatutako Auzitegi Gorenak erabaki zuen neurriak bere horretan jarraitu behar zuela.

Egungo krisia 2020ko martxoan hasi zen, Trumpen administrazioak, Covid pandemiaren aurka borrokatzeko itxurak eginez, osasun publikoaren agindu bat eman zuenean, 42 Titulua izeneko lege batean oinarrituta, 265 sekzioa, jatorrian 1944an onartua gaixotasun kutsakorren hedapena prebenitzeko, baina ez immigrazioari murrizketak ezartzeko. Azken bi urte eta erdian, 2,5 milioi asilo-eskatzaile baztertu dira.

42. titulua

2020ko martxotik aurrera, 42. Titulua asiloa eskatzen duten errefuxiatuak erreprimitzeko eta Estatu Batuetan sartzen ez uzteko erabili da, beren kasuak aurkezteko. Asiloa, oro har, beren jatorrizko herrialdean erlijioagatik, iritzi politikoengatik, sexu-joeragatik edo etniako kide izateagatik indarkeriaren biktima izateko beldur diren pertsonei eskaintzen zaie, baldin eta haien gobernuak ez baditu babesten. 42. tituluaren arabera, asilo-eskatzaileak Mexikora baztertzen dituzte orain, eta han Tijuana eta Ciudad Juarez bezalako hirietan itxaroten dute baldintza lizun, arriskutsu eta osasungaitzetan. Horrek guztiak Estatu Batuek immigrazioari buruz emandako legea eta Nazio Batuen Konbentzioa urratzen ditu.

42. tituluak Estatu Batuetarako migrazioaren krisia areagotu badu ere, ez du sortu. Krisia hamarkadetan zehar egon da. Mexikoko hegoaldeko mugan, urtero milioi bat pertsona ingururi sarrera ukatzen zaie, duela gutxi bi milioi inguru. Ameriketako Estatu Batuetan sartzen saiatzen diren migratzaileak Arizonako basamortuan hiltzen dira (221, 2021ean); batez beste, migratzaile bat egunero itotzen da Ibai Handian. Migratzaileak herrialde osoetatik eta gero mugatik garraiatzen dituzten trafikatzaileek («coyotes») milaka dolar eskatzen dituzte, eta batzuetan lapurtu, bortxatu edo abandonatu egiten dituzte konfiantza eman dieten pertsonak. 2022ko ekainean, agintariek 51 pertsona migratzaile aurkitu zituzten hilda kamioi batean, San Antoniotik gertu, Texasen, eta ez da gertaera hori gertatu zen aldi bakarra.

Immigrazio-herrialde bat?

XIX. mendean zehar eta XX. mendearen amaierara arte, AEBetako herriaren gehiengoa harro zegoen bere herrialdea babes bila zebiltzan migratzaile ekonomiko eta errefuxiatuentzako babeslekua zelako. Gaztetasunak eskoletan Emma Lazarusen poema ikasten zuen, Askatasunaren estatuan idatzia: «Emaidazu zure behartsuak, zure akituak/libre bizi nahi duten zure masa kontaezinak/Soberan dagoena zure kostalde gainpopulatuetatik,/Bidali oinordetzarik gabekoei, ekaitzak ekar diezazkidala/Nire argia urrezko atearen gainetik jaurtitzen dut !»

Beti egon dira, noski, atzerritarren aurkako erakundeak eta politikariak, eta etorkinen aurkako histeria-olatuak aldizka, baina, oro har, estatubatuarrak beti besteak hartzen zituen etorkinen nazio gisa ikusten ziren (salbuespenak salbuespen, 19. mendeko txinatarrentzat, adibidez, edo XX. mendeko subertsiboak).

1980ko hamarkadan eskuinera egin zuen aldaketa politikoak jarrera hori aldatzen hasi zen; izan ere, politikari errepublikanoek, etorkinek AEBetako lanpostuak hartzen zituztela, estatubatuarren nortasuna mehatxatzen zutela eta ideologia arriskutsuak zekartzatela argudiatuz, hala nola fundamentalismo islamiarra. 2016ko presidentetzarako kanpainan, Trumpek beldurra zabaldu zuen, etorkinei buruz esanez: Drogak dakartzate. Krimena dakarte. Bortxatzaileak dira. Eta batzuk, nire ustez, pertsona onak dira. Mexikoko mugan harresi bat eraikiko zuela agindu zuen, sar ez zitezen; pribatuan, berriz, muga zeharkatzen duten pertsonei tiro egiteaz hitz egin zuen.

Immigrazioaren krisia, neurri handi batean, AEBetako kanpo-politikek eta politika ekonomiko neoliberalek eragin dute nonahi, bereziki Erdialdeko Amerikan, non ekonomia nazionalak suntsitu dituzten eta eskuineko gobernu bortitz eta autoritarioak boterera eraman dituzten, droga-kartelei lotuta. Gaur egun, aldaketa klimatikoak nekazariak beren lurrak uztera behartzen ditu eta migratzera bultzatzen ditu.

Demokratek mugako politika gizatiarragoetarako proposamenak aurkeztu dituzte, baina errepublikanoen oposizioarekin, geldirik daude. Batzuek, ezkerrean, muga irekia eskatzen dute, baina ideia hori ez du gizarte osoak babesten. Argi dago immigrazioaren eskubideen aldeko mugimendu berri bat behar dugula.

Hebdo L ‘Anticapitaliste – 643 (2023/01/05)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/immigration-aux-etats-unis-la-crise-se-poursuit-causant-des-souffrances-des

Itzulpena: F.E. para antikapitalistak.org

 

Dan La Botz

Estados Unidos se enfrenta a una complicada crisis de inmigración. Gira en torno al Título 42, utilizado por Donald Trump para expulsar a las y los migrantes sin ningún procedimiento. Si bien el presidente Biden intentó recientemente poner fin a las expulsiones en virtud del Título 42, el Tribunal Supremo dominado por la derecha decidió que la medida debía mantenerse.

La crisis actual comenzó en marzo de 2020, cuando la administración Trump, fingiendo luchar contra la pandemia de Covid, emitió una orden de salud pública basada en una ley llamada Título 42, sección 265, adoptada originalmente en 1944 para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles, pero no para aplicar restricciones a la inmigración. En los últimos dos años y medio, 2,5 millones de personas solicitantes de asilo han sido rechazadas.

tulo 42

A partir de marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado para reprimir a las y los refugiados que solicitan asilo y rechazar dejarlos entrar en los Estados Unidos para presentar sus casos. El asilo se ofrece generalmente a las personas que temen ser víctimas de violencia en su país de origen por su religión, opiniones políticas, orientación sexual o pertenencia étnica y cuyo gobierno no les protege. En virtud del Título 42, las y los solicitantes de asilo son ahora rechazados a México, donde esperan en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez en condiciones sórdidas, peligrosas e insalubres. Todo esto viola tanto la ley de Estados Unidos sobre la inmigración como la Convención de las Naciones Unidas.

Si bien el Título 42 ha exacerbado la crisis de la migración a los Estados Unidos, no la ha creado. La crisis ha existido durante décadas. En la frontera sur con México, cada año se niega la entrada a alrededor de un millón de personas, más recientemente cerca de dos millones. Migrantes que intentan ingresar en los Estados Unidos mueren en el desierto de Arizona (221 en 2021), mientras que en promedio una persona migrante se ahoga todos los días en el Río Grande. Las y los traficantes (“Coyotes”) que transportan a las personas migrantes a través de países enteros y luego a través de la frontera, piden miles de dólares, y a veces roban, violan o abandonan a las personas que les han dado su confianza. En junio de 2022, las autoridades encontraron 51 personas migrantes muertas en un camión cerca de San Antonio, Texas, y no es la única vez que ocurrió tal evento.

¿Un país de inmigración?

A lo largo del siglo XIX y hasta finales del siglo XX, la mayoría del pueblo estadounidense se enorgullecía de que su país fuera un refugio para las y los migrantes económicos y refugiados en busca de asilo. La juventud en las escuelas aprendía el poema de Emma Lazarus escrito en la estatua de la Libertad: “Dame a tus pobres, tus agotados / tus innumerables masas que aspiran a vivir libres / Lo que sobra de tus costas superpobladas, / Envíame a los desheredados, que la tormenta me los traiga / ¡Lanzo mi luz por encima de la puerta de oro!”! »

Siempre ha habido, por supuesto, organizaciones y políticos anti-extranjeros, y olas periódicas de histeria anti-inmigrante, pero en general, las y los estadounidenses se veían como una nación de inmigrantes que siempre acogía a los demás (con excepciones, para los chinos en el siglo 19, por ejemplo o los “subversivos” en el siglo XX).

El giro político a la derecha de la década de los años 1980 comenzó a cambiar esta actitud, ya que los políticos republicanos alegando que las y los inmigrantes tomaban los puestos de trabajo estadounidenses, amenazaban la identidad estadounidense y traían ideologías peligrosas como el fundamentalismo islámico. Durante su campaña presidencial de 2016, Trump sembró el miedo, diciendo sobre los inmigrantes: “Traen drogas. Traen el crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”. Prometió construir un muro en la frontera mexicana para evitar que entraran, mientras que en privado habló de disparar a las personas que cruzan la frontera.

La crisis de la inmigración ha sido causada en gran medida por las políticas exteriores estadounidenses y las políticas económicas neoliberales en todas partes, especialmente en Centroamérica, donde han devastado las economías nacionales y han llevado al poder a gobiernos de derecha violentos y autoritarios vinculados a los cárteles de la droga. Hoy en día el cambio climático también obliga a las y los agricultores a abandonar sus tierras y les empuja a migrar.

Los demócratas han presentado propuestas para políticas fronterizas más humanas pero, con la oposición de los republicanos, están paralizados. Algunos, a la izquierda, piden una frontera abierta, pero esta idea no está respaldada por la sociedad en su conjunto. Está claro que necesitamos un nuevo movimiento por los derechos de la inmigración.

Hebdo L’Anticapitaliste – 643 (05/01/2023)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/immigration-aux-etats-unis-la-crise-se-poursuit-causant-des-souffrances-des

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

Print Friendly, PDF & Email
Share This