A25: ANTIKAPITALISTAK INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNAREN AURREAN

Tamaño Texto-+=

25N: ANTIKAPITALISTAK ANTE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Berriro ere, azaroaren 25ean, indarkeria matxisten aurkako nazioarteko egunean aurkitzen gara. 5 emakume erail dituzte Euskal Herrian azken urtean, horregatik ez da oroipen eguna bakarrik, borroka eguna da, indarkeria matxisten aurrean dauden erresistentzia guztiak agerian uzten dituen eguna. Azken urteotan salatu dugun bezala, zuzeneko indarkeriez gain, gure bizitzak baldintzatzen dituzten egiturazko indarkeriak daudela gogorarazteko eguna da. Indarkeria matxistak ezin dira hilketetara mugatu, ezta bikote-harremanen barruko indarkerietara ere. Halaber, emakume antolatuak garela aldarrikatzeko eguna ere izan behar du, guztiok aske eta zapaltzen gaituen uztarri patriarkaletik kanpo ibiltzeko dugun eskubidea defendatzen jarraituko dugu.

Azaroaren 25ean, erakunde publikoetatik eta lider politikoetatik indarkeria matxista gaitzesten dutela entzungo dugu berriro, eta argi utziko digute indarkeria mota hori desagerrarazteko konpromisoak hartu nahi dituztela. Hala ere, errealitateak dioskunez, 2021. urte honetan, urteetan zehar sortu diren kolektibo eta espazio seguruen zati bat kendu digun pandemia batek eragindako kalteak pairatzen jarraitzen dugu, eta oraindik ere beste pandemia bat bizi dugu: indarkeria matxistak.

Denbora tarte honetan, mugikortasun-murrizketen eta edukieren joan-etorriekin, emakume askok denbora gehiago igaro behar izan dute beren etxeetan, erasotzaileekin batera. Neurri horien bitartez, etxetik kanpoko harremanak murriztu egin dira, eta batzarretan, bileretan eta laguntza-sareetako lan batzuk erabat desagertu dira.

Indarkeria matxistak patriarkatuaren parte dira, eta genero-aldagaia beste batzuekin gurutzatzen denean indartzen dira. Horrenbestez, salatu egin nahi ditugu jarduera edo ez-egitezko jarduera matxista, LGBTI+fobiko, arrazista, xenofobo eta klasistek eragindako diskriminazio eta indarkeria instituzionaleko praktikak. Harriduraz ikusten dugu indarkeria matxistek gora egin dutela arau heteropatriarkal zuria betetzen ez duten kolektiboen aurka, non eskuin muturrak, era ezberdinetan, bere jomuga jarri duen.

Gorakada hau ikusita, eta gizarteak eta erakundeek matxismoaren hazkundea geldiarazteko baliabide instituzionalak nahikoak ez direla argi dago.

Euskal Herri feminista, antikapitalista eta antiarrazista eraikitzera goaz!

GORA BORROKA FEMINISTA!

Nos encontramos de nuevo ante otro 25N, día internacional contra las violencias machistas. 5 mujeres han sido asesinadas en Euskal Herria en el último año, por eso no es sólo un día de conmemoración, es un día de lucha, un día en que se visibilizan todas las resistencias ante las violencias machistas. Es un día para recordar que, como venimos denunciando desde hace años, además de las violencias directas existen violencias estructurales que condicionan nuestras vidas. Las violencias machistas no se pueden reducir sólo a los asesinatos, ni a las violencias dentro de las relaciones de pareja. También debe ser un día para reivindicar que somos mujeres organizadas que seguiremos defendiendo el derecho de todas y cada una de nosotras a caminar libres y fuera del yugo patriarcal que nos oprime.

Este 25N volveremos a escuchar desde las instituciones públicas y líderes políticos su rechazo a la violencia machista,  además de dejarnos clara su voluntad de asumir compromisos para erradicar este tipo de violencia. Sin embargo, la realidad nos dice que durante este año 2021, sufriendo todavía los estragos ocasionados por una pandemia que nos ha arrebatado parte de los colectivos y espacios seguros que se habían gestado a lo largo de los años, seguimos viviendo otra pandemia: las violencias machistas.

En este periodo de tiempo, con las idas y venidas de las restricciones de movilidad y de los aforos, muchas mujeres se han visto abocadas a pasar más tiempo en sus hogares, conviviendo con sus agresores. Con estas medidas, se ha conseguido que las relaciones fuera del hogar se vean mermadas, y que, al perderse la presencialidad en las asambleas, reuniones, algunos trabajos las redes de apoyo se vean diluidas o completamente desaparecidas.

Las violencias machistas forman parte del patriarcado y se potencian cuando la variable género se entrecruza con otras. Denunciamos por lo tanto las prácticas de discriminación y violencia institucional generadas por actuaciones u omisiones machistas, LGBTI+fóbicas, racistas, xenófobas y clasistas. Observamos con estupor el aumento de las violencias machistas contra colectivos que no cumplen con la norma heteropatriarcal blanca, donde la extrema derecha en sus diferentes formas ha puesto su punto de mira.

A la vista de este aumento y la falta de respuesta social e institucional a éstas, es evidente que los medios institucionales para frenar el crecimiento del machismo son claramente insuficientes.

¡Vamos a construir una Euskal Herria feminista, anticapitalista y antirracista!

¡VIVA LA LUCHA FEMINISTA!

Print Friendly, PDF & Email
Share This