HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO

Tamaño Texto-+=

POR UNA SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD Y CON DERECHOS

Los recortes de los últimos años han desencadenado un debilitamiento preocupante de la sanidad pública que ha quedado de manifiesto en la actual crisis sanitaria. Situaciones vividas entonces y también durante el verano en los centros de Atención Primaria son un ejemplo de la escasez de medios humanos y materiales de los que adolece nuestro sistema.

A ello se suma la ausencia de dialogo y la nefasta política sobre negociación colectiva de Osakidetza, dirigida desde el Dpto. de Salud y que se concreta en:

 • La persona ha dejado de ser el centro, tanto paciente, como profesional.
 • Una progresiva desinversión en la sanidad pública, que ha provocado un recorte de personal y medios, en especial el Atención Primaria, con el consecuente aumento de las cargas de trabajo, pérdida de la calidad asistencial e incremento de las listas de espera.

Una situación límite que nos empuja a SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT y ESK a retomar las protestas en Osakidetza hasta que no se aborden los problemas de fondo. Por ello exigimos:

 • Presupuestos para la sanidad pública equiparables a la media de la UE, de él, un 25% a la Primaria.
 • Aumento de la plantilla, con la incorporación a la plantilla estructural de los empleos ocultos en
 • Consolidación de personal eventual: estabilización de la plantilla y que se evite la fuga de
 • Reversión de todos los recortes: poder adquisitivo, Itzarri, desarrollo profesional, primas de jubilación anticipada y negociación de nuevo acuerdo
 • Reversión de los servicios privatizados, mantenien­ do el

•   Medidas para garantizar la salud y la seguridad de la plantilla.

18 DE SEPTIEMBRE

Concentraciones en todos los centros de trabajo de Atención Primaria.

13.00h

ACCIONES DE PROTESTA

25 DE SEPTIEMBRE

Concentraciones en la entrada de todos los hospitales

11.00h

3 DE OCTUBRE

MANIFESTACIÓN

Sagrado Corazón(BILBAO) 12.00h

 

 

KITTO, NAHIKOA DA

ESKUBIDEDUN KALITATEZKO OSASUN PUBLIKO BATEN ALDE

 

Bizi dugun krisi sanitarioak ederki asko erakusten digu azken urteetako murrizketek osasun publikoaren ahultze kezkagarria ekarri dutela. Lehen Arreta zentruetan hasieran bizi izandako egoerak, eta baita uda partean bizi izandakoak ere, gure sistemaren gabeziak ageri­agerian ipini ditu, bai giza baliabideen aldetik, bai bitarteko materialen aldetik.

Horri gehitu behar zaizkio, elkarrizketarik eza eta Osasun Saila gidari Osakidetzak negoziazio kolektiboaz garatu duen politika negargarria zeina honela laburbil daitekeen:

 • Pertsona dagoneko ez da erdigunea, tez pazientea, ez profesionala.
 • Inbertsioen etengabeko murrizketa dela medio, giza baliabideak eta bitartekoak gutxitu egin dira, batik bat Lehen Arretan; horrek ekarri du lanean dihardutenen lan­ karga handitzea, arretaren kalitatea okertzea eta itxaron zerrendak

Egoera oso larria delako SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT

eta ESK sindikatuok, protestekin hasi beste erremediorik ez daukagu, Osakidetzak sakoneko arazoei benetan hel diezaion. Horregatik zera eskatzen dugu:

 • Osasun publikoaren aurrekontua Europako Elkartea­ renaren batezbestekoaren pare jartzea, eta haren %25a Lehen Arretari
 • Langile kopurua gehitzea, ezkutuko lanbideetan dihar­ duten langileak egituraren plantilan
 • Behin behineko langileak egonkortzea: plantillak sen­ dotuz profesionalen alde egitea
 • Murrizketa bidez galdutakoa berreskuratzea: erosteko ahalmena, Itzarri, garapen profesionala, aurrejubilazio sariak eta hitzarmen arautzaile berriaren
 • Esku pribatuetan jarritako zerbitzuak . berreskuratzea, enplegua
 • Plantillaren segurtasuna eta osasuna bermatzeko neurriak

 

 

 

 

IRAILAREN 18an

Lehen Arretako zentru guztietan

BILKURAK

13.00ean

PROTESTA EKINTZAK

IRAILAREN 25an

Ospital guztietako sarrera ateetan BILKURAK

11.00ean

URRIAREN 3an

MANIFESTALDIA

BIhotz Sakratuan (BILBO) 12:00ean

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This