Hau da Bilboko Arriagan bilduta dauden hiritar haserretuek egindako deialdia = Este es el llamamiento realizado por la ciudadanía indignada que se reúne en la plaza del Arriaga en Bilbao.

hartubizkaia.net 
tomabizkaia.net

AUZOETARA!!! 

Sumintasunetik abiatu ginen, eta sumintzeko arrazoi aunitz daudela eta lan handia dagoela egiteko argi geratu da. Hontarako, auzo, plaza…edonon, denon artean informazioa elkartrukatzea ezinbestekoa da. Gizartea aldatzeko oinarriak mugimendua, elkartrukaketa eta aniztasuna dira. 

Aspalditik ditugu Bizkaia osoan hainbat eremu desberdinetan lanean gogor aritu diren egiturak.

Elkargune sare handia dugu, beraien eta bere gisakoen egoera aldatzeko etetengabe kezkatzen ari diren pertsonak.  Errealitate honen aurrean, pixkanaka-pixkanaka hiritarron berregite sozial eta ekonomikoa erdietsiko duen dinamika berriak sustatzea posible da, elite politiko eta ekonomikoen kaltetan. 

Asanbladak auzo eta herrietara berraldatzeaz asko hitz egin da. Jende asko interesatu da  ezagutza, arazoak, interesak eta konponbideak elkartrukatuz elkarteetan parte hartzean. Hau dela eta, hona hemen gure proposamenaren helburuak: 

 • Beste gizarte ajenteen (emakumeen, langabetuen, immigranteen…) errespetu eta aintzat hartzea. Guk ez dugu ezer berririk deskubrituko. Nahi duguna, gizartearen parte-hartzea indartzea da, lehenagotik bide honetan lanean aritu diren guztiekin lankidetzari ekinez.
 • Auzo edo hiriko barrutietan banatutako asanbladak sortzea, elkarte, talde edo konpromisoa duten pertsonen arteko harremanak indartzeko.
 • Asanblada desberdinen arteko erlazioak eratzea, proposamen orokor eta talde ekintzak elkar hartu ahal izateko.
 • Gure auzo eta herrietako kaleetara deliberazio eta eztabaida polítikoa ateratzea, arazo lokalak global eta sistemikoak diren horiekin harremanetan jartzeko, era horretan krisi globalari irtenbide benetan demokratikoak antzeman eta eskaini ditzakeen mugimendu hiritar bat sortzen joan dadin.

 

Honekguztiak, hurrengo emaitza hauek erdiesten lagunduko digu: 

 • Komunikaziorako bideak sortuz, auzo bakoitzeko errealitate eta kezka zehatzat hurbilago izatea (sumintasun partikular eta antolatuak: kaleraketak, boterearen gehiegikeriak…).
 • Tokian tokiko elkarguneetara hurbiduz, arazoen aurrean erantzun eta aktuatzeko gaitasunak hobetzea.
 • Parte-hartzaileen profilak sailkatuz, gizarte osoaren parte-hartzea areagotzea.
 • Eragiteko esparruak banatuz eta zabalduz, mugimendu honen bizirautea erdiestea.

Proiektu edo egitasmo honek forma har dezan, barruti edo herri bakoitzetik erreferente bezala izateko konpromisudun jendeari bere izena eman dezala eskatzen diogu. Horretarako honako helbide horretara bidali diezagukezu eposta: tomalaplaza.bizkaia@gmail.com. Honela, aurretik aipatutako asanbladetan parte-hartzean interesaturik dauden pertsonak koordinatzeri ekin ahalko diogu. 

Eskerrik asko eta plazan ikusiko dugu elkar!!!

¡ A LOS BARRIOS ! 

Hemos partido de la indignación y hemos comprobado que tenemos muchas razones para indignarnos y mucho trabajo que hacer. Para ello, es necesario ponernos en común en los barrios, en las plazas, en los pueblos, en todas partes. La claves para cambiar nuestra sociedad son el movimiento, el contacto y la diversidad.   

En toda Bizkaia contamos con estructuras previas que han estado trabajando mucho en muchos ámbitos distintos. Contamos con una red asociativa muy fuerte, personas en constante preocupación por mejorar su situación y la de sus semejantes.  Ante esta realidad, es posible fomentar nuevas dinámicas para lograr el progresivo empoderamiento de la ciudadanía en detrimento del control de las élites políticas y económicas. 

Se lleva tiempo hablando de trasladar las asambleas a los barrios y pueblos. Son muchas las personas que han señalado su interés por participar en el asociacionismo, en el compartir conocimientos, problemas, intereses y soluciones. Por esto, hacemos la siguiente propuesta, con los siguientes objetivos

 • Respeto y reconocimiento de otros agentes locales (asociaciones vecinales de mujeres, parados, inmigrantes, etc.). No pretendemos descubrir el agua tibia, sino reforzar la participación popular, cooperando con el tejido asociativo que ya venía trabajando en esta dirección.
 • Formación de asambleas participativas por distritos para impulsar el contacto entre todo tipo de asociaciones, organizaciones y personas comprometidas.
 • Establecer relaciones entre las distintas asambleas para compartir propuestas comunes y acciones colectivas.
 • Sacar a las calles de nuestros barrios y pueblos la deliberación y el debate político, para vincular las problemáticas locales con aquellas de caracter global y sistémico; de manera que se pueda ir conformando un movimiento ciudadano que vislumbre y ofrezca salidas democráticas reales a la crisis global. 

Esto nos permitirá lograr los siguiente resultados:  

 • Acercarnos a las realidades y preoupaciones específicas de barrios (indignaciones particulares y localizadas, como pueden ser desahucios, abusos de poder…), estableciendo canales de comunicación.
 • Mejorar la capacidad de respuesta y acción acercándose a unidades más locales
 • Incrementar la participación ciudadana diversificando el perfil de participantes
 • Permitir la permanencia del movimiento a través de su extensión espacial y diversificando los campos de actuación.

Para darle forma a este proyecto, solicitamos gente comprometida de cada barrio que dé su nombre para tener un referente de cada distrito o pueblo. Para ello, podéis enviarnos un email a:  tomalaplaza.bizkaia@gmail.com. Así, nos pondremos manos a la obra para coordinar a las personas interesadas en participar en dichas asambleas.  

Muchas gracias y ¡nos veremos en las plazas!