HARRO! llama a ocupar las calles en defensa de la Escuela Pública Vasca

Tamaño Texto-+=

La Plataforma en defensa de la Escuela Pública Vasca se movilizará este 6 de noviembre a las 17:00hrs. desde Gran Vía 85 en Bilbao contra la privatización y a favor de su gratuidad y universalidad.

Tomado de Ecuador Etxea

Plataformas de Vitoria-Gasteiz, Oyón, Bilbao, Santurtzi, Oarsoaldea, Astigarraga, Zabaleko bizirik Amurrio, Donostialdea, Lasarte-Oria, Comunidades de la Escuela Pública Vasca de Ordizia y Goieskola. EHIGE (Euskal Herriko Ikasleen guraso Elkartea). HEIZE (Euskal Eskola Publikoaren Zuzendaritza Elkarteen Federazioa), IKASLE SINDIKATUA, IKASLE EKINTZA, GAZTE KOMUNISTAK.
LAB, STEILAS, CCOO, ESK y CNT.

HEZKUNTZA PUBLIKOAREN ALDE! PRIBATIZAZIOARI EZ!

Euskal eskola publikoaz harro gaudela esateko eta hezkuntza publikoaren alde mobilizatzeko ordua da.

Dugun hezkuntza sistema dual, klasista eta arrazistak eskola publikoaren kaltean jokatzen du, segregazioa eta bi mailako ikasleak sortuz, eta berau birplanteatzeko ordua ailegatu da. Datuek argi erakusten dute egoeraren larritasuna: Europako eta Espainiar Estatuko erkidegorik segregatzailenetariko bat gara.

Eskola publikoa da hezkuntzan dugun zerbitzu publikoa, doakoa eta unibertsala, denona eta denontzat, jatorrizko ezberdintasunak berdintzen dituena, inklusiboa den bakarra, euskal gizartearen kohesioari ekarpen handiena egiten diona eta baldintzarik zailenetan ere ikasle gehien euskaldundu duen eta gaur egun euskalduntzen dituen sarea.

Hezkuntzak ezin du merkatuaren menpe egon, hezkuntzarako eskubidea ezin da egon familien ahalmen ekonomikoaren baitan. Diru publikoz finantzatutako bi eskaintza izateak, kontzertazio unibertsalaren aterkipean, publikoa eta pribatua, lehia dakar ezinbestean, bi sareen edo sare bereko ikastetxeen artean. Bi sareak ez dira berdinak eta ezin dira parekatu bere tratamendu politikoan eta babes mailan, publikoa doakoa eta denontzat den bitartean, sare pribatuko ikastetxeek kuota ekonomikoak, erlijioa eta gardenak ez diren beste irizpideak erabiliz maiz egoera zaurgarrian dauden familiei sarbidea ukatzen diete. Honek ondorio zuzena du hezkuntza-sisteman eta baita jendarte osoan ere, eskola-segregazioa. Edozein kuota ekonomikok eta  bi sare egoteak, berez, segregazioa sortzen du.

Dugun hezkuntza sistema dualak, beraz, gizartean dauden desberdintasunak konpondu beharrean, areagotu egiten ditu, bi abiadurako hezkuntza sistema eratuz eta gizarte haustura sortuz. Egoera larri honek herriaren kohesioaren etorkizuna jartzen du kolokan.

Honen kontra borrokatu eta neurriak har daitezen mobilizatuko gara. Hona hemen gure aldarrikapenak:

 1. Eskola publikoak administrazioaren lehentasun osoa izan behar du baliabide ekonomiko, material eta pertsonalen aldetik, denona eta denontzakoa den eskola delako.
 2. Eskola bakarra aldarrikatzen dugu. Ondorioz, eskaintza publiko integrala eta doakoa  bermatu behar da udalerri eta auzo guztietan0tik 18urtetara.
 3. Hezkuntza pribatu-itunduari mugak jartzeko garaia da: ez da lerro pribaturik irekiko, eskaintza publiko nahikoa dagoen bitartean.
 4. Beraz:
  • Pribatizazioarekin amaitu. Sortzen diren ekimen pribatu guztiak, derrigorrezkoak ez diren etapak barne (haur hezkuntza eta batxilergoa) baimendu, itundu eta diru publikoarekin sostengatzen dituen politikarekin bukatu behar da.
  • Orain, jaiotze-tasa behera doan une honetan, eta ikastetxe pribatuekiko kontzertuak datozen 6 urtetarako berrizteko daudenean, Administrazioari diru publikoaren erabilera bidezkoagoa exijitu nahi diogu.
 1. Ildo beretik, Eusko Jaurlaritzak ikastetxeen publifikazioa ahalbideratuko lukeen araudi adostua sortu behar du.
 2. Euskarazko murgiltze eredua orokortu. Diru publikoarekin ez finantzatu euskalduntzen ez duten eta, beraz, inklusioaren eta integrazioaren kontra jokatzen duten hizkuntza-ereduak dituzten ikastetxe pribatuak.

Interpelazioa egiten diogu Eusko Jaurlaritzari egungo egoera diskriminatzaile honetara iristeko daramatzan hezkuntza politikengatik, baina baita sare pribatuko ikastetxeei ere, egoera hau baliatuz bere pribilegioak mantendu, inklusioari muzin egin eta segregazioa areagotzen laguntzen dutelako.

Orain, EAEn Hezkuntza Akordioaz ari direla, kezka handiz hartu ditugu Jokin Bildarratz sailburuak ikasturte hasieran egindako adierazpenak. Gardentasuna behar dugu prozesuan, sare publikoko ordezkarien parte hartzea bermatuko duena, hezkuntza-sareez, finantzazioaz, murgiltze ereduaz eta eskola-segregazioaz hausnartuko duen prozesua, hain zuzen.

Ez dugu nahi egungo sistema duala legitimatuko duen akordio/legerik, eskola publikoa sistemaren erdigunea bihurtuko duena baino, sistema inklusibo, euskaldun, ekitatibo eta ez-segregatzaile baterantz aurrera egiteko ezinbestekoa dena. Etorkizuneko jendarte eredua dago jokoan.

Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunetik, denona eta denontzat den eskola publikoaren alde egin eta eskola-segregazioaren kontra konpromiso argia azaldu dezala eskatu nahi diogu.

AZAROAREN 6an  BILBON ELKARTU ETA OIHU EGINGO DUGU: HEZKUNTZAN, PUBLIKOAREN ALDE!   PRIBATIZAZIOARI EZ! GORA EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA! EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO!

Por Euskal Eskola Publikoaz-HARRO! Topagunea

Es hora de decir que estamos orgullosos de la escuela pública vasca y de movilizarnos a favor de la educación pública.

El sistema educativo dual, clasista y racista actual discrimina a la escuela pública, crea segregación y fomenta alumnado de dos niveles. Es urgente replanteárselo y transformarlo. Los datos muestran repetidamente la gravedad de la situación: somos una de las comunidades más segregadoras del Estado español y de Europa.

En el ámbito educativo, la escuela pública es el servicio público, gratuito y universal, de todos y para todas, compensador de las desigualdades de origen, única escuela inclusiva, la que más aporta a la cohesión de la sociedad vasca y la red que más alumnos ha euskaldunizado y euskalduniza hoy en las condiciones más difíciles.

La educación no puede estar en manos del mercado, el derecho a la educación no puede depender de la capacidad económica de las familias. La existencia de dos ofertas educativas pública y privada sostenidas con dinero público y concertación universal, implica inevitablemente competencia entre ambas redes o centros de una misma red. La red pública y la red concertada no son iguales ni pueden equipararse en su tratamiento político ni en su nivel de protección: mientras que la pública es gratuita y para todas, los centros de la red privada niegan el acceso a familias que se encuentran en situación vulnerable utilizando las cuotas económicas, la religión y otros criterios no transparentes para seleccionar a su alumnado. Esto tiene una consecuencia directa en el sistema educativo y también en toda la sociedad, la segregación escolar. Cualquier cuota económica y la existencia de dos redes genera, de por sí, segregación.

Nuestro sistema educativo dual lejos de resolver las desigualdades que existen en la sociedad, las incrementa, constituyéndose en un sistema de dos velocidades y creando una cada vez mayor fractura social. Esta grave situación va en contra del futuro de la cohesión social de nuestro pueblo.

Queremos luchar contra esto y movilizarnos para que se tomen las medidas para acabar con este sistema discriminatorio. Estas son nuestras reivindicaciones:

 1. La escuela pública debe tener prioridad absoluta por parte de la Administración en cuanto a recursos económicos, materiales y personales, por ser la escuela de todos y para todas.
 2. Reivindicamos una escuela única. Debe garantizarse una oferta pública integral y gratuita de 0 a 18 años en todos los municipios y barrios.
 3. Es hora de poner límites a la educación privada-concertada: no se abrirán líneas privadas mientras haya oferta pública suficiente.
 4. Esto significa:
  • Acabar con la privatización: hay que acabar con la política que autoriza, concierta y sostiene con dinero público todas las iniciativas privadas que surgen, incluidas las etapas no obligatorias (educación infantil y bachillerato).
  • En un momento en el que la natalidad desciende y los conciertos con centros privados están a punto de renovarse para los próximos 6 años, queremos exigir a la Administración un uso más justo del dinero público.
 5. En el mismo sentido, el Gobierno Vasco debe crear una normativa acordada que posibilite la publificación de los centros concertados.
 6. Universalizar el modelo de inmersión en euskera. No financiar con dinero público aquellos centros privados con modelos lingüísticos que no euskaldunizan y que, por tanto, van en contra de la inclusión y la integración.

Interpelamos al Gobierno Vasco por sus políticas educativas, que nos han llevado a la situación de discriminación actual. También a los centros de la red privada, que aprovechando esta situación contribuyen a mantener sus privilegios, a ignorar la inclusión y a aumentar la segregación.

Ahora, cuando se habla de un posible Acuerdo Educativo en la CAV, hemos recibido con preocupación las declaraciones de inicio de curso del consejero Jokin Bildarratz. Necesitamos transparencia en un proceso que debe de garantizar la participación de representantes de la red pública, un proceso que debe de reflexionar sobre las redes educativas, la financiación, el modelo de inmersión y la segregación escolar.

No queremos un acuerdo/ley que legitime el sistema dual actual, sino uno que convierta a la escuela pública en el centro del sistema, lo que es imprescindible para avanzar hacia un sistema inclusivo, equitativo y no segregador. Está en juego el modelo de sociedad del futuro.

Desde Euskal Eskola Publikoa Harro Topagunea queremos pedirle al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que apueste por la escuela pública y que muestre un compromiso claro en contra de la segregación escolar.

El 6 DE NOVIEMBRE EN BILBAO NOS MOVILIZAREMOS Y GRITAREMOS: ¡POR LA ESCUELA PÚBLICA!¡NO A LA PRIVATIZACIÓN! ¡VIVA LA ESCUELA PÚBLICA VASCA! EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO!

Print Friendly, PDF & Email
Share This