Euskal Eskola Publikoaren alde, mugimenduak eta mugituak

Tamaño Texto-+=

A favor de la Escuela Pública Vasca, movimiento y movidas

ARANTZA FERNÁNDEZ DE GARAYALDE | NAGORE LANDA

Azaroaren 5ean, 10.000 pertsona baino gehiagok manifestazioa egin zuten Bilbon, “Euskal Eskola Publikoaren alde, ez Lege honi” lelopean, hau da, ez Hezkuntzaren Euskal Legeari, horren aurreproiektua aurkeztu baita.

Daukagun hezkuntza-sistema

Alderdi positiboen artean aipatzekoa da eskolatze goiztiarraren tasa altua, Estatuko eta Europako herrialde gehienetako batez bestekoa gainditzen duena (2019-202020 ikasturtean, urtebeteko biztanleriaren % 45,2 eskolatuta dago, 2 urtekoen % 92,3 eta 3, 4 eta 5 urtekoen % 99 baino gehiago). Eskola-uzte goiztiarraren tasa txikia dago: 2020an, Europar Batasunak % 10 inguruko tasa du, Espainiako Estatuak % 16 eta EAEk % 6/5, beheranzko joerarekin. DBHko graduazio-tasa % 86koa da; 2019tik aurrera, 25 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren % 50ek baino gehiagok hirugarren mailako ikasketak ditu, Europar Batasuneko eta Estatuko batez bestekoaren gainetik2. Aipagarria da, halaber, ekitatea emaitza akademikoetan, eta emaitza txarrenen eta txarrenen arteko aldeak moderatuak dira.

Azpimarratzekoa da sistema osoak aurrerapauso handia eman duela euskalduntzean, batez ere sare publikoak. Izan ere, haur-etaparen hasieran, ia matrikula guztiak D ereduan egiten dira (euskaraz murgiltzea). Beraz, ziurrenik, urte batzuen buruan, sare horretako ikasle guztiak eredu horretan eskolatuta egongo dira derrigorrezko irakaskuntzan. Gaur egun, sare publikoko familia guztiek, jatorria edozein dela ere, naturaltasunez onartzen dute euskarazko matrikulazioa, eta horrek euskalduntze-erreferente bihurtu du sare publikoa, bai ikuspegi kuantitatibotik (140.000 ikasle D ereduan sare publikoan, eta 83.500 pribatuan).kualitatibo gisa, printzipioz egoera okerrenei aurre egiteko.

Sistema gehienek bezala, EAEkoak korrelazio zuzena, positiboa, esanguratsua eta egonkorra du ikasle bakoitzaren ISEKaren (Indize Sozioekonomiko eta Kulturala) eta lortzen dituen emaitza akademikoen artean. Zuzeneko korrelazioak ez dakar erabateko eta ezinbesteko baldintzapena, baina agerian uzten ditu hezkuntzaren mugak aukera-berdintasuna benetan bermatzeko orduan. Ildo beretik joango litzateke lehen aipatu ditugun alderdi positiboen ifrentzua: familia pobreenetako ikasleek ez dute eskolatze goiztiarrerako sarbiderik, ikasturte gehiago errepikatzen dituzte, hezkuntza-sistema goizegi uzten dute eta gainerakoek baino eskola-absentismo tasa handiagoak jasaten dituzte.

Faktore demografiko ugari direla eta, hala nola biztanleria-dentsitate handia ia lurralde osoan, eta historikoak, besteak beste, ondoz ondoko gobernuek ikastetxe pribatuen hitzarmen unibertsalaren alde egindako apustu irmoa, hezkuntza-sistemaren % 50 sare pribatuan dugu, Europa osoan parekorik ez duen ehunekoa (ELGAren batez bestekoa % 16koa da), eta Madrilek ere ez du berdintzen, % 43rekin!

Esan behar da ikasleen erauzketa soziala ez dela berdina bi sareetan: ISEK baxuena duten ikasleen % 25i erreparatzen badiegu, non jatorri etorkineko ikasleen % 70 biltzen den, sare pribatuak gutxi gorabehera % 10,5 baino ez du eskolatzen.

Ez da bidezkoa funts publikoekin biztanleriaren zati batek eskuraezinak dituen ikastetxeei eustea, erosteko ahalmen urria dutelako, sinesmenak dituztelako edo jatorria edo etnia dutelako. Gainera, sare pribatuaren gehiegizko pisuak arazo gehigarriak dakartza, hala nola ikasleen bereizketa, biztanleria orokorraren bizitegi-segregazioa baino askoz handiagoa, dirua eta baliabideak xahutzea, edo eguneroko haurren garraio masiboa.

Praktikan, sare publikoa pribatuaren subsidiario gisa funtzionatzen ari da, eremu eta sektoreetan hezkuntzarako eskubidea bermatzen du pribatua iristen ez denean edo errentagarria ez denean, nahiz eta hezkuntza-itunen jatorriak, ustez, publikoa iristen ez zen tokian pribatuari eusteko beharrari erantzun.

Itunpeko sare pribatua, haren aliatuak eta lege-proiektuak

Gorago esan dugun bezala, hezkuntza-sistemaren erdia esku pribatuetan dago, eta horrek botere ekonomiko eta sozial handia ematen die sektoreko patronalei; udalerri batzuetan ikastetxe pribatuak baino ez daude, eta beste askotan eskaintza pribatua nahikoa izango litzateke eskari osoari erantzuteko. Udal batzuek, halaber, diru eta baliabide gehiago bideratzen dituzte ikastetxe pribatuetara publikoetara baino, eta Eusko Jaurlaritzak ordaintzen dituen itunetan jasotzen diren alderdi berberak finantzatzen dituzte. Arartekoak berak eman du horren inguruko iritzia.

Itunpeko ikastetxeen eta bertan bizi diren biztanleen tipologia askotarikoa da: Opus Deiren zentro batzuk, beste leku batzuetan familientzat oso garestiak diren zentro “alternatiboak”, ikastola pribatuak… badira egoera ahulean dauden biztanleak hartzen dituzten zentro erlijioso katoliko batzuk ere. Gaingiroki, itunpeko sareko bi erreferenteak ikastetxe erlijiosoen blokea (EAEko ikasle guztien % 35) eta ikastola pribatuak ( % 13) dira [1]. Sare pribatuko patronalek, desberdinak izan arren, koordinatuta jarduten dute Euskadiko Eskola Kontseiluan botoa emateko orduan edo beren gustukoak ez diren araudiak judizialki aurkaratzeko orduan, sare publikoaren espazioa ahalik eta adierazpen txikienera murrizteko interesa partekatzen baitute.

Hezkuntza Saileko goi-kargudunen artean, irakaskuntza pribatuko ikastetxeak edo korporazioak kudeatzetik datozen pertsonen presentzia etengabea da, patronalaren interesen mendeko politikaz hitz egin beharrean, sinergiez eta administrazioak haren planteamenduak bere gain hartzeaz hitz egin beharko litzateke.

Izan ere, Hezkuntza Administrazioak, leunki esatearren, ez dio sare publikoari laguntzen. Ikasturte bakoitzaren hasieran plazak planifikatzea, ikastetxe pribatuei eragin-eremu handiak ematen dizkien zonakatzea, behar direnean ikastetxe publikoak sortzeari uko egitea,

ikastetxe publikoak sustatzea, batzuetan ikastetxe pribatura matrikula gehiago zuzentzeko disuasio-maniobretara iristen dena, horren adibide dira, baina, batez ere, patronalek sortu dituzten unitate guztiak automatikoki ituntzeak, eskaintza publiko nahikoa egon arren, esaten dugunaren fede ematen du. Lehen eta derrigorrezko bigarren hezkuntza eskaintzen duten gutxi gorabehera 200 ikastetxe pribatuetatik (horietako askok derrigorrezko hezkuntzaren ondoko hezkuntza ere eskaintzen dute) dozena erdi bat baino ez daude itundu gabe, eta gainerakoak diru publikoari esker mantentzen dira, bai derrigorrezko etapetan, bai haur-hezkuntzan (orain bi urtetik aurrera), bai batxilergoan.

Lerro hauek idazteko unean, hezkuntza-kontseilariak adierazi du guk, gobernu gisa, hezkuntza-sistema osoari erantzun behar diogula (…) Gure betebeharra da lege bat egitea, eta lege batek jaso behar du betebeharrak eta eskubideak eskola publikoarentzat eta itunpeko eskolarentzat direla. Hau da, zuzenbideko subjektuak eskola-sareak dira, haurrak izan beharrean, eta Hezkuntza Sailak uste du bi sareek tratu bera merezi dutela; sare publikoaren zurztasuna benetan penagarria da, titularrak ez du propiotzat hartzen.

Horrela, sare publikoak ikasle guztien % 50 hartzea sendotasunaren, erresistentziarako gaitasunaren eta herritarrek publikoarekiko duten gogoaren erakusle da, guztiak bultzatzen baititu haurrak pribatuan matrikulatzera.

2021eko irailean, zurrumurruak zabaltzen hasi ziren indar politiko batzuen artean adostutako akordio bati buruz; handik gutxira, konferentzia bat egin zen, presentzia instituzional handiarekin, eta formalki iragarri zen batzorde bat eratuko zela Legebiltzarrean, hezkuntza-akordio baten oinarriak prestatzen hasteko. Batzorde horretan hainbat hilabetetan 90 “hezkuntza-eragilek” agerraldia egin ondoren, eta sektore guztiak ekarpenak egitera animatu ondoren, otsailean, aldez aurretik udan adostutako testua ezagutzera eman zen, eta garatu zen partaidetza-prozesuaren emaitza gisa aurkeztu zen. “XXI. mendeko Hezkuntzarako Oinarriak” du izena, eta EAJk, PSEk, EHBilduk eta Elkarrekinek Ahal Dugu sinatu dute. 4en artean Gasteizko legebiltzarraren % 90 inguru dira, eta PP eta Vox baino ez dira kanpoan geratzen.

Ondoren, Hezkuntza Sailak sare pribatua are gehiago indartzen duten neurriak hartzeari ekin dio: datozen hiru/sei ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta luzatzeko Agindua eman du, jaiotza-tasa jaisten ari den testuinguru batean; plangintza-dekretu bat egin du, itunpeko ikastetxe pribatuetan talde edo gela bat osatzeko gutxieneko ratioa murrizten duena eta ikastetxe publiko ugari batzea eta/edo desagertzea aurreikusten duena; eta ituntze-moduluak handitu ditu kontzeptu guztietan (irakasleak, gelak eta mantentze-lanak).

Irailean aurkeztu du Hezkuntzari buruzko Euskal Legearen aurreproiektuaren zirriborroa8. Zirriborro horrek aldarrikatzen du, otsaileko “XXI. mendeko Hezkuntzarako Oinarriek” egiten zuten bezala, euskal hezkuntza-zerbitzu publikoa ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen bidez emango dela, eta guztiek baldintza berak bete beharko dituztela eta finantzaketa bera izango dutela. Itunpeko ikastetxeek bete behar dituzten baldintzak ez dira inon agertzen, nahiz eta nahikoa zatekeen 87ko Itunen Dekretuan ezarritakoak aipatzea, ulerterrazak dira (doakotasuna, kontratazioa eta kaleratzeak, diskriminaziorik eza…) Beharbada, 35 urteko ez-betetze sistematikoak atzera egin die kopiatzeko orduan.

Testuak bi sareak parekatzen ditu, baina helburuak bereizten ditu: sare publikoari esleitzen dio eskolatze unibertsala bermatzeko ardura, eta pribatuari aukeratzeko askatasunarena. Ikastetxe pribatuen ituntzeari aurre egiteko moduari buruzko paragraforik argigarriena, agian, honako hau izango da (26. or.): “Itunpeko ikastetxeak, beren finantzaketa publikoaren arabera, gizarte-interesekotzat joko dira…” Orain arte uste genuen ikastetxeak beren interes sozialaren arabera hitzartu beharko liratekeela. Laburbilduz, badirudi itunak unibertsala izaten jarraituko duela.

Zirriborroak garrantzi berezia ematen die ikastetxe bakoitzak bere ezaugarri eta beharren arabera (eta propaganda-liburuxkak idazteko duen gaitasunaren arabera) aurkeztuko lituzkeen programa-kontratuei mekanismo horren sistema oraindik ere oso mugatua da, eta Sailak berak esleituko duen sariari edo “kalitate-zigiluari” lotuta, sistema bat marrazten du, non ikastetxeek elkarren artean lehiatzen duten diru gehiago eta gizarte-aitorpen handiagoa lortzeko, are segregazio handiagoa sustatuz, baita ikastetxe publikoen artean ere.

Ikastetxe publikoen kudeaketaren atalak, eskola-komunitatearen parte-hartzearen garrantziari paragrafo batzuk eskaini ondoren, zuzendariak ikastetxeetan dauden kide anitzeko kudeaketa- eta partaidetza-organo guztien gainetik duen zeregina azpimarratzen du, eta beste zerbait baino eredu gerenteago baterantz jotzen du.

Hizkuntzek hezkuntza-sisteman duten tratamenduari dagokionez, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean lortu behar diren mailak ezartzera mugatzen da, eta ikastetxe bakoitzaren aukera askean uzten du hori lortzeko bidea, eta soilik zehazten du gaztelania eta ingelesa, euskararekin batera, ikasteko komunikazio-hizkuntzak izan behar direla. Berez, atzerapausoa da egungo legeriarekiko, irakas-hizkuntza bakarra euskara izatea ahalbidetzen baitu. Legearen alderdi horrek gaitzespen handia eragiten du sektore zabaletan9, eta nolabaiteko harridura. Kontuan hartzen badugu A eta B ereduetako gehienak ( % 72 haur, lehen eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan, eta % 92 haur hezkuntzan) sare pribatuan daudela, agian argiago ikusiko dugu nori komeni zaion gauzak dauden bezala uztea.

Euskal hezkuntza-sistemaren helburuen artean laikotasuna ere agertzen da, honela adierazita: “Diru publikoz finantzatutako ikastetxeetan irakaskuntzen laikotasunean oinarritutako hezkuntza-eredu bat garatzea, itunpeko ikastetxe pribatuen berezko izaera errespetatuz”. Itunpeko sarearen bi heren erlijiosoa da, eta ebanjelizatu egiten da bere helburua10.
Laburbilduz: pribatua publikoa da, ebanjelizazioa laikoa da, eta euskara gaztelaniaz hitz egiten da.

Euskadiko Eskola Kontseiluak lege-aurreproiektuaren aldeko irizpena eman du, Administrazioaren, sektoreko patronalen eta enpresa-erakundeen botoei esker11.

Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimendua eta bere nahiak

Larunbateko manifestazioa “Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea12” elkarteak (Euskal Eskola Publikoaz harro daudenak) antolatu zuen. Plataforma/koordinatzaile hori sare publikoko Familien Elkarteen Federazioak (EHIGE) osatzen du. Federazioan hainbat hamarkadatako lana egin da, eta ikastetxeen egunerokotasunean euskararekin, laikotasunarekin, elikadura-subiranotasunarekin eta kausa garrantzitsuen beste hainbat arrazoirekin zalantzarik gabe konprometitutako orientabidea txertatu da. Plataforma/koordinatzailea honako hauek osatzen dute: HEIZE, sare publikoko zuzendaritza-taldeen elkarteak; STEILAS (irakasle publikoen artean gehiengoa duena), CCOO irakaskuntzako sindikatuak eta ESK sindikatuak; eta Ikasle Sindikatua (Ikasleen Sindikatua), ikastetxe publikoak defendatzeko berariaz sortutako tokiko taldeekin batera lan eginez.

Manifestazioaren deialdian beste ikasle eta gazte erakunde batzuek parte hartu zuten (Ikasle Abertzaleak, Ikama, Ikasle Ekintza, Gazte Komunistak), nahiz eta Topagunearekin duten lankidetza noizbehinkakoa izan. LAB sindikatua koordinakundeko kide egonkorra da, baina ez zuen zuzenean parte hartu manifestazioaren deialdian, baizik eta harekin bat egin zuen, eta gauza bera egin zuen ELAk ere, duela pare bat urte utzi baitzuen koordinakundea. Manifestaziora mugimendu eta erakunde ugari ere joan ziren, baita Alternatibak eta EAk ere, Eh Bilduren barruan daudenak, eta Podemos-IUk, EH Bilduk bezala, “XXI. mendeko Hezkuntzarako Oinarriak” sinatu zituenak, manifestazioan parte hartzeko deia egin zuten13.

Aipatu ditzakegun sigla-galimatiak alde batera utzita, adierazpen horrek erakutsi du biztanleriaren sektore garrantzitsu bat oso kritikoa dela Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza-politikarekin, eta milaka pertsona atera ziren botoa ematen dieten alderdien aho bateko planteamendua zirudienaren aurka.

Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimenduak etapa eta artikulazio-modu desberdinak izan ditu. 80ko hamarkadan eta 90eko hamarkadaren hasieran, eztabaidaren ardatza ikastolak publiko bihurtzeko bide bat irekitzea izan zen, ikastetxe horien aldarrikapen historikoa, klandestinitatean sortuak eta gerora hainbat forma erdi legez kanpokoren babesean mantendu zirenak. Prozesu luzea izan zen, 87tik 93/94 arte luzatu zena eta ikastolen % 40 baino gehixeago publiko bihurtzea ekarri zuena, sare pribatura iritsi ziren ikastetxeetan publifikazioaren alde agertu ziren irakasleak kontenplaziorik gabe kaleratzea eta auzo eta herri askotan haustura handiak eragitea. Oso eztabaida gogorrak eta erabaki oso eztabaidagarriak izan ziren. Aipatu behar da sare publikoa euskalduntzea, garai hartan, ikastetxeek beren gain hartutako nahia eta borroka zela, baina ez errealitatea, eta hori zen publikotasunaren aurrean mesfidantza sortzen zuen faktoreetako bat.

Azken 15 urteetan, euskarazko hizkuntza-murgiltzearen eredua sare publiko osoan finkatu izanak ikastetxe publikoen artean zegoen bereizketa arindu du, eta agerian utzi du, nahiz eta hori ukatzen saiatu, ikastetxeen arteko bereizketaren benetako erantzulea sare publiko/itunpekoaren dualtasuna dela, eta horrek beste bultzada bat eman dio Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimenduari.

Mugimendu horrek segregazioari buruz duen ikuspegiak gainditu egin ditu pribatuetako gorabeherak zuzentzeko hezkuntza-premia espezifikoak dituzten ikasleak bi sareen artean banatzeko joera zuten planteamendu zaharrak. Aitzitik, zuzenean planteatzen du sare publikoa bada, bere gabezia eta arazo guztiekin, ikasleen jatorrizko desberdintasunak leuntzeko helburua izan dezakeen bakarra, gizarte-sektore guztiei irekita dagoen bakarra eta euskara eta euskal kultura bazter guztietara helarazteko ahalegina egiten duen bakarra, garaia dela merezi duen zentraltasuna emateko, behar beste giza baliabide eta baliabide material emateko, nahi duen pertsona orok kalitatezko plaza publiko bat eskura duela bermatzeko, eta beharrezkoa dena bakarrik hitzartzeko, eta publiko egiteko bide bat irekitzeko hala nahi duten ikastetxe pribatuentzat.

Steilas, LAB eta ELA sindikatuek, irakaskuntza publikoaren ia % 85 ordezkatzen dutenek, bi greba egun deitu dituzte gaurko, 14, lege-proiektuaren aurka.

Irakaskuntza publikoaren aldeko mugimenduak iraungo du familia batzuk jabetzen diren bitartean beren haurren etorkizuna lotuta dagoela gizarte osoaren bilakaerarekin eta hezkuntza zeregin kolektiboa dela, eta sektorean beren lanarekin konprometituta dauden profesionalak dauden bitartean; azaroaren 5ean Bilbon egin zen manifestazioa posible izan zen milaka pertsonak denbora eta ahalegina ematen dutelako egunero haize eta marearen aurka plantilla egoki bat, jantoki egoki bat edo beren eskolarako patio duin bat borrokatzeko.

Arantza Fernandez de Garayalde, Nagore Landa Longarte.

Nagore Landa Longarte Steilas sindikatuko bozeramailea da eta Arantza Fernández de Garayalde Ulacia Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea

1 Iturria: ISEI-IVEI, Euskal Hezkuntza Sistemaren Diagnostikoa 2021.
2 https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2022/08/13/educacion-vasca-consolida-cabeza-ranking-5911538.html
3 Portzentaje hori honako azterlanaren emaitzak aplikatzearen emaitza da: https://silvanmiracle.com/evolucion-sociodemafica-del-nedado-en-euskadi 2021/2022 ikasturteko benetako matrikularen gainean: https://www.euskadi.eus/matricula-2021-2022/web01-a2hestat/es /
Egunero 81 autobus ibiltzen dira gutxienez Bilbotik, itunpeko ikastetxe pribatuetara Haur Hezkuntzako eta Pimariako ikasleak garraiatzeko (2 eta 12 urte bitartekoak). Bigarren hezkuntzakoak gehitu beharko lirateke.
5 https://www.ehige.eus/eu/la-politica-educativa-del departamento-de-educacion-no -defiende-la-educacion-publica /
[1] Erlijio-patronalen blokean Kristau Eskolak ( % 65), AICE/IZEA (Opuseko zentroak barruan direla), Elizbarrutiko Zentroak eta Ikasgiltza daude, nahitaez erlijiosoak ez diren kooperatibek osatua. Aparteko hitzarmenean daude ikastolak itunpekoak, zentro euskaldunak, mundu guztiak dakien bezala, gehienak kooperatibak dira, eta gutxi batzuk erlijiosoak.
6 https://www.eldiario.es/euskadi/consejera ero-educacion-asegura-abierto-escuchar-manifestacion-favor-escuela-publica_1_9688761.html
7 Cristina Uriarte sailburuaren garaian, sare publikoko erlijio-irakasleen elkarte bat zegoen “hezkuntza-eragileen” artean. Elkarte horretako kideak 300 inguru izango lirateke plantilla osoa bertan elkartuta balego, eta agente-kopurua oraingo honen erdia izan zen, gutxi gorabehera.
8 https://www.euskadi.eus/informacion_publica/anteecto-ley-educacion-del-pais-vasco/web01-tramite/eu /
9 https://www.cronicavasca.com/gizartea/sindikatuak-ikastolak-hezkuntza-legea-euskara-ponentzia-rumbo-huelga_729776_102.html
10 https://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/kristau-eskola-evangelizacion-cara-nuevo-pacto-educativo_132_9280666.html
11 https://www.ehige.eus/eu/la-representacion-de-la-educacion-publica-rechaza-en-bloque-el-dictamen en-de-anteecto-de-la-ley-de-educacion-en-el-consejo-escolar-de-euskadi /
12 https://www.google.com/search? client = firefox-b-d & q = euskal+eskola+publikoaz+harro+topagunea
13 https://alternatiba.net/es/2022/01/22/hamasei-eskola/https://podemos.eus/cas/noticias-municipales/justicia-social/es-el-momento-de-presionar-al-al-gobierno-vasco-para-que-de-un-golpe-de-timon-y-devuelva-a-la-escuela-publica-vasca-su-papel-de-eje-vertebrador-y-central
14 https://steilas.eus/eu/2022/10/21/hezkuntza-itunaren-kontrako-greba-eta-mobilizazioak-aurkeztu-ditugu /

ARANTZA FERNÁNDEZ DE GARAYALDE | NAGORE LANDA

El 5 de noviembre más de 10.000 personas se manifestaron en Bilbo bajo el lema “Por la Escuela Pública Vasca, no a esta Ley”, es decir, no a la Ley Vasca de Educación de la que ya se ha presentado un Anteproyecto.

El sistema educativo que tenemos

Entre los aspectos positivos cabe mencionar una alta tasa de escolarización temprana que supera la media estatal y la de la mayor parte de países europeos (en el curso 2019-20201 el 45,2 % de la población de un año está escolarizado, el 92,3 % de la de 2 años y más del 99 % en 3, 4 y 5 años)  Hay una baja tasa de abandono escolar temprano: en 2020, la Unión Europea presenta una tasa cercana al 10 %, el Estado español tiene un 16 % y la CAV un 6´5 %, con tendencia a la baja. La tasa de graduación en ESO es de un 86%; a partir del año 2019, más del 50 % de la población entre 25 y 64 años dispone de estudios terciarios, superior a la media de la Unión Europea y el estado2. También es reseñable la equidad en los resultados académicos, las diferencias entre los peores y los mejores resultados son moderadas.

Es de subrayar que todo el sistema ha dado un gran paso en la euskaldunización, especialmente la red pública, en la que prácticamente todas las matrículas al inicio de la etapa infantil son en modelo D (inmersión en euskara), por lo que, previsiblemente, en unos años, todo el alumnado de esta red estará escolarizado en este modelo durante la enseñanza obligatoria. Hoy por hoy todas las familias de la red pública, independientemente de su origen, aceptan con naturalidad la matriculación en euskara, lo que ha convertido a la red pública en referente euskaldunizador, tanto desde el punto de vista cuantitativo (140.000 alumnos/as en modelo D en la red pública frente a 83.500 en la privada) como cualitativo, por enfrentar las situaciones en principio más adversas para hacerlo.

Al igual que la mayoría de los sistemas, el de la CAV presenta una correlación directa, positiva, significativa y estable entre el ISEC (Índice Socioeconómico y Cultural) de cada estudiante y los resultados académicos que obtiene. Correlación directa no implica condicionamiento total e inexorable pero evidencia los límites de la educación a la hora de garantizar realmente la igualdad de oportunidades. En esa misma línea iría el reverso de los aspectos positivos que hemos mencionado antes: el alumnado de familias más pobres no tiene acceso a la escolarización temprana, repite más cursos, abandona el sistema educativo prematuramente y sufre tasas más altas de absentismo escolar que el resto.

Debido a múltiples factores demográficos, como la alta densidad de población en casi todo el territorio, e históricos, entre ellos la decidida apuesta de sucesivos gobiernos por la concertación universal de los centros privados, tenemos el 50% del sistema educativo en la red privada, un porcentaje sin parangón en toda Europa (la media en la OCDE es del 16%) al que no iguala ¡ni siquiera Madrid, con el 43%!

Sobra decir que la extracción social del alumnado no es la misma en ambas redes: si atendemos al 25% del alumnado de ISEC más bajo, donde se engloba al 70% del alumnado de origen inmigrante, resulta que la red privada solamente escolariza al 10,5% del mismo aproximadamente3.

Además de que resulta injusto sostener con fondos públicos centros que son inaccesibles a una parte de la población en función de su escaso poder adquisitivo, de sus creencias o de su origen o etnia, el exceso de peso de la red privada trae problemas añadidos, como son la segregación del alumnado, mucho mayor que la segregación residencial de la población general, el despilfarro de dinero y recursos, o el transporte masivo4 de criaturas diario.

En la práctica la red pública está funcionando como subsidiaria de la privada, es la garante del derecho a la educación en las zonas y sectores donde la privada no llega o no es rentable, aun cuando el origen de los conciertos educativos supuestamente respondió a la necesidad de sostener la privada allá donde la pública no llegaba.

La red privada concertada, sus aliados y sus proyectos de ley

Como hemos señalado más arriba, la mitad del sistema educativo está en manos privadas, lo que confiere a las patronales del sector un enorme poder económico y social; hay localidades donde solo hay centros privados, y en otras muchas la oferta privada sería suficiente como para atender toda la demanda5. También hay ayuntamientos que destinan más dinero y recursos a los centros privados que a los públicos, llegando a financiar los mismos aspectos que vienen recogidos en los Conciertos que paga el gobierno vasco, el propio Ararteko se ha pronunciado al respecto.

La tipología de los centros concertados y de la población que acogen es muy diversa: hay centros del Opus Dei, centros “alternativos” que en otros lugares resultan carísimos para las familias, ikastolas privadas… hay incluso algunos centros religiosos católicos que acogen población en situación vulnerables. A grandes rasgos, los dos referentes de la red concertada son el bloque de centros religiosos, que suponen el 35% del total del alumnado de la CAV, y las ikastolas privadas con el 13%[1].  Las patronales de la red privada, a pesar de sus diferencias, actúan coordinadamente a la hora de votar en el Consejo Escolar de Euskadi o de impugnar judicialmente normativas que no son de su agrado, ya que comparten el interés por reducir el espacio de la red pública a la mínima expresión.

Entre los altos cargos del Departamento de Educación es constante la presencia de personas que vienen de gestionar centros o corporaciones de la enseñanza privada, más que hablar de una política supeditada a los intereses de la patronal, habría que hablar de sinergias y de asunción por parte de la administración de los planteamientos de aquella.

Efectivamente, la Administración educativa, por decirlo suavemente, no apoya a la red pública. La planificación de las plazas al inicio de cada curso, una zonificación que otorga a los centros privados grandes zonas de influencia, la renuencia a crear centros públicos cuando se necesitan, la falta de promoción de los centros públicos que en ocasiones llega a maniobras disuasorias para dirigir más matrícula a la privada son ejemplos de ello, pero, sobre todo, la concertación automática de todas las unidades que las patronales han tenido a bien crear, aun cuando haya existido oferta pública suficiente, dan fe de lo que decimos. De los aproximadamente 200 centros privados que ofertan educación primaria y secundaria obligatoria (muchos de ellos ofertan también postobligatoria) apenas hay media docena no concertada, el resto se sostiene gracias al dinero público, tanto en las etapas obligatorias como en educación infantil (ahora desde los dos años) y el bachillerato.

En el momento de escribir estas líneas el consejero de educación acaba de declarar que “Nosotros, como Gobierno, debemos responder a todo el sistema educativo (…) Nuestra obligación es hacer una ley, y una ley deben recoger que las obligaciones y los derechos son para la escuela pública y la concertada”6 Es decir, los sujetos de derecho son las redes escolares en vez de la infancia, y el Departamento de Educación considera que ambas redes merecen el mismo trato; la orfandad de la red pública es realmente desoladora, su titular no la concibe como propia.

Visto así, el que la red pública acoja al 50% del alumnado total es una muestra de fortaleza, de capacidad de resistencia, y de querencia de la población por la pública, ya que todo empuja a matricular a las criaturas en la privada.

En setiembre de 2021, empezaron a correr rumores sobre un acuerdo ya pactado entre algunas fuerzas políticas, poco después se celebró una conferencia con fuerte presencia institucional, y se anunció formalmente la constitución de una Comisión en el Parlamento para empezar a elaborar las bases de un acuerdo educativo. Tras la comparecencia de 90 “agentes educativos7” en dicha comisión a lo largo de varios meses, y de animar a todos los sectores a que hicieran aportaciones, en febrero, se dió a conocer el texto previamente acordado en verano, presentándolo como fruto del proceso participativo que se había desarrollado. Se llama “Bases para la Educación del siglo XXI” y lo han suscrito PNV, PSE, EHBildu y Elkarrekin-Podemos, entre los 4 rondan el 90% del parlamento de Gasteiz y solamente quedan fuera el PP y Vox.

A renglón seguido el Departamento de Educación se ha lanzado a tomar medidas que refuerzan aún más la red privada: ha promulgado una Orden de renovación y prórroga de los conciertos educativos para los próximos tres/seis cursos en un contexto de bajada de la natalidad; ha elaborado un Decreto de planificación que reduce la ratio mínima para formar un grupo o aula en los centros privados concertados y prevé la fusión y/o desaparición de numerosos centros públicos; y ha aumentado los módulos de concertación en todos los conceptos (profesorado, aulas y mantenimiento)

En septiembre ha presentado el Borrador del Anteproyecto de Ley Vasca de Educación8. Este borrador proclama, al igual que lo hacían las “Bases para la Educación del siglo XXI” de febrero, que el servicio público vasco de educación se prestará a través de los centros públicos y privados-concertados, y que todos deberán cumplir las mismas condiciones y tendrán la misma financiación. Las condiciones que deben cumplir los centros concertados no aparecen por ningún lado, aunque habría bastado con referirse a las establecidas en el Decreto de Conciertos del año 87, son sencillas de entender (gratuidad, contratación y despidos, no discriminación…) Quizá los 35 años de incumplimento sistemático les ha retraído a la hora de copiarlas.

El texto equipara ambas redes pero diferencia objetivos: adjudica a la red pública la responsabilidad de garantizar la escolarización universal, y a la privada la de la libertad de elección. Quizá el párrafo más esclarecedor en cuanto a cómo se afronta la concertación de los centros privados sea el siguiente (pag26): “Los centros concertados, en virtud de su financiación pública, serán considerados de interés social…” Hasta ahora pensábamos que los centros deberían concertarse en virtud de su interés social. En resumen, todo apunta a que la concertación va a seguir siendo universal.

El borrador da especial relevancia a los contratos-programa que cada centro presentaría en función de sus características y necesidades (y de su capacidad para redactar folletos propagandísticos) La generalización a todo el sistema de este mecanismo que ahora es aún muy limitado, unido al premio o “sello de calidad” que adjudicará el propio Departamento, dibuja un sistema donde los centros compiten entre sí por lograr más dinero y más reconocimiento social, promoviendo aún más segregación, incluso entre centros públicos.

El apartado de la gestión de los centros públicos, tras dedicar unos párrafos a la importancia de la participación de la comunidad escolar, subraya el papel del director o directora por encima de todos los órganos colegiados de gestión y participación que existen en los centros, apuntando hacia un modelo más gerencial que otra cosa.

Respecto al tratamiento de las lenguas en el sistema educativo, se limita a establecer los niveles que deberán alcanzarse al terminar la etapa de Primaria y la Secundaria Obligatoria, dejando al libre albedrío de cada centro el camino para conseguirlo, especificando únicamente que tanto el castellano como inglés deben ser, junto con el euskara, lenguas vehiculares de aprendizaje. En sí mismo es un retroceso respecto a la legislación actual, que permite que la única lengua vehicular sea el euskara. Este aspecto de la ley está causando un fuerte rechazo en amplios sectores9, y una cierta perplejidad. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría (72% en infantil-primaria-secundaria obligatoria, que llega al 92% en Infantil) de los modelos A y B se encuentran en la red privada, tal vez veamos más claro a quién conviene dejar las cosas como están.

Entre los fines del sistema educativo vasco aparece también la laicidad, formulada de la siguiente manera: “Desarrollar un modelo de educación basado en la laicidad de las enseñanzas en los centros educativos financiados con fondos públicos, con respeto del carácter propio de los centros privados concertados” Dos tercios de la red concertada es religiosa y su objetivo declarado es evangelizar10.

Resumiendo: lo privado es público, la evangelización es laica, y el euskara se habla en castellano.

El Consejo Escolar de Euskadi ha emitido un dictamen favorable al anteproyecto de ley gracias a los votos de la Administración, las patronales del sector y las organizaciones empresariales11.

El movimiento a favor de la Escuela Pública Vasca y sus afanes

La manifestación del sábado estaba convocada por “Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea12” (Orgullosas/os de la Escuela Pública Vasca) Esta plataforma/coordinadora está integrada por la Federación de Asociaciones de familias de la red pública, EHIGE, que tiene en su haber un trabajo de décadas incorporando al día a día de los centros una orientación inequívocamente comprometida con el euskara, la laicidad, la soberanía alimentaria y un largo etcetera de causas importantes; por la asociación de grupos directivos de la red pública, HEIZE; por los sindicatos STEILAS (mayoritario entre el profesorado de la pública), CCOO de enseñanza y ESK; y por Ikasle Sindikatua (el Sindicato de Estudiantes), trabajando conjuntamente con grupos locales creados específicamente para defender los centros públicos, grupos de una composición e implantación muy variable según la localidad o zona.

En la convocatoria de la manifestación participaron otras organizaciones estudiantiles y juveniles (Ikasle Abertzaleak, Ikama, Ikasle Ekintza, Gazte Komunistak) aunque su colaboración con  Topagunea es esporádica. El sindicato LAB forma parte estable de la coordinadora, pero no participó directamente en la convocatoria de la manifestación, sino que se adhirió a la misma, y lo mismo hizo ELA, que abandonó la coordinadora hace una par años. También acudieron a la manifestación numerosos movimientos y entidades, e incluso  Alternatiba y EA, partidos integrados en Eh Bildu, y Podemos-IU, que, al igual que Eh Bildu, firmó las “Bases para la Educación del siglo XXI” hicieron un llamamiento expreso13 a participar en la manifestación.

Más allá del galimatías de siglas que podamos mencionar, esta manifestación ha demostrado que existe un sector importante de la población muy crítico con la política educativa del Gobierno Vasco, miles de personas salieron a confrontar lo que parecía un planteamiento unánime de los partidos a los que votan.

El movimiento a favor de la Escuela Pública Vasca ha tenido etapas y formas de articulación diferentes. En la década de los 80 y principios de los 90 el eje del debate fue la apertura de una vía para la publificación de las ikastolas, reivindicación histórica de aquellos centros, creados en la clandestinidad y mantenidos posteriormente al amparo de diversas formas semilegales. Fue un proceso largo, que se extendió desde el 87 hasta el 93/94 y que condujo a la publificación de algo más del 40% de las ikastolas, el despido sin contemplaciones de parte del profesorado que se había posicionado a favor de la publificación en centros que desembocaron en la red privada, y fuertes fracturas en muchos barrios y pueblos. Hubo debates muy duros y decisiones muy controvertidas. Cabe señalar que la euskaldunización de la red pública en aquel momento era un deseo y una pelea ampliamente asumida en los centros, pero no una realidad, y ese era uno de los factores que generaban desconfianza ante la publificación.

En los últimos 15 años, la consolidación en toda la red pública del modelo de inmersión lingüística en euskara ha amortiguado la segregación que existía entre los centros públicos, y ha puesto en evidencia que, aunque se empeñen en negarlo, la verdadera responsable de la segregación entre los centros educativos es la dualidad de la red pública/concertada, esto ha dado un nuevo aliento al movimiento defensor de la Escuela Pública Vasca.

El enfoque que este movimiento tiene sobre la segregación ha superado los antiguos planteamientos proclives a repartir entre las dos redes el alumnado que tiene necesidades educativas específicas para corregir los desmanes de la privada, antes bien, plantea directamente que si la red pública, con todas sus deficiencias y problemas, es la única que puede aspirar a atenuar las desigualdades de origen que tiene el alumnado, la única abierta a todos los sectores sociales y la única empeñada en hacer llegar la lengua y la cultura vasca a todos los rincones, es hora de darle la centralidad que merece, de dotarle de suficientes recursos humanos y materiales, de garantizar que toda persona que lo desee tiene una plaza pública de calidad a su disposición, y de que se concierte exclusivamente lo que sea necesario, y se abra una vía de publificación para los centros privados que lo deseen.

Los sindicatos Steilas, LAB y ELA, que representan casi al 85% de la enseñanza pública, han convocado dos jornadas de huelga para fechas próximas14 en contra del proyecto de Ley.

El movimiento en defensa de la enseñanza pública perdurará mientras haya familias conscientes de que el futuro de sus criaturas va ligado al devenir del conjunto de la sociedad y de que la educación es una tarea colectiva, y mientras haya profesionales en el sector comprometidas/os con su trabajo; la manifestación del 5 de noviembre en Bilbo fue posible porque hay miles de personas que dedican tiempo y esfuerzo cada día contra viento y marea a pelearse una plantilla adecuada, un comedor en condiciones o un patio digno para su escuela.

Arantza Fernandez de Garayalde,  Nagore Landa Longarte.

Nagore Landa Longarte es portavoz del sindicato Steilas y Arantza Fernández de Garayalde Ulacia participa en la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea

1 Iturria: ISEI-IVEI, Euskal Hezkuntza Sistemaren Diagnostikoa 2021.
2 https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2022/08/13/educacion-vasca-consolida-cabeza-ranking-5911538.html
3 Portzentaje hori honako azterlanaren emaitzak aplikatzearen emaitza da: https://silvanmiracle.com/evolucion-sociodemafica-del-nedado-en-euskadi 2021/2022 ikasturteko benetako matrikularen gainean: https://www.euskadi.eus/matricula-2021-2022/web01-a2hestat/es /
Egunero 81 autobus ibiltzen dira gutxienez Bilbotik, itunpeko ikastetxe pribatuetara Haur Hezkuntzako eta Pimariako ikasleak garraiatzeko (2 eta 12 urte bitartekoak). Bigarren hezkuntzakoak gehitu beharko lirateke.
5 https://www.ehige.eus/eu/la-politica-educativa-del departamento-de-educacion-no -defiende-la-educacion-publica /
[1] Erlijio-patronalen blokean Kristau Eskolak ( % 65), AICE/IZEA (Opuseko zentroak barruan direla), Elizbarrutiko Zentroak eta Ikasgiltza daude, nahitaez erlijiosoak ez diren kooperatibek osatua. Aparteko hitzarmenean daude ikastolak itunpekoak, zentro euskaldunak, mundu guztiak dakien bezala, gehienak kooperatibak dira, eta gutxi batzuk erlijiosoak.
6 https://www.eldiario.es/euskadi/consejera ero-educacion-asegura-abierto-escuchar-manifestacion-favor-escuela-publica_1_9688761.html
7 Cristina Uriarte sailburuaren garaian, sare publikoko erlijio-irakasleen elkarte bat zegoen “hezkuntza-eragileen” artean. Elkarte horretako kideak 300 inguru izango lirateke plantilla osoa bertan elkartuta balego, eta agente-kopurua oraingo honen erdia izan zen, gutxi gorabehera.
8 https://www.euskadi.eus/informacion_publica/anteecto-ley-educacion-del-pais-vasco/web01-tramite/eu /
9 https://www.cronicavasca.com/gizartea/sindikatuak-ikastolak-hezkuntza-legea-euskara-ponentzia-rumbo-huelga_729776_102.html
10 https://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/kristau-eskola-evangelizacion-cara-nuevo-pacto-educativo_132_9280666.html
11 https://www.ehige.eus/eu/la-representacion-de-la-educacion-publica-rechaza-en-bloque-el-dictamen en-de-anteecto-de-la-ley-de-educacion-en-el-consejo-escolar-de-euskadi /
12 https://www.google.com/search? client = firefox-b-d & q = euskal+eskola+publikoaz+harro+topagunea
13 https://alternatiba.net/es/2022/01/22/hamasei-eskola/https://podemos.eus/cas/noticias-municipales/justicia-social/es-el-momento-de-presionar-al-al-gobierno-vasco-para-que-de-un-golpe-de-timon-y-devuelva-a-la-escuela-publica-vasca-su-papel-de-eje-vertebrador-y-central
14 https://steilas.eus/eu/2022/10/21/hezkuntza-itunaren-kontrako-greba-eta-mobilizazioak-aurkeztu-ditugu /

Print Friendly, PDF & Email
Share This