Emakumeen askatasunaren aldeko martxoak 8 bat / Un 8 de marzo por la libertad de las mujeres

Gora emakumeen borroka!
internetMARTXOAK8Martxoaren 8a, aurten ere, mundo osoan mobilizatzen diren emakumeen borroka-eguna da, baita Euskal Herrian ere. Antikapitalistak bere eskubideak defendatzen dituzten emakume guztien alde agertzen da. Estatu espainiarreko gobernu eskuindarrak eta Troika-ren eta NFD-ren erabaki austerizida neoliberalak martxan jartzen dituen Eusko Jaurlaritzak eskubide horiek mehatxupean dituzte gaur.
Emakume langile ugari dituzten arloetan egindako murrizketei, hala nola irakaskuntzan eta osasungintzan egindakoei, Gizarte Zerbitzuen inguruan burututakoak gehitu behar zaizkie. Guzti horrek emakumeen artean langabezi-tasa altua, eta noski, eskubide guztiak ez dituzten murgildutako langileen boltsa handia egotea dakar, etxe-langileak adibidez. Murrizketen beste ondorioetariko bat instituzioek beteko ez duten etxeko lanen zama gehigarri izugarria da,, nagusien egoitzetatik hasita haurtzaindegietaraino helduz.
Abortuaren legearen kontrarreforma testuinguru honetan benetako emakumea izateko aukera izan dezan emakumea lantegitik eta fabrikatik askatzeko (frankismoan esaten zen bezala) aitzakian kokatzen da, hau da, ama-inkubagailua, bere gorputz propioari buruz erabakitzeko eskubiderik gabekoa, etxean geratuko dena familia zaintzekoan.
Eskumak sektore katoliko atzerakoienekin duen aliantzaren helburua emakumeen eskubideak subjektu pasiboei ematen zaizkien ‘pribilegio’ bihurtzea da. Subjektu pasibo horiek ez dira guztizko hiritarrak beren natura dela eta, sistema heteropatriarkalean ama-funtzioak, zaintza-funtzioak eta bikote heterosexualaren baitan egindako etxeko lanek osatzen dutelarik natura hori. Familia-, elkarbizitza- eta amatasun-eredu ezberdinak dituzten emakume askoren errealitateak ezeztatu du emakumeen ustezko natura hori, hala nola Euskal Herrian eta mundu osoan martxoaren 8an kalera irtengo diren emakumeenak.
Euskal Herriko Koordinadora Feministak 2014ko martxoaren 8rako adierazi dituen zenbait aldarrikapen errepikatuko ditugu hemen:
Duintasunean erabakitzeko eskubidea nahi dugu, gizartearen eta instituzioen errespetua sentitu nahi dugu pertsona bakoitzaren bizitza-proiektuari dagozkion erabaki propioak hartzen ditugunean.
Bizitza duina eduki nahi dugu, aberastasunen eta lan bai ekoizkorraren bai ugalkorraren bidezko bakanetan oinarritzen dena, emakumeen gain derrigorrez egongo ez den zainketarako eskubidea bermatuz.
Emakume guztientzat eta beren behar zehatzentzat eskura dagoen osasungintza sare publikorako eskubidea exijitzen dugu, ama izan nahi badute zein ez badute nahi.
Gure gorputzak, gure desirak eta gure sexualitatea nola bizi askatasunean erabakitzeko eskubidea nahi dugu, indarkeria matxistarengandik aske.
Noski, aukeratutako amatasun baten eskubidea aldarrikatzen dugu, inposaketarik edo debekurik gabe. Ugaltzeko aukera ezberdinak modu askean aukeratuz horretarako estatuak baliabide eta zerbitzuak bermatzen dituelarik. Estatuak ezin du emakumeen erabakirako eskubidea zalantzan jarri, emakumeak ez-subjektu, zaindu behar diren izaki ezgaituak bagina bezala tratatu gabe.
Emakumeok gure bizitzaren jabe gara, bizitzea pena merezi duen bizitza batena.
Horregatik urtero egongo gara hemen, gure bizitzak eta askatasunak defendatzen ditugulako, haiek dioten bezala bizitzeari uko egiten diogulako eta elkarrekin mundua aldatzea lortuko dugulako.

ANTIKAPITALISTAK


Gora emakumeen borroka!

Este 8 de marzo es, de nuevo, un día de lucha de las mujeres que se movilizan en todo el mundo. En Euskal Herria también y Antikapitalistak apoya a todas las mujeres que defienden sus derechos, ahora amenazados por el gobierno de derechas del Estado español y el gobierno Vasco que aplica las medidas de austericidas neoliberales de la Troika y del FMI.
A los recortes en los sectores básicos de trabajo femenino como enseñanza y sanidad, se unen los efectuados en torno a los Servicios Sociales. Todo ello implica una alta tasa de paro femenino, una gran bolsa de trabajos sumergidos y sin todos los derechos, es el caso de las trabajadoras de hogar. Implica también una enorme carga suplementaria de trabajos domésticos que ahora no van a ser cubiertos por las instituciones, desde las residencias a mayores hasta las guarderías.
La contrarreforma de la ley de aborto se enmarca en este cuadro con el pretexto de liberar a la mujer del taller y de la fábrica (como se dijo en el franquismo)  para que pueda ser una verdadera mujer, es decir madre incubadora y sin derecho a decidir sobre su propio cuerpo que se queda en la casa para cuidar a la familia.
La alianza de las derechas con los sectores católicos más retrógrados pretende convertir los derechos de las mujeres en ‘privilegios’ concedidos a sujetas pasivas, no ciudadanas, debido a su naturaleza, que en el sistema heteropatriarcal es su función maternal, de cuidados y de trabajo doméstico en el matrimonio heterosexual. Situación que la realidad de muchas mujeres con otras formas de familia y de convivencia y de maternidad desmiente a enormes voces, como las que se pronunciarán este 8 de marzo en Euskal Herria y en todo el mundo.
Reproducimos algunas de las demandas reivindicativas expresadas por la Coordinadora Feminista de Euskal Herria en este 8 de marzo de 2014:
Queremos el derecho a decidir en dignidad, sintiendo el respeto de sociedad  e instituciones ante las decisiones propias que correspondan al proyecto de vida de cada persona.
Queremos tener  una vida digna, basada en el reparto equitativo de la riqueza y del trabajo tanto productivo como reproductivo, y en la que se garantice el derecho  al cuidado sin que recaiga obligatoriamente en las mujeres.
Exigimos el derecho a una red sanitaria pública accesible a todas las mujeres y sus necesidades concretas; independientemente de que quieran ser madres o no.
Queremos poder decidir en libertad cómo vivir nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestra sexualidad libres de violencia sexista.
Y por supuesto, reivindicamos el derecho a una maternidad elegida, sin imposiciones ni prohibiciones. Poniendo en práctica de forma libre las distintas opciones reproductivas, garantizando el estado los medios y servicios para ello. No cuestionando el derecho a decidir de las mujeres tratándolas como no-sujetos, seres tutelados e incapacitados.
Las mujeres  somos dueñas de nuestra vida, una vida que merezca ser vivida.
Por esto seguimos estando aquí cada año, porque defendemos nuestras vidas y libertades, porque nos oponemos a ser como ellos quieren que seamos y porque entre todas conseguiremos transformar el mundo.

ANTIKAPITALISTAK

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This