“Alarma egoeraren berri eman eta 24 orduetara auzo eta herri askotan hasiak ziren zaintza-sareak antolatzen.”

Tamaño Texto-+=

( Abajo en castellano)———–


Elkarrizketa, Xenki Berho. Aktibista soziala eta talde bideratzailea.
(
Iosu del Moral-ek egindako elkarrizketa)

Zein izan da bizilagunen eta auzoko sare desberdinen erantzuna?

Oro har, gizarteak gobernuetatik zabaldu diren itxiera aholku eta arauak azkar bereganatu dituela esango nuke, herritarrek gertatutakoaren aurrean gehienbat komunikabide nagusienetatik zabaldu diren diagnostiko eta esku-hartze proposamenak oztopo handiegirik gabe aurrera eramateko jarrera hartu dutela ikusi delako. Hasieran, bakoitzak bere etxekoen babesa ziurtatzera begira jarri zen (ezagunak izan diren dendetako kolapsoak sortuz) eta behin trantze-orokortua egonkortua, lankidetza kasuak ugaldu ziren. Gure kasuan, beste zenbait lekutan bezalaxe, etxetik irteteko zailtasunak dituzten eta inguruan laguntza emateko senide edo ezagunik ez duten auzokideoi laguntza eskaintzeko taldetxo bat sortzeari ekin genion Altzan. Egun eskura ditugun komunikatzeko baliabideei esker oso erraza egin da komunitateetan bizilagunak laguntzera bideratutako antolaketa-egituraketa sortzea. Horretaz gain, komunitateen-arteko lankidetza ere bizkorra izatea ahalbidetu du, erreplikagarritasuna erreztuz eta praktika onak sendotuz. Alarma egoeraren berri eman eta 24 orduetara auzo eta herri askotan hasiak ziren zaintza-sareak antolatzen, eta 48 orduetara, zenbait herritan laguntza osasun-berme guztiekin emateko sortu zituzten protokoloak zabaltzen hasi ziren, gorde beharreko higiene-neurriak praktikan nola bete erakutsiz. Hori dela eta, zaintza-sarea tokian tokikora mugatu baino, probintzi-mailako lankidetza sarea eratzea ekarri du, nolabait.

Zein jarduera mota ari da lantaldea lantzen? Zein kolektibori zuzentzen zaizkio ekimenak?

Altzako Zaintza-Saretik etxetik atera ezin diren adineko, gaixo edo zailtasunak dituzten bestelako auzokideoi oinarrizko erosketak eta medikamentuak etxera eramateko eta etxetik zaborra ateratzeko laguntza eskaintzen ari gara, talde modura ditugun barne-koordinazio eta kanpo-komunikazio betebeharrekin betetzeaz gain. Oro har, laguntza eskatzen etorri zaizkigun bizilagunak adinekoak eta Covid-19 birusa edo haren sintomak dituzten eta horregatik berrogeialdian dauden bizilagunak izan dira. Egoera sozial honetan zailen duten bizilagunoi laguntzeko ekimena da, beraz.

Zein espazio, plataforma, erakundetik koordinatzen ari da lana?

Zaintza-sare hau erabat informala da, egituraketa juridikorik ez duen bizilagun talde batek osatzen dugu, hasiera batetik euskarri telematikoen bidez antolatu garenak eta deialdien bidez auzotar gehiago biltzen joan dena. Herrian erreferente diren zenbait eragilerekin harremanetan jarri ginen (auzo-elkarte, elkarte kultural, zahar etxe…) gure intentzioen berri emateko. Era berean, udaleko Gizarte Zerbitzuetako zenbait teknikarirekin harremanetan jarri ginen ere, bolondresek banaketak egiterakoan kalean egoteagatik izan zitzaketen arazoen aurrean babes instituzionala lortu nahian. Suertatu den egoera sozialari aurre egiteko informalki bildu garen taldea gara beraz, gure jardunarekin espazio propio bat eratu duguna eta inguruko eragileon babes sozial eta publikoa lortu duguna.

Ekimena, dagoeneko hantzeko inguruneak dinamizatzen ari zen pertsona nahiz espazioetatik jaio da eta zerbait koiunturalagoa kontsideratzen da?

Hein batean gure lurraldean ardurak edo erantzunkizun sozial edo politikoak hartu izan dituzten auzotar gazteen eskutik sortu da zaintza-sareko hasierako egitura eratzeko iniziatiba baina, gerora, jende gehiago hurbiltzen joan da, partaideen adin-tartea bizpahiru belaunaldikoa izatera iritsiz. Beste zaintza-sareetatik jakin izan dugunagatik ere herrian dagoeneko dinamika bat zuten taldeetan oinarrituz jaio omen dira: talde feminista, auzo-elkarte, gazte-talde….

Antzeman duzue persona kolaboratzaile kopuruaren aldaketarik? (Haunditu, gutxitu, kopuru bera)

Gurean hamar-bat pertsonez osatutako talde batekin hasi ginen, era espontaneoan, auzokideoi laguntza eskaintzeko aukera lantzeko. Laugarren astea egitera goazen honetan, 50 bolondres daude zaintza-sarera iristen diren eskaeretan parte-hartzeko prest, horietariko asko aldez aurretik ezagutzen ez zirenak. Bai, beraz: denborarekin eta zaintza-sarearen berri ematen joan garen heinean, laguntza eskaintzeko pertsonak agertzen eta biltzen joan dira helburu konkretu honetara.

Zein izan da erakunde ofizialekin harremana, egon bada?

Altzako Zaintza-Sareko zenbait kidek harremana izan dugu aldez aurretik administrazioarekin, beraz, hasieratik jarri ginen udaleko zenbait teknikarirekin harremanetan, egoera tanteatu eta ikusten genituen gabeziak osatzeko asmoz. Gure kasuan, Donostiako Udaletxetik azkar erantzuten saiatu baziren ere bi aste behar izan zituzten zaintza-sareekin izango zuten harremana definitzeko eta, materiala eskaintzera iristeko, beste bi aste pasatu dira. Horrek, naturalki suertatu diren iniziatibekin lankidetza praktiko, ofizial eta jarraia eratzeko udaletxeak 4 aste behar izan dituela esan nahi du. Teknikariek hasieratik eskaini digute haien gertutasuna, baina horrek ez du kentzen banatzaileon babeserako baliabideak errezteko, auzotarren artean sarearen berri emateko, zenbait bolondresek sarearen berri emateagatik jasotako isunak ezereztatzeko eta udalaren eta herritarren artean ematen ari den lankidetza publikoki aitortzeko zailtasun handiak erakutsi ditu. Udaleko langileen aldetik prestotasuna aurkitu dugu oro har, baina politikarien zenbait deklarazio eta erabakik lankidetza zaildu besterik ez dute egin, sareen lejitimitatea zalantzan jarri delako modu batean.

Euskal Herria edo herrialde mailan egon al da kolaboraziorik edo herri bakoitzak autonomiaz egiten du lan?

Herri eta auzo bakoitzak era autonomoan egiten du lan baina eskualde- edo hiri-mailako koordinadorak sortuak dira ere. Momentu honetan, Gipuzkoako zenbat zaintza-sareen artean bilerak egiten hasi dira eta Euskal Herriko 7 probintzietako zaintza-sareoi ikusgarritasuna ematea bilatzen duen webgunea martxan jartzen ari da. Eusko Jaurlaritzak “Guztion Artean” deituriko erakundearteko egituraketa sustatu du ere, zaintza-sareetako lankidetza Cáritas eta Gurutze Gorria bezalako erakundeen bitartez erregulatzea bilatuz. Saiakera hori garatu egin da eta martxan dago, baina era autonomoan sortutako herritarren-sareek beraien martxan jarraitzea ez du ekidin.

Krisia amaitu ondoren, jarduerekin jarraitzea beharrezkoa dela uste al duzu?

Zaintza-sare hauen sorkuntza espontaneoa izan da, oso helburu, ekarpen-maila eta funtzionamendu definituarekin jaiotakoak. Zaintzaren inguruko antolamendu jarrai baterako interesa dagoela iritsi zaigu, baina egoera sozial hau noiz arte luzatuko den, nola garatuko den eta zein agertokian utziko gaituen oraindik ez dakigunez, zaila egiten da talde hauen etorkizuna aurreikustea. Hori azken finean, krisi-osteko agertokian aurkituko ditugun beharren larritasuna eta horiei laguntzeko interes eta ahalmenaren araberakoa izango da. Zaintza-sare hauek hein handi batean herritarrok une honetan daukagun denbora librean oinarritzen dela jakinda, lanbideak eta ikasketa-zerbitzuak berrezartzerakoan ikusi beharko da zenbat auzokidek izango duten jarraitzeko aukera eta interesa. Etorkizunera begirako lanketa era telematizatuan antolatzea ez da batere erraza: Komunikazio-tresna hauek behin behineko laguntza eskaintzeko talde-egituraketa sortzea errez ahalbidetzen dizu, baina konplexuagoak diren egiturak lortzeko eta taldekideok eratu behar dituzten hausnarketak bideratzeko euskarri ahulegiak dira. Mugikorra, mail-a, whatsapp edo telegram aplikazioak edota bideokonferentziek informazioa erraz eta urrutitik zabaltzeko aukera ematen badigute ere, elkarrekintza egituratuek eskatzen dituzten elkarrizketa eta eztabaidak ahalbidetzeko nahikoa ez dira. Modu horretan, zaintza-sarea egonkortzeko bilera presentzialak beharko direla uste dut eta, momentu honetan, legearen aurka jokatzea da hori. Talde-ekintzak eskatzen dituen lanketa intelektual eta emozionalak egiteko gorputzak eta uneko energiak bizitu behar ditugula uste dut, XXI.mende teknologizatu honetan ere.


“24 horas después del aviso del estado de alarma, en muchos barrios y pueblos de Euskal Herria, se empezaron a organizar redes de cuidados y apoyo.”

Entrevista a Xenki Berho. Activista social y dinamizador de equipos.

Entrevista realizada por: Iosu del Moral.

¿Cuál ha sido la respuesta de las vecinas y de las diferentes redes del barrio?

En general, diría que la sociedad ha asumido con rapidez los consejos y normas de cierre que se han difundido desde los gobiernos, porque se ha visto que la ciudadanía se ha posicionado para llevar a cabo sin demasiados obstáculos las propuestas de diagnóstico e intervención que se han difundido principalmente desde los principales medios de comunicación ante lo ocurrido. En un primer momento, cada uno se orientó a asegurar la protección de sus familiares (creando colapsos en tiendas y supermercados por poner un ejemplo) y una vez estabilizado el trance generalizado, se multiplicaron los casos de cooperación. En nuestro caso, al igual que en otros lugares, comenzamos a crear en Altza un grupo de apoyo a los vecinos que tienen dificultades para salir de casa y que no tienen familiares o conocidos que les ayuden en la zona. Los recursos comunicativos disponibles en la actualidad han facilitado la creación de una estructuración organizativa orientada al apoyo a los vecinos en las comunidades. Además, ha permitido una colaboración rápida entre comunidades, facilitando la replicabilidad y reforzando las buenas prácticas. 24 horas después de que se informara del estado de alarma, en muchos barrios y pueblos se empezaron a organizar redes de cuidados, y 48 horas después se comenzaron a desplegar los protocolos que se habían creado en algunas localidades para prestar asistencia con todas las garantías sanitarias, mostrando el cumplimiento práctico de las medidas higiénicas a mantener. Por ello, más que circunscribir la red de cuidados a lo local, ha supuesto, de alguna manera, la configuración de una red de cooperación a nivel provincial.

¿Qué tipo de actividades está trabajando el grupo de trabajo? ¿A qué colectivos se dirigen las iniciativas?

Estamos ayudando a las personas mayores, enfermas o con dificultades que no pueden salir de casa de la Red de cuidados de Altza a llevar a casa las compras básicas y los medicamentos y a sacar la basura de casa, además de cumplir con nuestras obligaciones de coordinación interna y comunicación externa como grupo. En general, los vecinos que nos han venido solicitando ayuda han sido ancianos y residentes en cuarentena que presentan el virus Covid-19 o sus síntomas. Se trata, por tanto, de una iniciativa para ayudar a los vecinos que lo tienen más difícil en esta situación social.

¿Desde qué espacio, plataforma, organización se está coordinando el trabajo?

Esta red de cuidados es totalmente informal, se compone de un grupo de vecinos que no tienen una estructuración jurídica, que desde un principio se ha organizado a través de soportes telemáticos y que a través de las convocatorias se ha ido incorporando un mayor número de vecinos. Nos pusimos en contacto con diversos agentes referentes del pueblo (asociaciones vecinales, culturales, de ancianos) para informarles de nuestras intenciones. Asimismo, nos pusimos en contacto con técnicos de Servicios Sociales municipales para recabar apoyo institucional ante los problemas que pudieran tener los voluntarios por estar en la calle a la hora de realizar los repartos. Por lo tanto, somos un grupo que nos hemos reunido informalmente para hacer frente a la situación social que se ha producido, que con nuestra actuación hemos creado un espacio propio y que ha obtenido el apoyo social y público de los agentes del entorno.

¿La iniciativa nace de personas y espacios que ya estaban dinamizando entornos de encuentro y se considera algo más coyuntural?

La iniciativa para configurar la estructura inicial de la red de cuidados surge, en parte, de la mano de jóvenes vecinos y vecinas que han asumido responsabilidades o responsabilidades sociales o políticas en nuestro territorio pero, posteriormente, se ha ido acercando más gente, llegando a tener una franja de edad de dos o tres generaciones. Por lo que hemos sabido de otras redes de cuidados, también han nacido basándose en grupos que ya tenían una dinámica en el municipio: grupos feministas, asociaciones de vecinos, grupos de jóvenes.

¿Han detectado alguna variación en el número de personas colaboradoras? (Aumentar, disminuir, el mismo número)

En el nuestro comenzamos con un grupo de unas diez personas, de forma espontánea, para trabajar la posibilidad de ofrecer ayuda a los vecinos. En esta semana hay 50 voluntarios dispuestos a participar en las solicitudes que lleguen a la red de cuidados, muchas de ellas desconocidas de antemano. Sí, por tanto: con el tiempo y a medida que hemos ido informando de la red de cuidados, las personas de apoyo han ido apareciendo y reuniéndose para este objetivo concreto.

¿Cuál ha sido la relación con los organismos oficiales, si la ha habido?

Algunos miembros de la Red de cuidados de Altza hemos tenido contacto previo con la Administración, por lo que desde el principio nos pusimos en contacto con varios técnicos municipales, con el objetivo de tantear la situación y completar las carencias que veíamos. En nuestro caso, aunque desde el Ayuntamiento de San Sebastián intentaron responder rápidamente, tardaron dos semanas en definir su relación con las redes de cuidados y, para llegar a ofrecer el material, han pasado otras dos semanas. Esto significa que el Ayuntamiento ha tardado 4 semanas en articular una colaboración práctica, oficial y continuada con las iniciativas que han resultado naturales. El personal técnico nos ha ofrecido su cercanía desde el

principio, pero ello no quita para que haya dificultades importantes para facilitar los recursos de protección de los distribuidores, para dar a conocer la red entre los vecinos, para que algunos voluntarios cancelen las multas recibidas por la difusión de la red y para reconocer públicamente la colaboración que se está dando entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Hemos encontrado disponibilidad por parte del personal municipal en general, pero algunas declaraciones y decisiones de los políticos no han hecho más que dificultar la colaboración, ya que se ha cuestionado la legitimidad de las redes.

¿Ha habido colaboración a nivel vasco o nacional o cada pueblo trabaja con autonomía?

Cada pueblo y barrio trabaja de forma autónoma pero también son creados por la Coordinadora Comarcal o Urbana. En estos momentos se han iniciado reuniones entre el número de redes de cuidados de Gipuzkoa y se está poniendo en marcha una página web que busca dar visibilidad a las redes de cuidados de las 7 provincias del País Vasco. El Gobierno Vasco también ha impulsado la estructuración interinstitucional denominada “Guztion Artean”, buscando regular la colaboración en las redes de cuidados a través de entidades como Cáritas y Cruz Roja. Este ensayo se ha desarrollado y está en marcha, pero no ha impedido que las redes ciudadanas creadas de forma autónoma sigan funcionando.

¿Crees necesario continuar con las actividades una vez finalizada la crisis?

La creación de estas redes de cuidados ha sido espontánea, nacidas con un objetivo, nivel de aportación y funcionamiento definido. Nos ha llegado el interés por una organización continua en torno al cuidado, pero como todavía no sabemos hasta cuándo se va a prolongar esta situación social, cómo se va a desarrollar y en qué escenario nos va a dejar, es difícil predecir el futuro de estos grupos. Esto dependerá, en definitiva, de la gravedad de las necesidades que nos encontremos en el escenario post-crisis y del interés y capacidad para ayudarlas. Conscientes de que estas redes de cuidados se basan en gran medida en el tiempo libre de que disponemos los ciudadanos en este momento, el restablecimiento de las profesiones y los servicios de estudios deberá permitir ver cuántos vecinos tendrán la oportunidad e interés de continuar. Organizar la elaboración de cara al futuro de forma telemática no es nada sencillo: estas herramientas de comunicación te permiten fácilmente crear una estructuración grupal de apoyo provisional, pero son soportes demasiado débiles para conseguir estructuras más complejas y canalizar las reflexiones que tienen que formar estos miembros del grupo. Aunque el móvil, el mail, las aplicaciones whatsapp, telegram o las videoconferencias nos permiten difundir información de forma sencilla y a distancia, no son suficientes para permitir el diálogo y las discusiones que requieren las interacciones estructuradas. De esta manera, creo que se necesitarán reuniones presenciales para estabilizar la red de cuidados, lo que en este momento es actuar en contra de la ley. Creo que para realizar los trabajos intelectuales y emocionales que requiere la acción grupal, debemos estimular los cuerpos y las energías del momento, también en este siglo XXI tecnologizado.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This