Covid-19, krisia eta borroka

Tamaño Texto-+=
 
 

Abajo en Castellano
Igor Urizar (Antikapitalistak-eko militante eta Elkarrekin Arrasateko zinegotzi).

COVID-19-ak gure gizartean eragindako danbatekoak errealitatea goitik behera astindu du. Ia bi hilabete irauten ari duen “limbo” existentzial honek agerian utzi ditu ekoizpen eredu kapitalistaren jarioak. Baina garrantzitsua da kontuan izatea konfinamenduak ekarri duen ekonomiaren geldierak ez duela krisi ekonomikoa berez sortu, ekoizpen krisi hau denbora luzean egosten izan da (eraikuntzaren sektorea atzerapenean sartu zen Otsailean eta automobilgintzan beherakada konfinamendua baino lehenago hasi zen). Pandemiak lehenagotik garatzen zebilen krisiaren txinparta piztu du, baina gasolina aurretik botata zegoen. 2008-ko krisitik ekonomiaren berreskuratzea zapaldutako klaseen sorbaldetan eman zen, banaketa desorekatu baten. Krisiaren “amaieran” batzuk aberatsago izaten jarraitu zuten eta gehiengook prekarizatuago. Datorren krisi berriak askoz ere egoera latzago batean aurkitzen gaitu gizartearen zati zabal bat. Baina nola eragiten ari da eta ze ondorio izango dituzte osasun krisiak eta krisi ekonomikoak gurean? Erantzun zehatz bat ematea ezinezkoa da, krisien dimentsioak sakonak eta anitzak izango dira, baina orain arte ikusitakoarekin zirriborro bat pentsatu dezakegu.

Lehenengo eta behin konfinamendua ez dela denontzat berdina izan aitortu behar da. Klaseen arteko hasierako baldintzak ez dira berdinak, errealitate materialak edo baliabide mailak zerikusi zuzena dute isolamendu soziala bizitzerako orduan. Beste hainbat esan daiteke genero desberdintasunekin. Zaintza eta erreprodukzio sozialerako lanen banaketa ez da berdintsua eta konfinamendu egoera honek emakumeen bizitzan izan dituen aldaketak sakonki aztertu beharko dira. Galerak orokorrak izan direla esan dezakegu ia guztiontzat (sektore batzuk lanean jarraitu dute eta beste batzuk etekina atera diote osasun krisiari), baina ez da berdina 200 metro karratuko etxe batean edo 50-ekoan familia bat konfinaturik egotea. Ez da berdina aurrezki poltsa izatea, errentaduna edota denboraldiko lan gabe geratu eta alokairu/hipoteka ordainduz ia diru gabe gelditu izana (edo etorkizunean atzerapena ordaindu beharra). Askotan baliabide gutxien dutenek familia, lagun, komunitate edo sare asistentzialen laguntzara jo behar izaten duten oinarrizko beharrak asetzeko. Hau konfinamendu egoeran ez da posible izan. Elikagai bankua adibidez geldirik egon da bi hilabete hauetan gure herrian. 200 bat familia hartatzen zituen, 600 bat pertsona, egunero jan ahal izateko bankura jotzen zutenak eta bi hilabete hauetan baliabide hau gabe gelditu direnak udal administrazioaren inoperantziaren aurrean.

Enpleguan oso ondorio nabarmenak izan ditu geldialdi honek, baina sektore ezberdinen arteko desberdintasunak ere handiak dira. Bigarren sektorean geldialdia xamurra izan da kasu batzuetan. Patronalen presioek, CONFEBASK eta Urkulluren amodioa medio, ehunka langile behartu dituzte euren osasuna kolokan jartzera lanera joatera behartuz. Gainera ERTE-ak erraztu zaizkie enpresa handi askori, etekinak sobera zituzten erraldoiei diru publikoaren kontura. Enpresa ertain eta txiki ugarik ez dute zorte bera izan eta askoren etorkizuna kolokan dago. Iada hasi dira kaleratze eta kontratazioak errazteko, lan ordutegiak malgutzeko eta orokorrean jabeen etekinen izenean langileen baldintzak zatitzeko ahotsak.

Emaitza okerrena hirugarren sektorean daukagu, funtsezko zerbitzuen salbuespenaz. Baina kontuan izan dezagun funtsezko zerbitzu hauetan irabazle enpresen jabeak izan direla, hauetan langile askok gain esplotazio basatia bizi izan dute, lan baldintza kaxkarrekin (zahar egoitzetan adibidez) eta kasutan baita osasuna arriskuan jarriz. Negozio txikiak, merkatariak, ostalaritza, zerbitzu sektoreetakoak (prekarizatu eta feminizatuenak), denboraldiko langileak… gizarte zati hau sufritzen ari dena eta epe motzean sufrituko duena ez da neurri kosmetikoez konponduko. Aldaketa estrukturalak hausnartzea, inplikatuekin batera, ezinbestekoa izango da krisi sozial luze eta latz bat ekiditu nahi bada.

Hala ere badago beste gizarteko geruza bat egoera zahurgarriago baten bizi dena. Kalkulatzen da Arrasateko biztanleriaren %20-a pobreziaren mugan edo azpitik bizi zela konfinamendu aurretik. Momentu honetan ezin da ezagutu muga hori nola aldatu den baina segurtasunez esan dezakegu jende multzo guzti honen egoerak okerrera egin duela eta beste jende multzo bat mugara heldu edo azpira erori dela (edo eroriko dela). Langabeak, beltzean eta “prekarioan” lan egiten zutenak, enplegua izanda ere hilabete bukaerara heltzen ez zirenak, migranteak (%60-a pobreziaren muga azpitik), pixu pateratan bizi direnak… familia eta norbanako guzti hauen egoera larrialdi egoerakoa dela ia seguru esan dezakegu eta berriz ere udal administrazioaren psikopatia sozialak marjinalitate hutsean uzten ditu.

Ikus dezakegunez, salbuespen egoera erabatekoa da. Eredu honen gizagabekeria eta desberdintasun sozialen basakeria biluztu ditu pandemiak. Eta ez du berez hobera egingo, ez eredu hau defendatzen duten eta eredu honetaz baliatuz eta azpikook zapalduz etekinak ateratzen dituztenen eskutik jarraitzen badugu. 2008-ko krisia ordaindu genuenok berriro krisi hau ordaintzea bilatuko dute. Enpresen etekinak salbatzea langile klasekoen bizien gainetik. Horretarako parasitatzen dituzten instituzio liberaletaz eta alderdi morroietaz baliatuko dira, zahar egoitzetan izan den sarraskian ikus dezakegu. Urteetan pribatizatzen jardun duten sektorea, enpresa pribatuen etekinen mesedetan egoiliar eta langileen lan eta bizi baldintzak xurgatuz. Prozesu sarraskitzaile honen emaitzak argi ditugu, zoritxarrez, baita Arrasaten ere.

Ez du egoerak berez hobera egingo. Beti izan den bezala, borrokak markatuko du emaitza. Eta horretan ere beste mundu bat proiektu dugun antolakuntzok (alderdi, mugimendu, sindikatu, elkarte) aitortu beharra daukagu konfinamendua gogorra izan dela guretzat. Antolakuntza eta mobilizazio tresna tradizionalak ezinezkoak izan dira epe honetan. Desmobilizazioa, tentsioa galtzea, motibazio zailagoa, bakoitzak borroka bere aldetik egitea… patroi bilakatu dira hainbat eta hainbat erakundetan. Ez da erraza izango berriz martxan jartzea, baina guztiz ezinbestekoa izango da datorren ofentsiba neoliberalaren aurrean. Eta eraso horrek behar bezalako erantzun bateratu eta indartsua izan beharko du ezkerreko indarren aldetik. Arrasaten ere bai. Udal gobernuko alderdiek erakutsi dituzte euren kartak (egia esan ez zen bestelakorik espero bi alderdi neoliberal hauen aldetik), instituzioko botere erlazioak ez du ahalbidetzen krisi honek eskatzen duen lan politikoa soilik bertatik egitea. Ez dauka zentzu handiegirik alderdiok borroka partidista horretan behar den baino denbora gehiagoi galtzerik. Garrantzitsua izango da bertan egotea, baina momentu honetan borrokaren gakoa beste toki batetik sustatu eta antolatu beharko da. Kalea, mugimenduak, aliantzak ehuntzea da momentuko erronka. Hor izan dezakegu potentziala, subjektu anitz, zabal eta horizontalaren bitartez; desberdinen artean helburu partekatua finkatuz, krisi honetatik gure eta gureon bizitza defendatzeko gutxiengo programa amankomuna eratuz. Hor izan dezakegu aukera lehenengo borroka politikoa irabazi, hegemonia soziala lortu eta ondoren arerioari eskua bihurritzeko. Eraikuntza demokratikotik, konfiantzak landuz, bakoitzaren pertsonalitatea mantenduz baina aukera eta erronka historikoaren arduraz. Etsaiak ez du itxaroten, erresistentzia eraiki dezagun.


El shock causado por COVID-19 en nuestra sociedad ha sacudido la realidad al revés. Este “limbo” existencial que ha durado casi dos meses ha revelado los avances del modelo de producción capitalista. Pero es importante tener en cuenta que la recesión económica provocada por el confinamiento no ha creado una crisis económica per se, esta crisis de producción se ha estado cocinando durante mucho tiempo (el sector de la construcción se desaceleró en febrero y el declive en la industria automotriz comenzó antes del confinamiento). La pandemia ha provocado una crisis que ya se estaba desarrollando, pero la gasolina ya estaba llegando. La recuperación económica de la crisis de 2008 se dio sobre los hombros de las clases oprimidas, en una distribución desequilibrada. Al “final” de la crisis, algunos seguían siendo más ricos y la mayoría más precarios. La nueva crisis que se avecina pone a un sector más amplio de la sociedad en una situación mucho más grave. Pero, ¿cómo nos está afectando y qué consecuencias tendrán para nosotros las crisis sanitarias y económicas? Es imposible dar una respuesta específica, las dimensiones de las crisis serán profundas y variadas, pero podemos pensar en un borrador con lo que hemos visto hasta ahora.

Primero debe reconocerse que el confinamiento no es lo mismo para todos. Las condiciones iniciales entre las clases no son las mismas, tienen una relación directa con la realidad material o los niveles de recursos cuando se trata de vivir en aislamiento social. Muchos otros se pueden decir con diferencias de género. La división del trabajo para el cuidado social y la reproducción no es la misma y los cambios que ha sufrido este estado de encierro en la vida de las mujeres deben estudiarse en profundidad. Podemos decir que las pérdidas han sido generales para casi todos (algunos sectores han seguido trabajando y otros se han beneficiado de la crisis de salud), pero no es lo mismo estar confinado a una familia en una casa de 200 metros cuadrados o 50 pies cuadrados. No es lo mismo tener una bolsa de ahorro, el inquilino se ha quedado sin un trabajo de temporada y se ha quedado casi sin dinero al pagar el alquiler / hipoteca (o tener que pagar un retraso en el futuro). A menudo, aquellos con menos recursos necesitan recurrir al apoyo de familiares, amigos, comunidades o redes de atención para satisfacer sus necesidades básicas. Esto no fue posible en la situación de confinamiento. El banco de alimentos, por ejemplo, ha estado parado durante dos meses en nuestra ciudad. Albergó a unas 200 familias, unas 600 personas, que fueron al banco a comer todos los días y que se quedaron sin este recurso durante estos dos meses debido a la ineficacia de la administración municipal. Esto no fue posible en la situación de confinamiento. El banco de alimentos, por ejemplo, ha estado parado durante dos meses en nuestra ciudad. Albergó a unas 200 familias, unas 600 personas, que fueron al banco a comer todos los días y que se quedaron sin este recurso durante estos dos meses debido a la ineficacia de la administración municipal. Esto no fue posible en la situación de confinamiento. El banco de alimentos, por ejemplo, ha estado parado durante dos meses en nuestra ciudad. Albergó a unas 200 familias, unas 600 personas, que fueron al banco a comer todos los días y que se quedaron sin este recurso durante estos dos meses debido a la ineficacia de la administración municipal.

Este estancamiento ha tenido efectos muy significativos en el empleo, pero las diferencias entre los diferentes sectores también son grandes. La recesión en el sector secundario ha sido leve en algunos casos. La presión de los empleadores, debido al amor de CONFEBASK y Urkullu, ha obligado a cientos de trabajadores a poner su salud en peligro al obligarlos a ir a trabajar. Además, los ERTE se han hecho más fáciles para muchas grandes empresas, los gigantes que tenían ganancias excedentes a expensas del dinero público. Muchas pequeñas y medianas empresas no han tenido la misma suerte y el futuro de muchas está en duda. Las voces ya han comenzado a facilitar los despidos y la contratación, flexibilizar las horas de trabajo y, en general, dividir las condiciones de los empleados en beneficio de los empleadores.

Tenemos el peor resultado en el sector terciario, con la excepción de los servicios esenciales. Pero tengamos en cuenta que estos servicios clave han sido propiedad de empresas ganadoras, en las que muchos trabajadores han experimentado una explotación salvaje además de las malas condiciones de trabajo (por ejemplo, en residencias antiguas) y en algunos casos ponen en peligro la salud. Las pequeñas empresas, los minoristas, la hostelería, los sectores de servicios (precarios y feminizados), los trabajadores temporeros que sufren de esta parte de la sociedad y que sufrirán en el corto plazo no serán remediados con medidas cosméticas. Reflexionar sobre los cambios estructurales, junto con los involucrados, será esencial para evitar una crisis social larga y grave.

Sin embargo, hay otra capa de la sociedad que vive en una situación más vulnerable. Se estima que el 20% de la población de Mondragón vivía en o debajo de la línea de pobreza antes del confinamiento. Por el momento no es posible saber cómo ha cambiado este límite, pero podemos decir con seguridad que la situación de todo este grupo de personas ha empeorado y que otro grupo de personas ha alcanzado o caído por debajo del límite (o caerá). Desempleados, trabajadores negros y “precarios”, que no alcanzan el empleo a fin de mes, migrantes (60% por debajo del umbral de pobreza), que viven en la pobreza … casi podemos decir que la situación de todas estas familias e individuos es una emergencia y Una vez más, la psicopatía social de la administración municipal los deja en pura marginalidad.

Como podemos ver, el estado de emergencia es abrumador. Las pandemias han expuesto la inhumanidad y el salvajismo de la desigualdad social de este modelo. Y no mejorará en sí mismo, no si continuamos estando en manos de aquellos que defienden este modelo y aprovechan este modelo y lo oprimen. Aquellos de nosotros que pagamos por la crisis de 2008 intentaremos pagar por esta crisis nuevamente. Ahorro de ganancias corporativas por encima de la vida de la clase trabajadora. Para ello, aprovecharán las instituciones liberales y los partidos mágicos que los parasitan, como podemos ver en la masacre que tuvo lugar en las antiguas residencias. Un sector que ha sido privatizado durante años, absorbiendo las condiciones laborales y de vida de los residentes y trabajadores en beneficio de las empresas privadas. Los resultados de este proceso devastador son claros, desafortunadamente, incluso en Mondragón.

No mejorará la situación en sí misma. Como siempre, la pelea marcará el resultado. Y también en esto, las organizaciones (partidos, movimientos, sindicatos, asociaciones) que tienen un proyecto mundial diferente deben reconocer que el encierro ha sido difícil para nosotros. Las herramientas tradicionales de organización y movilización han sido imposibles durante este período. La desmovilización, la pérdida de tensión, la motivación más difícil, cada lucha por su cuenta … se han convertido en patrones en muchas organizaciones diferentes. No será fácil relanzarlo, pero será absolutamente esencial ante la próxima ofensiva neoliberal. Y este ataque debe tener una respuesta adecuadamente unificada y fuerte de las fuerzas de izquierda. También en Mondragón. Los partidos en el gobierno municipal han mostrado sus tarjetas (de hecho, no se esperaba nada más de estos dos partidos neoliberales), las relaciones de poder de la institución no permiten hacer solo el trabajo político requerido por esta crisis. No tiene mucho sentido que estos partidos pierdan más tiempo del necesario en esta lucha partidista. Será importante estar allí, pero en este punto la clave de la lucha tendrá que ser promovida y organizada desde otro lugar. Tejer la calle, los movimientos, las alianzas es el desafío del momento. Allí podemos tener potencial, a través de temas múltiples, amplios y horizontales; establecer un objetivo compartido entre los diferentes, formando un programa minoritario común para defender nuestra vida y la nuestra de esta crisis. Allí podemos tener la oportunidad de ganar la primera lucha política, para lograr la hegemonía social y luego torcer la mano del enemigo. Desde una construcción democrática, cultivando la confianza, manteniendo la personalidad de cada uno pero con una responsabilidad por la oportunidad y el desafío histórico. El enemigo no espera, construyamos resistencia.

Print Friendly, PDF & Email
Share This