HARRO! llama a ocupar las calles en defensa de la Escuela Pública Vasca

La Plataforma en defensa de la Escuela Pública Vasca se movilizará este 6 de noviembre a las 17:00hrs. desde Gran Vía 85 en Bilbao contra la privatización y a favor de su gratuidad y universalidad.

Tomado de Ecuador Etxea

Plataformas de Vitoria-Gasteiz, Oyón, Bilbao, Santurtzi, Oarsoaldea, Astigarraga, Zabaleko bizirik Amurrio, Donostialdea, Lasarte-Oria, Comunidades de la Escuela Pública Vasca de Ordizia y Goieskola. EHIGE (Euskal Herriko Ikasleen guraso Elkartea). HEIZE (Euskal Eskola Publikoaren Zuzendaritza Elkarteen Federazioa), IKASLE SINDIKATUA, IKASLE EKINTZA, GAZTE KOMUNISTAK.
LAB, STEILAS, CCOO, ESK y CNT.

HEZKUNTZA PUBLIKOAREN ALDE! PRIBATIZAZIOARI EZ!

Euskal eskola publikoaz harro gaudela esateko eta hezkuntza publikoaren alde mobilizatzeko ordua da.

Dugun hezkuntza sistema dual, klasista eta arrazistak eskola publikoaren kaltean jokatzen du, segregazioa eta bi mailako ikasleak sortuz, eta berau birplanteatzeko ordua ailegatu da. Datuek argi erakusten dute egoeraren larritasuna: Europako eta Espainiar Estatuko erkidegorik segregatzailenetariko bat gara.

Eskola publikoa da hezkuntzan dugun zerbitzu publikoa, doakoa eta unibertsala, denona eta denontzat, jatorrizko ezberdintasunak berdintzen dituena, inklusiboa den bakarra, euskal gizartearen kohesioari ekarpen handiena egiten diona eta baldintzarik zailenetan ere ikasle gehien euskaldundu duen eta gaur egun euskalduntzen dituen sarea.

Hezkuntzak ezin du merkatuaren menpe egon, hezkuntzarako eskubidea ezin da egon familien ahalmen ekonomikoaren baitan. Diru publikoz finantzatutako bi eskaintza izateak, kontzertazio unibertsalaren aterkipean, publikoa eta pribatua, lehia dakar ezinbestean, bi sareen edo sare bereko ikastetxeen artean. Bi sareak ez dira berdinak eta ezin dira parekatu bere tratamendu politikoan eta babes mailan, publikoa doakoa eta denontzat den bitartean, sare pribatuko ikastetxeek kuota ekonomikoak, erlijioa eta gardenak ez diren beste irizpideak erabiliz maiz egoera zaurgarrian dauden familiei sarbidea ukatzen diete. Honek ondorio zuzena du hezkuntza-sisteman eta baita jendarte osoan ere, eskola-segregazioa. Edozein kuota ekonomikok eta  bi sare egoteak, berez, segregazioa sortzen du.

Dugun hezkuntza sistema dualak, beraz, gizartean dauden desberdintasunak konpondu beharrean, areagotu egiten ditu, bi abiadurako hezkuntza sistema eratuz eta gizarte haustura sortuz. Egoera larri honek herriaren kohesioaren etorkizuna jartzen du kolokan.

Honen kontra borrokatu eta neurriak har daitezen mobilizatuko gara. Hona hemen gure aldarrikapenak:

 1. Eskola publikoak administrazioaren lehentasun osoa izan behar du baliabide ekonomiko, material eta pertsonalen aldetik, denona eta denontzakoa den eskola delako.
 2. Eskola bakarra aldarrikatzen dugu. Ondorioz, eskaintza publiko integrala eta doakoa  bermatu behar da udalerri eta auzo guztietan0tik 18urtetara.
 3. Hezkuntza pribatu-itunduari mugak jartzeko garaia da: ez da lerro pribaturik irekiko, eskaintza publiko nahikoa dagoen bitartean.
 4. Beraz:
  • Pribatizazioarekin amaitu. Sortzen diren ekimen pribatu guztiak, derrigorrezkoak ez diren etapak barne (haur hezkuntza eta batxilergoa) baimendu, itundu eta diru publikoarekin sostengatzen dituen politikarekin bukatu behar da.
  • Orain, jaiotze-tasa behera doan une honetan, eta ikastetxe pribatuekiko kontzertuak datozen 6 urtetarako berrizteko daudenean, Administrazioari diru publikoaren erabilera bidezkoagoa exijitu nahi diogu.
 1. Ildo beretik, Eusko Jaurlaritzak ikastetxeen publifikazioa ahalbideratuko lukeen araudi adostua sortu behar du.
 2. Euskarazko murgiltze eredua orokortu. Diru publikoarekin ez finantzatu euskalduntzen ez duten eta, beraz, inklusioaren eta integrazioaren kontra jokatzen duten hizkuntza-ereduak dituzten ikastetxe pribatuak.

Interpelazioa egiten diogu Eusko Jaurlaritzari egungo egoera diskriminatzaile honetara iristeko daramatzan hezkuntza politikengatik, baina baita sare pribatuko ikastetxeei ere, egoera hau baliatuz bere pribilegioak mantendu, inklusioari muzin egin eta segregazioa areagotzen laguntzen dutelako.

Orain, EAEn Hezkuntza Akordioaz ari direla, kezka handiz hartu ditugu Jokin Bildarratz sailburuak ikasturte hasieran egindako adierazpenak. Gardentasuna behar dugu prozesuan, sare publikoko ordezkarien parte hartzea bermatuko duena, hezkuntza-sareez, finantzazioaz, murgiltze ereduaz eta eskola-segregazioaz hausnartuko duen prozesua, hain zuzen.

Ez dugu nahi egungo sistema duala legitimatuko duen akordio/legerik, eskola publikoa sistemaren erdigunea bihurtuko duena baino, sistema inklusibo, euskaldun, ekitatibo eta ez-segregatzaile baterantz aurrera egiteko ezinbestekoa dena. Etorkizuneko jendarte eredua dago jokoan.

Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunetik, denona eta denontzat den eskola publikoaren alde egin eta eskola-segregazioaren kontra konpromiso argia azaldu dezala eskatu nahi diogu.

AZAROAREN 6an  BILBON ELKARTU ETA OIHU EGINGO DUGU: HEZKUNTZAN, PUBLIKOAREN ALDE!   PRIBATIZAZIOARI EZ! GORA EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA! EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO!

Por Euskal Eskola Publikoaz-HARRO! Topagunea

Es hora de decir que estamos orgullosos de la escuela pública vasca y de movilizarnos a favor de la educación pública.

El sistema educativo dual, clasista y racista actual discrimina a la escuela pública, crea segregación y fomenta alumnado de dos niveles. Es urgente replanteárselo y transformarlo. Los datos muestran repetidamente la gravedad de la situación: somos una de las comunidades más segregadoras del Estado español y de Europa.

En el ámbito educativo, la escuela pública es el servicio público, gratuito y universal, de todos y para todas, compensador de las desigualdades de origen, única escuela inclusiva, la que más aporta a la cohesión de la sociedad vasca y la red que más alumnos ha euskaldunizado y euskalduniza hoy en las condiciones más difíciles.

La educación no puede estar en manos del mercado, el derecho a la educación no puede depender de la capacidad económica de las familias. La existencia de dos ofertas educativas pública y privada sostenidas con dinero público y concertación universal, implica inevitablemente competencia entre ambas redes o centros de una misma red. La red pública y la red concertada no son iguales ni pueden equipararse en su tratamiento político ni en su nivel de protección: mientras que la pública es gratuita y para todas, los centros de la red privada niegan el acceso a familias que se encuentran en situación vulnerable utilizando las cuotas económicas, la religión y otros criterios no transparentes para seleccionar a su alumnado. Esto tiene una consecuencia directa en el sistema educativo y también en toda la sociedad, la segregación escolar. Cualquier cuota económica y la existencia de dos redes genera, de por sí, segregación.

Nuestro sistema educativo dual lejos de resolver las desigualdades que existen en la sociedad, las incrementa, constituyéndose en un sistema de dos velocidades y creando una cada vez mayor fractura social. Esta grave situación va en contra del futuro de la cohesión social de nuestro pueblo.

Queremos luchar contra esto y movilizarnos para que se tomen las medidas para acabar con este sistema discriminatorio. Estas son nuestras reivindicaciones:

 1. La escuela pública debe tener prioridad absoluta por parte de la Administración en cuanto a recursos económicos, materiales y personales, por ser la escuela de todos y para todas.
 2. Reivindicamos una escuela única. Debe garantizarse una oferta pública integral y gratuita de 0 a 18 años en todos los municipios y barrios.
 3. Es hora de poner límites a la educación privada-concertada: no se abrirán líneas privadas mientras haya oferta pública suficiente.
 4. Esto significa:
  • Acabar con la privatización: hay que acabar con la política que autoriza, concierta y sostiene con dinero público todas las iniciativas privadas que surgen, incluidas las etapas no obligatorias (educación infantil y bachillerato).
  • En un momento en el que la natalidad desciende y los conciertos con centros privados están a punto de renovarse para los próximos 6 años, queremos exigir a la Administración un uso más justo del dinero público.
 5. En el mismo sentido, el Gobierno Vasco debe crear una normativa acordada que posibilite la publificación de los centros concertados.
 6. Universalizar el modelo de inmersión en euskera. No financiar con dinero público aquellos centros privados con modelos lingüísticos que no euskaldunizan y que, por tanto, van en contra de la inclusión y la integración.

Interpelamos al Gobierno Vasco por sus políticas educativas, que nos han llevado a la situación de discriminación actual. También a los centros de la red privada, que aprovechando esta situación contribuyen a mantener sus privilegios, a ignorar la inclusión y a aumentar la segregación.

Ahora, cuando se habla de un posible Acuerdo Educativo en la CAV, hemos recibido con preocupación las declaraciones de inicio de curso del consejero Jokin Bildarratz. Necesitamos transparencia en un proceso que debe de garantizar la participación de representantes de la red pública, un proceso que debe de reflexionar sobre las redes educativas, la financiación, el modelo de inmersión y la segregación escolar.

No queremos un acuerdo/ley que legitime el sistema dual actual, sino uno que convierta a la escuela pública en el centro del sistema, lo que es imprescindible para avanzar hacia un sistema inclusivo, equitativo y no segregador. Está en juego el modelo de sociedad del futuro.

Desde Euskal Eskola Publikoa Harro Topagunea queremos pedirle al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que apueste por la escuela pública y que muestre un compromiso claro en contra de la segregación escolar.

El 6 DE NOVIEMBRE EN BILBAO NOS MOVILIZAREMOS Y GRITAREMOS: ¡POR LA ESCUELA PÚBLICA!¡NO A LA PRIVATIZACIÓN! ¡VIVA LA ESCUELA PÚBLICA VASCA! EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO!

U30 ALDAKETALDIA

ZALDIBAR GOGORATUZ, ONDO BIZI ETA BIZITZEN UZTEKO,
PLANETA HEMEN HASTEN DELAKO
Bizkaiko hainbat eragile sozialek1 2021eko urtarrilaren 30ean ahal den herri, auzo, ikastetxe eta lan-zentro gehienetan klima-, bioaniztasun- eta, oro har, bizitzen ari garen eta areagotuko den krisi ekosoziala salatzeko ekintzak antolatzera gonbidatu nahi zaituztegu.
Agintari politikoek, orain krisi sanitarioaren aitzakian, eredu ekonomiko eta sozial jasanezinean sakondu eta krisia areagotzen jarraitzen duten honetan, beharrezkoa da norabide-aldaketa sakona exijitu eta trantsizio ekologiko eta sozialki justu baten alde urratsak emango dituen jendartea aktibatu eta saretzea. Argi dugu bizitzaren aldeko norabide-aldaketa hori ez dela gauzatuko horren alde egiten duen euskal gizarte aktibo eta saretua ez badugu.
Hori dela eta, urtarrilaren 30ean, edota aurreko zein ondorengo egunetan, larrialdi ekosozialari lotutako salaketa- eta aldarrikapen-ekintzak egitea proposatu nahi dizuegu: hitzaldiak, elkarretaratzeak, bizikleta-martxak, kostaldean edo ibaietan plastiko-bilketak, zuhaitzak landatzea, proiektu erraldoiren batek mehatxatutako natur guneetan ibilaldiak… eta bururatzen zaizuen guztia egitera animatu nahi zaituztegu.
Gainera, otsailaren 6an Zaldibarko zabortegia bertan behera erori zeneko urteurrena izango da. Ekimenaren bidez hori gizarteratzen lagundu nahi genuke, eta Zaldibar Argitu Plataformaren eskutik antolatuko diren ekimenak eta elkarretaratzeak babestu eta parte hartzera deitu.
“Globalean pentsatu eta lokalean ekin” leloak adierazi bezala, ezinbestekoa iruditzen zaigu krisi globala hemen bistaratzea, planetari eta gizarte globalari gertatzen ari zaiona gurean hasten dela argi adieraztea; gure garraioan, hondakinen ekoizpen eta kudeaketan, bioaniztasunaren galeran, lurralde antolaketan, baita gure zaintzen sisteman, fiskalitatean eta, oro har, aurrekontuetan eta Europako diru funtsetan onartutako lehentasunetan ere. Beraz, lokala eta globala uztartzeko ekimena izatea nahi dugu, norberak bere taldearekin ez ezik beste batzuekin elkarlanean, krisi ekosozial honi eraginkortasun handiagoz aurre egiteko abiapuntu. Eta ea denon artean gai garen, besteak beste, Bizkaiko ingurumen eta gizarte arazo nabarmenen argazki mapa adierazgarri bat osatzeko.

Aldaketa behar dugu. ALDA SISTEMA!

Bat egin U30ean has daitekeen ALDAKETALDIArekin.
1 Sukar-Horia, Zaldibar Argitu, Coordinadora de AAVV de Bizkaia, Bizkaia Zero Zabor, Ekologistak Martxan, Euskal Gune Ekosozialista, Omal, Zain Dezagun Urdaibai, Makatzak Arrietako Ekologistak, Butroi Bizirik, Gueñes Bizirik, Orain Ardura, Biziz Bizi, Bilboko Fridays For Future, Nastic de plastic, No Más Colillas Bizkaia, Supersur EZ, CGT, CCOO, LAB y STEILAS.

INFORMAZIO PRAKTIKO OSAGARRIA

U30 ALDAKETALDIAren proposamena Gipuzkoan sortu da Larreko Mahaia izeneko plataformaren ekimenez, eta, behintzat, Bizkaiara ere zabaltzen ari da.. Beraz, oso litekeena da azkenean Euskal Herri mailako ekimena izatea.

U30 ALDAKETALDIA kanpaina bat izango da, ez besterik. Horretarako, oinarri-oinarrizkoa jarriko dugu: kartel mutu eta logo bat (atxikita), antolatuko ditugun ekintza guztien aterki gisa, eta koordinazio minimo bat herrietako taldeen artean.

Ekintzen arduradunak talde partehartzaileak eta pertsonak izango dira, eta eurak ere ekintzaren erantzule. Irizpide gisa, polemikoak izan daitezkeen edo beste partehartzaileei deseroso sentiarazi diezaizkioketen ekintzak, oro har, ekidingo ditugu.

Kanpainaren kostua txikiena izateko gure taldeon ohiko “soiltasunez” jokatuko dugu; inork ez baitu horrelako kanpaina bat finantzatzeko dirurik.

Zerbait antolatzera animatzen bazarete edo informazio gehiago behar baduzue, jarri gurekin harremanetan hemen agertzen den formularioaren bidez:

http://labur.eus/BizkaiaU30


RECORDANDO ZALDIBAR, PARA VIVIR Y DEJAR VIVIR
30 DE ENERO, TIEMPO DE CAMBIOS PORQUE EL PLANETA EMPIEZA AQUÍ
Diversos agentes sociales de Bizkaia2 preocupados por la situación de emergencia climática, ecológica y social , y, con el fin de denunciarla, queremos invitaros a organizar todo tipo de actividades en torno al 30 de enero de 2021 en la mayor cantidad posible de pueblos, barrios, escuelas y centros de trabajo, y a participar en ellas.
Cuando las autoridades políticas, ahora con la excusa de la pandemia, quieren profundizar en un modelo económico y social insostenible, agudizando la crisis existente, es necesario exigir un cambio de dirección rotundo, formando una red de relaciones y activando una sociedad que dé pasos hacia una transición ecológica y social justa. Está claro que, si no hay una sociedad vasca activa en pro de ello, no se producirá este cambio de dirección a favor de la vida.
Es por ello que os proponemos realizar el 30 de enero, o en días anteriores o posteriores, acciones reivindicativas y de denuncia relacionadas con la crisis ecosocial: charlas, concentraciones, marchas en bicicleta, limpieza de costas y de ríos, plantación de árboles, marchas a pie, acciones en espacios naturales amenazados por grandes proyectos… y todo lo que podáis imaginar.
Además, el 6 de febrero será el aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar y, por medio de las acciones organizadas en torno al 30 de enero, pretendemos también ayudar a socializar este problema y apoyar las iniciativas y movilizaciones organizadas por la Plataforma Zaldibar Argitu y llamar a participar en ellas.
Por otra parte, en la lógica de “Pensar globalmente, actuar localmente”, nos parece imprescindible visualizar que la crisis global está directamente relacionada con lo que hacemos aquí, con las políticas de transporte, residuos, biodiversidad, ordenación del territorio y también con nuestro modelo de cuidados, con la fiscalidad y, en general, con las prioridades establecidas para los presupuestos de los Gobiernos y para la distribución de los fondos europeos. Lo que le ocurre al planeta empieza aquí, por decirlo así. Por lo tanto, queremos que la campaña que promovemos fusione lo local y lo global, dando pie, a la vez, colaborando entre diferentes grupos, de forma que sea punto de inicio para hacer frente de forma eficaz a la crisis ecosocial. Y, en ese sentido, trataremos de realizar un mapa, lo más completo posible, con las fotos de los problemas medioambientales y sociales más significativos de Bizkaia.
Necesitamos un cambio. ALDA SISTEMA!

INFORMACIÓN PRÁCTICA COMPLEMENTARIA

U30 ALDAKETALDIA es una iniciativa que ha surgido en Gipuzkoa, por iniciativa de la Plataforma Larreko Mahaia, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Bizkaia, está arraigando, de modo que es muy posible que termine teniendo reflejo en el conjunto de Euskal Herria.

U30 ALDAKETALDIA es una campaña, unificada por unos mínimos básicos: un logo y un cartel mudo que os adjuntamos, a modo de paraguas de todas las acciones que seamos

capaces de organizar, y una coordinación mínima entre los diferentes grupos.

Los responsables de las acciones serán los grupos y las personas que directamente las organizan. Como criterio, creemos que deberíamos tratar de evitar aquellas que puedan ser polémicas o hagan sentirse incómodas a otras organizaciones y personas que participan en la iniciativa.

El coste de la campaña será el mínimo posible, teniendo en cuenta la tradicional sobriedad de nuestros grupos y que nadie dispone de dinero de sobra para financiarla.

SI os animáis a sumaros a la campaña organizando algún acto o precisáis más información llena el formulario desde

http://labur.eus/BizkaiaU30

COMUNICADO Movimiento Sahara Euskadi

Movimiento Sahara Euskadi junto con la Delegación del Frente Polisario para Euskadi, evidenciando su preocupación por la situación en territorio saharaui, decide unir sus fuerzas y actuar de manera conjunta mediante este comunicado, comenzando así un proceso de adhesiones que se hará público el sábado 21 de noviembre.

En el día de ayer, viernes 13 de noviembre de 2020, las Fuerzas Armadas marroquíes violaron deliberadamente el Acuerdo de Alto el Fuego, vigente desde 1991, entre las dos partes en conflicto. El Reino de Marruecos envió fuerzas militares a través de tres brechas al este del paso ilegal de Guerguerat hacia los civiles saharauis que se manifestaban desde hace cuatro semanas en la zona.

Movilización que denuncia la apertura de la brecha ilegal del Guerguerat, abierta por Marruecos en el año 2001, violando así el Derecho Internacional. Tal y como Naciones Unidas recoge en el Acuerdo de Paz (1988) y los acuerdos militares entre Marruecos y el Frente Polisario se prohíbe la apertura de pasos en el muro militar marroquí.

Ante la ofensiva de las fuerzas marroquíes, siendo esta una ruptura del alto al fuego, el Frente Polisario actuó en legítima defensa para proteger a la población civil saharaui. Esta agresión dió comienzo una serie de enfrentamientos a lo largo del muro marroquí, declarándose así una guerra que se reaviva tras 29 años.

Desde el movimiento de solidaridad vasco:

 • REAFIRMAMOS, nuestra solidaridad inequívoca con la lucha del pueblo saharaui y el Frente Polisario, su representante legítimo.
 • RESPONSABILIZAMOS, al Reino Marroquí de la violación del Alto al Fuego de 1991 y como único responsable de la inestabilidad que se ha generado y que se puede extender a toda la región del
 • SEÑALAMOS, a la MINURSO y las Naciones Unidas por su incapacidad de mantener la seguridad en la zona y no proteger a los y las ciudadanas saharauis que se manifestaban pacíficamente hasta el 13 de noviembre, así como su inacción a lo largo de los últimos 45 años.
 • EXIGIMOS, al Gobierno español que asuma su responsabilidad respecto al último territorio no autónomo del continente africano pendiente de descolonización y lidere, junto a la MINURSO, la celebración inmediata de un referéndum que reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Como movimiento de solidaridad constatamos que el pueblo saharaui es un pueblo que aspira a la paz y al diálogo para la búsqueda de una solución a su legítima causa. Esta es una nueva guerra que se le impone a un pueblo cansado, frustrado y hastiado, que ha sufrido un sinfín de promesas incumplidas durante estos 45 años. Lo acontecido estos días no es sino muestra de un compromiso no respetado y la indiferencia de la comunidad internacional ante las reiteradas vulneraciones del Reino de Marruecos a los Acuerdos y el Derecho Internacional. Marruecos y sus valedores han confundido el compromiso del pueblo saharaui con las vías de solución pacíficas con debilidad.

El pueblo vasco ha sido y sigue siendo un pueblo solidario con la justa causa del pueblo saharaui. Y una vez más, esperamos que esté de nuestro lado y para eso les invitamos a estar atentas a las movilizaciones que se van a organizar en los próximos días en los diferentes pueblos y capitales de Euskadi.

 

Fdo. Movimiento Sahara Euskadi               Delegación del Frente Polisario para Euskadi

M.Limam Mohamed Ali

KOMUNIKATUA Sahara Euskadi mugimenduak

Sahara Euskadi mugimenduak, Euskadiko Fronte Polisarioaren Ordezkaritzarekin batera, saharar lurraldearen egoerarekin kezkatuta, komunikatu honen bidez indarrak batu eta elkarrekin jardutea erabaki du. Horrela, atxikimendu-prozesu bati ekin zaio eta azaroaren 21ean, larunbata, emango da ezagutzera.

Atzo, azaroaren 13an (ostirala), Marokoko Indar Armatuek nahita urratu zuten 1991tik indarrean zegoen eta gatazkan dauden bi aldeek adostutako Su-Eten Akordioa. Marokoko Erresumak indar militarrak bidali zituen Guerguerateko legez kanpoko pasabidearen ekialdera, hiru arrailen bidez, duela lau astetik bertan manifestazioak egiten ari ziren zibil sahararrengana.

Mobilizazio horiek 2001ean Marokok Guerguerat-en legez kanpoko arrakala ireki zuela salatzen zuten, Nazioarteko Zuzenbidea urratuz. Nazio Batuen oniritzia duen Bake Akordioan (1988) eta Marokoren eta Fronte Polisarioaren arteko akordio militarretan jasotzen den bezala, Marokoko harresi militarrean ezin da pasabiderik ireki.

Marokoko indarren erasoaldiaren aurrean, su-etenaren haustura izanik, Fronte Polisarioak bidezko defentsa egin zuen saharar biztanleria zibila babesteko. Eraso honek Marokoko harresian zehar liskar batzuk hasi zituen, 29 urteren ondoren berpiztu zen gerra bat deklaratuz.

Euskal elkartasun-mugimendutik:

 • Herri sahararrarekiko eta haren legezko ordezkari den Fronte POLISARIOarekiko zalantzarik gabeko elkartasuna berresten
 • Marokoko Erresumari egozten diogu 1991ko Su-Etena apurtu izana, eta eremuan sortu den eta Magrebeko eskualde osora zabal daitekeen ezegonkortasunarekiko erantzukizuna
 • MINURSO eta Nazio Batuak inguru horretan segurtasuna mantentzeko eta azaroaren 13ra arte modu baketsuan manifestatzen ziren saharar herritarrak ez dutela.
 • Espainiako Gobernuari eskatzen diogu bere gain har dezala deskolonizatzeke dagoen Afrikako azken lurralde ez-autonomoarekiko erantzukizuna, eta gida dezala, MINURSOrekin batera, saharar herriaren autodeterminazio-eskubidea aitortzen duen erreferenduma berehala egiteko

Elkartasun mugimendu gisa, herri sahararra bere kausa legitimoari irtenbidea bilatzeko bakea eta elkarrizketa nahi dituen herria dela azpimarratzen dugu. Herri nekatu, zapuztu eta gogaitu bati ezartzen zaion guda berri bat da hau, 45 urte hauetan bete gabeko hamaika promesa jasan behar izan dituena. Egun hauetan gertatutakoa, errespetatu gabeko konpromisoen eta Marokoko Erresumak Akordioei eta Nazioarteko Zuzenbideari, behin eta berriz, eragindako urraketen aurrean, nazioarteko komunitateak duen axolagabekeriaren erakusgarri besterik ez da. Marokok eta bere laguntzaileek saharar herriaren bakearekiko eta konponbide baketsuarekiko konpromisoa ahuleziarekin nahasi dute.

Euskal Herria herri solidarioa izan da beti saharar herriarekin eta bere borrokarekin. Beste behin ere, gurekin egotea espero dugu eta, horretarako, datozen egunetan Euskadiko herri eta hiriburuetan antolatuko diren mobilizazioei adi egoteko gonbita egiten dizuegu.

Sahara-Euskadi mugimendua                     Euskadirako Fronte Polisarioaren Ordezkaria

M.Limam Mohamed Ali

Huelga ante la falta de soluciones a la situación crítica en Osakidetza

(ESK BERRIAK)
Las huelgas se realizarán el 29 de octubre en los centros de trabajo de Araba; el 5 de noviembre en los de Gipuzkoa; y el 12 de noviembre en los de Bizkaia.

Los graves problemas estructurales que vive hoy la sanidad pública de nuestro país nos llevaron, allá por el mes de junio, a poner en marcha una dinámica de movilizaciones que culminaron el pasado día 3 de octubre con una manifestación multitudinaria en Bilbao. Las movilizaciones han contado con un amplio respaldo tanto por parte de la plantilla, como de la ciudadanía en general.

A día de hoy, más allá de discursos propagandísticos por parte del Gobierno Vasco, ni el Departamento de Salud ni la propia Osakidetza han puesto encima de la mesa medidas tendentes a aliviar las graves deficiencias que sufre la sanidad pública vasca, deficiencias que llevamos años denunciando.

Problemas estructurales y de calado en Osakidetza

Nos hallamos ante problemas estructurales y de calado, que vienen de lejos y que Osakidetza no ha tenido ninguna voluntad de solucionar en estos últimos años. Buen ejemplo de ello es lo que sucede en la Atención Primaria. Las trabajadoras y trabajadores salieron a la calle de manera masiva el año pasado y secundaron tres jornadas de huelga para exigir soluciones a la situación extrema que soportan a dirario. Un año después, ha quedado en evidencia que, más allá de la buenas palabras, el Gobierno Vasco no ha puesto en marcha soluciones a esas graves deficiencias.

La inversión en sanidad pública en el ámbito de la CAPV está por debajo de la media europea y su evolución ha sido descendente en los últimos años. Esa desinversión ha tenido, sin lugar a dudas, un papel fundamental en la grave situación que vive nuestra sanidad pública, que es especialmente palpable en Atención Primaria, pero también está presente en el resto de ámbitos como hospitales y en la red de salud mental: escasez de medios humanos y materiales, sobrecarga sistemática de trabajo, altas tasas de temporalidad, agotamiento físico y emocional, recortes de derechos laborales, privatización de servicios, desprotección y descuido de la salud laboral, etc…

Estas graves carencias, que vienen de lejos, se han visto agravadas por la actual crisis sanitaria, pero ni han nacido con el virus ni van a desaparecer si no se adoptan soluciones estructurales y de calado.

Pasar inmediatamente de la propaganda a los hechos

Queremos subrayar que no es el momento de realizar declaraciones de buenas intenciones, ni de discursos propagandísticos que no solucionan absolutamente nada. Es el momento de actuar, de poner en marcha medidas inmediatas y de futuro, que reviertan las graves consecuencias que han provocado las políticas de recortes de los últimos años.

Exigimos al Gobierno Vasco que convierta la sanidad pública en una prioridad. Tal y como ha demostrado esta pandemia, una sanidad fuerte y con recursos humanos y materiales suficientes es imprescindible para el bienestar colectivo; sus carencias estructurales tienen consecuencias no sólo en el bienestar de las personas, sino que condicionan nuestro desarrollo social, incluido el económico.

Soluciones

Es urgente pasar de las palabras a los hechos y poner en marcha soluciones que garanticen el futuro de la sanidad pública:

 • Una partida presupuestaria para la sanidad pública que se equipare a la media de la UE, destinando un 25% a la Atención Primaria.
 • En materia de empleo:
  • Aumento de la plantilla, con la incorporación a la plantilla estructural de los empleos ocultos en fraude.
  • Consolidación de trabajadoras/es eventuales que estabilicen la plantilla y eviten la fuga de profesionales formados por Osakidetza con dinero público.
 • La reversión de todos los recortes: recuperación del poder adquisitivo, Itzarri, desarrollo profesional, primas de jubilación anticipada y negociación de un nuevo acuerdo regulador caducado desde el 2009.
 • La reversión de los servicios privatizados con el mantenimiento del empleo.
 • Medidas para garantizar la salud y la seguridad de la plantilla, tanto ante el coronavirus, como en su labor diaria: material de protección suficiente y adecuado para todas las categorías; valoración de los riesgos laborales en los distintos niveles asistenciales y adopción de medidas preventivas y de protección; evaluación de riesgos psicosociales, incluyendo los derivados de las cargas de trabajo, y adopción de medidas correctoras.

Huelgas en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia

Para lograr que de manera inminente se tengan en cuenta estas peticiones, los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK, SAE y UTESE hemos decidido convocar tres jornadas de huelga en Osakidetza: el 29 de octubre en los centros de trabajo de Araba, el 5 de noviembre en los de Gipuzkoa y el 12 de noviembre en los de Bizkaia. El Gobierno Vasco no nos ha dejado otro camino que el de la movilización.

Europako funtsen tranpa/La trampa de los fondos europeos

Dokumentu argigarri honetan, Europatik datorkigun Next Generation Planaren atzean dagoena azaltzen da. Bertan ELAk, Eusko Jaurlaritzak dirulaguntzak multinazionalei bideratuko dizkiela eta murrizketak inposatuko direla salatzen du, besteak beste.


El documento adjunto destapa lo que esconden los fondos europeos tras el programa denominado Next Generation Plan. Desde ELA denunciamos que el Gobierno Vasco planea destinar los fondos europeos a las multinacionales y oculta que conllevarán recortes.