AMIANTOAK EMAKUMEZKO AURPEGIA ERE BADU

CAFeko Enpresa Batzordea Beasainen 2020ko martxoaren 8an

Ilunpetik argira; amiantoaren aurpegi guztiak aitortu behar dira

Urte luze daramagu CAFeko langileok amiantoa sufritzen, gure lankideak nola gaixotzen diren ikusten, egoera hori guztia salatzen eta Amiantoaren ondorio larriak jendarteratzen. Denbora horretan ere, gaixoen aitortza eza, Amiantoaren ondorioak nola ezkutatzen diren eta Instituzio guztiek gaiaz nola paso egiten duten sufritu dugu.

50 lankide eta lagun hil ditu Amiantoak; CAFeko 50 langile erail dituzte. Ukaezina da guk barruan dugun samina eta amorrua. Gainera, familia horiek epai prozesu amaigabe eta sufrimendu luzera kondenatu dituzte. Gaur ere, gure maitasun eta babes osoa guzti horiei.

Halaber, Amiantoak hildako langile guztiak ez daude aitortuak eta hori oso larria eta onartezina da. Amiantoak hildako langile ikusezinak daude. Horiek guztiak, ilunpetik argira ekarri behar ditugu.

Produkzioan gaixotutako langileez gain, zeharka gaixotu direnak ere badaude. Horren adibide batzuk egin nahi ditugu gaurkoan publiko.

  • Etxean, gure arropak garbitzearren edota zeharkako arnasketagatik, gaixotu direnen aitortza exijitu nahi

*Vicenta Burguete Ganbart *Purificacion Muñoz Muñoz * Maria Dolores Sabino……

Hiru familia, bi bikote eta alaba bat, hiru emakume; CAFeko familiartekoaren buzoa garbitzearren Amiantoa arnastu eta gaixotu direnak. Gainera, horietako bi jada hilik daude; inolako aitortzarik gabe eta prozesu judizial are eta konplikatu eta luzeagoekin. Zaintza zen beraien lana, eta zaintza lana aitortu ez zaien bezala, orain Amiantoak hil dituela ere ez da aitortu nahi.

Enpresa buruei, Politikariei eta Instituzioei eskatzen diegu:

  1. Inolako diskriminaziorik gabe, Amiantoaren biktima guztiak onar ditzatela; zuzeneko edota zeharkako arnasketa izanik ere. Gainera, aitortza espezifikoa egin diezaiotela, zaintza/garbiketa lanegatik gaixotutako pertsonen, batez ere emakumeak,
  2. Amiantoak gaixotutako biktimen zerrenda publikoa egin dezatela; denon artean osatu eta zerrenda erreala izan
  3. Amiantoaren ondorioak eta biktimak gutxiesteari uztea eskatzen diegu behin betikoz. Errekonozimendua, erreparazioa eta prebentzioa arazo honetan ardatz izanik. Prozesu judizial amaigabeei eta sufrimendua luzatzeari utzi

4- CAFeri eskatzen diogu, aitor ditzala emakume hauen gaixotasun laboralak, CAFen urteetan amiantoa ibili izanaren biktima zuzenak bai dira beraiek ere

Guk, CAFeko langileok, gaurkoan gure maitasun guztia familia horiei. Ez dugu isilpeko biktima izaten utziko, entzun gaitzatela. Gaur martxoaren 8aren bezperetan, emakume hauek ilunpetik argitara atera nahi genituzke, Zaintza lanak aitortu, amiantoaren biktima guztiak aitortu!

CAFeko Enpresa Batzordea Beasainen 2020ko martxoaren 8an


EL AMIANTO TAMBIEN TIENE CARA DE MUJER

De la oscuridad a la luz; hay que reconocer todas las caras del amianto

Los trabajadores y trabajadoras de CAF llevamos años sufriendo el amianto, viendo cómo enferman nuestros compañeros, denunciando esta situación y difundiendo las graves consecuencias del amianto. También en este tiempo hemos sufrido la falta de reconocimiento de las personas enfermadas por parte de las instituciones, cómo se ocultan las consecuencias del amianto y cómo hacen oidos sordos.

50 persona, trabajadores y familiares de CAF han fallecido a consecuencia del amianto. Es innegable el dolor y la rabia que tenemos dentro. Además, estas familias han sido condenadas a un proceso judicial interminable y a un sufrimiento prolongado. Hoy también, todo nuestro cariño y apoyo a todos y todas.

Asimismo, no todos los trabajadores y trabajadoras fallecidas por el amianto están reconocidas, hecho muy grave e inaceptable. Hay trabajadores y trabajadoras invisibles fallecidas por el amianto. Tenemos que traerlas de la oscuridad a la luz.

Además de los trabajadores y trabajadoras enfermas en la producción, también hay las que han enfermado indirectamente. Hoy queremos hacer público algunos ejemplos de ello.

  • En sus casas, por lavar nuestros buzos, por respiración indirecta, han enfermado! Exigimos el reconocimiento de todas ellas!

* Vicenta Burguete Ganbart* Purificación Muñoz Muñoz* María Dolores Sabino … …

Tres familias, dos parejas y una hija, tres mujeres, que han inhalado amianto y han enfermado por limpiar los buzos de sus familiares que trabajaban en CAF. Además, dos de ellas ya han fallecido; sin reconocimiento alguno y con procesos judiciales largos y complicados. Al igual que no se les reconoce la labor de cuidado de las familias, tampoco se les quiere reconocer su fallecimoento por causa del amianto.

Pedimos a la patronal, a los políticos y a las instituciones:

  1. Que, sin discriminación alguna, reconozcan a todas las víctimas del amianto, ya sea por causa directa o indirectamente. Además, que se les haga un reconocimiento específico al las personas enfermas por trabajos de cuidado/limpieza, especialmente a las
  2. Que elaboren una lista pública de víctimas del amianto, que sea completa y
  3. Les pedimos que dejen de menospreciar definitivamente las consecuencias del amianto y a las víctimas, siendo el reconocimiento, la reparación y la prevencion el eje a Les pedimos que dejen de alargar procesos judiciales interminables y el sufrimiento ello acarrea.
  4. Requerimos a CAF que reconozca la enfermedad de estas mujeres como enfermedad laboral, puesto que son víctimas directas por la utilizacion durante años del amianto en

Hoy, los trabajadores y trabajadoras de CAF, queremos mostrar todo nuestro cariño a estas familias. No vamos a dejar de sean víctimas en el silencio, queremos que nos escuchen! Hoy, en vísperas del 8 de marzo, vamos a sacar a estas mujeres de la oscuridad, para que se les reconozcan las labores de cuidado, y para que se reconozcan todas las víctimas del amianto!

CAFeko Enpresa Batzordea Beasainen 2020ko martxoaren 8an

Firma el manifiesto: ¡CAF no trabajes en territorio palestino ocupado! // Sina ezazu manifestua: CAF, ez egin lan palestinar lurralde okupatuan!

 Sina ezazu manifestua: CAF, ez egin lan palestinar lurralde okupatuan!

2017 an Israelek Jerusalengo tranbia zabaltzeko lanak esleitzeko lehiaketa onartu zuen, tranbia hori Jerusalengo Tren Arina (Jerusalem Light Rail – JLR) izenez ezagutzen da. Beasaingo CAF -Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles- enpresa izan zen, besteak beste, proiektu horretarako lehian sartu zenetako bat. Proiektua, nazioarteko legediarekin talka egiteaz gain, palestinarren giza eskubideen aurkako erasoa ere bada; izan ere; azpiegitura horrek Jerusalen hiria inguruko kokaleku israeldarrekin lotzea du helburu, eta horrela militarki okupatutako eremu palestinarra bereganatzea, bertan 600.000 kolono ilegaletik gora bizi baitira.

Lana esleitzeko prozesuan zehar nazioarteko enpresa ugari erretiratu ziren lehiaketatik, eta horietako askok espreski azaldu zuten erretiratzeko motiboa nazioarteko zuzenbidearen urraketarekiko euren kezka zela. Honako enpresa hauek, besteak beste, erretiratu ziren proiektutik: Bombardier, Macquarie, Siemens, Alsthom eta Systra, Frantziako SNCF trenbide estatu-enpresako filial bat. City-Pass, gaur egun JLReko Linea Gorria kudeatzen duen enpresak ere, uko egin zion lehiaketan parte hartzeari.

Abuztuan, Isarelgo Finantza Ministerioak CAFek eta Israelgo Shapir azpiegitura-konpainiak osatutako patzuergoa hautatu zuen trenbide proiektua kokaleku ilegaletara zabaltzeko. Kontratua 1.800 milioi dolarrekoa izango da, eta eremu palestinar okupatuan kokatutako kolonia ilegal gehiagotara hedatuko du trenbidea, bereziki Jerusalen ekialde ingurukoetara, eta kokaleku ilegalen eta Jerusalen mendebaldearen arteko garraio sarea indartuko du.

Beasaingo CAF enpresako langile batzordeak behin baino gehiagotan exijitu dio konpainiaren zuzendaritzari lehiaketatik erretiratzeko. Zaragozako CAF ere JLRerako ekipamenduak egitekoa da. Enpresako bi sindikatuk, Grupo Independientek eta CGTk, eskatu zioten CAFeko zuzendaritzari proiektutik erretiratzeko “Palestinako estatuaren kontrako ekintza kolonialista” delakoan. Hala ere, CAFek ez-entzunarena egin die langileen eta gizarte zibilaren eskakizunei, eta aurrera jarraitu dute proiektuan duten parte hartzearekin. Gauzak horrela, palestinako okupazioaren languntzaile bilakatu dira.

Azpimarratu behar da Palestinako eremu okupatuetan kokatutako kolonia israeldarrak, baita Jerusalen Ekialdean daudenak ere, ilegalak dira nazioarteko zuzenbidearen ikuspegitik; izan ere; Genevako IV Itunaren ebazpenak urratu egiten dituzte. Tranbia honek, gainera, argi erakusten du Israelgo apartheida: auzune palestinarrak baztertu egiten ditu, eta kolonoen kokalekuak elkarren artean eta Jerusalen Mendebaldearekin lotzen ditu.

Halaber, CAFek proiektu honetan parte hartuko balu, bere jardunbide kodea ere urratuko luke, izan ere, kode horren arabera, “CAFen edota CAFeko kide diren pertsonen edozein jokaerak men egingo die, zorrotz, indarrean dauden legeei, giza eskubideei, eta askatasun publikoei”. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak ere CAFeko akzioen parte dauka, beraz, bermatu beharko luke diru publikoa ez dela bideratzen Palestinako okupazio ilegalari laguntzeko.

Aurrekari bat ere badago. Frantziako Veolia enpresa multinazionalak 2015ean Israelen zituen inbertsio guztiak saldu behar izan zituen (besteak beste, Jerusalengo tranbiarena); Boikot, Desinvertsio eta Zigorren kanpainiak (BDZ) milioi askotako galera eragin ziolako.

Manifestu hau sinatzen dugun Euskal Herri osoko eragileok; zera eskatzen diugu CAF enpresari, nazioarteko zuzenbideari men egin diezaiola, eta Jerusalengo Tranbiaren Proiektutik erretira dadin, Palestinako okupazioaren konplize ez izateko.


Firma el manifiesto: ¡CAF no trabajes en territorio palestino ocupado!

En 2017 Israel aprobó el concurso de licitación para la ampliación del tranvía de Jerusalén, conocido como Tren Ligero de Jerusalén (Jerusalem Light Rail – JLR), un proceso para el que, entre otras, estaba licitando la empresa CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – con sede en Beasain. Es un proyecto contrario a la legalidad internacional y un nuevo ataque contra los derechos del pueblo palestino ya que busca conectar Jerusalén con los asentamientos israelíes y así anexionar aún más territorio palestino militarmente ocupado, donde ya viven más de 600.000 colonos ilegales.

Durante el proceso de la licitación fueron numerosas las empresas internacionales que se retiraron del concurso, algunas citando explícitamente su preocupación por la violación del derecho internacional: Bombardier, Macquarie, Siemens, Alsthom y Systra, una filial de la empresa ferroviaria estatal francesa SNCF. También City-Pass, la compañía que opera actualmente la línea Roja del JLR, renunció a participar en la licitación.

En agosto, el Ministerio de Finanzas de Israel eligió el consorcio de CAF y la compañía de infraestructura israelí Shapir para expandir el proyecto de ferrocarril de asentamientos ilegales. El contrato de 1.800 millones de dólares será para extender el ferrocarril a más asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado, particularmente en Jerusalén Este, y para fortalecer el transporte entre esos asentamientos ilegales y Jerusalén Oeste.

El comité de empresa de CAF en Beasain ha exigido en varias ocasiones a la dirección de CAF que se retirara de la licitación. Dos sindicatos en Zaragoza, el Grupo Independiente y CGT, que representan a los trabajadores en la fábrica de CAF que construiría equipos para el JLR, dijeron que CAF debería retirarse del proyecto, por tratarse de un “acto criminal colonialista contra el estado de Palestina”. Aun así, haciendo oídos sordos a las demandas de sus trabajadoras y la sociedad civil, CAF ha seguido adelante con su participación en el contrato y es ya cómplice de la ocupación en Palestina.

Cabe destacar que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, son ilegales según el derecho internacional ya que vulneran la IV Convención de Ginebra. Así mismo, este tranvía muestra claramente el apartheid israelí: está diseñado para excluir a vecindarios palestinos y para juntar asentamientos y conectarlos entre ellos y con Jerusalén Oeste.

Además, realizando este proyecto CAF está vulnerando su propio código de conducta donde dice que “toda actuación de CAF y de las personas que la integran guardará un respeto escrupuloso a las leyes, a los derechos humanos y las libertades públicas”. CAF cuenta con participación accionarial del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, el cual debería asegurar que ningún dinero público apoya la ocupación ilegal de Palestina.
Existe el precedente de la multinacional francesa Veolia que en 2015 tuvo que vender todas sus inversiones en Israel (entre ellas la del tranvía de Jerusalén) debido a las millonarias pérdidas generadas por la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS).

Las entidades firmantes de toda Euskal Herria piden que CAF cumpla con el derecho internacional, se retire del proyecto del Tranvía de Jerusalén y así deje de ser cómplice de la ocupación de Palestina

GLEFARAN SI ES UN PELIGRO,QUE NO TE ENGAÑEN!

Desde la plataforma Gueñes Bizia llevamos 4 años sufriendo y denunciando la situación que estamos padeciendo a raíz de la autorización por parte de las autoridades competentes (Gobierno Vasco y alcaldes), de la puesta en funcionamiento, en unas instalaciones obsoletas, de una planta de quema de biomasa cerca de dos núcleos de población. Nuestro periplo de estos cuatro años ha sido intenso en denuncias de las irregularidades e incumplimientos de la normativa, pero sobre todo, en la denuncia del carácter contaminante de las emisiones de esta fábrica.

Hemos hecho todo tipo de acciones de concienciación e información pero apenas hemos tenido eco en la prensa, salvo esta semana. Esta semana, a raíz del informe de los tres prestigiosos científicos (Fernando Palacios, Josep Ferrís i Tortajada y Eduard Rodríguez- Farré), en el que expresamente se indica que la incompatibilidad de la actividad contaminante de Glefaran con la salud, se ha podido leer en prensa algo “negativo” relativo a esta empresa.

Pues bien, ese algo ha puesto muy nervioso al PNV, tanto, que se ha lanzado a toda máquina a intentar desprestigiar a los tres autores del informe, cuestionando tanto su capacitación profesional como su integridad e independencia.

¿No llama la atención esta reacción? ¿A qué puede deberse? Pues a que tienen miedo y están muy nerviosos. No les interesa que la gente se entere y tome conciencia de que la actividad de esta empresa es altamente contaminante y nociva para la salud. Porque ello significaría que los alcaldes de los dos municipios afectados, Güeñes y Zalla, y el Gobierno Vasco, han estado engañando a la ciudadanía. Engañando durante cuatro años. Cuatro años diciendo que todo estaba bien y que la calidad del aire era muy buena. El mismo mantra que repiten en todas pares en las que la ciudadanía protesta por la calidad del aire de su localidad.

Pero para desgracia de estos señores del PNV los tres científicos, además de reputados profesionales son unas personas íntegras y valientes. Tanto que van a volver mañana a Zalla a ratificar el contenido del informe y exponer nuevamente el peligro que corre nuestra salud si Glefaran continua con su actividad contaminante. Y decimos volver, porque en mayo de 2019 estos ilustres profesionales ya vinieron a Zalla a ofrecer una charla informativa sobre el tema. A esa charla no acudió ningún responsable político de la zona. ¿Lo harán en esta ocasión, en la charla de hoy?

En todo caso, a los que sí os esperamos es a todos y todas que formáis parte del colectivo de la alianza climática. Poder escuchar de primera mano lo que estas eminencias van a contarnos es una ocasión única e impagable, especialmente para todas las personas, asociaciones y plataformas que tengan su preocupación o razón de ser en el medio ambiente, la contaminación y calidad del aire que respiramos.

¡Nos vemos!

A-636 PEAJERIK EZ

Gipuzkoako Foru Aldundiak Beasain eta Bergara arteko A-636 errepidean bidesariak ezarriko dituela iragarri duenez, erabaki instituzional honen eraginpeko herritarrok gure aurrez aurreko gaitzespena adierazi behar dugu diru-bilketako jarduera honen aurrean, diskriminazio larria baitakar Beasain, Ormaiztegi, Ezkio, Itxaso, Urretxu, Zumarraga, Legazpi, Antzuola eta Bergara udalerrientzat.

A-636 errepidean bidesariak ezartzeko iragarki horrek, lanera, unibertsitatera eta ospitalera garamatzan errepideak, bigarren mailako herritar gisa kokatzen gaitu, eta bi aldiz ordaindu behar dugu lan egiteagatik, ikasteagatik edo gaixotzeagatik. Ez dugu gogoratzen hauteskunde proposamen bat izan zenik.

Gipuzkoako Foru Aldundiak argudiatzen du “Foru Araua Gipuzkoan bide-azpiegiturak egoki kudeatzen laguntzeko” aldarrikatzen dela, eta hori kudeaketa-ezintasun baten deklarazio penagarria baino ez da, kaltetutako herrietako gipuzkoarrok geure gain hartzea pentsatzen ez duguna. Duela 15 urtetik ibiltzen garen errepideetan ez dugu bidesaririk gure gain hartuko, Beasain Zumarraga tartean, esaterako.

Tindu oligopolikoen neurri honekin, Foru Aldundia gure herrietako kaleak gurutzatzen dituzten bigarren mailako bideak gure ibilgailuekin berriro saturatzera bultzatuko gaitu. Zumarraga-Bergara tartean egindako kilometro bakoitzeko 0,19 euroko bidesariekin, errepide malkartsuetako istripu-tasari buruzko datuetara itzultzera bultzatzen gaitu, hala nola Deskargara. Ez dago bide-alternatiba baliokiderik, garraio publikoak oraindik gabezia larriak dituen lurralde batean, gaur egun. Hitz bakar bat ere ez, aurrez aurre dugun erronka klimatikoari begirada bat bera ere ez, Foru Arauak ez du energia berriztagarriekin bultzatutako ibilgailuen inolako sustapenik aurreikusi edo proiektatu.

Badirudi Foru Arau honek ez dakarrela bat alternatiba baliokiderik gabeko bide-sare batean bidesariak ezartzeak, beste zailtasun bat dakarrela jada zigortuta dauden sektoreentzat, hala nola garraioaren sektorearentzat, energia-egokitzapena behar baitu, eta bidesariek ez dute batere laguntzen finantzatzen; merkataritzari ere garestitu egingo zaio bere salgaien garraioa dendaraino, eta bezeroak murriztu egingo ditu, hala izateko bidesari batetik pasatu behar badu.

Gipuzkoako Foru Aldundiari ez al zaio lotsaz aurpegia gorrituko tratamendua, errehabilitazioa edo kontsulta behar duten gaixoei bidesaria kobratzen dienean bere eskualdeko ospitalera ibilgailuz joaten direnean?

A-636 errepidean bidesariak ezarri nahi dituen Foru Arau honek kaltetutako herritarrok plataforma bat eratu dugu zentzu gabeko hau gelditzeko. Eman beharreko lehen urrats gisa, gure udalei eta udal ordezkariei konpromezua har dezaten eskatuko diegu, eta jakin dezaten beren herrikideen intereserako edo beren alderdiaren interesetarako lan egiten duten.

Horretarako, A-636 PEAJERIK EZ plataformak datorren ostegunean, hilak 20, arratzaldeko 19:00etan egingo den Zumarragako Udaleko udalbatzarrean hitza hartzea eskatu du, eta elkarretaratzea egingo dugu, entzun diezaguten, ozen eta argi, ez dugula bidesaririk nahi A-636 errepidean. Gogoratu:

Osteguna 20 Zumarragako Udala 19:00 KONZENTRAZIOA: A-636 PEAJERIK EZ


Ante el anuncio hecho público por la Diputación Foral de Gipuzkoa de implantar peajes en la A-636 en el tramo comprendido entre Beasain y Bergara, l@s ciudadan@s afectad@s por  esta decisión institucional nos vemos obligados a manifestar nuestro absoluto y frontal rechazo ante esta actuación recaudatoria, que supone una grave discriminación para las localidades de Beasain, Ormaiztegi, Ezkio, Itxaso, Urretxu, Zumarraga, Legazpi, Antzuola y Bergara.

Este anuncio de instauración de peajes en la A-636, la carretera que nos lleva al trabajo, a la universidad y al hospital, nos posiciona como ciudadan@s de segunda, que hemos de pagar dos veces por trabajar, estudiar o enfermar. No recordamos que fuera una propuesta electoral.

La argumentación sostenida por la Diputación Foral de Gipuzkoa de que la Norma Foral se promulga con la finalidad de coadyuvar a la adecuada gestión de las infraestructuras viarias en Gipuzkoa, no es más que la penosa declaración de una incapacidad de gestión, que l@s gipuzkoan@s de las localidades afectadas no pensamos asumir. No vamos a asumir peajes en carreteras por las que circulamos desde hace 15 años, como el tramo Beasain Zumarraga

Con esta medida de tintes oligopólicos, la Diputación Foral nos está empujando a que volvamos a saturar con nuestros vehículos las vías secundarias que cruzan las calles de nuestras localidades. Con peajes de 0,19€ por cada kilómetro recorrido en el tramo Zumarraga-Bergara nos está empujando a volver a los datos de siniestralidad de carreteras tortuosas como Descarga. No existe alternativa viaria equivalente en un territorio donde el transporte público adolece de graves carencias todavía, a día de hoy. Ni una sola palabra, ninguna mirada al desafío climático que nos enfrentamos, la Norma Foral no prevé ni proyecta potenciación alguna de vehículos impulsados con energías renovables.

Una Norma Foral que parece ignorar que la implantación de peajes en una red viaria sin alternativa equivalente, supone otra vuelta de tuerca para sectores ya castigados como el del transporte, necesitado de una adaptación energética que los peajes no ayudan nada a financiar, como también el comercio verá encarecido el transporte de sus mercancías hasta la tienda y mermada su clientela, si para serlo ha de pasar por un peaje, o incluso dos.

¿A la Diputación Foral de Gipuzkoa no se le va a caer la cara de vergüenza cuando cobre peaje a l@s enferm@s necesitad@s de tratamiento, rehabilitación o consulta que acudan en vehículo al Hospital destinado a su comarca?

L@s ciudadans@ afectad@s por esta Norma Foral que pretende imponer peajes en la A-636, nos hemos constituido en plataforma para detener este sin sentido.

Como primer paso a dar, emplazamos a nuestros ayuntamientos y representantes municipales a que se posicionen y poder saber si trabajan en interés de sus conciudadan@s o  por intereses de su partido.

Para ello, la PLATAFORMA A-636 PEAJERIK EZ ha solicitado intervenir en el pleno municipal del

Ayuntamiento de Zumarraga que se celebrará el próximo jueves 20 a las 19:00 y realizaremos una CONCENTRACIÓN para que se nos escuche, alto y claro, que NO QUEREMOS PEAJES EN LA A-636.

Recuerda: Jueves 20 Ayuntamiento de Zumarraga 19:00 CONCENTRACIÓN:

Movilizaciones pensionistas

Larunbata honetan Apirilak 13 Euskal Herrian kalera aterako gara pentsio publiko duin batzuen alde.
Iruña: Gaztelu Plaza 18:00
Donostia: Alderdi Eder 17:00
Bilbo: Bihotz Sakratua 18:00
Gasteiz: Artium 12:00#pentsionistak #pentsioduina

 

Este sábado 13 Abril en Euskal Herria salimos a las calles en defensa de unas pensiones públicas dignas.

Iruña: Gaztelu Plaza 18:00
Donostia: Alderdi Eder 17:00
Bilbo: Bihotz Sakratua 18:00
Gasteiz: Artium 12:00

Manifiesto de la acampada en Bilbo contra las irregularidades de Lanbide.

GURE ESKUBIDEEN DEFENTZAN!!!


•A lo largo de la acampada de 26 horas que se ha desarrollando en el Arenal de Bilbao se ha elaborado un manifiesto en el cual se ha reflejado los diversos recortes, y vulneración de derechos, que se producen a diario en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Por esta iniciativa han pasado decenas de familias afectadas por los actuales recortes sociales y que han dado testimonio de sus dificultades para llegar a fin de mes. Todas estas realidades han sido recopiladas en el manifiesto que os adjuntamos.


 

Lanbide nos roba y maltrata

También se han acercado por esta movilización diferentes grupos políticos que se han presentado a las actuales elecciones autonómicas. En concreto han sido PNV, EH Bildu, Ezker Anitzak, Ezker Batua y Equo; a los cuales se les ha exigido compromisos concretos con la intención de implementar medidas específicas para evitar la vulneración de derechos, e incumplimientos, que se dan en la actualidad en Lanbide; o en la normativa que rige el acceso a las diferentes prestaciones sociales. En la línea de aplicar las recomendaciones efectuadas por el Ararteko en esta materia.
 

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:
Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea Invisibles (Ikustezinak)”, Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.

Colectivos sociales ocupan una oficina de Lanbide en Bilbo para denunciar los “continuos recortes” en protección social

Un grupo de ciudadanos y pensionistas han ocupado hoy, convocados por diversos movimientos sociales, una oficina de Lanbide en Bilbo para denunciar “los continuos recortes” que está llevando a cabo el Gobierno de Lakua en el sistema de protección social.

30/05/2012 17:09:00
GARA

BILBO-. De esta manera, los concentrados, que han sido posteriormente desalojados por la Ertzaintza, han criticado el endurecimiento de los requisitos para el acceso de las diferentes prestaciones sociales, la reducción de las cuantías de la mismas y “los incumplimientos sistemáticos” de la normativa que las rige o de las recomendaciones del Ararteko sobre esta materia, así como “las continuas campañas de criminalización” sobre las personas perceptoras por parte de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.

Los colectivos convocantes han explicado en un comunicado que el origen de la ocupación de la oficina es también “la desesperación existente en cientos de familias sin ingresos, parados que han agotado las prestaciones, solicitantes de ayudas para el alquiler, perceptores de pensiones mínimas”.

“Todas estas circunstancias, y algunas más, se agolpan en las oficinas de Lanbide a la espera de gestionar y resolver los trámites para acceder a las diferentes prestaciones sociales”, han manifestado.

En esta línea, los movimientos sociales han criticado, además, que al aumento de las solicitudes se une “la falta de operatividad” de las oficinas de Lanbide encargadas de tramitar las peticiones, la existencia de “fallos” en el sistema informático, así como “la escasez” de personal y el establecimiento de un sistema de atención con cita previa “que está dilatando los expedientes”.

Entre los colectivos convocantes se encuentran Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asamblea de Invisibles, Berri-Otxoak (Barakaldo), Bizitegi, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo

AHT GELDITU!

AHT GELDITU! ELKARLANAK URUMEAKO BAILARAN “EUSKAL Y”AREN OBRAK KALTETURIKO EREMURA MOBILIZAZIO NAZIONALA DEITU DU EKAINAREN 2AN:

Ekainak 2 larunbatean, AHT GELDITU! Elkarlanak mobilizazio nazionala deitu du Hernanin “Euskal Y”-aren eraikuntza-lanek kalteturiko eremuan giza-kate bat eginez ekonomian, jendartean eta ingurugiroan kalte larriak eragiten ari den makro-proiektu hori geldi dadin aldarrikatzeko. Hori dela eta, arratsaldeko 17’00etan Hernaniko Osinaga auzoko Elorrabi sagardotegiko aparkalekutik abiatuta egingo den mobilizazio honetan parte hartzeko dei egiten diegu AHTren aurkako iritzia duten pertsona eta erakunde guztiei. Hain zuzen, herriaren erdialdetik 2 kilometrotara dago AHTren obrak kalteturiko Elorrabiko erribera hori, eta bertan, AHTa salatzeko egun berean herrian antolatu den Urumeako ibaiaren jaitsierari babesa emateko ibaiertzean 15’30etarik aurrera egingo den elkarretaratzearen ondoren, 17’00etan abiatuko da AHTak Hernaniko Osinaga auzoan kalteturiko sagagardotegi eta baserri lurrak bidez-bide inguratuko dituen giza-katea. Hortaz, ahalik eta herritar gehien mobilizazio egun honetara biltzeko dei egiten dugu, AHTren eraikuntza-lanek Urumea bailarako bazter hauetan eragiten ari diren hondamena bertatik bertara salatzeko eta proiektu txikitzaile honen aurkako herritarren errefusapena adierazteko. Egun honek, bestalde, protestan parte hartzeko aukera desberdinak emango ditu, bai Hernaniko AHTren aurkako taldeak deituta Ereñozutik goizeko 11ak aldera abiatuko den Urumearen jaitsierara bilduz eta bai arratsaldeko 17’00etan Elorrabitik abiatuta AHTren obrak kalteturiko ingurura egingo den giza-katean parte hartuz. Oinezko martxa hori Karabelgo zubian amaituko da, eta hor ibaiaren jaitsierako baltseroek egingo duten kalejirarekin elkartuta, herri-gunean AHTren aurka manifestatuko gara.
Ekainaren 2an mobilizatzeko deialdia egitearekin batera, AHT GELDITU! Elkarlanak gogor salatu nahi du Gasteizko, Iruñeko eta Espainiako Gobernuek, murrizketa sozial izugarriak pairatzen ari garen une honetan, 831 milioi euro inguru xahutu asmo dutela aurten AHTren lanetan: horietatik 695 milioi euro “Euskal Y”-an eta beste 136 milioi euro Nafar Korridorean. Hots, jendarteak dauzkan behar ekonomiko, sozial eta kulturalak aintzat hartu gabe eta ingurumenari izugarrizko kaltea eraginez, “inbertsio” publikoa delakoaren osoaren %60 baino gehiago AHTren obran alperrikaltzera doaz. Esan nahi baita, gutxi axola zaizkiela murriztuak izaten ari diren edota zuzenean bete gabe gelditzen ari diren behar sozialak, etxebizitzari, hezkuntzari edota osasunari dagozkionak, baita bizi garen lurralde aski hondatuan AHTren lanekin eragiten ari diren itzulerarik gabeko kalteak ere. Era eskandalagarrian, geroz eta handiagoa da AHTren lanetan egiten den gastua eta egitasmo honen “arrakasta” eraikitzen ari diren kilometroen kopuruan neurtzen dela ematen du besterik gabe, gobernuek krisiaren kostuak sektore herrikoien bizkarretan kargatzen dituzten eta eguneroko bidegabekeriak gogortzen doazen bitartean. Horregatik, gobernuek AHTan egiten ari diren baliabide publikoen xahuketa itzel hori salatzen dugu, ingurumenari kalte latzak eragiteaz gain jadanik ondorio sozial oso larriak ere ekarri dituelako berekin, egitasmo erraldoi horren funtsezko izaera anti-soziala, anti-ekologikoa eta xahutzailea ageriagoan jarriz.
Horrenbestez, AHT GELDITU! Elkarlanak berriro dio arrazoi asko dagoela egitasmo honen obrak gelditzeko eta AHTa sekula abian jarri behar ez den munstrokeria bat dela esateko. Besteak beste, “Euskal Y”-aren errentagarritasun ekonomikoa eta AHTren erabilgarritasun soziala hutsak izateaz gain, jendartean inolako adostasunik eta zilegitasun publikorik gabeko azpiegitura handi horren eraikuntzak eta funtzionamenduak zuzenean kalteturiko herrien ingurumenari eta bizi-kalitateari eragindako kalte latzak azpimarratu behar dira. Honi dagokionean, AHTren eraikuntza-lanek lurraldearen kudeaketan herrien eta udalen subiranotasuna zeharo zapuztuz nola aurrera darraiten ikustea baino gauza iraingarriagorik ez dago: Hernaniko udalerrian, kasu, AHTren inpaktu bortitza dela-eta Urumea bailaran eta Onddi-Adarra mendi magalean ongi kontserbaturiko nekazaritzarako lur-eremuak eta baserrialdeak duela zenbait astez geroztik erabat degradatuak izaten ari dira. Herri-ondare aparta eta Gipuzkoako nekazaritza-zonarik onenetakoa den ingurune hori gupidarik gabe suntsitua, zatikatua eta hormigonatua izaten ari da, paisaiari kolpe latza emanez eta bertakoek hain gogoko duten natur zein baserri giroko ingurune horren hondamena eraginez; eta galera honi AHTren egitasmoak Urumea ibaiaren ibaiertzetan eta erriberetan eragindako suntsiketa gehitu beharko zaio gero, non azpiegitura handi hori itzelezko aberrazio urbanistikoa izango den, bailara erabat erdibituko duen porlanezko itzelezko langa artifizial bat altxatuz Urumea behin eta berriz gurutzatuko duten biadukto eskergekin. Ez alperrik, Eusko Jaurlaitzak berak “Euskal Y-aren egitasmo osoko inpaktu handiena eta garrantzitsuena” Urumea bailaran sortaraziko zela onartu egin zuen, egitasmoak eragindako kalteen berebiziko larritasuna aitortuz. Bestela esateko, AHTren megalomaniak lurraldea suntsitzen du eta Urumea garraio azpiegitura handien eragipean itota eta setiatuta geratzen ari da, harik eta Urumeako Autobidearen, A-8 Autopistaren Bigarren Gerrikoaren eta orain “Euskal Y”-aren pilaketarekin, bailara beldurgarrizko zonalde periferiko eta gris batean bihurtu arte, lurraldearen natur balioei nahiz landa eremuko ondasunei eta beraz herri osoari galera nabarmena ekarrita.
Horregatik guztiagatik, Elkarlan honek AHTren zentzugabekeria ekologikoa, soziala eta ekonomikoa berriro ere salatu eta berori geldiarazteko borrokarekin aurrera segitzeak duen garrantzia azpimarratu nahi du. Izan ere, AHTren aurkako erantzuna gure ustez etorkizunari begira egindako apostu bat ere bada, hain zuzen ere ekologikoki jasangaitza den eta sozialki geroz eta gehiago zalantzan jartzen ari den egungo eredu ekonomiko eta sozialaren eraldaketa sakon baten alde egindako apostua. Hau da, auzi honetan gure herriarentzat nahi dugun garapen-ereduaren, lurralde antolaketaren eta, azken batean, jendarte ereduaren giltzarrietako asko gordetzen dira. Eta ondorioz, gaur egun  sistema kapitalistaren aurrean bestelako alternatibak eraikitzeaz eta euskal herritarrek beren etorkizunaren gainean  erabakitzeko duten gaitasunaz zuzenki geroz eta gehiago hitzegiten denean, ezin dugu ingurumenean eta gizartean dituen eragin bortitzengatik eta bere kostu ekonomikoen tamaina itzelarengatik gure herriarentzat edonolako gizarte eta ekonomia eredu alternatibo hipotekatzea dakarren megaproiektu horren inposizioa onartu.
Hori denagatik, ekainaren 2an Hernanin AHTren obrek kalteturiko eremura egingo den mobilizazioan parte hartzeko dei egiten dugu.

Sostengu bilketa eta deialdia zabaltzeko laguntza:

           Ekainaren 2an Hernanin egingo den mobilizazioaren deialdia sostengua eman nahi dioten era guztietako talde eta erakundeen atxikimenduei zabalaik dago.
Bestalde, deialdia zabaltzeko materiala eskuratu nahi baduzue (kartelak, hitzaldien egitarauaren trptikoak…), harremanetan jar zaitezte.
Zuen parte hartzea espero dugu beraz, baita zuek informatu eta animatuko dituzen lagunena ere.

AHTren kontrako 11 aurkari epaituko dituzte maiatzaren 29an Donostian:

           Halaber, AHT GELDITU! Elkarlanak datorren maiatzaren 29an Donostian epaituko dituzten AHTren kontrako 11 aurkariekiko elkartasuna agertzen du. Auziperatuei 2 urtetik gorako espetxe zigorrak eskatzen dizkiete 2008ko abuztuaren 3an hiri-erdialdean egin zen AHTren kontrako protesta ekintza batean parte hartzeagatik. Epaiketa 10etan hasiko da. Hori dela eta, epaitegiaren aurrean goizeko 9’30etatik aurrera egingo den sostengu kontzentraziora biltzeko dei egiten dugu. Izan ere, epaiketa honen harira, bai eta Yolanda Barcina nafar lehendakariari tartak botatzeagatik Espainiako Entzutegi Nazionalean 4 eta 10 urte bitarteko espetxe zigor neurrigabekoak eskatzen dizkieten AHTren aurkako Mugitu! desobedientzia mugimenduko lau ekintzaileen kasuan ere, gobernuek borroka sozialekiko errepresioa gogortzen ari direla salatzen dugu, herritarren askatasuna are gehiago murriztuz eta desobedientzia zibilia kriminalizatuz.

Desjabetzen aurkako kontzentrazioak:
-Adunan, maiatzaren 23an, goizeko 8’30etan Udaletxearen atarian.
-Andoainen, maiatzaren 29an, 8’30etan Udaletxearen aurrean.

“Rio+20” Garapen Iraunkorraren Gailurrari erantzuteko eta Val Susako NO TAV Mugimenduaren irakaspenak partekatzeko hitzaldi zikloa antolatu du Elkarlanak:

Azkenik, egun horietan hainbat herritan hitzaldiak eta eztabaidak antolatu ditu Elkarlanak, ekainean ospatuko den Nazio Batuen “Rio+20” Garapen Iraunkorraren Gailurrari erantzuteko eta Val Susako NO TAV mugimenduarekin bat egiteko. “Garapen Iraunkorraren mitoa hutsik. AHT GELDITU!” izenburupean egingo den hitzaldi ziklo honekin, Val Susako AHTren aurkako mugimenduaren irakaspenak partekatu eta nazioarte mailan “Rio+20” Lurraren Gailurra dela eta sortu diren ekimen eta ahots kritikoekin bat egingo dugu, hain zuzen ere azken 20 urteotan hainbeste entzundako garapen iraunkorraren eta kapitalismo berdearen aldeko diskurtso ofizialen atzean, mundo osoan ezin konta ahala iharduera eta politika erasokor ezkutatu dela agerian jartzeko (egitaraua ikus).
Urrunera joan gabe, agintari gehienen esanetan AHTa eta Jaizkibelgo Superportua “jasangarriak” lirateke, baita azken aldian Gipuzkoan azpiegituren inguruko eztabaidan arreta bizia bereganatu duen errauskailua ere noski. Azken honi gagozkiola, AHT GELDITU! Elkarlanak Zubietako errauskailuaren egitasmoa behin-betiko albora uzteko eskaerarekin bat egiten du, hondakinen errausketa oso kutsakorra, zentralizatzailea eta xahutzailea izateaz gain, FCC eta Cementos Portland bezalako industri korporazio eta eragile pribatu boteretsuen interesei men egiten dielako; aldiz, atez-ateko hondakinen gaikako bilketa sustatu behar dela uste dugu, batetik birziklapen emaitzarik onenak ematen dituen sistema delako, eta bestetik, oso nabarmenki gainera, hainbeste hondakin kaltegarri sortzen dituzten egungo produkzio-era eta ohitura kontsumistak zalantzan jartzera eramanik egundoko balio pedagogikoa duelako, atez-atekoak zaborren arazoari konponbidea emateko denon ardura komunari dei egin eta beste modu batean bizitzera gonbidatzen bait gaitu.

Hitzaldi zikloaren egitaraua:

Maiatzak 27 Igandea:

Donostiako Kortxoenea Gaztetxean: Val Susako NO TAV Mugimenduko kideen hitzaldia. 18’00tan.

Maiatzak 28 Astelehena:

Basauriko Gaztetxean: Val Susako NO TAV Mugimenduko kiden hitzaldia. 19’00tan

Maiatzak 28 Astelehena:

Bilboko la Bolsan: “Rio+20: Del desarrollo sostenible a la economía verde”. Iñaki Barcena. 19’00tan.

Maiatzak 29 Asteartea:

Iruñeako Zabaldin (K/Nabarreria): Val Susako NO TAV Mugimenduko kideen hitzaldia. 19’30tan.

Maiatzak 29 Asteartea:

Bilboko La Bolsan, “Estrategias ante las grandes infraestructuras” hitzaldia: Mugitu!, Fracking Ez Aaraba eta DOT-Desazkundea. 19’00tan.

Maiatzak 30 Asteazkena:

Iruñeako Herriko Tabernan (K/Karmen): “AHT ETA DESOBEDIENTZIA ZIBILA”, Mugitu! Mugimenduko kide baten hitzaldia eta solasaldia. 7etan.

Maiatzak 30 Asteazkena:

Bilboko la Bolsan: “Alternativas locales”. Atez-Atekoa, Energia Gara, EHNE.

Maiatzak 31 Osteguna:

Tolosako kultur Etxean: “GAS FRACKING”-ari buruzko hitzaldia, “Fracking Ez Araba” taldearen eskutik. 7etan.

Maiatzak 31 Osteguna:

Bilboko Ekoetxean: Euskal ekonomiak bioanizatsunean duen eraginari buruzko DVD emanaldia. 19’00tan.

Ekainak 1 Ostirala:

Donostiako Okendo Kultur Etxean: “DESOBEDIENTZIA ZIBILA: Mugitu eta AHTri Desobeditu”, AHTren aurkako “tartalari”en hitzaldia. 7etan.

Ekainak 3 Igandea:

Iruñeako Errotaberri Elkartean (Errotxapea): “ZIZTADAK” dokumentalaren proiekzioa eta solasaldia: 30 urteko desobedientzia Euskal Herrian. Hizlariak: Mugitu!ko kide bat, intsumiso bat eta abokatu bat. 17’00tan.

Ekainak 4 Astelehena:

Donostiako Koldo Mitxelena Kulturgunean: “CUMBRE RIO+20 Y TAV: ¿Qué han significado 20 años de desarrollo sostenible?”. Yayo Herrero, Ecologistas en Acción erakundeko kidearen hitzaldia. 7tan.

Ekainak 5 Asteartea:

Bergarako Irizar Jauregian: “ALTERNATIBAK BESTE BIZI EREDU BATERANTZ”, Ipar Euskal herriko Bizi! Mugimendua, Auzolan eta nekazaritza kooperatiba baten eskutik hitzaldia. 7tan.

Ekainak 6 Asteazkena:

Oñatiko Kultur Etxean: “DESMONTANDO EL CAPITALISMO VERDE”, Yayo Herrero, Ecologistas en Acción erakundeko kidearen hitzaldia. 18’30tan.AHT GELDITU! ELKARLANA CONVOCA EL 2 DE JUNIO UNA MOVILIZACION NACIONAL A LA ZONA AFECTADA POR LAS OBRAS DE LA “Y VASCA” EN EL VALLE DEL URUMEA:

El sábado 2 de junio, la coordinadora opositora al TAV AHT GELDITU! Elkarlana convoca una movilización nacional que se desarrollará realizando una cadena humana en la zona afectada por las obras de la “Y vasca” en Hernani, donde nos manifestaremos en exigencia de la paralización de este macro-proyecto debido a sus gravísimos impactos económicos, sociales y ambientales. Nos dirigimos por ello a todas las personas y organizaciones contrarias al TAV para que participen en esta movilización que dará comienzo a las 17’00h en el aparcamiento de la sidrería Elorrabi del Bº Osinaga de Hernani (situada a 2 Kms del casco urbano), lugar en el que se llevará a cabo a partir de las 15’30h una concentración de apoyo a la bajada del río Urumea organizada este año a nivel local en denuncia del TAV y a las 17’00h se iniciará la marcha que recorrerá en forma de cadena humana los caminos públicos de la zona de sidrerías y caseríos afectados de Osinaga para manifestar el rechazo popular al TAV y denunciar el fuerte impacto que las obras de esta destructiva infraestructura están ocasionando en este entorno del Valle de Urumea. Hacemos por tanto un llamamiento a reunir una gran participación popular en esta jornada de movilización que ofrecerá además diferentes formas de participar, pudiéndose tomar parte tanto en la bajada del Urumea organizada por el grupo contra el TAV de Hernani partiendo hacia las 11h desde Ereñozu, como en la cadena humana a la zona afectada que saldrá a las 17’00h desde Elorrabi. Una vez finalizada la marcha en el puente de Karabel, ésta se sumará a la kalejira de los balseros para manifestarnos contra el TAV por las calles de la localidad.
A la hora de hacer este llamamiento a movilizarse el 2 de junio, AHT GELDITU! denuncia enérgicamente que el Gobierno Vasco, el Navarro y el Estado español han aprobado gastar este año, en un contexto de recortes sociales generalizados, alrededor de 831 millones de euros en las obras del TAV –de los que 695 millones van destinados a la “Y vasca” y 136 millones al corredor navarro–, despilfarrando más del 60% de la llamada “inversión” pública en las obras del TAV sin tener en cuenta las necesidades de tipo social, económico y cultural que tiene la sociedad, ni el ataque que está sufriendo nuestro medio ambiente. Es decir que poco les importan las necesidades sociales en vivienda, educación o salud que se quedan sin cubrir y  claramente se verán perjudicadas, ni los daños irreparables que las obras del TAV están ocasionando en el ya demasiado castigado territorio que habitamos. Al contrario, el gasto en las obras del TAV es escandalosamente cada vez mayor y su “éxito” parece medirse sin otra consideración que la del número de kilómetros en construcción, mientras que los gobiernos descargan en los sectores populares los costos de la crisis y se endurece la totalidad de las injusticias cotidianas. Por ello denunciamos que el enorme derroche de recursos públicos cometido por los gobiernos en el TAV está teniendo ya consecuencias no solo ambientales sino también sociales muy graves, poniendo aún más si cabe en evidencia el carácter anti-social, anti-ecológico y despilfarrador de esta gigantesca infraestructura.
En este sentido, AHT GELDITU! sostiene que a día de hoy son múltiples las razones por las que las obras deben paralizarse y entendemos que el TAV no debe funcionar jamás. Además de la nula rentabilidad económica de la “Y vasca” y de la escasa utilidad social del TAV, hay que resaltar la degradación ambiental y los graves impactos que la construcción y el funcionamiento de esta infraestructura provoca sobre el entorno y la calidad de vida de las localidades directamente afectadas. A este respecto, hoy queremos denunciar que las obras de este proyecto, impuesto a pesar de una falta total de consenso social y de legitimidad pública, continúan impunemente su marcha vulnerando completamente la soberanía popular y municipal en la gestión del territorio: este es el caso del municipio de Hernani, donde las obras de la “Y vasca” afectan a toda una serie de espacios rurales bien conservados del Valle del Urumea y de las faldas del macizo Onddi-Adarra que están siendo gravemente deteriorados por el fuerte impacto del TAV. Desde hace semanas estos espacios que constituyen un patrimonio común de toda la población y unas de las mejores zonas agrarias de Gipuzkoa están siendo destruidos, fragmentados y hormigonados, ocasionando un fuerte impacto paisajístico y la degradación de lugares apreciados por su valor como patrimonio natural o rural; a lo que hay que sumar los graves impactos del proyecto del TAV en las márgenes fluviales y riberas del río Urumea, donde esta gran infraestructura representará a lo largo de varios kilómetros una aberración urbanística, una enorme barrera artificial de hormigón que dividirá profundamente el valle al cruzarlo sucesivas veces mediante grandes viaductos. No en vano, el propio Gobierno Vasco llegó a reconocer que en el Valle del Urumea se producía “la mayor y más importante afección del proyecto de la Y vasca”, poniendo de manifiesto el carácter especialmente destructivo de su construcción. En suma, la megalomanía del TAV destruye el territorio y dará al Valle del Urumea, estrangulado y asediado por el despliegue de grandes infraestructuras de transporte como el Segundo Cinturón, la Autovía y ahora la “Y vasca”, un carácter horrorosamente unitario y gris que lo convertirán en una monstruosa zona periférica, provocando gravísimos perjuicios tanto para el entorno rural y la riqueza natural de territorio como para la colectividad.
Con todo ello, AHT GELDITU! denuncia nuevamente la aberración económica, ecológica y social que supone el TAV y quiere también subrayar la importancia de seguir luchando por su paralización. En efecto, manifestamos que dentro de esta cuestión se encierran muchas de las claves del modelo de desarrollo, de ordenación del territorio y, en definitiva de sociedad que queremos para nuestro país. De manera que la respuesta popular al TAV es también a nuestro entender una apuesta de futuro por la transformación profunda del actual modelo económico y social ecológicamente insostenible y socialmente cada vez más cuestionado. Es decir, cuando hoy en día se habla justamente cada vez más de crear alternativas al sistema capitalista y de la capacidad de la sociedad vasca para decidir su futuro, no podemos desde luego permitir la imposición de este megaproyecto que por sus afecciones ambientales, sociales y costes económicos de una escala no conocida hasta el momento, supone hipotecar cualquier modelo socio-económico alternativo para nuestro pueblo.
Por ello, llamamos a participar en la movilización a la zona de obras de la “Y vasca” que tendrá lugar el 2 de junio en Hernani.

Recogida de adhesiones y divulgación de la convocatoria en vuestro entorno:

           La convocatoria de la movilización del 2 de junio en Hernani está abierta a la adhesión de todos los grupos y organizaciones que deseen mostrar su apoyo.
Asimismo, si quereis obtener material (carteles, trípticos del programa de charlas…) para divulgar esta iniciativa, poneros en contacto.
Esperamos por tanto vuestra participación y os pedimos difundir este llamamiento en vuestro entorno.

Nuevo juicio contra 11 opositores al TAV el 29 de mayo en Donostia:

           Asimismo, AHT GELDITU! muestra su solidaridad con las 11 personas y opositores al TAV que serán juzgadas el próximo 29 de mayo en Donostia, con demandas de hasta más de 2 años de prisión a raíz de una acción de protesta contra el TAV llevada a cabo el 3 de agosto de 2008 en el centro de la ciudad. El juicio comenzará a las 10h. Llamamos por ello por ello a unirse a la concentración de apoyo que se realizará a partir de las 9’30h ante el Juzgado para denunciar en relación a este proceso, igual que en el caso de los cuatro activistas del movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! que se enfrentan en la Audiencia Nacional a desorbitadas penas de 4 a 10 años de cárcel por el lanzamiento de tartas sobre la presidenta navarra Yolanda Barcina, que los gobiernos recurren a intensificar la represión contra las luchas sociales, recortando aún más las libertades y criminalizando la desobediencia civil.

Concentraciones contra las expropiaciones:
-Aduna, 23 de mayo a las 8’30h ante el ayuntamiento.
-Andoain, 29 de mayo a las 8’30 ante el ayuntamiento.

Ciclo de charlas en contestación a la Cumbre Rio+20 y del Movimiento NO TAV de Val Susa:

Finalmente, anunciamos que además de estas movilizaciones se realizarán alrededor de las mismas fechas diferentes charlas y actividades de debate, organizadas en varias localidades con el título “Desmontando el mito del Desarrollo Sostenible. AHT GELDITU!”. En este ciclo de charlas compartiremos las enseñanzas del Movimiento NO TAV de Val Susa (Italia) y nos uniremos a las iniciativas y voces críticas surgidas a nivel internacional en contestación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible o Rio+20 que se celebrará en junio, evidenciando que tras los discursos oficiales a favor del desarrollo sostenible y el capitalismo verde se han ocultado en los 20 últimos años una infinidad de intervenciones y políticas destructivas en todo el mundo (ver programa).
Sin ir más lejos, en boca de la mayor parte de los dirigentes, incluso el TAV y el Superpuerto de Jaizkibel han sido calificados de “sostenibles”, por no hablar de otros ejemplos como el de la incineradora que en los últimos tiempos está centrando el debate sobre las infraestructuras en Gipuzkoa. Respecto a lo cual, AHT GELDITU! Elkarlana se declara a favor de la paralización definitiva de la incineradora de Zubieta porque la incineración de los residuos urbanos es altamente contaminante, centralizadora y fomenta el despilfarro en beneficio de poderosos intereses privados y de corporaciones industriales como la FCC y Cementos Portland; en cambio, manifestamos nuestro apoyo a la recogida selectiva de las basuras Puerta a Puerta porque es el sistema que mejores resultados de reciclaje presenta y tiene además un gran valor pedagógico al cuestionar los hábitos consumistas y el actual modelo de producción que generan la acumulación de residuos nocivos, invitando por tanto a vivir de otro modo y a resolver el problema de las basuras bajo una común responsabilidad.

Programa del ciclo de charlas:

Domingo 27 de Mayo:

Gaztetxe Kortxoenea de Donostia: Charla de miembros del Movimiento NO TAV de Val Susa. 18’00h.

Lunes 28 de Mayo:

Gaztetxe de Basauri: Charla de miembros del Movimiento NO TAV de Val Susa. 19’00h.

Lunes 28 de mayo:

La Bolsa de Bilbao: “Rio+20: Del desarrollo sostenible a la economía verde”. Iñaki Barcena. 19’00h.

Martes 29 de Mayo:

Zabaldi de Iruñea (C/Navarreria): Charla de miembros del Movimiento NO TAV de Val Susa. 19’30h.

Martes 29 de Mayo:

La Bolsa de Bilbao: “Estrategias ante las grandes infraestructuras”. Mugitu!, Fracking Ez Araba, DOT-esazkundea.

Miercoles 30 de Mayo:

Herriko Taberna de Iruñea (C/Carmen): “TAV y Desobediencia Civil”. Charla de miembros del movimiento Mugitu!. 19’00h.

Miercoles 30 de Mayo:

La Bolsa de Bilbao: “Alternativas locales”. Puerta a Puerta, Energia Gara, EHNE. 19’00h.

Jueves 31 de Mayo:

Kultur Etxea de Tolosa: Charla sobre “GAS FRACKING” a cargo del colectivo “Fracking Ez Araba”. 19’00h.

Jueves 31 de Mayo:

Ekoetxea de Bilbao: Proyección de DVD sobre el impacto de la economía vasca en la biodiversidad. 19’00h.

Viernes 1 de Junio:

Casa de Cultura Okendo de Donostia: “Desobediencia Civil: Mugitu! y desobediencia al TAV”. Charla de los “tartalaris” anti-TAV. 19’00h.

Domingo 3 de Junio:

Errotaberri Elkartea de Iruñea (Rotxapea): Proyección del documental “ZIZTADAK” y tertulia: 30 años de desobediencia en Euskal Herria. Ponentes: un miembro de Mugitu!, un insumiso y un abogado. 17’00h.

Lunes 4 de junio:

Centro Koldo Mitxelena de Donostia:: “CUMBRE RIO+20 Y TAV: ¿Qué han significado 20 años de desarrollo sostenible?”. Charla de Yayo Herrero, miembro de Ecologistas en Acción. 19’00h.

Martes 5 de junio:

Irizar Jauregia de Bergaran: “ALTERNATIVAS PARA UN MODELO DE VIDA DIFERENTE”. Mesa redonda con el movimiento Bizi! de Iparralde, Auzolan y una cooperativa agraria. 19’00h.

Miercoles 6 de junio:

Kultur Etxea de Oñati: “DESMONTANDO EL CAPITALISMO VERDE”. Charla de Yayo Herrero (Ecologistas en Acción). 18’30h.