Funtsezko emakumezko langileen prekarietaterik ez!. Aberastasun eta lan-banaketa, orain!

(Abajo en castellano)

Azken urtean mundua kolpatu duen pandemiak agerian utzi ditu, are gordinago, emakumeoi eragiten diguten zapalkuntza ugariak. Era berean, adierazi behar da murrizketa desberdinek, konfinamenduak eta covid-ak eragindako krisi ekonomikoak ez digutela guztioi berdin eragiten.

Osasun-krisiak agerian utzi du zaintza-lanak ezinbestekoak direla bai lan-munduan bai familia-inguruneetan, eta gehienak emakumeek egiten dituztela. Hala eta guztiz ere, gizartean gutxien ezagutzen diren eta okerren ordaintzen diren lanak izaten jarraitzen dute. Pandemiak osasun- eta zaintza-sistema publikoak eraginkortasunez indartzeko balio beharko luke, pribatizazioekin irabaziak lortzen dituzten enpresa pribatuen kontrola hartuz eta langileen lan-baldintzak hobetuz. Hala ere, erabat alde batera utzi da langileek eta erabiltzaileek erabakietan parte hartzea, eta aurretik jarri dira azpikontratazioen bidez zerbitzuak ematen dituzten korporazio handien interesak. Hala aldarrikatzen dute egoitzetako, etxeko arretako edo haur-eskoletako langileek, oraindik ere mobilizatzen jarraitzen baitute, lan- eta zerbitzu-baldintza duinak lortzeko.

Etxeko konfinamenduak eta horren aldaerek errenta eta klase desberdintasunak areagotu dituzte. Beste behin ere, emakumeak dira, oro har, etxebizitza duina eskuratzeko zailtasun handienak dituztenak, eta, bereziki, ama ezkongabeak, emakume langile prekarioak eta gaizki ordainduak edo emakume migratzaileak.

Bestalde, krisi ekonomikoak, sanitarioak, sozialak eta ekologikoak gure auzoak eta bizitzak asaldatzen dituen bitartean, enpresa handiek aberasten jarraitu dute. Horrela, ikusi dugu aberastasun eta enpresa handiak krisiaz baliatu direla aberatsago ateratzeko eta desberdintasunek gora egiten jarraitu dutela. Gainera, etxegabetzeek, argi etenek eta kaleratzeek jarraitzen duten bitartean, Europako erreskatearen milioiak enpresa handietara joango dira, Iberdrolara eta Petronorrera, esaterako. Erreskate horrek ez digu mesederik egingo, baina, beste behin ere, behekoek ordainduko ditugu: pentsioen murrizketak, pribatizazioak, eskubideen galera, kapitalismoaren makillaje berdea…

Antikapitalistok argi daukagu, orain inoiz baino gehiago, etorkizun emantzipatzaile eta alternatibo bat adierazi behar dugula, guztientzako bizitza duinak bermatzeko. Eta mugimendu feministak -antikapitalista eta antiarrazistak- ekarpen handia egin behar dio eraikuntzari. Kapitalismo ekozida da jasaten ari garen krisi anitzen erantzulea, eta giza bizitzaren eta planetaren kontura bizirik dirauen eredu baten aurrean, ekofeminismoa konponbidea dela baieztatzen dugu. Erregai fosilen amaiera, makrogranjen amaiera, patenteen amaiera eta mugen amaiera, ugalketa- eta klima-justiziaren alde.

Kontua ez da soilik diskurtso handiak eraikitzea, baizik eta eskubideak murrizteko eta publikoa pribatizatzeko politika neoliberalak iraultzeko eta eskubideak berriz konkistatzeko gai izatea. Horregatik, Etxeko Langileak Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean sartzea eskatzen dugu, migratzaileen egoera administratiboa erregularizatzea, lanaldia murriztea lanak banatu ahal izateko edo erreforma fiskala egitea aberastasuna birbanatzeko funtsezko neurri gisa. Gainera, eguneroko erresistentziak, zaintza-sareak eta alternatibak zabaltzen jarraituko dugu auzo eta herrietan, bizitza erdigunean jartzeko eta korporazio handien mende egoteari uzteko.

M-8 honetan, berriz ere, kaleak eta espazio publikoa okupatzeko deia egiten dugu, osasun-neurriak zorroztuz eta segurtasun-neurriak bermatuz.

 


 

Basta de precariedad para las trabajadoras esenciales. ¡Reparto de riqueza y trabajos, ya!

La pandemia que ha golpeado el mundo en el último año ha puesto de manifiesto, con todavía mayor crudeza, las múltiples opresiones que nos atraviesan a las mujeres. También hay que señalar que las diferentes restricciones, el confinamiento y la crisis económica desencadenada por el covid no nos afectan por igual a todas.

La crisis sanitaria ha visibilizado que las tareas de cuidados tanto en el mundo laboral como en los entornos familiares son imprescindibles y son llevadas a cabo en su inmensa mayoría por mujeres. A pesar de ello, siguen siendo los trabajos menos reconocidos socialmente y peor pagados. La pandemia debería servir para reforzar, de forma efectiva, los sistemas públicos de salud y cuidados, tomando el control de las empresas privadas que se lucran con las privatizaciones y mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras. Sin embargo, se ha obviado totalmente la participación de trabajadoras y usuarias en la toma de decisiones y se han puesto por delante los intereses de las grandes corporaciones que prestan los servicios a través de subcontrataciones. Como reivindican las trabajadoras de residencias, atención domiciliaria o haurreskolas, que siguen movilizándose para conseguir condiciones laborales y de servicio dignas.

El confinamiento domiciliario y sus variantes ha acrecentado las diferencias de renta y clase. Una vez más, son las mujeres en su conjunto las que más dificultades tienen para acceder a una vivienda digna, y especialmente las madres solteras, trabajadoras precarias y mal pagadas o migrantes.

Por otra parte, mientras la crisis económica, sanitaria, social y ecológica asola nuestros barrios y nuestras vidas, las grandes empresas han seguido enriqueciéndose. Así, hemos visto cómo las grandes fortunas y empresas se han aprovechado de la crisis para salir más ricas y cómo las desigualdades han seguido en aumento. Además, mientras siguen los desahucios, los cortes de luz y los despidos, los millones del rescate europeo van a ir a las grandes empresas como Iberdrola o Petronor. Un rescate que no nos beneficiará pero que pagaremos, una vez más, las de abajo: recortes en las pensiones, privatizaciones, pérdida de derechos, maquillaje verde del capitalismo…

Desde Antikapitalistak tenemos claro que, ahora más que nunca, necesitamos señalar un horizonte emancipador y alternativo, para garantizar vidas dignas para todas. Y el movimiento feminista -anticapitalista y antirracista- tiene mucho que aportar a su construcción. El capitalismo ecocida es el responsable de las múltiples crisis que estamos sufriendo, y ante un modelo que sobrevive a costa de la vida humana y del planeta, afirmamos que el ecofeminismo es la solución. Una alternativa que pasa por el fin de los combustibles fósiles, el fin de las macrogranjas, el fin de las patentes y el fin de las fronteras, en favor de una justicia reproductiva y climática.

No se trata solo de construir grandes discursos, sino de ser capaces de revertir las políticas neoliberales de recortes de derechos y privatización de lo público y volver a conquistar derechos. Por ello reclamamos la incorporación de las Trabajadoras de Hogar al régimen general de la seguridad social, regularización de la situación administrativa de las personas migrantes, reducción de la jornada laboral para poder repartir trabajos o una reforma fiscal como medida fundamental para redistribuir la riqueza. Además, seguiremos ampliando las resistencias cotidianas, las redes de cuidado y las alternativas en los barrios y pueblos para poner la vida en el centro y dejar de depender de las grandes corporaciones.

Este 8-M, una vez más, llamamos a ocupar las calles y el espacio público, extremando las precauciones sanitarias y garantizando las medidas de seguridad.

   
 

 

A25 Bakartuta nahi gaituzte, antolatuta izango gaituzte

25N, Nos quieren aisladas, nos tendrán organizadas

Azaroaren 25a indarkeria matxisten aurkako nazioarteko eguna da, duela urte batzuetatik salatu dugun bezala, indarkeria zuzenez gain gure bizitzak baldintzatzen dituzten egiturazko indarkeriak daudela gogorarazteko eguna. Indarkeria matxistak ezin dira hilketetara bakarrik mugatu, ezta bikote-harremanen barruko indarkerietara ere.

Covid19aren krisiak sistema honen miseriak agerian utzi ditu, kapitalismoa bizitza duin baten defentsarekin bateraezina dela agerian utziz, eta egiaztatu ahal izan dugunez, bizitza-kapitala gatazka bereziki larria da emakumeentzat. Funtsezko langile gehienak emakumeak gara, eta, horregatik, birusa izateko arrisku handiagoa dugu lan okerrenak, ezegonkorrenak eta prekarioenak egiten bait ditugu.

Gainera, inbertsioak handitu eta zerbitzu publikoak indartu ordez, gure esku utzi da neurri berrietara egokitzeko ardura, zailtasunak zailtasun, hezkuntza, osasuna edo kalitatezko zaintza mantentzeko malabareak eginez. Era berean, pandemia geldiarazteko politika publikoek ez dute eragin bera herritar guztiengan. Adibidez, guk hartzen dugu zaintzaren zama gehiena, eta, beraz, eskolak edo eguneko zentroak ixteak neurri handiagoak hartzen ditu gure gain.

Indarkeria-egoera batean dauden emakumeei dagokienez, alternatibarik ez dagoenez, konfinamendua tratu txarren emailearekin igarotzera behartu dituzte. Hori dela eta, azaroaren 25 honetan eskatzen dugu gobernuek eta alderdi politikoek urrats bat gehiago eman dezatela, argazkira mugatu ez daitezela, eta indarkeria matxistaren biktimei laguntza integrala emateko behar dituzten baliabideak inbertitu ditzatela, etxebizitza duin baterako sarbidea bermatzetik hasita.

Azkenik, badakigu kutsatzeak murrizteko hartutako neurriek eragina dutela gure antolaketa-espazioetan, gure babes- eta kidetasun-sareetan, baina egokitu beharra daukagu, eskubideak konkistatzen jarraitzeko eta pandemiaren aitzakian jada lortutakoetatik bat ere kentzen ez uzteko.

Bakartuta nahi gaituzte, antolatuta izango gaituzte. INDARKERIA matxisten aurka. Borroka feminista.

Indarkeria matxisten aurka. Borroka feminista.

El 25N es el día internacional contra las violencias machistas, un día para recordar que, como venimos denunciando desde hace años, además de las violencias directas existen violencias estructurales que condicionan nuestras vidas. Las violencias machistas no se pueden reducir solo a los asesinatos, ni a las violencias dentro de las relaciones de pareja.

La criss de la covid19 ha puesto al descubierto las miserias de este sistema, evidenciando que el capitalismo es incompatible con la defensa de una vida digna, y como hemos podido comprobar, el conflicto del capital contra la vida es especialmente grave para las mujeres. La mayoría de las trabajadoras esenciales somos mujeres, por ello, estamos más expuestas al virus en trabajos peor remunerados, más inestables y más precarios.

Además, en vez de aumentar las inversiones y reforzar los servicios públicos, se ha dejado en nuestras manos la responsabilidad de adaptarnos a las nuevas medidas, haciendo malabares para mantener una educación, sanidad o cuidados de calidad a pesar de las dificultades. Así mismo, las políticas públicas para frenar la pandemia no repercuten de igual manera en toda la población. Por ejemplo, nosotras asumimos la mayor parte de la carga de cuidados y por tanto los cierres de escuelas o centros de día repercuten en mayores medidas sobre nosotras.

En cuanto a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia, la falta de alternativas, las ha obligado a pasar el confinamiento con su maltratador. Por ello, este 25N exigimos que gobiernos y partidos políticos den un paso más, que no se limiten a la foto, y que inviertan los recursos necesarios para dar un apoyo integral a las víctimas de violencia machista, empezando por garantizarles el acceso a una vivienda digna.

Por último, somos conscientes de que las medidas adoptadas para disminuir los contagios están afectando a nuestros espacios de organización, a nuestras redes de apoyo y afinidad, pero necesitamos adaptarnos para seguir conquistando derechos y no permitir que bajo la excusa de la pandemia se nos arrebate ninguno de los ya conseguidos.

Nos quieren aisladas, nos tendrán organizadas

Greba masiboa, behetik goranzkoa eta erradikala izan da?

Antolakuntza deszentralizatuak Euskal Herriko txoko guztietara eraman du M8-ko greba, baita ikaragarrizko lana ekarri ere. Sareak ehuntzeko lana deszentralizazio horrek sakabanatu beharrean gu guztiok indartsuago egin gintzan
Julia Marti
(FEMINISTALDE ETA OMAL-EKO KIDEA)

Historia egitea nekagarria da oso”, zioen lagun batek, eta ederki laburbiltzen du esaldi horrek pasa den martxoaren 8an eta aurreko hilabeteetan bizi genuena. Behetik abiatuz eraiki dugu greba bat, auzo nahiz herrietan sustraitu dena, gu guztion egunerokoan lurrikara txikiak sortzeko gai dena; nazioarteko mobilizazio masiboa lortu dugu aldi berean, berriro ere agenda politikoa astindu duena. Agerikoa da greba feministaren arrakasta; “historia egin dugu beste behin ere”, entzun dugu sarritan manifestazio erraldoien ondoren. Nola neurtu, baina, greba feminista baten arrakasta? Non geratzen da bizitzaren iraunkortasuna prozesu honetan?

Sormen ariketa erraldoia izan da grebaren eraikuntza. Denon artean pentsatu dugu ekimen hau nola burutu. Komite zentralik gabe, aurretik zehaztutako bide-orririk gabe, galdera ugari sortu dira bidean: nola gelditu gure lanean? zer esan nahi du niretzat zaintzeari uzteak? nola lortu greba hau guzti-guztiona izatea? nola antolatu eskualde mailan? nola jokatu hedabideekin? Orain, aje emozionala atzean utzita, arrakastaz jabetzea eta balantze feminista egitea dagokigu, sormen berdina baliatuz. Beharrezkoa da ekimenaren izaera masiboa eta milioika emakume deitzeko gaitasuna balioestea, baina zenbakiekin itsutu gabe, prozesuei erreparatuz, akatsetatik eta asmatzeetatik ikasiz.

Asmatzeetatik hasita, garrantzitsua da argazkietan ikusten ez den hori agerian jartzea: bilera, koordinatzaile eta talde feministen luzaroko lana, martxoaren 8a, masiboa ez ezik, guztiona izan zedin. Mugimenduaren deszentralizazioa urrats erraldoia izan da norabide horretan. Euskal Herriko txoko guztietara eraman du greba deszentralizazio horrek, baita ikaragarrizko lana ekarri ere; sareak ehuntzeko lana batez ere, deszentralizazio horrek sakabanatu beharrean gu guztiok indartsuago egin gintzan.

“Garrantzitsua da argazkietan ikusten ez den hori agerian jartzea: bilera, koordinatzaile eta talde feministen luzaroko lana, martxoaren 8a, masiboa ez ezik, guztiona izan zedin.

Martxoaren 8 honek, gainera, mugimendu feminista eraikitzen lagundu digu: subjektu plurala, askotarikoa eta bukatu gabea. Goiburuarekin arriskatu, eta “emakume, bollera eta trans” guztiei dei eginez heteronormatibitatea gogor salatu genuen. Sarritan goiburu horren esanahia azaldu behar izan dugu, bai (“bollera” hitza nahiko “bortitza” ei da, adiskide batek bilera batean zioen bezala); baina, sare sozialetan eta bestelako eremuetan sortu diren eztabaida biziak ikusita, uste dut Euskal Herriko Mugimendu Feministak erabat asmatu duela aniztasunaren aldeko hain apustu garbia eginda.

Goiburuaz haratago joan gara, baina. Grebaren aurreko hilabeteetan ahalegin handiak egin dira mugimendua zabaltzen eta indartzen jarraitzeko. Ez dago errezeta magikorik; pluraltasuna ez da egun batetik bestera lortzen, gatazka, eztabaida eta sormena oinarri hartuta baizik. Oinarrizkoak izan dira ardatzen lana, aldarrikapenen lanketa kolektiboa eta bozeramaile lana kolektiboki eraikitzeko esfortzua, mugimenduaren izaera aldeaniztuna agerrarazi baitute ekimen horiek guztiek.

Programa zen martxoaren 8 honen beste erronketako bat. Nola baliatu grebaren izaera masiboa aldaketa errealak erdiesteko? Nola ekidin feminismoaren kooptazioa? Nola borrokatu zuriketa morearen aurka? Hemen ere, beharrezkoa da gure azterketan azken emaitzak ez ezik (emaitza etsigarriak seguruenik, hedabideen agenda adierazpen alderdikoiek bete zutela ikusita) prozesuak ere aintzat hartzea. Horregatik guztiarengatik, berebiziko lehen urratsa izan da programa feminista erradikal bat eraikitzea, zeinak mugimenduaren izaera antiarrazista, ekologista eta antikapitalista zehaztu baituen aldarrikapen zehatzen bidez. Datozen Euskal Herriko Jardunaldi Feministetan jarraipena emango diogu lan horri.

“Berebiziko lehen urratsa izan da programa feminista erradikal bat eraikitzea, zeinak mugimenduaren izaera antiarrazista, ekologista eta antikapitalista zehaztu baituen aldarrikapen zehatzen bidez.

Azkenik, greba feministaren indarrak mugimenduaren oinarriak ere astindu ditu. Batzar bidezko antolaketak aire berria ekarri dio mugimendu feministari, militante berriak, forma berriak eta nazioarteko borroka ugariren erreferentziak ekarri baitizkigu. Aldi berean, argi erakutsi digu izaera masibo horrek konpromiso eta lan kolektibo handiagoa eskatzen duela, hainbeste kritikatu ditugun militantzia sakrifikatuak eta militantzia likidoak ez errepikatzeko. Geure indarra antzeman dugu; indarraz jabetu eta potentzia hori eraldaketa erreal bihurtzea dagokigu orain. Erradikaltasuna eta izaera masiboa, internazionalismoa eta egunerokotasuna; gai izango al gara horiek guztiak uztartzen dituen mugimendua eraikitzeko?

 

 

 
 

2019ko GREBA FEMINISTAREN BALORAZIOA

Martxoaren 11n, Donostiako Emakumeen Etxean

Iragan den martxoaren 8an, trans, bollera eta emakumeok lan guztiak egiteari utzi genion eta Euskal Herriko kaleak gogor astindu genituen, gure herriak aldarrikapen, ekintza eta elkartasun feministaz betez. Grebak jarraipen masiboa izan du, zenbaezina da herriak kalea hartzean duen indarra, horregatik ez dago zifrarik martxoaren 8an gertatutakoa jasoko duenik. Aurten, arrakasta kuantitatiboaz gain, jauzi kualitatiboa eman dugu gure aldarrikapenak eta oinarri politiko feminista, antikapitalista eta antiarrazistak sendotu ditugulako.

Zorionak modu batean edo bestean hori posible egin dugun guztioi. Gainera, M8ko greba feminista nazioartekoa izan da, 140tik gora batu baikara borroka egun honetara. Heteropatriarkatu kapitalista sistema globala da eta herrien burujabetza ezinbestekoa den bezala, behar-beharrezkoak ditugu elkartasun nahiz aliantza internazionalistak.

Aurten, grebaren antolaketa deszentralizatua lehenetsi dugu. Jendarte feminista bat auzo, herri eta talde bakoitzak bere errealitate zehatzak eraldatzean eraikiko dugulako. Baina, Euskal Herri mailan koordinatu gara, argi baitaukagu indarrak batzea eta aliatzea dela gure bidea, eta herri gisa eraiki nahi ditugula alternatibak. Horrela, eraldaketarako eragile nahiz subjektu anitzak batu gara: talde feministak, etxeko langileen elkarteak, sindikatuak, emakume* migranteen taldeak, baserritarrak, ikasle eta gazte taldeak… Elkarrekin ahaldundu eta politizatu  gara, eta hori da gure garaipen nagusia.

Zapalkuntza guztiekin amaitzeko, gure iraultza heteropatriarkatu kapitalista eta kolonialistak sortzen dituen bazterretatik eraikitzen da. Horrela, gaueko hamabietan hasita, 5 ardatzetan egituratutako grebari ekin genion . Egunean zehar hamaika ekintza burutu genituen: gauak eta kaleak gureak direla aldarrikatzeko, enpresa handien aurkako piketeak, etxeko langileen lan eskubideak aldarrikatzeko eraikin publikoen okupazioa, politika migratzaileen aurka, (in)justizia patriarkala salatzeko, faxismoaren aurkako ekintzak, eliza seinalatzeko etab.

Azken astean harriduraz jaso ditugu emakumeon* bizi eta lan baldintza prekarioen arduradun zuzenak diren Nafar Gobernu eta Eusko Jaurlaritzaren, Iberdrola bezalako enpresa handien edota patronalen adierazpenak grebara batuz. Hauei guztiei ez diegu keinu sinboliko gehiagorik egitea onartzen, gure aldarrikapenak arduraz entzun eta horiek gauzatzeko konpromisoak har ditzatela nahi dugu. Ekintza, politika eta aldaketa feminista errealak nahi ditugu, eta ez dugu onartuko kapitalaren edota gizon batzuen interesek jarri dezaketen inongo toperik.

Urrats handia eman dugu baina urrun gaude gure helburuetatik. Urrun gaude emakumeok* dohainik egiten ditugun lanak sozializatzetik. Beraz, grebak azaleratzen dituen gatazketan sakontzen jarraituko dugu. Zaintza sistema publiko eta doakoa nahi dugu, baita emakumeon enplegu prekarioarekin amaitzea  ere. Hala ere, gaur egungo Euskal Herriko erakunde nagusietan aurrera eramaten diren politikek merkatuaren etekinen menean jarraitzen dute eta emakume* langileon esplotazioa indartzen dute. Egun, Euskal Herrian dugun familia eredua logika patriarkaletan eraikitzen da, zaintza lanak feminizatuz eta  pribatizatuz,  eta bereziki emakume arrazializatu nahiz migranteon esplotazioan oinarrituz. M8

honetan, oraindik ere, emakume* langile askok ezin izan genuen gure greba eskubidea gauzatu, egoera zaurgarrienetan egoteagatik. Jakina denez, indarkeria patriarkala gogorki pairatzen jarraitzen dugu, sexu erasoetan, eraso lesbofoboetan, bazterkeria kapazitistan, erailketa patriarkaletan, jazarpen transfoboetan, edertasun hegemonikoan eta sistemak behin eta berriz menpeko lekuan kokatzen gaituen bakoitzean.

Horregatik, bizitzak erdigunean jarriko dituen paktu sozial berri bat eskatu dugu ozen. Gure lurraldeetan eta gorputzetan burujabe izateko. Lana eta aberastasuna modu justuan birbanatzeko. Bazterreko subjektuok, gure aurkako biolentziarik gabe, aske izan ahal izateko. Euskal Herriko Mugimendu Feminista konfrontaziorako eta sistemari sakoneko alternatiba bat eraikitzeko indarra da: ultraeskuina eta arrazismoaren gorakadaren aurrean, kapitalismo autoritario aren berrarmatzearen aurrean, bizi baldintzen sakoneko prekarizazioaren aurrean, planetaren kolapso ekologikoaren aurrean, feminizidioen aurrean… tinko gaude, eta ez gaituzue geldituko!!!

Lanaren kontzeptu klasikoa eraldatzeko asmoz, bizitzako eremu guztietan kokatu dugu greba, bost ardatz bereiziz:

PENTSIONISTAK:

Merkatuaren logikari jarraituz, enpleguan aktiboki ez dabilena gastu gisa hartzen da, eta, pentsionisten kasuak erakusten digun moduan, pentsio-sistema pribatu eta prekarioa zabaldu nahi digute. Erretiro pentsio baxuenak ditugunak emakumeak* gara. Lan feminizatuak eta bereziki zaintza lanak aintzat ez hartzearen ondorio zuzena da hori. Horregatik, Emakume* pentsionistok greba egin genuen, gurea er e borroka feminista delako, eta gure aldarrikapenekin kaleak hartu genituen.

KONTSUMOA:

Martxoaren 8an, diru-truk inolako kontsumorik ez egiteaz gain, kontsumo- ereduaren inguruko kritika plazaratu genuen, eta horren kontraesanak azaleratu: kontsumitzen dugunaren atzean dauden lan-baldintzak, generoaren araberako bereizkeriak, beste herrien esplotazioa, bertako oihal produktiboaren ahultzea… Horregatik, multinazionalen aurkako ekintzak eta politika kolonialistak salatzeko ekintzak burutu genituen. Horretaz gain, egunean zehar herri eta auzoetako dendekin egin diren lanketak, bazkari autogestionatuak eta kontsumo taldeen garrantzia azpimarratu nahiko genituzke.

IKASLE-GAZTE:

Ikasle eta gazteak langile estatusetik alboratuak gara, eta, aldi berean, lan- baldintza prekarioetara bideratuak gara, bereziki neska* gazteak. Hezkuntzaren pribatizazioaren lehenengo kaltetuak gara. Horregatik, prozesuan zehar ikasle eta gazteontzako aldarrikapen propioak kaleratu ditugu: hezkuntza sistema hezkidetzailea, kalitatezko sexu-heziketa integratzaile eta inklusiboa hezkuntzaren etapa guztietan, anitzak baikara, ikastetxeetan ematen diren jarrera matxista, sexista zein LGTBIQ+ fobikoen aurrean neurriak hartzea, edota  hezkuntza eremuan murrizketa gehiagorik ez egitea!

Hezkuntza aparatuak, sistema kapitalista heteropatriarkalaren birprodukziorako mekanismo gisa funtzionatzen du. Kurrikulumean, edukietan, metodologietan… Ez

soilik ageria ditugun liburu edo ikasgeletan, baita ezkutuko kurrikulumean ere. Horregatik, greba feministak, martxoaren 8an hezkuntza sistema gelditu du.

Aipamen berezia egin nahi diegu martxoaren 8aren bueltan, feminismoaz hausnartu eta hezi guneetan eragiteko neska* gazteok sortu ditugun hamarnaka espazio eta talde feministei, gure buruak ahalduntzetik haratago, amesten dugu herri zein hezkuntza sistema gaurdanik eraikitzen ari baikara. Gora neska* gazteon borroka!

SOLDATAPEKO LANA

LAN ESPARRUAN ERE GREBAK JARRAIPEN ZABALA IZAN DU

Ostiraleko greba feministaren inguruko balorazio oso baikorra egiten dugu lana eta enpleguaren mundutik.

 • Greba historikoa izan da berriz Ohiko greba batetik haratago joan gara, enpleguaren esparrua gainditu eta lan guztiak aitortze aldera. Zaintzaren lana ere erdigunean jarri da aurten ere.
 • Enpleguaren ardatzean, gehiengo sindikalak + CNT eta CGTk deituriko 24 orduko greba orokorraren jarraipena oso zabala izan Zaila da datu zehatzak ematea, ez ohiko greba delako eta emakumeak bakarrik deitu ditugulako grebara. Aipatzekoa da ere, Euskal Herrian lehen aldiz lan munduan egin den emakumeon greba orokorra izan dela aurtengo matxoak 8koa.
 • Sektore feminizatuetan izan duen jarraipena nabarmendu nahi dugu bereziki. Irakaskuntza publikoan zein itunpekoan, ikastoletan, ikastetxeetako jantokietan, erresidentzietan, kontserberetan eta garbikuntza alorrean esaterako emakume gehienek egin dituzte
 • Etxez etxeko laguntzan ere jarraipena itzela izan da beraien aldez aurretik piztutako borrokari segida
 • Bestelako zerbitzu batzuetan ere jarraipena oso garrantzitsua izan da: telemarketing, merkataritzan, komunikabideetan, udalak, ..
 • Aipatzekoa iruditzen zaigu, era berean, emakumeak gutxiengoan dauden sektore batzuetan ere, industrian adibidez, emakumeek lanuzteak egin dituztela: CAF, Eaton…
 • Aipamen eta aitortza berezia eman sektore feminizatu prekarioenetan lan greba egin duten emakumeei. Badakigu zein zaila den sektore batzuetan greba egitea eta batzuk ere ezin izan dutela beraien greba eskubidea gauzatu. Zerbitzu minimoetan egon diren emakume askok ere ezin izan dute lan grebarik
 • Eguerdiko mobilizazioak ere oso handiak izan Dozenaka mila emakumek parte hartu du Euskal Herriko hiriburu eta herri gehienetan.
 • Guzti honek garbi erakusten du emakumeen antolakuntza eta borroka

ezinbestekoak    direla   emakumeen   diskriminazio   egoerak gainditzeko eta feminismoaren garaia dela ozen esateko. Lan munduan ere.

Sindikatuok eta lan munduko ordezkariok enpleguaren ardatzean egiten genituen aldarrikapenak berresten ditugu. Greba honek aldarrikapen batzuk serio hartzeko balio izaten ari da, erantzunkizun zehatzak dagozkien erakunde batzuk beraien gain ardurak har ditzaten eta ez dezaten beste albo batera begiratu. Eta batez ere, bizitza erdigunean jarriko duen Euskal Herri libre eta feminista baten aldeko borrokan emakume* guztiok batera jarraitzeko.

ZAINTZA:

Zaintza-lanak izan dira aurtengo M8aren ildo nagusia, doakoak nahiz soldatapekoak izanda ere horiek eremu produktiboan kokatu ditugularik. Trans, bollera eta emakumeon grebaren bitartez, zaintza-lanak alboratzeak suposatzen dituen berezitasunez jakitun, horiek gizonengan kokatzea izan da xedea. Are gehiago, ardura pribatua gaindituz, zaintza gune kolektiboak eraikitzeko deia egin zaie gizonei. Milaka emakumek* ez dugu inolako etxeko nahiz zaintza lanik egin eta aurrekari interesgarriak dira lan horien inguruan eta bidean sortu ditugun gatazkak, antolaketak nahiz akordioak. Hala ere, jakitun gara emakume, bollera eta trans batzuk ezin izan dituztela zaintza lan guztiak utzi, dependentzia egoeran dauden pertsonen zaintza haien ardurapean egon delako.

Bizitzaren beharrak pribatizatuz kapitala metatzen duten enpresari  eta politikariak salatu ditugu, bereziki emakume* langileon esplotazioa  baliatuz etxeko nahiz zaintza lanetan negozioa egiten dutenak. Sektore horietan, M8an greba egiteaz gain, borroka-sektore zehatzagoetan gabiltzan emakume* grebalariok indarrak hartu ditugu. Heteroarauan sartu nahi ez dugunak baztertuaz eraikitzen diren familia eredu nuklearrak arbuiatu ditugu. Arrazakeria eta politika xenofoboak salatu ditugu, eta horien funtzio ekonomikoak azpimarratu. Zaintza- lanetan oso agerikoa egiten da egoera hori, etxeko barneko langileen % 97 migranteak baikara, eta indar batez aldarrikatu dugu figura horren desagerpena.

Bukatzeko, salatu nahiko genuke greba feministan zehar Euskal Herrian 60 emakume* identifikatutik gora egon zirela eta leku askotan poliziak grebalarien aurka izandako jarrera oldarkorra.

Aurrera goaz, geldiezinak garelako. Zorionak EHko Mugimendu Feministari, aliantzak ehunduz elkarlanean aritu garenoi, eta Mugimendu Feministari aitortza eginaz, greba feministaren oinarriak aurrera eraman ditugunoi.

EUSKAL HERRIKO MUGIMENDU FEMINISTA


VALORACIÓN DE LA HUELGA FEMINISTA DE 2019

11 de Marzo, Casa de las Mujeres de Donostia

El pasado 8 de marzo, las mujeres, trans y bolleras dejamos de hacer todos nuestros trabajos y tomamos las calles con fuerza, llenando nuestros pueblos de reivindicaciones, acciones y solidaridad feminista. La huelga ha tenido un seguimiento masivo, es incontable la fuerza del pueblo cuando toma la calle, por eso ninguna cifra reflejaría lo que ocurrió el 8 de marzo. Este año, además del éxito cuantitativo, hemos dado un paso cualitativo porque hemos fortalecido nuestras reivindicaciones y nuestras bases feministas, anticapitalistas y antirracistas.

Enhorabuena a todas las que, de un modo u otro, han hecho posible todo ello. Además, la huelga feminista del 8M ha sido internacional, con más de 140 participantes, dato importante pues como el heteropatriarcado capitalista es un sistema global, no solo es necesaria la soberanía de los pueblos, sino que las alianzas internacionalistas también juegan un papel fundamental.

Este año hemos apostado por organizar una huelga descentralizada, porque si queremos construir una sociedad feminista, lo conseguiremos si cada barrio, pueblo y grupo transforma sus realidades concretas. Pero también nos hemos coordinado a nivel de Euskal Herria, pues tenemos claro que nuestro camino es el de la acumulación de fuerzas y alianzas, y como pueblo queremos construir alternativas. Es por ello que agentes y sujetos diversos nos hemos unido: grupos feministas, asociaciones de trabajadoras del hogar, sindicatos, grupos de mujeres* migrantes, mujeres* baserritarras, grupos de estudiantes y jóvenes… juntas nos hemos empoderado y politizado, y ese ha sido nuestro gran triunfo.

Para poder acabar con toda forma de opresión, nuestra revolución se construye desde los márgenes creados por el heteropatriarcado capitalista y colonialista, por lo que a las doce de la noche dimos comienzo a la huelga estructurada en 5 ejes. Durante el día emprendimos diversas acciones: piquetes contra grandes empresas, ocupaciones de edificios públicos para exigir derechos laborales para las trabajadoras de hogar, acciones contra políticas migratorias, para denuncia a la (in)justicia patriarcal, contra el fascismo, para señalar a la iglesia.

Debemos decir que las declaraciones sumándose a la huelga que en las últimas semanas han hecho el gobierno de Navarra y el gobierno vasco, grandes empresas como Iberdrola y patronal, que son directamente responsables de las precarias condiciones de vida y laborales que padecemos las mujeres*, nos han sorprendido tremendamente: no queremos más gestos simbólicos, lo que reivindicamos es que se comprometan a escuchar nuestras reivindicaciones y las cumplan. Queremos acciones, políticas y cambios feministas reales y no toleraremos ningún tope impuesto por intereses del capital o de algunos hombres.

Hemos dado un gran paso hacia adelante pero estamos lejos de nuestros objetivos. Estamos lejos de socializar los trabajos que las mujeres* hacemos gratis, por lo que seguiremos ahondando en los conflictos que la huelga ha sacado a la luz. Queremos un sistema de cuidados público y acabar con el empleo precario de las mujeres*. Pero las políticas que se llevan a cabo en las principales instituciones de Euskal Herria no hacen más que favorecer los intereses de los mercados y reforzar la explotación de las mujeres* trabajadoras. Hoy en día, en Euskal Herria, el modelo de familia se construye alrededor lógicas patriarcales, feminizando y privatizando

los cuidados y, sobre todo, basándose en la explotación de mujeres* tanto racializadas como migradas. En este 8M, muchas mujeres* trabajadoras todavía no pudimos ejercer nuestro derecho a la huelga por encontrarnos en situaciones vulnerables. Es sabido que seguimos sufriendo gravemente la violencia patriarcal cuando se trata de agresiones sexuales, agresiones lesbófobas, marginalización capacitista, asesinatos patriarcales, persecuciones tránsfobas, canon de belleza hegemónico… y cada vez que el sistema nos fuerza a la subordinación.

Por ello, pedimos un nuevo pacto social que ponga las vidas en el centro, para ser dueñas de nuestros territorios y cuerpos, para repartir el trabajo y la riqueza de forma justa, para que los sujetos de los márgenes seamos libres sin ningún tipo de violencia. El Movimiento Feminista de Euskal Herria es una fuerza de confrontación y construcción de una alternativa profunda al sistema: ante el ascenso de la ultraderecha y el racismo, ante el rearme del capitalismo autoritario, ante la profunda precarización de las condiciones de vida, ante el colapso ecológico del planeta, ante el feminicidio… ¡plantamos cara, no nos pararán!

Hemos extendido la huelga a todos los terrenos de la vida con la intención de transformar el concepto clásico de trabajo, y para ello, hemos diferenciado cinco ejes:

PENSIONISTAS:

Siguiendo la lógica del mercado, la persona que no es empleada activamente es considerada como gasto y, tal y como queda patente en el caso de las pensionistas, nos quieren imponer un sistema de pensiones privado y precario. Somos la mujeres* las que tenemos las pensiones más bajas, consecuencia directa de no tomar en consideración los trabajos feminizados y, sobre todo, los cuidados. Por ello, las mujeres* pensionistas fuimos a la huelga, porque la lucha feminista también es nuestra lucha, y el 8M tomamos las calles con nuestras reivindicaciones.

CONSUMO:

El 8 de marzo, además de no consumir a cambio de dinero, difundimos la crítica al modelo de consumo y sacamos a la luz sus contradicciones: las condiciones de trabajo ocultas tras lo que consumimos, las desigualdades de género, la explotación de otros países, el debilitamiento del tejido productivo local… Por ello, hicimos acciones contra las multinacionales y denunciamos las políticas colonialistas. Además, querríamos subrayar la importancia del trabajo que se ha hecho con las tiendas de los barrios, los grupos de consumo y las comidas autogestionadas.

ESTUDIANTE-JOVEN:

Las estudiantes y jóvenes somos desplazadas del estatus de trabajadoras y, al mismo tiempo, nos encauzan a unas condiciones de trabajo precarias, sobre todo a las chicas* jóvenes, pues somos las principales perjudicadas de la privatización del sistema educativo. Por ello, durante el proceso, hemos sacado a la calle reivindicaciones propias: sistema educativo coeducacional, una educación sexual de calidad, integradora e inclusiva en todas las etapas, pues somos diversas, tomar medidas ante actitudes machistas, sexistas o LGTBIQ+fóbicas que puedan darse en las escuelas y ¡no más recortes en educación!

El aparato educativo, funciona como un mecanismo de  reproducción del sistema capitalista heteropatriarcal. No solo en las aulas o en los libros de texto, sino que también en el curriculum oculto, Por ello, la huelga feminista a parado el sistema educativo el 8 de marzo.

Así, queremos mencionar a todos los grupos y espacios creados por mujeres* jóvenes en los centros educativos para impulsar y reflexionar sobre feminismo. Ya que, más allá de empoderarnos, estamos construyendo el sistema educativo que soñamos desde hoy. Gora neska* gazteon borroka!

TRABAJO ASALARIADO:

MASIVO SEGUIMIENTO DE LA HUELGA FEMINISTA EN EL ÁMBITO LABORAL

Hacemos una valoración muy positiva de la huelga laboral feminista del 8 de marzo.

 • Ha sido una jornada histórica. No ha sido una huelga al uso, hemos ido más allá del empleo y hemos puesto en el centro del debate político los cuidados. Este año también.
 • Como sabéis, es difícil dar datos concretos. Destacar a su vez que es la primera vez que se convoca una huelga de 24 horas en el ámbito laboral dirigida a las mujeres en Euskal Herria y convocada por la mayoría sindical vasca, CNT y CGT.
 • Destacar el seguimiento masivo que ha tenido en los sectores feminizados: enseñanza (pública, concertada, ikastolas), comedores de los centros escolares, residencias, conserveras, limpiezas, … han parado casi todas las mujeres.
 • El seguimiento de las trabajadoras de ayuda a domicilio también ha sido muy importante. La huelga feminista ha servido para dar continuidad a la lucha que ya habían
 • Seguimiento importante también en sectores como el telemarketing, comercio, medios de comunicación, ayuntamientos, ..
 • También en sectores (como la industria) donde hay pocas mujeres, las mujeres de las plantillas han parado en muchas
 • Un reconocimiento especial a las mujeres que han hecho huelga en los sectores precarios feminizados, a pesar de todas las dificultades. Sabemos que muchas trabajadoras de sectores precarios no han podido ejercer su derecho a la Otras muchas a su vez han tenido que cubrir servicios mínimos y no han podido hacer la huelga laboral.
 • Las movilizaciones han sido masivas en las capitales y en casi todos los
 • Ha quedado claro que la organización y la lucha de las mujeres son imprescindibles para superar las situaciones de discriminación y desigualdad de las mujeres. Es momento del FEMINISMO; también en el mundo del

Los sindicatos y las organizaciones representantes del ámbito laboral nos reiteramos en las reivindicaciones que hacíamos desde el eje laboral de cara a esta huelga feminista. Esta huelga está sirviendo para que se tomen estas reivindicaciones en serio y para que las instituciones correspondientes se hagan cargo de lo que les corresponda y no miren hacia otro lado. Y, sobre todo, para que, entre todas, sigamos luchando hasta conseguir una Euskal Herria libre y feminista que coloque la vida en el centro.

CUIDADOS:

Los trabajos de cuidados han sido el eje central de este 8M, los cuales hemos clasificado como trabajo productivo sean gratuitos o asalariados. A través de la huelga de trans, bolleras y mujeres, conscientes de lo que supone aparcar los trabajos de cuidados, el objetivo ha sido trasladarlos a los hombres. Es más, hemos hecho un llamamiento para que los hombres, superando la responsabilidad privada, construyeran espacios colectivos de cuidados. Hemos sido miles de mujeres las que no hemos hecho ninguna labor de casa o de cuidados y los conflictos, modos de organización y acuerdos que hemos generado en el camino son precedentes interesantes. Aun así, somos conscientes de que algunas mujeres, bolleras y trans no han podido parar durante todo el día, ya que los cuidados de las personas que están en situación de dependencia recaen en ellas.

Hemos denunciado a los empresarios y políticos que acumulan capital privatizando las necesidades de la vida, sobre todo los que hacen negocio con los trabajos del hogar y de cuidados, aprovechándose de la explotación de las  mujeres* trabajadoras. En esos sectores, además de hacer huelga el 8M, las mujeres* huelguistas que luchamos en sectores más concretos hemos tomado fuerzas. Hemos rechazado los modelos de familia nuclear que se construyen  a costa de la discriminación de las personas que no aceptamos la heteronormatividad. Hemos denunciado las políticas racistas y xenófobas y subrayado su función económica. Esa situación se hace obvia en los trabajos de cuidado, pues el 97% de las trabajadoras del hogar internas somos migrantes, por lo que hemos gritado todas juntas por la desaparición de dicha figura.

Por último queremos denunciar que durante la huelga feminista en Euskal Herria hubo más de 60 mujeres* identificadas y la actitud agresiva que tuvo la policía en muchos lugares.

Avanzamos, porque somos imparables. Felicidades al Movimiento Feminista de Euskal Herria, a las que hemos trabajado codo con codo tejiendo alianzas, y a quienes, reconociendo al Movimiento Feminista, hemos llevado a cabo los principios de la huelga feminista.

EUSKAL HERRIKO MUGIMENDU FEMINISTA

Atzera pausorik ez: Guztia nahi dugu. Greba feministara!-Ni un paso atrás: lo queremos todo ¡A la huelga feminista!

Martxoaren 8an, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan , Argentinan 2017an eta mundu osoko Herrialdeek bigarren urtez jarraian ospatu duten greba feminista berriro deitu dute. Mugimendu feministatik sortutako grebak emakume guztiak deitzen ditu bizitzako esparru guztietan gelditzeko, gure lanaz eta ahaleginaz etekinak ateratzen bait  dira: zaintza, kontsumoa, ikasle eta langile greba, nabarmendu egiten duena, emakumeak gelditzen bagera, mundua gelditu egingo dela. Gainera, Euskal Herrian bosgarren ardatza ere badugu: pentsiodunak.

Aurtengo greba, munduan eta Estatuan hamarraldi baten krisi multimensionala ondoren jada prekarioak diren beharrak, eskubideak eta askatasunak indar erreakzionarioek mehatxatzen duten momentuan iritsi da. Krisian dagoen neoliberalismoaren sirena kantuen eta ultraeskuindarren erasoen artean, guk apustua egiten dugu feminismoa azken ondorioetara eramateko nahi ta nahi ez anti arrazista eta antikapitalista izan behar duela. Intersekzionalitatean mugitzen den feminsimoa aldarrikatzen dugu, emakumeen gorputz eta buruaren gain eragiten zaigun opresioa desagerrarazteko. Feminismo internazionalista eta ekosozialista bat. Feminismo bat, atzera pausorik eman ez ezik, austeritate politikei eta gure eskubide eta askatasunen  erasoen kontra alternatiba eraikiko duena. Guztia nahi dugulako!

Has gaitezen zaintzen gizarte antolakuntza batekin, emakumeen esplotazioarekin amaitzeko, bai soldatapeko lanetan, bai ez soldatapeko lanetan. Horretarako beharrezkoa deritzogu gizarte osoaren erantzunkidetasuna zaintzen zereginetan, bai gizonek eta gizarte osoak. Erakundeen inplikazio erreala nahi dugu, zerbitzu publikoetan lan baldintza duin batzuekin hasita eta pribatizazioak eta azpikontratazioekin bukatuz, erresidentzietako langileek aldarrikatzen duten bezela. Erakundeen inplikazioa ere aldarrikatzen dugu etxeko langileen esplotazio baldintzekin amaitzeko.

Guztia nahi dugu, bizitzaren jasangarritasunarekin bateraezina den merkatu basatia inposatzen digun lan erreforma baliogabetzea. Uneko deregulazioari aurre egiten dion ekoizpen eta ugalketa lanen birmoldaketa beharrezkoa da. Enplegua banatzeko lanaldiaren murrizketa zorrotz bat, aldi berean denbora liberatu ez ordaindutako zaintza lanetarako. Eta pentsio kontibutiboen eta ez kontributiboen berdintzea eta igotzea. Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakalarekin bukatzeko neurri eraginkorrak eskatzen ditugu. Soldata arrakala Euskal Herrian, Estatukoa baino 2 puntu zabalagoa da. Gizonek eta emakumeek baldintza berdinetan zaintzen ardura hartuko duten gizarte bat nahi dugu, espazio komunitarioen alde apustua egingo duena, ororen ongiaren kontzeptua berreskuratuko duena, kolektiboaren interesak logika indibidualista eta merkantilaren gainetik jartzeko.

Guztia nahi dugu, “bizitza erdigunean jarriz” ez bait da posible izango bizitzeko behar diren baliabideak irabazien pribatutasunaren logikarekin gobernatzen duten bitartean, etxebizitzen prezioaren erregulazioa eta sarbide bermatua eskatzen dugu, gizartearen kontrolpezko sektore enerjetikoen nazionalizazioa (elektrizitatea, ura eta gasa) eta hezkuntza, osasuna eta dependentziaren  murrizketekin bukatzea, sare publikoa esklusiboa izanik. Laburbilduz: bizi-baldintzen merkantilizazioa eta politika publikoen hutsuneetatik datorren emakumeen lan gainkargarekin amaitzea.

Guztia nahi dugu, Atzerritartasun legea indargabetzea, milioika pertsona kondenatzen ditu bizitza prekariora, etengabeko indarkerira, emakumeek beti txarrena hartzen dutelarik. Atzerritarren Barneratze Zentroen berehalako itxiera eta gure mugetan giza eskubideak urratzen dituzten praktikekin bukatzea eskatzen dugu. Erakundeen jazarpen arrazista eta esklusio politiken amaieraz gain, nazionalitatea, lana eta eskubide sozialak izateko eskubidea bermatzea.

Guztia nahi dugu, badakigu orain arte lortutako lorpenak funtsezkoak direla, baina ez dira nahikoak eta prekarioak dira, sexu eta ugalketa mailan ere. Gure bizitzak eta gorputzak  autonomiaz baliatzeko boterea nahi dugu, haurrak izango bagina bezela tratatuak izan gabe, eta horretarako gure erabakiak zalantzan jartzen edo epaitzen ez dituen abortuaren legea behar dugu, eta osasun publikoaren estaldura bermatzen eta gure  bizilekuan eta epearen barruan. Trans identitateei buruzko lege bat ahaztu gabe eta sistema publikoan eskubide osoko gai gisa tratatzen gaituena.

Guztia nahi dugu, eta honek ere sistema judizialaren arazoa barnean sartzen du, emakumeek prozesu judizialetan jasaten duten matxismo, klasismo eta arrazismoaren zigorgabetasuna bukatuko duena. Legea birplanteatu, biktima eta bikotea edo bikoteoiaren esparruaren kanpoko indarkeria ez baztertzeko. Era berean, sistema judizialaren eta legearen beraren erreforma bultzatzea, indarkeriaren kontra eta babesaren eta defentsaren alde borroka modu feminista batetik ulertzeko eta aintzat hartzeko. Gaur egun, mugimendu feminista indarkeriaren aurkako kontzientziarik garrantzitsuena izanik, emakumezkoen indartzea eta auto-antolamendua kontzientziatzea da, eta hau misoginia aurkako borrokan oinarritzen da: protokoloak, tailerrak, prestakuntza, kanpainak, autodefentsa banakakoa eta kolektiboa, etab.

Horrelako programa bat, bizitza erdian jartzen duena eta emakumezko guztien beharrak, askatasunak eta eskubideak defendatzen dituena, ezinezkoa izango litzateke mugimendu feministaren autoorganizazio prozesurik gabe. Eta borroka egiten dugu hemen, zeren neurri horiek artikulatuz gero, gaur egungo ziklo sozial, ekonomiko eta politikoari aurre egin ahal izango diegu. Ez dugu onartzen botere politikoaren keinurik edo jolasik: mugimendu feminista autonomoa, masiboa eta anitza, lehentasuna kolektiboki eta demokratikoki erabakitzen duena, eta kaleak okupatzeko beldurrik ez duena eta bide guztiak erabiliko dituenak egingo du bultza norabide horretan.

Mugimendu hau internazionala eta internazionalistagoa da. Martxoaren 8an, mundu  guztian beren bizitza arriskuan jartzen duten emakumeen eskubideen alde borrokatzen duten lagunengatik planto egingo dugu. Brasildik Kurdistanera beren gorputzetan eskuin muturraren aurreratzea sufritzen dutenengatik.  Bizitzaren ordez, transnazionalak, arma-konpainiak, bankuak endigunean  jartzen duen sistema gelditzeko.

Heteropatriarkatu kapitalistari planto! Bizitzak erdigunean!
Atzerapausorik ez! Guztia nahi dugu
Martxoaren 8an, Greba Feministara!

ANTIKAPITALISTAK


El próximo 8 de marzo vuelve a convocarse huelga feminista en Euskal Herria y el Estado Español ligada al Paro Internacional de Mujeres iniciado en Argentina en 2017 y secundado por países de todo el mundo estos últimos años. Una huelga construida desde el movimiento feminista y que llama a las mujeres a parar en todas las esferas de la vida en las que se aprovechan de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo: una huelga de cuidados, de consumo, estudiantil y laboral, que ponga de manifiesto que si las mujeres paramos, se para el mundo. Además, en Euskal Herria también tenemos un quinto eje: las pensionistas.

La huelga de este año llega en un momento en el que las necesidades, derechos y libertades, ya de por sí precarias tras una década de crisis multidimensional, están siendo amenazadas de nuevo por fuerzas reaccionarias en todo el mundo, también en el Estado Español. Entre los cantos de sirena del neoliberalismo hoy en crisis y los ataques de una ultra-derecha reaccionaria, nosotras apostamos por un feminismo que llevado hasta las últimas consecuencias es necesariamente anti-racista y anticapitalista y que se moviliza desde la interseccionalidad – desde abogar por la erradicación de las múltiples formas de opresión que recaen sobre los cuerpos y mentes leídos como mujeres. Un feminismo ecosocialista y internacionalista. Un feminismo que, lejos de dar pasos atrás, levanta una alternativa al callejón sin salida al que nos llevan, que permita un giro completo a las políticas de austeridad y a los ataques contra nuestros derechos y libertades. Porque lo queremos todo.

Empezando por una reorganización social de los cuidados, que acabe con la explotación de las mujeres, tanto en los trabajos remunerados como no remunerados. Para ello es necesario una corresponsabilización de toda la sociedad en las tareas de cuidados, de los hombres, pero también de las instituciones. Queremos una implicación real de las instituciones, empezando por reconocer unas condiciones de trabajo dignas en los servicios públicos y el fin de las privatizaciones y externalizaciones, como reivindican las trabajadoras de las residencias desde hace tiempo. Una implicación de las instituciones que acabe también con las condiciones de explotación de las empleadas domésticas.

Lo queremos todo, también la derogación de la reforma laboral que nos impone un mercado salvaje e incompatible con la sostenibilidad de la vida. Una necesaria reorganización de los trabajos productivos y reproductivos, remunerados y no remunerados, que combata la desregulación actual. Una drástica bajada de la jornada laboral que reparta empleo, a la vez que libera tiempo para el trabajo no remunerado de cuidados. Y la equiparación de las pensiones no contributivas a las contributivas y el aumento de ambas.Queremos medidas efectivas para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esa que en nuestro territorio ya es dos puntos mayor que en el resto del Estado.Queremos una sociedad donde hombres y mujeres se hagan corresponsables de los cuidados, donde se apueste por los espacios comunitarios para cuidarnos a todas/es, donde recuperemos la noción de bien común para definir los espacios y áreas en los que ponemos el interés colectivo por encima de la lógica individualista y mercantil a la que estamos acostumbradas.

Lo queremos todo, porque “poner la vida en el centro” no será posible mientras los recursos necesarios para la vida se sigan rigiendo por la lógica del beneficio privado, exigimos una regulación del precio de la vivienda y su acceso garantizado, la nacionalización bajo control social de los sectores energéticos (luz, agua, gas) y que se reviertan los recortes en educación, sanidad y dependencia constituyendo una red exclusivamente pública. En definitiva: acabar con el mercadeo de las condiciones de vida y con la sobrecarga de trabajo no remunerado para las mujeres derivada de los vacíos de las políticas públicas.

Lo queremos todo, siguiendo por la derogación de la ley de Extranjería, que condena a millones de personas a vidas precarias, inciertas y constantemente expuestas a la violencia, donde las mujeres se llevan siempre la peor parte. Exigimos el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las prácticas que atentan contra los derechos humanos en nuestras fronteras. Además del fin de las políticas de persecución y exclusión racistas de las instituciones, así como garantizar el derecho a la nacionalidad, al trabajo y a derechos sociales.

Lo queremos todo, porque conscientes de que los deechos conquistados hasta ahora son fundamentales pero insuficientes y precarios, también en el plano sexual y reproductivo. Queremos poder ejercer autonomía sobre nuestras vidas y cuerpos sin que se nos infantilice ni tutele, y para ello necesitamos una ley del aborto que no cuestione ni judicialice nuestras decisiones y que garantice la cobertura por parte de la sanidad pública en nuestro lugar de residencia y dentro de plazo. Sin olvidarnos de una ley sobre identidades trans que no nos medicalice y que nos trate como sujetos de plenos derechos dentro del sistema público.

Lo queremos todo, y esto incluye también una necesaria depuración del aparato judicial que acabe con la impunidad del machismo, clasismo y racismo que sufrimos las mujeres en los procesos judiciales por violencias machistas. Un replanteamiento legislativo que no excluya las violencias fuera del ámbito de la pareja y la ex-pareja. Incluye también la propia reforma del sistema judicial y de la construccion misma  del derecho, para entender y reconocer las formas feministas de lucha contra las violencias y proteccion y defensa frente a las agresiones. Y entendiendo que hoy el movimiento feminista es el mayor revulsivo en sensibilización contra las violencias machistas, así como en empoderamiento y autoorganización de las mujeres, hacer que este sea central en la lucha contra la misoginia: protocolos, talleres, formaciones, campañas, autodefensa desde lo individual y lo colectivo, etc.

Un programa de este tipo, que ponga la vida en el centro y defienda las necesidades, libertades y derechos de todas las mujeres, sería imposible sin el proceso de autoorganización del movimiento feminista en curso. Y nos corresponde dar la pelea ahí, porque sólo mediante la articulación de estas medidas estaremos en condiciones de encarar con éxito el actual ciclo social, económico y político. No nos valen gestos ni juegos de poder político: sólo un movimiento feminista autónomo, masivo y plural, cuyas prioridades sean colectiva y democráticamente decididas y que no tenga miedo a ocupar las calles y de usar todos los medios a su alcance, puede ser capaz de empujar en este sentido.

Un movimiento que, además, es cada vez más internacional e internacionalista. Este 8 de marzo, nos plantamos, también, por todas nuestras compañeras que siguen arriesgando sus vidas para defender derechos en todo el mundo. Por las compañeras que sufren en sus cuerpos el avance de la extrema derecha misógina, desde Brasil al Kurdistán. Para frenar un sistema que sitúa a las transnacionales, a las empresas armamentísticas, a los bancos en el centro, en vez de a la vida.

¡Plante al heteropatriarcado capitalista! Las vidas en el centro!
Ni un paso atrás: lo queremos todo
Este 8 de Marzo, ¡a la Huelga Feminista!

ANTIKAPITALISTAK

 

Faxismoaren Aurrean, Saretxe Feminista!!

Esta tarde el movimiento feminista vasco,convocado por la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, se ha solidarizado con el pueblo andaluz en todas las capitales vascas. Se ha gritado bien claro: Faxismoaren Aurrean, Saretxe Feminista!! Ni un paso atrás! Con los derechos de las mujeres no se negocia! Comunicado de la Emakumeko Mundu Martxa._ “Los partidos de extrema derecha que intentan formar gobierno utilizan la ley contra la violencia machista como carta para la negociación; en el planeta del partido Vox se habla de medidas como la supresión de la citada ley, la exclusión del aborto y de las operaciones de cambio de sexo de la sanidad pública… ¡Están negociando con nuestros derechos! Entendemos esto como una reacción del sistema ante los avances del Movimiento Feminista, como una maniobra para apretar las cadenas del patriarcado. El fascismo español ha llegado para extender un impulso reaccionario contra el feminismo, la fobia contra las personas migrantes e implantar un neoliberalismo salvaje. Pero sabemos que lo que está ocurriendo en Andalucía no es un caso aislado; en España se está extendiendo la ultraderecha, que se refuerza sin complejos en sus posiciones fascistas y racistas. Consecuencias de esta tendencia: políticas contrarias a la vida de las mujeres, explotación laboral y políticas xenófobas y de expulsión. Y ello no está pasando solo en el Estado español; la extrema derecha está en auge y se hace con el poder: Estados Unidos, Brasil, Austria, Polonia… Se encuentra en su momento más fuerte de las últimas décadas, y los partidos ultranacionalistas y xenófobos se multiplican, gracias a la cobertura que les dan los medios de comunicación. Esto hace que las y los ciudadanos de calle se sientan legitimados con las prácticas racistas de las instituciones y de los partidos políticos de derecha, tal y como la agresión racista a una mujer negra ocurrida ayer miércoles 9 de Enero en un autobús de linea en Gasteiz. Queremos manifestar todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad internacionalista y feminista a las mujeres que en todo el mundo luchan contra el fascismo. Nos unimos especialmente a las protestas que las mujeres de Andalucía y colectivos de personas migrantes organizarán en los próximos días. ¡Estamos con vosotras! ¡Los derechos de las mujeres no se negocian!
Nosotras, desde aquí, seguiremos luchando, organizándonos, construyendo alianzas. Porque la solidaridad es nuestra arma más potente.

¡Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres!

Las compañeras y compañeros de AntiKapitalistak, hacemos nuestras todas la convocatorias para frenar  los ataques de la extrema derecha contra los derechos de las mujeres.