Nosotras con las nuestras/Gu geure ahizpekin

Martxoaren 8a, emakumearen nazioarteko eguna, borroka eta aldarrikapen eguna da. Data egokia emakumeek jasandako zapalkuntzetan eta bizi garen sistema zapaltzailearen desberdintasunean arreta jartzeko. Borroka feminista aldarrikatzeko eguna da.

Gure helburua zisheteropatriar-katuarekin amaitzea da, kapitalismoarekin, arrazakeriarekin eta beste zapalkuntza-sistema batzuekin duen aliantza kriminalaren jakitun baikara. Horregatik, feminismo anitzaren aldeko apustua egiten dugu, ez erreakzionarioarena. Berrarmatze patriarkal eta arrazistak erasotzen dituen ikusezin, funtsezko, horien feminismoa.

Ekoizpen-lanaren eta ugaltze-lanaren, soldatapekoen eta soldatarik gabekoen arteko banaketa emakumeok bizi dugun egoeraren erruduna da hein handi batean. Horregatik bat egiten dugu Euskal Herriko mugimendu feministaren errebindikazioarekin, zainketen sistema publiko-komunitario bat eraikitzearen aldeko apustua egiten baitu, prekarietatearekin amaituko duena eta zaintzarako eskubide kolektiboa bermatuko duena.

Pandemiak osasunean eta zaintzan murrizketak egitearen ondorioak agerian utzi zituen arren, osasun- eta zaintza-sistema publikoak enpresa pribatuek kontrolatzen dituzte oraindik ere, pribatizazioekin irabaziak dituztenak, langileen eta erabiltzaileen eta haien familien lan-baldintzen kontura. Eta mundu guztiak zainketen zentraltasunaz eta autozainketaz hitz egiten duen arren, oro har logika neoliberala, familiarista, indibidualista eta merkantilista indartzen jarraitzen da, nork bere buruaren gain erantzunkizuna hartzen baitu eta Estatuari erantzukizuna kentzen baitio.

Gobernuek zaintza-, osasun- eta gizarte-babeseko sistemak alde batera uztearen eta sistema horiek indartzeari uko egitearen aurrean, guk elkarlanaren indarra, zainketen sozializazioa eta autoantolaketa feminista aldarrikatzen ditugu, gizarte bidezkoagoa eraikitzeko.

Gora borroka feminista! Gu geure ahizpekin!

 

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, es una jornada combativa y reivindicativa. Una fecha idónea para poner el foco de atención en las opresiones sufridas por las mujeres y la desigualdad del sistema opresor en el que vivimos. Es un día de reivindicación de la lucha feminista.

Nuestro objetivo es acabar con el cisheteropatriarcado, somos conscientes de su alianza criminal con el capitalismo, el racismo y otros sistemas de opresión.  Por eso apostamos por un feminismo diverso, no reaccionario. Un feminismo de las invisibilizadas, las esenciales, de las que están siendo atacadas por el rearme patriarcal y racista.

La división entre trabajo productivo y reproductivo, asalariado y no asalariado, es culpable en gran parte de la situación que vivimos las mujeres. Por eso nos sumamos a la reivindicación del movimiento feminista de Euskal Herria, que apuesta por construir un sistema público-comunitario de cuidados, que acabe con la precariedad y garantice el derecho colectivo al cuidado.

A pesar de que la pandemia evidenció las consecuencias de recortar en sanidad y cuidados, los sistemas públicos de salud y cuidados siguen controlados por empresas privadas que se lucran con las privatizaciones a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y las personas usuarias y sus familias. Y a pesar de que todo el mundo habla de la centralidad de los cuidados y del autocuidado, en general se sigue reforzando la lógica neoliberal, familiarista, individualista y mercantilista, que nos autorresponsabiliza y le quita responsabilidad al Estado.

Frente a la dejación por parte de los gobiernos de los sistemas de cuidados, sanitarios y de protección social y la negativa a fortalecerlos, nosotras reivindicamos la fuerza de la cooperación, la socialización de los cuidados y la autoorganización feminista para construir una sociedad más justa.

Gora borroka feminista! Gu geure ahizpekin!

A25: ANTIKAPITALISTAK INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNAREN AURREAN

25N: ANTIKAPITALISTAK ANTE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Berriro ere, azaroaren 25ean, indarkeria matxisten aurkako nazioarteko egunean aurkitzen gara. 5 emakume erail dituzte Euskal Herrian azken urtean, horregatik ez da oroipen eguna bakarrik, borroka eguna da, indarkeria matxisten aurrean dauden erresistentzia guztiak agerian uzten dituen eguna. Azken urteotan salatu dugun bezala, zuzeneko indarkeriez gain, gure bizitzak baldintzatzen dituzten egiturazko indarkeriak daudela gogorarazteko eguna da. Indarkeria matxistak ezin dira hilketetara mugatu, ezta bikote-harremanen barruko indarkerietara ere. Halaber, emakume antolatuak garela aldarrikatzeko eguna ere izan behar du, guztiok aske eta zapaltzen gaituen uztarri patriarkaletik kanpo ibiltzeko dugun eskubidea defendatzen jarraituko dugu.

Azaroaren 25ean, erakunde publikoetatik eta lider politikoetatik indarkeria matxista gaitzesten dutela entzungo dugu berriro, eta argi utziko digute indarkeria mota hori desagerrarazteko konpromisoak hartu nahi dituztela. Hala ere, errealitateak dioskunez, 2021. urte honetan, urteetan zehar sortu diren kolektibo eta espazio seguruen zati bat kendu digun pandemia batek eragindako kalteak pairatzen jarraitzen dugu, eta oraindik ere beste pandemia bat bizi dugu: indarkeria matxistak.

Denbora tarte honetan, mugikortasun-murrizketen eta edukieren joan-etorriekin, emakume askok denbora gehiago igaro behar izan dute beren etxeetan, erasotzaileekin batera. Neurri horien bitartez, etxetik kanpoko harremanak murriztu egin dira, eta batzarretan, bileretan eta laguntza-sareetako lan batzuk erabat desagertu dira.

Indarkeria matxistak patriarkatuaren parte dira, eta genero-aldagaia beste batzuekin gurutzatzen denean indartzen dira. Horrenbestez, salatu egin nahi ditugu jarduera edo ez-egitezko jarduera matxista, LGBTI+fobiko, arrazista, xenofobo eta klasistek eragindako diskriminazio eta indarkeria instituzionaleko praktikak. Harriduraz ikusten dugu indarkeria matxistek gora egin dutela arau heteropatriarkal zuria betetzen ez duten kolektiboen aurka, non eskuin muturrak, era ezberdinetan, bere jomuga jarri duen.

Gorakada hau ikusita, eta gizarteak eta erakundeek matxismoaren hazkundea geldiarazteko baliabide instituzionalak nahikoak ez direla argi dago.

Euskal Herri feminista, antikapitalista eta antiarrazista eraikitzera goaz!

GORA BORROKA FEMINISTA!

Nos encontramos de nuevo ante otro 25N, día internacional contra las violencias machistas. 5 mujeres han sido asesinadas en Euskal Herria en el último año, por eso no es sólo un día de conmemoración, es un día de lucha, un día en que se visibilizan todas las resistencias ante las violencias machistas. Es un día para recordar que, como venimos denunciando desde hace años, además de las violencias directas existen violencias estructurales que condicionan nuestras vidas. Las violencias machistas no se pueden reducir sólo a los asesinatos, ni a las violencias dentro de las relaciones de pareja. También debe ser un día para reivindicar que somos mujeres organizadas que seguiremos defendiendo el derecho de todas y cada una de nosotras a caminar libres y fuera del yugo patriarcal que nos oprime.

Este 25N volveremos a escuchar desde las instituciones públicas y líderes políticos su rechazo a la violencia machista,  además de dejarnos clara su voluntad de asumir compromisos para erradicar este tipo de violencia. Sin embargo, la realidad nos dice que durante este año 2021, sufriendo todavía los estragos ocasionados por una pandemia que nos ha arrebatado parte de los colectivos y espacios seguros que se habían gestado a lo largo de los años, seguimos viviendo otra pandemia: las violencias machistas.

En este periodo de tiempo, con las idas y venidas de las restricciones de movilidad y de los aforos, muchas mujeres se han visto abocadas a pasar más tiempo en sus hogares, conviviendo con sus agresores. Con estas medidas, se ha conseguido que las relaciones fuera del hogar se vean mermadas, y que, al perderse la presencialidad en las asambleas, reuniones, algunos trabajos las redes de apoyo se vean diluidas o completamente desaparecidas.

Las violencias machistas forman parte del patriarcado y se potencian cuando la variable género se entrecruza con otras. Denunciamos por lo tanto las prácticas de discriminación y violencia institucional generadas por actuaciones u omisiones machistas, LGBTI+fóbicas, racistas, xenófobas y clasistas. Observamos con estupor el aumento de las violencias machistas contra colectivos que no cumplen con la norma heteropatriarcal blanca, donde la extrema derecha en sus diferentes formas ha puesto su punto de mira.

A la vista de este aumento y la falta de respuesta social e institucional a éstas, es evidente que los medios institucionales para frenar el crecimiento del machismo son claramente insuficientes.

¡Vamos a construir una Euskal Herria feminista, anticapitalista y antirracista!

¡VIVA LA LUCHA FEMINISTA!

Azaroak 25. Feministok borrokarako eguna dugu honakoa!

Este 25N vamos a construir una Euskal Herria feminista, anticapitalista y antirracista

Autodefentsa feminista antola dezagun!
¡Organicemos la autodefensa feminista!

Azaroak 25, emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna. Aurten ere, Euskal Herriko Mugimen-du Feminista kalera aterako da emakume* izate hutsagatik egunero pairatzen ditugun indarkeria anizkoitzik gabeko bizitza askeen alde. Beraz, feministok borrokarako eguna dugu honakoa.

Minduta, nazkatuta, eta amorruak ematen digun indarrarekin iritsi gara azaroaren 25era. Aurten, ofizialki, 5 emakume erail dituzte Euskal Herrian eta etxeetan zein kalean pairatu izan dugun biolentzia izugarria izan da azken urtean. Ehunka eta ehunka dira ere, LGTBIQ+ kolektiboaren kontrako eraso, garrota diskurtso eta sexu orientazioagatik zein genero identitateagatik ematen diren bazterketak. Noiz arte? Jendarte eredu hau jasangaitza da emakume eta genero disidenteontzat! Politika feminis-tak, prebentzioan sakontzeko baliabide pedagogikoak eta jendarte osoaren ardura hartzea behar dugu.

Euskal Herriko eragile sozial, politiko eta instituzional bakoitzak ildo horretan lan egitea exijitzen dugu, indarkeria matxistarik gabe bizitzea gure eskubidea baita. Erakunde konprometituak behar ditugu eta ez morez mozorroturiko adierazpen instituzional. elkarretaratze ezta argazkirik. Ez dugu benetako neurri eraginkorrik eta aurrekonturik gabeko berdintasun oolitika hutsalik onartuko, ezta zerbitzu publikoen prekarizaziorik ere. Promesa faltsuetaz nazkatuta gaude!

Gaurkoan indarkeria matxistarik gabeko bizitzan orain! diogu eta autodefentsa feminista antolatu baten aldeko aldarria berhartzen dugu gure bizitzak defendatzeko, ikasi ditugun arauak zalantzan jartzeko, indarkeria zein errealitate ezberdinei modu indibidualean eta kolektiboan aurre egiteko. Kaleak hartu eta zuenganatu nahi dituzuen espazioen jabe egingo gara berriro. Nazkatu gara beldurra izateaz, guk boteretze kolektiboaren aldeko hautua egiten dugu!

Aurtengo azaroaren 25ean ere, erdigune eta bazter guztietan mobilizatuko gara. Baionan, 18:00etan izango da manifestazioa Moracin plazatik hasita. Bilbon 19:30ean Jesusen Bihotzetik. Donostian, arratsaldeko 19:30ean Bulebarretik hasiko da manifestazioa. Gasteizen, 19:00etan lparralde Gizarte Etxetik eta lruñean 20:00etan Baluartetik abiatuko da manifestazioa. Hiriburuez gain ere, herri zein eskualdeetan hamaika deialdi egingo dira.

Beraz, datorren azaroaren 25ean kaleak eta plazak hartzera animatzen ditugu emakumeak, trans eta bollerak. Euskal Herri feminista, antikapitalista eta antiarrazista eraikitzera goaz!

GORA BORROKA FEMINISTA!

2021eko azaroak 25
Euskal Herriko Mugimendu Feminista

Autodefentsa feminista antola dezagun!
¡Organicemos la autodefensa feminista!

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Un año más, el Movimiento Feminista de Euskal Herria sale a la calle para luchar a favor de unas vidas libres de violencia múltiple, las cuales padecemos a diario por el mero hecho de ser mujeres*. Por lo que para las feministas este es un día de lucha.

Dolidas, hartas, y con la fuerza que nos da la rabia hemos llegado al 25 de noviembre. Este año, oficial-mente, 5 mujeres han sido asesinadas en Euskal Herria, y la violencia que hemos vivido en nuestras casas y en las calles ha sido insufrible el último año. También son cientos y cientos las agresiones, discursos de odio y discriminaciones por la orientación sexual e identidad de género contra el colecti-vo LGTBIQ+. ¿Hasta cuándo? ¡Este modelo de sociedad es insoportable para las mujeres y los géneros disidentes! Necesitamos políticas feministas, recursos pedagógicos para profundizar en la prevención y que toda la sociedad asuma su responsabilidad.

Exigimos que cada uno de los agentes sociales, políticos e institucionales de Euskal Herria trabajen en esta línea, porque vivir sin violencia machista es nuestro derecho. Necesitamos instituciones compro-metidas y no declaraciones institucionales, concentraciones, ni fotos disfrazadas de morado. No acep-taremos políticas de igualdad vacías de presupuestos y medidas reales, ni tampoco la precarización de los servicios públicos. ¡Estamos hartas de falsas promesas!

Hoy decimos, ¡vidas libres de violencia machista ya!, volvemos a coger la reivindicación por una auto-defensa feminista organizada para defender nuestras vidas, cuestionar las reglas que hemos aprendi-do, combatir individual y colectivamente tanto la violencia como las diferentes realidades. Volveremos a tomar las calles y a apoderarnos de los espacios que nos queréis quitar. ¡Nos hemos hartado de tener miedo, nosotras optamos por un poder colectivo!

El 25 de noviembre de este año también nos movilizaremos en todos los centros y periferias. En Baiona, la manifestación tendrá lugar a las 18:00 horas desde la plaza Moracin. En Bilbao a las 19:30 desde el Sagrado Corazón. En San Sebastián, la manifestación comenzará a las 19:30 horas desde el Boulevard. En Vitoria-Gasteiz, la manifestación partirá a las 19:00 horas del Centro Cívico lparralde y en Pamplona a las 20:00 horas del Baluarte. Además de las capitales, tanto en pueblos como en comarcas se realizarán un sinfín de convocatorias.

Así que animamos a las mujeres, trans y bolleras a tomar calles y plazas el próximo 25 de noviembre. ¡Vamos a construir una Euskal Herria feminista, anticapitalista y antiracista!

GORA BORROKA FEMINISTA!

25 de noviembre de 2021
Euskal Herriko Mugimendu Feminista

“Es urgente extender el estatuto de refugiada a las mujeres víctimas de violencia por parte de los Estados”

(Annie Sugier / Linda Weil-Curiel)
 

Los malos tratos “legitimados” por la religión o la tradición, que amenazan a las mujeres afganas y que sufren muchas mujeres en todo el mundo fueron “olvidados” en la Convención de Ginebra, deploran en un artículo de opinión en “Le Monde” las dirigentes de la Liga del Derecho Internacional de las Mujeres Annie Sugier y Linda Weil-Curiel.
 
¿Quién puede negar hoy que hay Estados que muestran con orgullo su voluntad de desafiar los derechos universales de las mujeres tal como se definen en los textos internacionales? La alerta ya se había dado con el abandono por parte de Turquía del Convenio de Estambul sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El régimen que se acaba de establecer en Afganistán ha sido un verdadero ejemplo práctico desde el advenimiento de la República Islámica de Irán en 1979.
 
Es cierto que todavía hay quienes creen que los talibanes de hoy son más sensibles a los derechos de las personas que los de ayer, pero no está en absoluto claro si tenemos en cuenta las palabras de su portavoz Zabihullah Mujahid, quien declaró el martes 17 de agosto que el nuevo poder seguía comprometido con los derechos de las mujeres “en el marco de la sharia”.
 
Además, las mujeres afganas que han probado la libertad de las occidentales no se equivocan y solo tienen una idea en mente, irse. Pero no serán las únicas que intenten huir de su país. Ante tal afluencia, ¿se tendría en cuenta el peligro particular al que se enfrentan las mujeres, la violencia específica y las prohibiciones de las que son objeto por la simple razón de ser mujeres? Su estatus está en el corazón del sistema talibán, al igual que para el Estado Islámico. Porque los hermanos enemigos al menos están de acuerdo en un punto: su visión de la condición de la mujer conduce a todas las formas de maltrato imaginables.
 
No se menciona la palabra “sexo”
 
Ante esta realidad, ¿qué dice la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados? Su objetivo es proteger a cualquier persona con “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”(https://www.acnur.org/5b0766944.pdf ndt). No se menciona la palabra “sexo”. Esto arroja luz sobre el estado de ánimo de los redactores de la Convención: las víctimas susceptibles de buscar protección serían sobre todo hombres.
 
Hace cuarenta años, pedir llenar este vacío era una de las primeras demandas de la sección internacional de la Liga de los Derechos de las Mujeres, que se convertirá, en 1983, en la Liga de Derecho Internacional de las Mujeres bajo la presidencia de Simone de Beauvoir. Al día siguiente de que el presidente Mitterrand llegara al poder (en 1981), llevado por la izquierda, le pedimos al Quai d’Orsay, entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Claude Cheysson, que la Francia socialista propusiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas la enmienda de la Convención de Ginebra añadiendo la palabra “sexo”.
 
El 12 de noviembre de 1981, recibimos una respuesta esclarecedora: “Después de reflexionar y estudiar cuidadosamente el tema, parece que una iniciativa para enmendar esta convención agregando la palabra “sexo” a las causas de discriminación previstas, según parece, para tener alguna posibilidad de éxito, debería ir precedida de una amplia campaña de sensibilización de la opinión internacional, ser propuesta por países pertenecientes al área cultural concernida y evitar juicios críticos o nociones devaluadoras para las civilizaciones tradicionales. Toda tentativa exterior a esos países, occidental o no, que constituyera una condena moral, correría el riesgo de provocar por su parte una reacción de rechazo inmediato cuyo vigor no se puede subestimar. ”
 
https://www.antikapitalistak.org/wp-content/uploads/2021/09/Estatuto-del-Refugiado.pdf
 
Un año más tarde, el 23 de junio de 1982, la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo publicó un informe sobre el proyecto de resolución (doc-1-545/82) sobre la revisión del estatuto de refugiado de la Convención de Ginebra, considerando que “sería apropiado proponer que la Convención también se aplique a los refugiados que, debido a su sexo, han sufrido persecución en su país de origen”. Estos proyectos no han tenido éxito.
 
Escisiones
 
Decididamente, el momento no fue el de la toma en consideración de la violencia y las restricciones legales impuestas a las mujeres según religiones y culturas… En una entrevista concedida a Le Monde con motivo del 8 de marzo de 1983, Simone de Beauvoir, preguntada sobre “los temas del feminismo hoy”, respondió: “Constatamos con pena que los llamados derechos humanos no son tan universales como se pretende, y que en estos derechos humanos no se incluye la especificidad de los derechos de las mujeres. Son muy a menudo, por todo el mundo, pisoteados y los organismos oficiales no oyen las voces de las mujeres que reclaman que se ponga fin a su explotación e incluso a sus torturas”.
 
Y luego se produjo el caso de Aminata Diop, una joven maliense que solicitó el estatuto de refugiada en diciembre de 1990: había huido de su país para escapar de una escisión que había retrasado hábilmente. Estupefacción en la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra). El examen médico estableció que la niña estaba intacta, pero el “caso” no entraba en el ámbito de aplicación de la Convención. Solicitud rechazada. Remisión a la Junta de Apelaciones de Refugiados (órgano de apelación), que admitirá el argumento desarrollado por Aminata Diop -mujer, forma parte de un grupo social expuesto a tortura que es la escisión- pero le negará su condición de refugiada. En esos momentos se llevaban muchos casos de circuncisión infantil en territorio nacional ante los tribunales, causando una condena militante entre ciertos intelectuales y miembros de los servicios sociales…
 
Hoy en día, para aquellas más expuestos a la violencia, ya sea mutilación sexual, matrimonio bajo coacción o incluso aborto, por ejemplo, niñas embarazadas después de una violación, a veces no hay más remedio que el exilio y una situación de vagar si no se les concede asilo.
 
Es hora de volver a poner en la agenda la reflexión sobre la extensión del estatus de refugiado a las mujeres víctimas de violencia por parte de Estados o grupos constituidos, violencia de todo tipo “legitimada” por la religión o la tradición, una noción diferente de la persecución por motivos religiosos: aquí no se trata de disidencia, ya que es en nombre mismo de su religión común, interpretada en detrimento de las mujeres por sus verdugos, que son perseguidas. Atreverse a admitir, a través de la Convención de Ginebra, que hay Estados que se construyen sobre la sumisión de las mujeres sería un acto político fuerte cuya consecuencia será el reconocimiento del estatus de refugiado a aquellas que, perseguidas, solo han visto la salvación en el exilio.
 
1/09/2021
Annie Sugier y Linda Weil-Curiel son respectivamente Presidenta y Secretaria General de la Liga para el Derecho Internacional de las Mujeres.
Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

Resistencia a la ley antiaborto de Texas

(Dan La Botz)=>

Las mujeres en Texas y de todo el país se horrorizaron e indignaron al enterarse de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, reunida en medio de la noche del 1 de septiembre, votó, por cinco votos contra cuatro, hacer cumplir una nueva ley de Texas que prohibiría el aborto para casi todas las mujeres.

Esta ley prohíbe los abortos desde el momento en que se puede escuchar un latido del corazón, por lo general alrededor de las seis semanas, es decir, antes de que la mayoría de las mujeres a menudo se den cuenta de que están embarazadas. En Texas, antes de la aprobación de esta ley, el 85% de las mujeres que se hicieron un aborto lo habían hecho después de seis semanas. Aunque hay “leyes del ritmo cardíaco” en otros Estados – Georgia, Mississippi, Kentucky y Ohio – esta ley va más allá. No hace excepción para los embarazos resultantes de violación o incesto, y define muy estrictamente las condiciones sanitarias que podrían permitir un aborto.

Premio de 10.000 dólares por denuncia

Para hacer más difícil declararlo inconstitucional, la aplicación de la ley no apela a las y los funcionarios estatales, sino que encarga a las y los ciudadanos perseguir a cualquier persona que realice un aborto o “ayude y aliente” tal acto. Incluso las personas que no están relacionadas con la paciente o la clínica podrán presentar una denuncia y recuperar los costos legales, así como un bono de 10.000 dólares si se produce una condena. Las mujeres de Texas ahora tendrán que ir a otros estados para abortar, una opción mucho más fácil para las ricas que para las trabajadoras y las pobres. La ley afectará desproporcionadamente a las mujeres negras y latinas que tienen menos recursos económicos. La ley amenaza inmediatamente a Planned Parenthood  (planing familiar), la organización de ayuda a la mujer más grande del país y de Texas, aunque una decisión judicial suspendió temporalmente los enjuiciamientos en su contra hasta el 17 de septiembre.

La ley de Texas, que fue aprobada por una asamblea de mayoría republicana y firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, no solo afectará a los siete millones de mujeres en edad fértil en Texas, sino que también podría convertirse en un modelo para otros estados: la mitad eventualmente podría aprobar leyes similares. Y esto es parte de un intento más amplio por lograr que la Corte Suprema anule la sentencia Roe v. Wade de 1973 que confirmó el derecho al aborto de las mujeres, hasta 24 semanas de embarazo.

La respuesta se organiza

La ley de Texas y la decisión de la Corte Suprema asestan un golpe terrible al derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas. Los derechos al aborto, que culminan en la sentencia Roe v. Wade de 1973, fueron ganados por el movimiento de mujeres de las décadas de 1960 y 1970 a través de campañas educativas, manifestaciones masivas y presión política, e incluso hoy en día la mayoría de las y los estadounidenses apoyan los derechos de las mujeres al aborto. Según una encuesta nacional de 2019, 7 de cada 10 personas encuestadas dicen que la Corte Suprema debería mantener Roe v. Wade. El 61% dice que el aborto debe ser legal en todos los casos (27%) o en la mayoría de los casos (34%). Solo una minoría (28%) sostiene que la sentencia Roe v. Wade debería cancelarse.

En respuesta, el presidente Joe Biden denunció la ley como “desencadenadora de un caos inconstitucional” contra las mujeres y prometió que su administración “haría un esfuerzo de todo el gobierno” contra esta ley. Planned Parenthood, NARAL Pro-Choice America (otra organización de apoyo al derecho al aborto) y grupos de mujeres quieren presionar a las y los demócratas para que adopten una nueva legislación integral sobre el derecho al aborto, aunque es poco probable que se adopte en este momento dado el peso republicano en el Congreso.

Ha comenzado la resistencia a la nueva ley, dirigida por mujeres sin cargos representativos y organizaciones de mujeres. Cuando Texas Right to Life (derecho a la vida en Texas)  creó un sitio web, Prolifewhistleblower.com, para ser utilizado para denunciar a las y los proveedores de abortos o a quienes ayudan a las mujeres que buscan el aborto en Texas, que ahora bajo la nueva ley son crímenes,  mujeres y  hombres comenzaron a usar Tik Tok para inundar el sitio con acusaciones según las cuales el gobernador Abbott estaba buscando un aborto, que los Vengadores Marvel (superhéroes en una serie de películas) querían abortos, mientras que robots informáticos envían regularmente información falsa. La ley de Texas podría desencadenar un nuevo movimiento de mujeres, proclamando que “la vida de las mujeres importa”: ¡WomenLivesMatter!

07/09/2021

<

p style=”text-align: justify;”>Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

Funtsezko emakumezko langileen prekarietaterik ez!. Aberastasun eta lan-banaketa, orain!

(Abajo en castellano)

Azken urtean mundua kolpatu duen pandemiak agerian utzi ditu, are gordinago, emakumeoi eragiten diguten zapalkuntza ugariak. Era berean, adierazi behar da murrizketa desberdinek, konfinamenduak eta covid-ak eragindako krisi ekonomikoak ez digutela guztioi berdin eragiten.

Osasun-krisiak agerian utzi du zaintza-lanak ezinbestekoak direla bai lan-munduan bai familia-inguruneetan, eta gehienak emakumeek egiten dituztela. Hala eta guztiz ere, gizartean gutxien ezagutzen diren eta okerren ordaintzen diren lanak izaten jarraitzen dute. Pandemiak osasun- eta zaintza-sistema publikoak eraginkortasunez indartzeko balio beharko luke, pribatizazioekin irabaziak lortzen dituzten enpresa pribatuen kontrola hartuz eta langileen lan-baldintzak hobetuz. Hala ere, erabat alde batera utzi da langileek eta erabiltzaileek erabakietan parte hartzea, eta aurretik jarri dira azpikontratazioen bidez zerbitzuak ematen dituzten korporazio handien interesak. Hala aldarrikatzen dute egoitzetako, etxeko arretako edo haur-eskoletako langileek, oraindik ere mobilizatzen jarraitzen baitute, lan- eta zerbitzu-baldintza duinak lortzeko.

Etxeko konfinamenduak eta horren aldaerek errenta eta klase desberdintasunak areagotu dituzte. Beste behin ere, emakumeak dira, oro har, etxebizitza duina eskuratzeko zailtasun handienak dituztenak, eta, bereziki, ama ezkongabeak, emakume langile prekarioak eta gaizki ordainduak edo emakume migratzaileak.

Bestalde, krisi ekonomikoak, sanitarioak, sozialak eta ekologikoak gure auzoak eta bizitzak asaldatzen dituen bitartean, enpresa handiek aberasten jarraitu dute. Horrela, ikusi dugu aberastasun eta enpresa handiak krisiaz baliatu direla aberatsago ateratzeko eta desberdintasunek gora egiten jarraitu dutela. Gainera, etxegabetzeek, argi etenek eta kaleratzeek jarraitzen duten bitartean, Europako erreskatearen milioiak enpresa handietara joango dira, Iberdrolara eta Petronorrera, esaterako. Erreskate horrek ez digu mesederik egingo, baina, beste behin ere, behekoek ordainduko ditugu: pentsioen murrizketak, pribatizazioak, eskubideen galera, kapitalismoaren makillaje berdea…

Antikapitalistok argi daukagu, orain inoiz baino gehiago, etorkizun emantzipatzaile eta alternatibo bat adierazi behar dugula, guztientzako bizitza duinak bermatzeko. Eta mugimendu feministak -antikapitalista eta antiarrazistak- ekarpen handia egin behar dio eraikuntzari. Kapitalismo ekozida da jasaten ari garen krisi anitzen erantzulea, eta giza bizitzaren eta planetaren kontura bizirik dirauen eredu baten aurrean, ekofeminismoa konponbidea dela baieztatzen dugu. Erregai fosilen amaiera, makrogranjen amaiera, patenteen amaiera eta mugen amaiera, ugalketa- eta klima-justiziaren alde.

Kontua ez da soilik diskurtso handiak eraikitzea, baizik eta eskubideak murrizteko eta publikoa pribatizatzeko politika neoliberalak iraultzeko eta eskubideak berriz konkistatzeko gai izatea. Horregatik, Etxeko Langileak Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean sartzea eskatzen dugu, migratzaileen egoera administratiboa erregularizatzea, lanaldia murriztea lanak banatu ahal izateko edo erreforma fiskala egitea aberastasuna birbanatzeko funtsezko neurri gisa. Gainera, eguneroko erresistentziak, zaintza-sareak eta alternatibak zabaltzen jarraituko dugu auzo eta herrietan, bizitza erdigunean jartzeko eta korporazio handien mende egoteari uzteko.

M-8 honetan, berriz ere, kaleak eta espazio publikoa okupatzeko deia egiten dugu, osasun-neurriak zorroztuz eta segurtasun-neurriak bermatuz.

 


 

Basta de precariedad para las trabajadoras esenciales. ¡Reparto de riqueza y trabajos, ya!

La pandemia que ha golpeado el mundo en el último año ha puesto de manifiesto, con todavía mayor crudeza, las múltiples opresiones que nos atraviesan a las mujeres. También hay que señalar que las diferentes restricciones, el confinamiento y la crisis económica desencadenada por el covid no nos afectan por igual a todas.

La crisis sanitaria ha visibilizado que las tareas de cuidados tanto en el mundo laboral como en los entornos familiares son imprescindibles y son llevadas a cabo en su inmensa mayoría por mujeres. A pesar de ello, siguen siendo los trabajos menos reconocidos socialmente y peor pagados. La pandemia debería servir para reforzar, de forma efectiva, los sistemas públicos de salud y cuidados, tomando el control de las empresas privadas que se lucran con las privatizaciones y mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras. Sin embargo, se ha obviado totalmente la participación de trabajadoras y usuarias en la toma de decisiones y se han puesto por delante los intereses de las grandes corporaciones que prestan los servicios a través de subcontrataciones. Como reivindican las trabajadoras de residencias, atención domiciliaria o haurreskolas, que siguen movilizándose para conseguir condiciones laborales y de servicio dignas.

El confinamiento domiciliario y sus variantes ha acrecentado las diferencias de renta y clase. Una vez más, son las mujeres en su conjunto las que más dificultades tienen para acceder a una vivienda digna, y especialmente las madres solteras, trabajadoras precarias y mal pagadas o migrantes.

Por otra parte, mientras la crisis económica, sanitaria, social y ecológica asola nuestros barrios y nuestras vidas, las grandes empresas han seguido enriqueciéndose. Así, hemos visto cómo las grandes fortunas y empresas se han aprovechado de la crisis para salir más ricas y cómo las desigualdades han seguido en aumento. Además, mientras siguen los desahucios, los cortes de luz y los despidos, los millones del rescate europeo van a ir a las grandes empresas como Iberdrola o Petronor. Un rescate que no nos beneficiará pero que pagaremos, una vez más, las de abajo: recortes en las pensiones, privatizaciones, pérdida de derechos, maquillaje verde del capitalismo…

Desde Antikapitalistak tenemos claro que, ahora más que nunca, necesitamos señalar un horizonte emancipador y alternativo, para garantizar vidas dignas para todas. Y el movimiento feminista -anticapitalista y antirracista- tiene mucho que aportar a su construcción. El capitalismo ecocida es el responsable de las múltiples crisis que estamos sufriendo, y ante un modelo que sobrevive a costa de la vida humana y del planeta, afirmamos que el ecofeminismo es la solución. Una alternativa que pasa por el fin de los combustibles fósiles, el fin de las macrogranjas, el fin de las patentes y el fin de las fronteras, en favor de una justicia reproductiva y climática.

No se trata solo de construir grandes discursos, sino de ser capaces de revertir las políticas neoliberales de recortes de derechos y privatización de lo público y volver a conquistar derechos. Por ello reclamamos la incorporación de las Trabajadoras de Hogar al régimen general de la seguridad social, regularización de la situación administrativa de las personas migrantes, reducción de la jornada laboral para poder repartir trabajos o una reforma fiscal como medida fundamental para redistribuir la riqueza. Además, seguiremos ampliando las resistencias cotidianas, las redes de cuidado y las alternativas en los barrios y pueblos para poner la vida en el centro y dejar de depender de las grandes corporaciones.

Este 8-M, una vez más, llamamos a ocupar las calles y el espacio público, extremando las precauciones sanitarias y garantizando las medidas de seguridad.