Aberri eguna

Tamaño Texto-+=

Igande honetan, apirilaren 9an, urtero bezala, Aberri Eguna ospatuko da Euskal Herria osatzen duten zazpi probintzietan. Data garrantzitsua da muga demokratikoak zabaldu nahi ditugun guztientzat, herri bezala gure etorkizuna erabakitzeko dugun eskubidea berresteko. Lurraldetasun izaera alde batera utzita, egun hau garrantzitsua da, Antikapitalistak-entzat bezala, muga demokratikoak zabaltzearen eta Euskal Herriaren etorkizuna erabakitzeko eskubidea baieztatzearen alde borrokatzen garenontzat, baita gizartean eta ekonomian ere.

Egun horretan, euren burua subiranistak izendatzen diren indarrek ikurrinak astinduko dituzte berriro, soilik gai nazionala aldarrikatzeko, eredu ekonomiko eta soziala aldatzeko beharra aipatu gabe. Hala ere, Euskal Herria ez da oasi bat. EAEn eta Nafarroan ere pairatzen ditugu inflazio neurrigabe baten ondorioak, etxebizitzen eta oinarrizko produktuen prezioen igoera, edota osasun publikoaren aurkako erasoa pribatizatzeko helburuarekin. Zerk pentsarazten digu lurralde-estatusa bakarrik aldatuta langileriaren bizi-baldintzak hobetuko liratekeela? Antikapitalistak-ek uste dugu ez dela hobekuntzarik egongo, baldin eta aldaketarekin batera sistema kapitalista honi aurre egingo dion eredu sozial eta ekonomikoa ere aldatzen ez bada.

Kezkaz ikusten dugu euskal ezkerrak, bere aldetik, gobernagarritasun arduratsuaren papera bere gain hartu duela, eta arreta jartzen duela ahal den guztia kudeatzeko baliagarria izaten ultraeskuinaren eta/edo faxismoaren gorakada gelditzeko, politika prekarizatzaile eta neoliberalei alfonbra gorria jarriz. Horrela uko egin diote gizarte eta zerbitzu publikoen murrizketei aurre egiteari.

EAJk egun hau baliatuko du bere fasto nazionalista eta postureo independentistarako, baina eroso dago autonomismoan, eta, aldi berean, erregimenaren makulu gisa balio du txandakako alderdiarekin (PP-PSOE), funtsezko zutabea baita egungo status quo-a mantentzeko, kontzesio kosmetikoen truke. EAJ ez da inoiz benetako aliatua izango asmo demokratiko eta sozialekin, bere interesek ez baitute zerikusirik behekoekin. Hau ez luke inork ahaztu behar.

Euskal Herrian, gainerako lekuetan bezala, egunero daude aurrez aurre nazio eraikuntzarako bi proiektu, beren interes ekonomikoak defendatzen dituztenak eta Euskal Herria behekoentzat eraiki nahi dutenak. Gure subiranotasun nazionala sendotzeko modua bilatu behar dugu, eta, aldi berean, klase, borroka eta anaitasun aliantzak ehundu behar ditugu Espainiako Estatuko gainerako herriekin.

Uste dugu ezker alternatiboko indarrek lurralde-eredu konfederalari aurre egin beharko diotela, subiranotasun partekatuekin, non errepublika konfederatu gisa aldarrikatuko garen. Gure herriaren borrokaren historiak  argi uzten du herrien subiranotasunak aurre egingo diola 1978an ezarritako ereduari, eta Espainiako Estatuko herrien borroka komun eta solidarioa bakarrik izango dela gai eredu nazional-zentralista hausteko.

Oldarraldi birzentralizatzaile eta pauperizatzailearen aurrean, Antikapitalistak-ek egun hau inboluzio honen aurkako politika egiteko eta dena erabaki ahal izateko herri subiranotasunean oinarritutako irteera bat mahai gainean jartzeko apustua egiten dugu. Erabakitzeko eskubidean sinesten dugun eta eskubide hori erabili nahi dugun pertsona eta indar guztien aniztasunetik eraikiko den subiranotasuna, demokrazian lotura komuna duten borroken batasunetik abiatuta. Lurraldetasunera bakarrik mugatuko ez den autodeterminazioa, herri mailako eztabaida planteatuko duena eta eredu sozial eta ekonomikoan aurrera egingo duena. Autodeterminazioa behetik eta behekoentzat.

BURUJABETZA NAZIONALAREN ALDE

ERREPUBLIKA KONFEDERAZIO BATEN ALDE

EUSKAL ERREPUBLIKAREN ALDE

 

 


Este Domingo, 9 de abril, se celebrará como cada año el Aberri Eguna en las siete provincias que conforman Euskal Herria, día en el que históricamente se celebra la reivindicación del derecho a la soberanía nacional. Fecha importante para todas aquellas que aspiramos a ampliar los límites democráticos afirmando nuestro derecho a decidir nuestro futuro como pueblo. Más allá de su carácter territorial este día es importante para quienes, como Antikapitalistak, luchamos por ampliar los límites democráticos y afirmar el derecho a decidir el futuro del pueblo vasco, también en los social y en lo económico.

Es un día donde las fuerzas que se dicen soberanistas volverán a ondear las ikurriñas para reivindicar únicamente la cuestión nacional, sin hacer mención a la necesidad del cambio de modelo económico y social. Sin embargo, Euskal Herria no es un oasis. En la CAV y en Navarra también sufrimos las consecuencias de una inflación desbocada, el aumento de los precios en la vivienda y de los productos básicos, el ataque sin miramientos a la sanidad pública con el objetivo de privatizarla. ¿Qué nos hace pensar que cambiando únicamente  el estatus territorial mejorarían las condiciones de vida de la clase trabajadora? Desde Antikapitalistak consideramos que no hay mejoría  si el cambio no se acompaña también de un cambio en el modelo social y económico que confronte de cara a este sistema capitalista.

Vemos con preocupación cómo la izquierda vasca, por su parte, ha asumido el papel de la “gobernabilidad responsable” y pone el foco en ser útil en la gestión de lo posible para parar la contención de la ultraderecha y/o fascismo poniendo alfombra roja a políticas precarizadoras y neoliberales. Así han renunciado a enfrentarse a los recortes sociales y de servicios públicos

El PNV aprovecha este día para su fasto nacionalista y postureo independentista, pero se encuentra cómodo en el autonomismo a la vez que sirve como muleta del régimen con el partido de turno (PP-PSOE), siendo un pilar fundamental para el mantenimiento del actual status quo a cambio de concesiones cosméticas. El PNV nunca será un aliado verdadero a las aspiraciones democráticas y sociales, pues sus intereses nada tienen que ver con los y las de abajo. Esto es algo que nunca debería nadie olvidar.

En Euskal Herria como en el resto de los lugares, se enfrentan todos los días dos proyectos de construcción nacional, el de los que defienden “sus “intereses económicos y el que quiere construir una Euskal Herria para las de abajo. Tenemos que buscar la forma de afianzar nuestra soberanía nacional a la vez que tejemos alianzas de clase, de lucha, de confraternidad con los demás territorios de Estado español.

Consideramos que habrá que afrontar desde las fuerzas de izquierda alternativa, un modelo territorial confederal, con soberanías compartidas, donde nos reivindiquemos como una república confederada. La historia de lucha de nuestro pueblo ha puesto blanco sobre negro que la soberanía de los pueblos se va a enfrentar con el modelo instaurado en 1978 y que solo la lucha común y solidaria de los pueblos del Estado Español será capaz de romper el modelo nacional-centralista.

 

Ante la ofensiva recentralizadora y pauperizadora, desde Antikapitalistak apostamos por hacer de esta fecha un día para hacer política contra esta involución y poner sobre la mesa una salida basada en la soberanía popular para poder decidirlo todo. Una soberanía que se construya desde la pluralidad de todas las personas y fuerzas que creamos en el derecho a decidir y queramos ejercerla, desde la unión de las luchas que tengan en la democracia su nexo común. Una autodeterminación que no se circunscriba solo a lo territorial, sino que plantee el debate a nivel popular y avance en el modelo social y económico. Una autodeterminación desde y para las de abajo.

POR LA SOBERANIA NACIONAL

POR UNA CONFEDERACION DE REPUBLICAS

POR LAS REPUBLICA VASCA

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This