25-N, indarkeria matxista guztien aurka/contra todas las violencias machistas

Justizia patriarkalak zigortzea eta errua botatzea besterik ez du bilatzen, ez gu babestea. Feminismo borrokalaria behar dugu, inor atzean utzi gabe aurrera egiten duena.

Aurten ere, mugimendu feminista Euskal Herriko kaleetara aterako da milioika emakumek egunero jasaten dituzten indarkeria matxista ugariak salatzeko. Beste behin ere, hilketak eta erasoak milioika emakumeren gorputzak betikotzen dituen sistema baten icebergaren muturra besterik ez dira. Sistema kapitalista, patriarkala eta arrazistak sortutako indarkeria, emakumeen gorputzak behar dituena, zentzurik literalenean, ugaldu eta betikotzeko. Emakume langileek, emakume migratzaileek, emakume transek, sexu-langileek, presoek… jasaten duten indarkeria.

Aurten ere, nahiz eta agian bereziki honek, premiazkoa da esatea justizia feminista behar dugula zigor bidezko politiken aurrean. Beste modura esanda, eskubide patriarkalak erasotzailea zigortu nahi du, ez biktima babestea. Ez dute patriarkatua edo indarkeria matxistak desagerrarazi nahi, baizik eta egiturazko arazoei errudun indibidualak bilatu.

Borrokatzen jarraitu behar dugu denontzako eskubideak bermatzeko —etxebizitza, osasuna, hezkuntza, lan duinak, etab.—, indarkeriari aurrea hartu ahal izateko funtsezko elementuak baitira; horrez gain, sistema judizial patriarkal bat aldatzeko borroka egin behar dugu; sistema horrek indartu egiten gaitu eta ez ditu ikertzeko behar diren bitartekoak jartzen, eta kasu asko, zigorrrik gabe uzten ditu. Gainera, justizia feminista lortzeko, batzar feministetan, lantokietan, azoketako plazetan, osasun-zentroetan eta feminismoa gatazka-historia aberats batean eraikitzen joan den elkargune bakoitzean eraiki behar dugu.

Antikapitalistak Euskal Herria erakundetik klase mugimendu feminista bat eraikitzen jarraituko dugu, arrazismoaren aurkakoa eta transintegratzailea, jarrera punitibistetatik aldentzen dena eta emakumerik atzean uzten ez duena. Emakumeak ahalduntzen dituen feminismo bat behar dugu, indarkeria prebenitzeari eta gure sexualitatea askatasunez bizitzeko eskubideari buruzko hezkuntza afektibo-sexuala bermatuko duena. Egunero milaka emakumek jasaten dituzten eta egiturazko arazoei lotuta dauden desberdintasun-arazo larriei irtenbideak ematea behar dugu.

Gaur arratsaldean, mugimendu feministaren deialdiak babestuko ditugu:

Iruñea 20:00 Gaztelu Plazatik

Gasteiz 19:00 San Anton plazatik

Bilbo 19:00 Jesusen Bihotzetik

Baiona 17:00 Roland Barthes Zelaigunetik (26an)

Donostia 19:00 Bulebarretik

Indarkeria matxisten aurka

Punitibismo gutxiago

Eskubide gehiago denentzat

Gora borroka feminista!

La justicia patriarcal sólo busca castigar y culpabilizar, no proteger. Necesitamos un feminismo combativo que avance sin dejar a nadie atrás. 

Un año más, el movimiento feminista sale a las calles de Euskal Herria para denunciar las numerosas violencias machistas que sufren a diario millones de mujeres. Un año más, nos vemos en la obligación de señalar que los asesinatos y las agresiones son sólo la punta del iceberg de un sistema que perpetúa diferentes violencias sobre los cuerpos de millones de mujeres. Una violencia generada por el sistema capitalista, patriarcal y racista que requiere de los cuerpos de las mujeres para, en el sentido más literal, reproducirse y perpetuarse. Una violencia que sufren las mujeres trabajadoras, las mujeres migrantes, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, las presas…

Un año más, aunque quizás especialmente éste, urge señalar que, frente a políticas punitivistas necesitamos justicia feminista. Dicho de otra forma, el derecho patriarcal busca castigar al agresor, no proteger a la víctima. No quieren acabar con el patriarcado ni con las violencias machistas, sino buscar culpables individuales a problemas estructurales. 

Debemos seguir luchando para garantizar derechos para todas –acceso a vivienda, salud, educación, trabajos dignos, etc.– ya que son un elemento fundamental para poder prevenir las violencias; además de pelear por transformar un sistema judicial patriarcal que nos revictimiza y no pone los medios necesarios para investigar, dejando muchos casos impunes. Además, para lograr una justicia feminista, necesitamos, también, construirla en las asambleas feministas, los centros de trabajo, las plazas de los mercados, los centros de salud y en cada espacio de encuentro que el feminismo ha ido construyendo a lo largo de una rica historia de conflictos. 

Desde Antikapitalistak seguiremos participando en la construcción de un movimiento feminista de clase, antirracista y transinclusivo, que se aleje de posiciones punitivistas y que no deje a ninguna mujer atrás. Necesitamos un feminismo que empodere a las mujeres, que garantice una educación afectivo sexual que se centre en la prevención de las violencias y en el derecho a vivir nuestra sexualidad con libertad. Necesitamos soluciones a los graves problemas de desigualdad que sufren, día a día, miles de mujeres y que están aferrados a cuestiones estructurales. 

Esta tarde, apoyamos las convocatorias del movimiento feminista: 

Iruñea 20:00 Gaztelu Plazatik

Gasteiz 19:00 San Antonplazatik

Bilbo 19:00 Jesusen Bihotzetik

Baiona 17:00 Roland Barthes Zelaigunetik (26an)

Donostia 19:00 Bulebarretik

Contra las violencias machistas

Menos punitivismo

Más derechos para todas

Gora borroka feminista!

Print Friendly, PDF & Email
Share This