14 Apiril – Errepublika / 14 de abril – II República

Tamaño Texto-+=

Apirilaren 14an, II. Errepublikaren aldarrikapenaren 92. urteurrena gogoratzen dugu. Hiriburu nagusietan hautagai errepublikanoek udal hauteskundeak irabazi ondoren, herria kalera atera zen eta monarkiaren amaiera ekarri zuen.

Horrela, Eliza eta Ejerzitoaren laguntzarekin erregea betikotzen zen iraganari amaiera eman zitzaion, eta langile mugimenduaren antolaketa eta borrokei esker, askatasuna eta konkisten esperientzia bat hasi zen: hezkuntza eta kultura tresna emantzipatzaile bezala, sufragio unibertsala, dibortzio eta aborturako eskubidea, Eliza-Estatua banantzea, lan eskubideen aitorpena eta Nekazaritza Erreformaren bidez aberastasuna hobeto banatzeko ahaleginak horren adibide izan ziren. Hala ere, aurrerapen horiek Elizaren, armadaren zati baten, industrialari handien, lurjabeen eta ultra eskuineko alderdien etengabeko konspirazioa jasan zuten, eta honela 1936ko estatu-kolpearen bitartez amaitu ziren. Autonomia Estatutu ezberdinen garapena ere bertan behera geratu zen.

Gaur, justizia, egia eta erreparazioa aldarrikatzen jarraitzen dugu errepresaliatu guztientzat eta haien senideentzat, inoiz ezin izan zituzten hildakoak lurperatu.

Historiak iraganeko akatsak erakusten dizkigu eta oraina ulertzeko aukera ematen digu. Aurrerapen sozial txiki batzuen aurrean, gaur egun ultraeskuinak Europa osoan egiten duen erasoaldian eta erretorika nazionalista eta xenofoboaren gorakadan gaude. Beren burua aurrerakoitzat duten gobernuek pobreziari eta desberdintasun sozialari aurre egiteko neurriak ezartzen ez dituzten bitartean, ezarritako politikarekiko eta egungo elite politikoekiko desadostasuna areagotzen da. Egoera horretan, ultraeskuinak immigrazioaren aurkako politikak, arrazistak, ekozidak edo LGTB pertsonen aurkakoak sustatzen ditu.

Antikapitalistak behetik eta herritik eraikitako Errepublikaren alde borrokatu eta antolatzen gara. Euskal Errepublika libre eta konfederatua, Estatuko herrietako gainerako errepublikekin. Lehenik eta behin, gutxi batzuk baino ordezkatzen ez dituzten egungo erakunde guzti-guztiak eraistea, eta herritarrak etorkizun hobea eta bidezkoagoa asmatuko duten erakunde berriak eraikitzen hastea. Egungo Estatuko nazio bakoitzak bere etorkizuna eta ondorengo harremana penintsulako gainerako herri askeekin erabakitzeko eskubidea askatasunez egikaritzea, langileen errepublika konfederal sozialista baten alde.

 

Orain, inoiz baino gehiago, ERREPUBLIKAK!


El 14 de abril, recordamos el 92 aniversario de la proclamación de la II República. Tras el triunfo en las elecciones municipales de las candidaturas republicanas en las principales capitales de provincia, el pueblo salió a las calles precipitando el fin de la monarquía.

Se ponía así fin a un pasado en el que el rey se perpetuaba con el apoyo de la Iglesia y el Ejercito, y comenzaba una experiencia de aumento de libertades y conquistas, gracias a la organización y las luchas del movimiento obrero: la educación y la cultura como herramientas emancipadoras, el sufragio universal, el derecho al divorcio y al aborto, la separación de Iglesia-Estado, el reconocimiento de derechos laborales y los intentos de una mejor distribución de la riqueza a través de la Reforma Agraria fueron ejemplos de ello. Sin embargo, tales avances contaron con la conspiración constante de la Iglesia, una parte del ejército, grandes industriales, los terratenientes y los partidos de ultra derecha que terminarían dando el golpe de estado de 1936, con el que también se abortaría el desarrollo de los distintos Estatutos de Autonomía.

Hoy seguimos reivindicando justicia, verdad y reparación para todos aquellos represaliados y sus familiares que nunca pudieron enterrar a sus muertos.

La Historia nos enseña los errores del pasado y nos permite entender el presente. Ante algunos tímidos avances sociales, hoy asistimos a una ofensiva de la ultraderecha en toda Europa y el aumento de la retórica nacionalista y xenófoba. Mientras los gobiernos que se dicen progresistas no implementan medidas para combatir la pobreza y la desigualdad social, aumenta el descontento con la política establecida y las élites políticas actuales. En este escenario, la ultraderecha promueve políticas anti-inmigración, racistas, ecocidas, o contra personas LGTB.

Antikapitalistak nos organizamos y luchamos por una República construida desde abajo, desde el pueblo. Una República Vasca libre y confederada con el resto de las Repúblicas de los pueblos del Estado. Que primero derribe todas y cada una de las actuales instituciones que no representan más que a unos pocos, y que la ciudadanía se ponga a construir otras nuevas que adivinen un futuro mejor y más justo. Que cada nación del actual Estado ejerza libremente el derecho a decidir su futuro y su posterior relación con el resto de los pueblos libres de la península en pro de una República confederal socialista de trabajadores y trabajadoras.

Ahora, más que nunca, ¡REPÚBLICAS!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This