CONSTITUCIÓN DE 1978. CUARENTA AÑOS ATRAPADOS EN UN LABERINTO POST-FRANQUISTA Y OLIGÁRQUICO.

Para que la constitución española de 1978 hubiera sido verdaderamente democrática no debería reconocer ningún vínculo jurídico con el pasado, negar toda validez a las anteriores leyes y constituciones. Se trataría, por tanto, de la expresión más radical de ruptura con el pasado.

Nada de eso sucedió, más bien todo lo contrario, el pacto entre las élites franquistas y las direcciones de los partidos reformistas PSOE y PCE no supuso ni la mínima depuración del aparato del estado franquista, ejército, cuerpos represivos, judicatura y políticos de la dictadura.

Además, nos coló subrepticiamente la aceptación de una monarquía nombrada por el dictador, sin consultar directamente al pueblo en un referéndum diferenciado y democrático.

Pero incluso a la gente que ve ciertos aspectos progresistas en la constitución, el mismo redactado de la misma les quita la razón. Tanto en el tema de libertades públicas como en lo relativo a derechos sociales. Derecho a la vivienda, por ejemplo, los derechos y las normas progresivas quedaron reducidos a la función de simples principios informadores (“rectores”) y por tanto no susceptibles de alegarse ante los tribunales.

Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que la constitución del 78 era un traje a la medida para el ejército, la iglesia, la patronal y el blindaje de la monarquía franquista.

Al ejército se le garantizó ser el máximo garante de la indivisibilidad de España, lo cual venía a decir que, ante cualquier intento de autodeterminación y secesión, las fuerzas armadas intervendrían para garantizar la ” sagrada unidad de la Patria”.

La polémica gravitó en torno al reconocimiento de la Iglesia. El conflicto no estaba realmente en la declaración de la “aconfesionalidad del Estado”. El nudo gordiano tenía que ver con lo que era el principal “negocio” de la Iglesia: la educación. Apenas presentable, el texto final estableció en su art. 27 el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Las leyes orgánicas ya se encargarían después de seguir regulando uno de los pocos sistemas de educación dual de todo el planeta, en el que la educación privada se nutre de fondos públicos bajo el eufemismo de “concertada”.

La patronal también vio colmadas su aspiración. La discusión giraba en torno a los límites del derecho a huelga y al reconocimiento tanto del despido libre como del derecho al cierre patronal. El resultado final, regulado luego en el art. 28, remitió de nuevo al desarrollo normativo de las leyes orgánicas: ” La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerlas garantías precisas para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Y seguidamente en el art. 37, además de sancionar la regulación colectiva, en su segundo párrafo reconocía “el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo”. Meses después con los Pactos de la Moncloa se lapidaría cualquier “veleidad asamblearia” y el único cauce de negociación colectiva estaría en manos de los comités de empresa, dominados por los sindicatos reformistas.

El blindaje de la figura de Juan Carlos de Borbón fue total, tanto los partidos franquistas como el PSOE y el PCE lo aceptaron sin rechistar. La figura del referéndum se estipula como meramente consultivo, y además con tal número de trabas constitucionales, dos tercios de la cámara, etc.… que hacían casi imposible su realización.

La constitución del 78 no reconoce el derecho democrático de autodeterminación, las libertades públicas y los derechos sociales se recomiendan, no se regulan por ley. Sin embargo, si se legisla específicamente la intervención del ejército y los privilegios de la Iglesia y de la patronal, así como el blindaje de una monarquía heredera de una dictadura.

Por lo tanto, nuestra obligación, como gente honesta y radicalmente democrática, es derogar esta constitución y abrir procesos constituyentes en todas las nacionalidades del estado que así lo demanden.

    Mauricio Rodriguez – Gastaminza

Llamamiento a la movilización contra el G7 y su mundo

G7 eta bere munduaren aurkako mobilizaziorako deialdia
(Abajo en castellano)
G7a zer ote ?
G7ak mendebaldeko 7 potentzia ekonomikoak elkartzen ditu (AEB, Japonia, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia, Kanada).  Hierarkia bat ezartzen du herrien artean : potentzia handikoak direnak, ideologiko behar bezala lerrokatuak alde batetik eta besteak, baztertuak. Ez baitu zilegitasunik, hasieratik beretik  G7a zalantzan emana izan da.

Merkataritza askea, desarautzea eta aurrekontu austeritatea sostenguz, G7ko estatuek inegalite sozialak bultzatu dituzte, azken ehun urteetan sekulan iritsi ez diren hein batera. G7ko gailurrak mendebaldeko potentzia handien nagusitasunaren sinboloa dira, kapitalismoaren interesen araberako konpromiso hoberenak bideratzeko eginak. Konpromiso horien koadroan dira erabakitzen beste herriei inposatzen zaizkien ekonomia eta finantza politikak.

 • G7 gailur horrek berezitasuna izanen du: Euskal Herrian iraganen da, kapitalismoaren, heteropatriarkatuaren eta inperialismoaren zapalkuntzei erresistentzia, elkartasuna eta bestelako mundu bat eraikitzeko borontatea sustraituak eta bizirik diren lurralde batean.

G7ko mundua

G7 gailurren helburua kapitalismoaren etengabeko krisiei aurre egitea izan da luzaz, munduari neoliberalismoaren koadro zurruna inposatuz. Gaur egungo premia, sistema G7ko partaideek berek azken 40 urteetan garatutako politiken ondorioetatik salbatzea da. Haatik, nazioarteko egonkortasun eza, korapilaturiko maila desberdinetako krisiak, interes kapitalisten indarrak eta arazoen sustraiak hunkitzen ez dituzten neurriak direla kausa, gailur horiek omen duten eraginkortasuna ere zalantzan emana da. Oroz gainetik diru zama ikaragarriak xahutzen dituzten G7ko gailurrak (2018an 500 milioi dolar) komunikazio operazioak baizik ez dira.

G7a sinbolotzat duen munduaren egoera larria da oso eta bere ezaugarriak argi bezain eztabaidaezinak dira :

 • klima nahasmendua,
 • ingurumenaren pozoitzea eta bioaniztasunaren murrizketa gaitza,
 • herri eta klase sozialen arteko desberdintasunen emendatzea,
 • gerla inperialistak, elikaturiko gatazkak eta milioika jenderen pobretzea
 • behartutako migrazioak eta herri aberatsetako mugen itxiera.
 • autoritarismo, erlijio fundamentalismo eta ideia arrazisten hedapena.
 • Indarkeria matxistaren areagotzea sustatzen duten politika neoliberalak.
 • Transnazionalen nagusitasunaren ondorioz, herritarren, herrien eta lurraldeen desjabetzea.

Gizadiaren parte handi bati Eskubideen adierazpen unibertsalean aldarrikatu oinarrizko  eskubideak ukatuak zaizkio. Herri batzuk ez dira ezagutuak edo bortizki zapalduak eta beren autodeterminazio eskubidea ukatua da oraindik,  bai eta Europaren bihotzean bertan ere. G7ko herri aberatsetan austeritate politikek bizi eta lan baldintzak kaltetzen dituzte etengabe.

Alderdi askotako sistema krisia orokorra jasaten dugu gaur egun : soziala, politikoa, ingurumenarena, zaintzena, geopolitikoa…. biziaren baldintzak berak zalantzan ematen dituena.

Zein izanen dira 2019ko gai nagusiak ?

Urtero, bere legitimitateari buruzko kritikei buru egiteko xedez, G7ak aitzinera eramaten ditu aktualitate gaiak eta gomitatzen ditu jendarte zibileko eragileak eztabaidatzera. Errealitatean G7ko buruzagiek sekulan ez dituzte hitz hartutakoak bete. Gailurren bukaerako adierazpenek xede politak zerrendatzen dituzte baina sekulan ez dira neurri konkretu eta behargarriak  bilakatu: garapenari laguntzak (Eskozia 2005), paradisu fiskalak (Irlanda 2013) edota migrante eta errefuxiatuen eskubideen alde agertuz baina estatuen interesetan oinarrituta mugen kontrola indartzea defendatuz (Italia 2018), adibideak badira gainezka.

G7ko gailurra gertatzen deneko lurraldean zer ?

G7a biltzen den lurraldean eta bitartean askatasun publikoak frango murriztuak dira, joan etorriak edo manifestatzeko eskubideak adibidez. Egiazko setio egoera eta polizi okupazioa itogarria inposatzen ditu zenbat egunez (15.000 militar eta polizia aurreikusiak).

Zergatik onartu behar genuke hori guztia ihardetsi gabe ?

G7aren eraginkortasunean nehork ez du gehiago sinesten. Nehork ez du gehiago onartzen. Debaldetako diru publiko xahutzea da eta aterabide hoberena bere disoluzioa da .

EHtik beste mundu bat sortzen

2019ko agorrilean Euskal Herrian iraganen den G7-ren aurka mobilizatzera goaz sinbolizatzen duen mundua errotik aldatu behar delako lehenbailehen. Beste mundu bat sortzea posible da eta premiazkoa da, eta Euskal Herritik ere norabide horretan ekarpena egitea dagokigu. Azken urteotan eredu aldaketaren aldeko mobilizazioak eta egitasmoak biderkatzen ari dira: aldaketa klimatikoaren aurka, mugikortasun eskubidearen alde, langileen eskubideen alde, feminismotik, kultur eta hizkuntza aniztasunaren alde, gerraren kontra eta bakearen alde….

Ildo honetan, G7aren presentzia errefusatzearekin batera, aldaketa sozialaren aldarriari hauspoa eman nahiko genioke.

Mobilizatuko gara beste eredu batzuen babesteko eta beste aterabide batzuk eraikitzeko, justizia soziala, elkartasuna eta berdintasuna oinarri eta errealitate konkretu izango dituen mundu baten alde ; jadanik martxan diren ereduak munduko lau izkinetan arlo hauentzat :

 • Esplotazioan oinarritutako logika kapitalistarekin hausteko.
 • Patriarkatuarekin eta sexuaren araberako lan banaketarekin amaitzeko.
 • Aldaketa klimatikoaren aurkako ekintza eraginkor eta ekosistemak errespetatzen dituen bizimolde berri baten alde.
 • Antinperialismoan, internazionalismoan eta herrien arteko elkartasunean oinarritutako mundu bat sortzeko bai eta nazioarteko harremanen desmilitarizazioaren alde ere.
 • Bizitza komunaren antolaketan lotura duen guztia demokratikoki erabakitzeko eta Herrien autodeterminazio eskubidea defendatzeko.
 • Kultura eta hizkuntza aniztasuna bermatzeko.
 • Arrazismoa mota guztien kontra borrokatzeko eta planetaren biztanle guztientzat eskubide guziak aitortzeko.

Deialdi honekin bat egiten duten eragile guziak gomitatzen ditugu plataforman integratzera eta dei egiten diegu hemengo nahiz kanpoko herritar guztiei mobiliza daitezen, 2019ko agorrileko G7-ren kontra ahal bezainbat indar bil ditzagun.

G7 EZ !

EHtik beste mundu bat sortzen

Euskal Herriko plataforma

_____________________________________________________________________

¿Qué es el G7?

El G7 agrupa a las 7 potencias económicas occidentales (EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá). Establece una jerarquía entre las grandes potencias, debidamente alineadas ideológicamente, y el resto de países. El G7 ha sido cuestionado desde su inicio, por carecer de legitimidad.

Apoyando el libre comercio, la desregulación y la austeridad presupuestaria, los estados del G7 han impulsado las desigualdades sociales hasta niveles a los que jamás habían llegado en los últimos cien años. Las cumbres del G7 son un símbolo de la supremacía de las grandes potencias occidentales, y se celebran al objeto de encauzar los mejores compromisos para los intereses del capitalismo. Las políticas económicas y financieras que se les imponen a los demás países se deciden en base a esos compromisos.

 • La próxima cumbre del G7 tiene la particularidad de que se va a celebrar en Euskal Herria, esto es, en un territorio en el que la solidaridad, la voluntad de construir un mundo distinto y la resistencia frente al capitalismo, el heteropatriarcado y el imperialismo están vivas y fuertemente enraizadas.

El mundo del G7

Durante mucho tiempo, el objetivo de las cumbres del G7 ha sido hacer frente a las continuas crisis del capitalismo, imponiéndole al mundo duras recetas neoliberales. Hoy en día, su necesidad más urgente es salvar al sistema de las consecuencias de las políticas que los propios países miembros del G7 han desarrollado en los últimos 40 años. Sin embargo, últimamente ha sido cuestionada incluso la supuesta eficacia de esas cumbres, debido a la inestabilidad internacional, a la combinación de diferentes crisis, a la fuerza de los intereses capitalistas y a medidas que no van a la raíz del problema. Por encima de todo, las cumbres del G7, que despilfarran enormes cantidades de dinero (500 millones de dólares en 2018), no son más que operaciones de comunicación.

La situación del mundo que tiene como símbolo el G7 es muy grave, y sus características son tan evidentes como indiscutibles:

 • cambio climático,
 • contaminación del medio ambiente y enorme pérdida de biodiversidad,
 • aumento de las desigualdades entre países y clases sociales,
 • guerras imperialistas, conflictos alimentados y empobrecimiento de millones de personas
 • migraciones forzadas y cierre de fronteras de países ricos,
 • expansión del autoritarismo, el fundamentalismo religioso y el racismo,
 • políticas neoliberales que impulsan el aumento de la violencia machista,
 • expropiación de personas, pueblos y territorios por parte de las transnacionales.

A una gran parte de la humanidad se le han negado los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos pueblos no son reconocidos y, además de verse violentamente oprimidos, todavía se les niega el derecho de autodeterminación, incluso en el mismo corazón de Europa. En los países ricos que integran el G7 las políticas de austeridad empeoran continuamente las condiciones de vida y trabajo.

Hoy en día el sistema atraviesa una crisis general y múltiple: social, política, medioambiental, de cuidados, geopolítica…. Es una crisis que cuestiona incluso las condiciones para la vida.

¿Cuáles serán los grandes temas de 2019?

Todos los años, queriendo hacer frente a las críticas sobre su legitimidad, el G7 adelanta temas de actualidad e invita al debate a los agentes de la sociedad civil. En realidad, quienes lideran el G7 nunca han cumplido sus promesas. Las declaraciones finales que siguen a cada cumbre recogen hermosos objetivos que nunca se traducen en medidas concretas. Los ejemplos son innumerables: ayudas al desarrollo (Escocia 2005); paraísos fiscales (Irlanda 2013); defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas pero, anteponiendo los intereses de los estados, endurecimiento del control de fronteras (Italia 2018).

¿Qué ocurre en los territorios donde se celebran cumbres del G7?

Durante el transcurso de las cumbres las libertades públicas se ven enormemente recortadas (libertad de circulación y derecho de manifestación, por ejemplo). Durante varios días se impone un verdadero estado de sitio y una asfixiante ocupación policial (se prevén 15.000 militares y policías).

¿Por qué tendríamos de admitir todo eso sin dar ninguna respuesta?

Ya nadie cree en la eficacia del G7. Ya nadie lo acepta. Es un enorme despilfarro de dinero público, y la mejor salida es su disolución.

Creando otro mundo desde EH

Vamos a movilizarnos contra la cumbre del G7 que se va a celebrar en agosto de 2019 en Euskal Herria, porque urge cambiar radicalmente el mundo que simboliza. Crear otro mundo es posible, necesario y urgente, y desde Euskal Herria también tenemos que aportar en esa dirección. En los últimos años se están multiplicando las movilizaciones y proyectos por un  cambio de modelo: contra el cambio climático, por el derecho a la movilidad, por los derechos de la clase trabajadora, desde el feminismo, por la diversidad cultural y lingüística, contra la guerra y a favor de la paz…

En esa línea, además de rechazar la presencia del G7 queremos reivindicar con fuerza el cambio social.

Nos movilizaremos para defender otros modelos y construir otras salidas, por un mundo en el que la justicia social, la solidaridad y la igualdad se conviertan en una realidad concreta. Vamos a impulsar modelos que ya están en marcha en diferentes partes del mundo:

 • Para romper con la lógica capitalista basada en la explotación.
 • Para acabar con el patriarcado y con el reparto del trabajo en función del sexo.
 • Por una acción eficaz en contra del cambio climático y por un nuevo modo de vida que respete los ecosistemas.
 • Para crear un mundo basado en el antiimperialismo, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos. Por la desmilitarización de las relaciones internacionales.
 • Para decidir democráticamente todo lo relacionado con la organización de la vida común y para defender el derecho de autodeterminación de los pueblos.
 • Para garantizar la diversidad cultural y lingüística.
 • Para combatir todas las formas de racismo y luchar por el reconocimiento de todos los derechos para toda la población del planeta.

Invitamos a integrarse en la plataforma a todos los agentes que compartan este llamamiento. Llamamos a movilizarse a toda la población, tanto a la de aquí como a la de otros lugares. Aunemos todas las fuerzas posibles en contra de la cumbre del G7 de agosto de 2019.

G7 EZ !

EHtik beste mundu bat sortzen

Euskal Herriko plataforma

Benetako negoziaren alde,LAN HITZARMEN ORAIN!

ELA, STEILAS, CCOO, LAB eta UGT sindikatuok Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako patronalei, eduki esanguratsurik gabeko proposamenak egiteari utzi eta langileen aldarrikapenei erantzungo dioten bideak lantzen zentratzeko eskatzen diegu

Aldi berean, Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako langileak aste honetako 4 greba egunak babestera animatzen ditugu, bihar bertan goizeko 11.30etan Bilboko Jesusen Bihotzetik aterako den manifestazioan parte hartzetik hasita

EAEko Gizarte Ekimeneko langileok gure Lan Hitzarmenaren eta lan baldintzen aldeko borrokan  daramagu 2010 urtetik geroztik. Orduan, sektoreko patronalek erabakitako murrizketak pairatu genituen lehendabizi, eta ondoren 2009ko gure Lan Hitzarmena aplikatzeari utzi nahi izan zioten.  Beharrezkoa izan zen mobilizazio eta greba dinamika garrantzitsu bat eta epaitegien babesa hemengo Lan Hitzarmenaren aplikazioa bermatzeko.

Ordutik, Lan Hitzarmena berritu gabe gaude sektore honetan, 10 urte Lan Hitzarmena eguneratu gabe, %10etik gorako eroste-ahalmenaren galera metatuta jasaten. Pedagogien modernizazioa, digitalizazioa eta hezkuntza berrikuntza langileon kontura joan da lan kargak handituz jasanezinak izateraino. Emakume aurpegia duten, eta lan baldintza kaxkarrenak dituzten bi kolektiboen lan baldintzak hobetzeko neurriak hartzea ezinbestekoa da: Hezkuntza Laguntzako Espezialista gehienek lanaldi partzialak izanik asko ez dira 1.000 €ko soldatetara iristen, Haur Hezkuntzako lehengo zikloko Langileak gainerako irakasleekin alderatuta 300 ordu gehiagoko lanaldiak dituzte, kolektibo hauei ez zaie ordu osagarririk bermatzen, ez eta heziketa izaera aitortzen ere. Gelen itxiera aurreikusgarria izanik, lanpostuak bermatzeko birkokapen akordio bat erdiestea garrantzistua da, baita Administrazio eta Zerbitzuetako langileen lanaldia murriztu eta Lanbide Heziketakoa modu adostuan banatzea ere.

2017ko Azarorarte hamaika aldiz bildu ginen sindikatuok patronalekin. Sindikatuok,  bakoitzak aurkeztuta genituen hasierako plataformetako edukiak moldatu eta ahalegin nabarmena egin genuen gutxiengo aldarrikapenak jasotzen dituen plataforma bateratu bat aurkezteko. Baina patronalak beraien hasierako planteamenduetatik mugitzen ez zirenez, mahaiko parte hartzea eten eta mobilizazio eta greba bideari ekin beste biderik ez ziguten utzi. Hainbat elkarretaratze, manifestazio eta ekintza ondoren, lehendabiziko greba eguna martxoak 20an deitu genuen. Ondoren Maiatzak 15 eta 16koak etorri ziren, eta azkenak Urriak 9 eta 10ekoak izan dira. Greba hauek eta antolatutako ekintza guztiek langileen babes zabala jaso dute, 9.000 langile inguruko kolektibo bat izanik, 5.000 langiletik gora bildu baitira antolatu ditugun manifestazio eta ekintza ugarietan.

Patronalak ordea ez dira dagokien arduraz erantzuteko gai izaten ari. Greba dinamika hasi genuenetik, bi proposamen helarazi dizkigute, biak jadanik 5 greba egun egin ondoren, eta Azarorako aurreikusita eta publiko eginda  geneuzkan lau greba egunen bezperan. Lehenengoa Azaroak 16ko mahai negoziatzailekoa eta bigarrena Azaroak 21 arratsaldez posta bidez helarazitakoa. Bi proposamen hauek 2017ko Azaroan egindako proposamenarekiko aurrerapauso aipagarririk ez daukate, eta sindikatuok adostutako gutxieneko plataforma bateratuan jasotzen diren aldarrikapenetatik urrun egoten jarraitzen dute.

Azken asteotan argitara eman ditugun oharretan, sindikatuok argi esan dugu, 5 greba egun ondoren patronalak mugiarazi  ditugula, proposamenak egitera behartuak ikusi direla. Baita ozen adierazi ere proposamen horiek eduki esanguratsu gutxi dituztela, eta ez dugula ontzat emango edukirik gabe mobilizazio eta grebak desaktibatzeko helburua duten jokamolderik.

Gure helburuak argiak dira eta ez dute inolako asmo ezkuturik. Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako langileen lan balditzen berreskurapena eta hotzekuntza dugu helburu, hobekuntza hauek gure ikastetxeetan eskeintzen den hezkuntza kalitatean eragin zuzena dutela konbentzituta baikaude.  Ez da  onargarria hezkuntza proiektu bat langileen lan baldintzen prekarizazioaren kontura eta hezkuntzaren kalitatearen kontura  aurrera atera nahi izatea.

Hori dela eta, ELA, STEILAS, CCOO, LAB eta UGT sindikatuok Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako patronalei, beraien langileen lan baldintzekiko duten ardura bere gain hartu, eduki esanguratsurik gabeko proposamenak egiteari utzi eta langileen aldarrikapenei erantzungo dioten bideak lantzen zentratzeko eskatzen diegu.

Aldi berean, Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako langileak aste honetako 4 greba egunak babestera animatzen ditugu.

Euskal Herrian 2018ko Azaroak 26an.

Indarkeri matxisten aurka, berdintasuna eta justizia feminista

(Abajo en castellano)
Aurten ere, azaroaren 25ean udaletxe, parlamentu eta instituzioetako fatxadak bioleta kolorez argiztatuta edo “bortizkeria matxistaren aurka” dioten pankarta bioletaz orniturik ikusiko ditugu.
Aldi berean, urtez urte, feminizidioaren zifrak jeitsi ez ezik, haunditzen ari dira. Feminizidioa emakumeek pairatzen dugun bortizkeriaren espresio krudelena da, baina ez da gutxiagorik ere bortizkeria bakarra. Ohiko nahiz eguneroko hainbat bortizkeria sufritzen ditugu: sexuala, ekonomikoa, laborala, ahozkoa eta sinbolikoagoak baina hain kaltegarriak diren bortizkeria psikolojikoak.
Komunikazio hedabide batzuetatik eta alderdi politiko batzuetatik mezua perbertitu egiten da eta matxismoa arazo pertsonala eta indibiduala bezela aurkezten dute. Honek konponente ideolojikoa dauka. Matxismoa ondo errotuta dago heteropatriarkatuan eta kapitalismoak erro hauek sendotu egiten ditu. Sistemari, gaur nagusi den neoliberalismoak bultzatuta, zaintza emakumeok doain egin dezagun interesatzen zaio. Eta zaintza administrazio publikotik kudeatu nahi denean, sektorea oso feminizatua izaten da, soldata arrakala izugarria eta lan baldintzak negargarriak izanik. Gogora dezagun Bizkaiko erresidentzietako langileek mantendu zuten konflikto luzea edo gaur Gipuzkoan dagoen borroka konbenio duin baten alde.
Aurten. Justiziari dagokionez, egoera negargarriak eta krudelak bizi izan ditugu. Hainbat prozesuetan sententzia oso polemikoak egon dira, emakume biktimaren sinesgarritasuna kuestioan jarriz, agresioaren ondoko biktimaren bizitzari buruz informeak eskatuz, biktimaren intimitatea bortxatuz, biktimaren janzkera, honek egresioari “baimena” ematen ote zion, analizatuz. Lege argiak eskatzen ditugu, ondo definitutako artikulatu konkretuekin, erabakiak epaile matxisten interpretazio librean uzten ez dituenak. Honela, biktima bezela tratatuak izango gara eta ez bi aldiz erasotuak.
Galeriarentzat egiten diren erakundeen deklarazio gutxiago behar ditugu, bai banderak, pankartak ala argi bioletak, eta aldiz, benetazko berdintasunerako eta bortizkeriaren kontrako prebentziozko lege eta neurriak eskatzen ditugu:
Irakaskuntza zentru etapa guztietan berdintasunaren eta genero bortizkeriaren kontrako promozioa
Kultura ekintza guztietan, jaietan, erakundeek esleitzen dituzten zerbitzuetan, segurtasuna, elkarbizitza eta sexismoaren kontra sentsibilizazioa

Sexismoa, segregazioa, sexu-jazarpena eta estereotipo sexualak errotik ateratzea.

Antikapitalistak, 2018 – 25 Azaroako

____________________________________________________________________________________________________________

Este año, el 25 de noviembre, veremos las fachadas de Ayuntamientos, Parlamentos e Instituciones con una pancarta violeta y el lema ‘Contra las Violencias Machistas’, o iluminadas en “violeta vivo” como cada año.
Al mismo tiempo, año tras año, las cifras de feminicidios no decaen, e incluso aumentan. Y estas son sólo la “punta de lanza”, la manifestación más grave de todas las violencias que sufrimos las mujeres. Tras la agresión física y el asesinato, hay otras muchas formas de violencia habitual y cotidiana: la sexual, económica, laboral, verbal y otras psicológicas mucho más simbólicas, pero no por ello menos dañinas.
Desde los medios de comunicación y ciertos partidos se pervierte el mensaje y tratan de hacer ver el machismo como problema personal o individual, lo que claramente tiene que ver con la ideología. El machismo está bien asentado en el heteropatriarcado e igualmente el capitalismo lo apuntala y refuerza. Al sistema, con el gran envite neoliberal imperante le interesa propiciar que las mujeres asumamos las labores de cuidados gratuitamente, y cuando se gestiona desde lo público, el sector de los cuidados es un sector mayoritariamente feminizado, peor pagado y con malas condiciones de trabajo. Recordemos el prolongado conflicto de las Trabajadoras de las residencias de Bizkaia y la actual lucha de las trabajadoras de las residencias o las limpiadoras de Gipuzkoa por un convenio digno.
Este año hemos asistido a un espectáculo verdaderamente lamentable en lo que concierne a la justicia, por varios procesos con sentencias polémicas donde se ha cuestionado la credibilidad de las mujeres víctimas, han admitido como pruebas informes de la vida posterior a la agresión, se ha violado la privacidad y/o “han analizado” su indumentaria por si esta pudiera dar “permiso” para la agresión. Exigimos leyes claras que, con articulado concreto y bien definido, no dejen las resoluciones a la libre interpretación de jueces o juezas machistas. Así podremos ser tratadas y reparadas como víctimas, en vez de ser agredidas doblemente.
Necesitamos menos declaraciones institucionales o gestos “de cara a la galería” ya sean banderas, pancartas o luces de neón violetas, y exigimos más leyes y medidas que nos equiparen en igualdad, así como la reactivación y mejora de la prevención de la violencia machista mediante:
Promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas.
Sensibilización contra el sexismo en toda actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y de convivencia o adjudicación de servicios de las instituciones.

Erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales.

Antikapitalistak, 25 de Noviembre de 2018

Antikapitalistak-en adierazpena Gipuzkoa Zutik-ek ondorengo Irailak 23-an Zubietatik abiatuko den martxaren inguruan / Antica


ADIERAZPENA

Euskal Herria Antikapitalistak-etik Gipuzkoa Zutik-ek ondorengo Irailak 23-an Zubietatik abiatuko den martxara atxikitzen gara. Esleipendun enpresa eta Aldundiko bere zerbitzari politikoentzat makroproiektu eta makronegozioa suposatzen duen errauskailua salatzea lehendabiziko garrantzia duen eginkizuna da. Hau ez da soilik ingurumenaren eta gure osasunaren kontu etekinak ateratzen dituztelako, baizik eta aldi berean guztion ondasun publiko amankomunaren galeraz bizitzaren jasangarritasunari zuzenki erasotzen dion eredu baten inplantazioa indartzen duelako.

Enpresa erraldoien eta EAJ-PSE aliantzaren (guztiz aliantza neoliberal, suntsikor eta ekozida) aurka fronte bat borrokan altxatu eta mobilizatzea lehentasun bat da gure herrialderako zerumuga alternatibo baten itxaropenaz bizi garen gipuzkoarrentzako, zerumuga ekologista eta popularra.

Ondorioz, Gipuzkoa Zutik-en martxarekin bat eginik, Antikapitalistak-ek deialdia bere egin eta zabaltzen du, gipuzkoar guztiei martxan mobilizatzera eta borroka posible den fronte guztietan antolatzera animatuz, martxa hau metxa piztuko duen garra izan dadin, sare solidario eta borrokalari bat ehunduz gure bizitzaren eta gure miseriaren kontu etekinak atera nahi dituztenen aurka. Zubietan ikusiko gara!

EUSKAL HERRIA ANTIKAPITALISTAK, 2018-ko Irailaren 18-a

DECLARACIÓN

Desde Antikapitalistak Euskal Herria nos adherimos a la convocatoria realizada por Gipuzkoa Zutik para la marcha que partirá desde Zubieta el 23 de Septiembre. Denunciar el macroproyecto y macronegocio que supone la incineradora tanto para las empresas adjudicatarias como para sus serviles aliados políticos en la Diputación es de suma importancia, pues no solo es necesario combatir el hecho de que extraen beneficios a costa de nuestra salud y la del medio ambiente, sino que también siguen reforzando la implantación de un modelo que atenta directamente contra la sostenibilidad de la vida a costa de lo común.

Levantarnos en lucha y movilizarnos para seguir construyendo un frente contra esta alianza entre las grandes empresas y el PNV-PSE, una alianza netamente neoliberal, voraz y ecocida; es una prioridad de todas las gipuzkoanas que aspiramos a un herrialde con un horizonte alternativo, ecologista y popular.

Por lo tanto, desde Antikapitalistak hacemos un llamamiento a todas las gipuzkoanas a movilizarse para la marcha y organizar la lucha desde todos los frentes posibles, haciendo de la marcha la punta de lanza para tejer una red solidaria y combativa ante aquellos que quieren sacar beneficios a costa de nuestra vida y nuestra miseria. ¡Nos vemos en Zubieta!

ANTIKAPITALISTAK EUSKAL HERRIA, 18 de Septiembre de 2018

E28 – LGTBQI+ askapenerako borroka eguna / 28J- Día de la lucha por la liberación LGTBQI+

E28 bakoitzean bezala, Antikapitalistaketik egun hau ospatzera eraman zuen borrokaren eta protestaren ekintza goraipatzen dugu. Prostituta beltz eta transexual batek polizia bat kolpekatu zuen, jazarpenaz eta tratu txarrez nekaturik. Garai hartako lgtbi komunitatea nekatu egin zen eskukatzeetaz, burletaz, erasoetaz, irainketaz eta… irmotasunez erantzun zuen!
Ia 50 urte beranduago eta dena zuzentasun politikoaz estaldurik, LGTBfobia sufritzen jarraitzen dugu bere forma eta era guztietan, baita EHan. Duela egun batzuk OMSek esan zuen transexual adjetiboa ez dela gaixotasun bat, baina bai sexu disfuntzio bat. Disfuntzionala dena OMSen barneko, eta orokorrean gizartean dagoen, LGTBfobia da.
Urtero erasoak eta erailketak ikusten ditugu espainiar estatuan, baina E28 iristean, kaleak Gay friendly mezuez, ortzadar banderez eta asmo oneko mezuez josten dituzte. Kontsumo-gai bezala aurkezten gaituzte. Gainontzeko egunetan baztertu egiten gaituzte, eta ez dira jasaten ditugun erasoak “gorroto-delituak” bezala ikusten. Kanporatzen gaituzte eremu publikoetatik edo iraintzen gaituzte gizarte isilaren aurrean, salbuespenetan oinarritzen dutenak beren itxaropenak.
Lesbianak, gaiak, transexualak, bisexualak, queer edota intersexualak gara eta langile klasea. Batzuk emakumeak gara eta beste batzuk pertsona arrazializatuak, eta ulertzen dugu gure bizitzaren intersekzionalitatean etsai berbera dugula.
Kapitalismoa eta heterozispatriarkatua batera eroi daitezela!

28J- Día de la lucha por la liberación LGTBQI+

Como cada 28 J desde AK revindicamos la esencia de lucha y protesta que llevó a conmemorar este día. Una prostituta transexual y negra golpeó a un policía, cansada del acoso y los malos tratos. La comunidad Lgtb de la época se cansó de los manoseos, las burlas, las agresiones, los insultos, y… ¡Respondió con contundencia!
Casi 50 años después y tras envolverlo todo en el celofan de la corrección política, seguimos sufriendo LGTBfobia en todas sus formas y maneras, también en EH. Hace unos días que desde la OMS nos dicen que el adjetivo transexual, no es una enfermedad, pero si una disfunción sexual. Lo disfuncional es la LGTBfobia que corroe a la OMS, y a gran parte de la sociedad.
Cada año seguimos viviendo agresiones y asesinatos en el estado español, pero al llegar el 28J, nos inundan las calles con mensaje Gay friendly, banderas arcoiris y mensajes bienintencionados. Nos presentan como un nicho de consumo, y un reclamo publicitario. El resto del año nos ignoran, y no se incluyen todas las agresiones que sufrimos como “delitos de odio”. Se nos expulsa de lugares públicos o se nos veja ante el silencio de una sociedad cobarde, que tiene en sus honrosas excepciones una exigua esperanza.
Somos Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, queers, o intesexuales y somos clase trabajadora. Unas somos mujeres y otras personas racializadas, y comprendemos que en la intersecionalidad de nuestras vidas tenemos el mismo enemigo.
¡Que el capitalismo y el heterocispatriarcado caigan juntos!