E28 – LGTBQI+ askapenerako borroka eguna / 28J- Día de la lucha por la liberación LGTBQI+

E28 – LGTBQI+ askapenerako borroka eguna

E28 bakoitzean bezala, Antikapitalistaketik egun hau ospatzera eraman zuen borrokaren eta protestaren ekintza goraipatzen dugu. Prostituta beltz eta transexual batek polizia bat kolpekatu zuen, jazarpenaz eta tratu txarrez nekaturik. Garai hartako lgtbi komunitatea nekatu egin zen eskukatzeetaz, burletaz, erasoetaz, irainketaz eta… irmotasunez erantzun zuen!
Ia 50 urte beranduago eta dena zuzentasun politikoaz estaldurik, LGTBfobia sufritzen jarraitzen dugu bere forma eta era guztietan, baita EHan. Duela egun batzuk OMSek esan zuen transexual adjetiboa ez dela gaixotasun bat, baina bai sexu disfuntzio bat. Disfuntzionala dena OMSen barneko, eta orokorrean gizartean dagoen, LGTBfobia da.
Urtero erasoak eta erailketak ikusten ditugu espainiar estatuan, baina E28 iristean, kaleak Gay friendly mezuez, ortzadar banderez eta asmo oneko mezuez josten dituzte. Kontsumo-gai bezala aurkezten gaituzte. Gainontzeko egunetan baztertu egiten gaituzte, eta ez dira jasaten ditugun erasoak “gorroto-delituak” bezala ikusten. Kanporatzen gaituzte eremu publikoetatik edo iraintzen gaituzte gizarte isilaren aurrean, salbuespenetan oinarritzen dutenak beren itxaropenak.
Lesbianak, gaiak, transexualak, bisexualak, queer edota intersexualak gara eta langile klasea. Batzuk emakumeak gara eta beste batzuk pertsona arrazializatuak, eta ulertzen dugu gure bizitzaren intersekzionalitatean etsai berbera dugula.
Kapitalismoa eta heterozispatriarkatua batera eroi daitezela!

 

28J- Día de la lucha por la liberación LGTBQI+

Como cada 28 J desde AK revindicamos la esencia de lucha y protesta que llevó a conmemorar este día. Una prostituta transexual y negra golpeó a un policía, cansada del acoso y los malos tratos. La comunidad Lgtb de la época se cansó de los manoseos, las burlas, las agresiones, los insultos, y… ¡Respondió con contundencia!
Casi 50 años después y tras envolverlo todo en el celofan de la corrección política, seguimos sufriendo LGTBfobia en todas sus formas y maneras, también en EH. Hace unos días que desde la OMS nos dicen que el adjetivo transexual, no es una enfermedad, pero si una disfunción sexual. Lo disfuncional es la LGTBfobia que corroe a la OMS, y a gran parte de la sociedad.
Cada año seguimos viviendo agresiones y asesinatos en el estado español, pero al llegar el 28J, nos inundan las calles con mensaje Gay friendly, banderas arcoiris y mensajes bienintencionados. Nos presentan como un nicho de consumo, y un reclamo publicitario. El resto del año nos ignoran, y no se incluyen todas las agresiones que sufrimos como “delitos de odio”. Se nos expulsa de lugares públicos o se nos veja ante el silencio de una sociedad cobarde, que tiene en sus honrosas excepciones una exigua esperanza.
Somos Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, queers, o intesexuales y somos clase trabajadora. Unas somos mujeres y otras personas racializadas, y comprendemos que en la intersecionalidad de nuestras vidas tenemos el mismo enemigo.
¡Que el capitalismo y el heterocispatriarcado caigan juntos!

EN EL 81 ANIVERSARIO DE LA OCUPACIÓN DE BILBAO

Columna de blindados de las tropas franquistas entrando en Bilbao por la Ribera, casi desértica.

ANTIKAPITALISTAKEN ADIERAZPENA ARMADA FAXISTA MATXINATUAK BILBO OKUPATU ZUENAREN 81. URTEURRENAN. –
1937KO EKAINAREN 19 – 2018KO EKAINAREN 19

1937ko ekainaren erdialdean hiribildua babesten zuen Burdin Hesia erortzen da eta terrorea hasten da.
Tropa faxistak Santo Domingo, Artxanda eta Pagasarri inguruan zeudela, Eusko Jaurlaritzak, Joaquin Zubiria, Presondegi Ikuskatzaile Orokorraren bidez, bere gain zeuden preso faxista guztiak askatzea erabakitzen du eta hauek entregatu tropa matxinatuei, hauen errukitasuna eskatuz hiria inbaditua izatean. Huts barkaezina, ez dute errukirik jasoko Franco jeneralaren partetik, izan ere, prentsa faxistak hau “preso abertzaleen ihes heroikoa” bezala izendatuko du.

Bi hilabete beranduago gertatuko den bezala Santoñan, EAJ inozoegia izan zen eta tropa frankistek Bilbo suntsitu zuten, demokratatzat zuten edonor erailez. 600-750 pertsona bitarte erailak izan ziren, iturrien arabera: 340 garrote bidez eta gainontzekoak fusilatuak Larrinaga espetxean edo Begoña eta Derioko hilerrietan. Gainera, ehunka pertsona espetxeratuak, errepresaliatuak edo erbesteratuak izan ziren.
Ehunka erailduen artean bilbotar ospetsu bat zegoen: José Luís Arenillas medikua, Euskadiko POUMen Idazkari Nagusia eta aste batzuk lehenago Agirre Lehendakariaren eskutik Iparraldeko Gudarostearen Osasun Ikuskatzaile Orokorra izendatua. Fusilatua izan zen 1937ko abenduaren 18an, gezurrezko epaiketa baten ostean, matxinaturiko autoritate faxistek egindako guztiak bezalakoak.

Arenillas familiaren patua tristea izan zen. 1938an, Asturiasen, José María Arenillas, José Luís-en anaia eta Euskadiko POUMen zuzendaria ere, eraila izan zen PKren aginduz, beren ustez POUMeko militanteak espioi frankistak ziren. Ordurako agerikoa zen faxismoa eta estalinismoa txanpon berberaren bi aurpegiak zirela.

Urteurren tragiko honen aurrean ondoko eskaera hau egitea geratzen da soilik: Egia, Justizia eta Erreparazioa, eta borrokan jarraitzea lortzeko, gutxienez, gure hiriak tarte txiki batean lortu izan zuen demokrazia eta askatasun maila, egun arte ezagutu izan diren altuenak.

COMUNICADO DE ANTIKAPITALISTAK DE EH EN EL 81 ANIVERSARIO DE LA
OCUPACIÓN DE BILBAO POR EL EJÉRCITO FASCISTA SUBLEVADO.-
19 DE JUNIO DE 1937 – 19 DE JUNIO DE 2018

A mediados de junio de 1937, cae el Cinturón de Hierro que protegía a la Villa, y comienza el terror.

Cuando las tropas fascistas asomaban por Santo Domingo, Artxanda y el Pagasarri, el Gobierno Vasco, `por medio del Inspector General de Prisiones, Joaquín Zubiría, decide liberar a todos los presos fascistas que tenía en su poder y entregárselos a las tropas sublevadas, apelando así a su clemencia al invadir la ciudad. Craso error, no obtendrán compasión alguna por parte del general Franco, sino que además, la prensa fascista hablará de “heroica evasión de presos patriotas”.

Como ocurrirá dos meses después en Santoña, el PNV, pecó de ingenuidad, las tropas franquistas arrasaron Bilbao y asesinaron todo lo que oliera a demócrata. Entre 600 y 750 fueron los asesinados, según las fuentes, 340 por garrote vil, el resto fusilados en la prisión de Larrinaga o en las tapias de los cementerios de Begoña y Derio. Además, cientos de personas fueron encarceladas, represaliadas y exiliadas.

Entre los cientos de asesinados, se encontraba un bilbaíno ilustre. José Luis Arenillas, médico, Secretario General del POUM de Euskadi y nombrado semanas atrás por el Lehendakari Aguirre Inspector General de Sanidad del Ejército del Norte. Fue fusilado el 18 de diciembre de 1937, después de un juicio farsa, como todos los que efectuaron las autoridades fascistas sublevadas.
Triste destino el de la familia Arenillas, meses después, en 1938, en Asturias, José María Arenillas, su hermano, también dirigente del POUM de Euskadi, es asesinado por orden del PC, pues, según ellos los militantes del POUM, son espías franquistas. Ya era entonces palpable que fascismo y estalinismo, eran las dos caras de una misma moneda.

Ante este trágico aniversario sólo nos queda exigir: Verdad, Justicia y Reparación, y seguir luchando por conseguir, por lo menos, las cotas de democracia y libertad que nuestra ciudad disfrutó en tan corto espacio de tiempo; las más altas, que hasta hoy en día ha conocido.

COMUNICADO ANTE LA DISOLUCION DE ETA. Antikapitalistak-ren adierazpena

2011-kako Urrian, euskal gizarteak ikusminaz jaso zuen ekintza armatuaren amaieraren berria. Urte hauetan zehar, porrotak, blokeo eta aukera galduak anitzak izan dira bi aldeen aldetik. ETA berak aitortzen duen bezala, erantzunkizunak agente ezberdinen artean banatzen dira eta bakoitzak bere kontuak garbitu beharko ditu euskadiko eta espainiako gizarteekin. Prozesuaren garapenak maila askotan etsipena eta ulertezintasuna eragin du eta gure alderdiak sentimendu hauek partekatzen ditu. Gure ustetan, beste bakegintza prozesuetan gertatu ez dena, gobernu espainiarrak nahiago izan du garaile eta galtzaile logika bat ezarri, prozesuak euskadiko eta espainiako gizarteek denbora luzez desiratutako egi, justizia eta erreparazioa bermatu baino lehenago. Gure iritziz, prozesu hau herriaren elkarlan eta partaidetzaz soilik egin daiteke.

Azken pausu hau, eragindako minaren eta estrategia armatuaren antzutasuna aitortzeaz batera, M. Rajoy-ren gobernua zokoratzen du. Honek, erabaki beharra dauka ea benetazko pausu bat eman Euskal Herrian bakea errazteko edo egungo bidea jarraitu, mendekuaren lerroan gure lurreko zauriak areagotuz. Horregaitik funtsezkoa iruditzen zaigu konfliktu honek eragin dituen biktima guztien aitorpena, hauen kalte-ordain prozesua bermatuz. Momentu hauetan estatuaren estrukturen aldetik terrorismo delituen erabilera inozoa, dispertsioa edo biktima elkarte batzuen erabilera politikoa, herri honek atzean utzi nahi dituen iragan baten arrastoak dira.

Gure alderditik inongo atzerapenik gabe babestuko ditugu aurrera eramango diren Egi, Justizia eta Erreparazio prozesuak.

En octubre de 2011, la sociedad vasca recibió con expectación la noticia del cese de la actividad armada. A lo largo de estos años, han sido múltiples los fracasos, bloqueos y oportunidades perdidas que desde ambos lados se han ido acumulando. Y como reconoce la propia ETA, las responsabilidades se reparten entre los diferentes agentes, y cada cual deberá saldar cuentas con la propia sociedad vasca y española. El desarrollo del proceso ha generado a muchos niveles decepción e incomprensión que nuestra organización comparte. A nuestro modo de ver, siendo un hecho inaudito en otros procesos de pacificación, el gobierno español ha preferido implantar una lógica de vencedores y vencidos, antes incluso de siquiera garantizar que el proceso traiga para la sociedad vasca y española la ansiada verdad, justicia y reparación. Proceso que a nuestra manera de entender, solo pueda darse de forma participada por el conjunto de la ciudadanía.
Este último paso, así como el de reconocimiento del daño causado, y de la esterilidad de la estrategia armada, arrincona al gobierno de M. Rajoy. El cual, debe decidir si dar un paso real y sincero para la pacificación en Euskal Herria, o por el contrario continúa en la senda de la venganza y del aumento de las heridas abiertas en nuestra tierra. Por ello creemos fundamental el reconocimiento de todas las victimas que este conflicto ha generado, e iniciar el proceso que garantice su desagravio. En estos momentos la aplicación torticera de los delitos de terrorismo por parte de las estructuras del estado, la dispersión o el uso político de ciertos colectivos de víctimas, quedan como reminiscencias de un pasado que este pueblo quiere dejar atrás.
Desde nuestra organización apoyaremos sin dilación los procesos de Verdad, Justicia y Reparación de todas las victimas que se lleven adelante.

1 MAYO Organizarnos como clase.

Maiatzaren lehen hau langileen eskubideak berreskuratzeko eta errekupezio iruzur honi aurre egiteko

Contra esta “recuperación estafa” toca volver a las calles

http://www.anticapitalistas.org/comunicados/un-primero-de-mayo-para-enfrentar-la-recuperacion-estafa-y-ganar-derechos-un-primero-de-mayo-para-construir-clase/#more-4441y organizarse para conquistar derechos

                                                      

14 de Abril republicano y solidario Acude a Iruñea. No es terrorismo.

A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, en 2016 , de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Manifiesto

 

 

 

Si somos invisibles producid sin nosotras

Martxoak 8 honetan lan zentruetan, kontsumoan, etxeetan eta ikasgeletan planto egiten dugu. Jazarpen eta prekaritatezko bizitza batetara kondenatzen gaituen matxismo eta austeritatearen aurrean, milioika emakume antolatzen ari dira mundu guztian zehar. Sarraski neoliberalei eta biolentzia matxistei erronka egiten dien greba internazionala eraikitzen ari diren emakumeak. Ikusezinak bagara, ekoiztu ezazue gure gabe, Martxoaren 8 honetan emakumeok mundua gelditu behar bait dugu.

Comunicado ante el 8 de Marzo

El 8M las mujeres paramos el mundo

 

 

 

Antikapitalistak-en adierazpena Sarek 2018ko urtarrilaren 13rako deituriko manifestaldiaren inguruan / Antikapitalistak ante la manifestación convocada por Sare para el 13 de enero de 2018

Preso dauden pertsonen egoera guztiz aldenduta dago euskal gizartearen gehiengoaren iritzitik, PPren aldetik presoen eta hauen familien eskubideak bermatzeko blokeoak markatzen duen eta presondegiko eskubideen oinarrizko printzipioen ez aplikatzean oinarritzen den egoera bat. Azken hilabeteetan, herri-mugimenduak eta euskal gizarteko antolakundeen eginkizunek bake prozesuan eta Euskal Herrian elkarbizitzan aurrera jarraitzeko lagundu dutela ikusi izan dugu, ETAren armagabetzean Bakearen Artisauek eginiko lanaren ereduz adieraziz edo Foru Sozial Iraunkorraren lana biolentziaren bidez apurtu ziren ehun sozialen berreraikitzean.

Antikapitalistaketik gure babesa aurkeztu nahi dugu preso dauden pertsonen eskubideak betetzearen aldeko mobilizazioarekiko, hots, urtarrilaren 13an Sare Herritarrak deiturikoa. Euskal Herrian, bakean eta elkartasunean aurrera egiteko espetxe-politikaren egoera iraultzea bate matea beharrezkoa da. Zazpi urte baino gehiago igaro izanik bake-prozesuan pixkanakako aurrerapenak izanez, momentu historiko batean aurkitzen gara bake-politiken bidez izandako lorpenak sendotzeko. Egun, ordea, mendekua eta konfrontazioa da bi Estatuek aplikatzen duten estrategia, preso daudenen eskubideak ez betetzearen sakontzea duela ondoriotzat, eta horrekin, bake-prozesuaren blokeoa.

Presoen eta hauen familien eskubideen betetzea, Espainiar eta Frantziar Estatuen partetik nahita nahiez bete behar den kondizio bat izatez aparte, euskal gizarteak duen adostasun orokor bat da, eta Euskal Herrian bake iraunkor eta estable bat lortzeko ebatzi behar den elementu zentral bat. Horretarako, salbuespeneko espetxe-politika eta etsaiaren zigor zuzenbidea amaitutzat ematea beharrezkoa da, espetxe-politika eraldatzeko tratamendu humanitarioago bat bermatzeko. Sakabanaketarekin amaitzea eta familia eta lagunak bizi diren tokietara gerturatzea baimentzea beharrezkoa eta presazkoa da; horrekin batera, preso gaixoak espetxetik ateratzea beharrezkoa eta presazkoa da, beren bizilekuetan edo ospitaletan sendatzeko. Beharrezkoa da, baita ere, espetxe-onurak jaso ahal izatea eta gizarteratze eraginkor bat izateko neurriak jasotzeko eskubidea izatea.

Egun, giza eskubideen urraketa oro kontuan hartzen duen iraganaren ekite anitz eta integratzaile batez aparte, eta indarkeri politikoaren biktimak diren pertsonen eskubideak betetzeaz aparte, bake iraunkor bateko egoera baten sorrerak beste espetxe-politika baten beharra dauka, egun dagoen konfrontazio-estrategiatik urrun, elkarbizitza posible egiteko gai dena zauriak sendatzea ahalbidetuz.

_________________________________

La situación de las personas presas está completamente alejada del sentir mayoritario de la sociedad vasca, una situación marcada por el bloqueo del gobierno del PP a satisfacer los derechos de las personas presas y sus familiares, una situación basada en la no aplicación de los principios básicos del derecho penitenciario. Durante los últimos meses, hemos visto como la movilización popular y las acciones de organizaciones de la sociedad vasca han servido de impulso para avanzar en el proceso de paz y la convivencia en Euskal Herria, ejemplificado en el trabajo de los Artesanos de la Paz en el desarme de ETA, o del Foro Social Permanente en favor de la reconstrucción de tejidos sociales rotos por la violencia.

Desde Antikapitalistak queremos mostrar nuestro apoyo a la movilización en favor del cumplimiento de los derechos de las personas presas, la convocada el 13 de enero por la Red Ciudadana Sare. En Euskal Herria, para avanzar en materia de paz y convivencia es necesario dar un vuelco a la situación de la política penitenciaria. Tras más de siete años de avances paulatinos en el proceso de paz, nos encontramos en un momento histórico donde es fundamental aplicar políticas de paz que afiancen los logros obtenidos. Por el contrario, nos encontramos con dos Estados que están aplicando una estrategia de venganza y confrontación que no hace más que profundizar en el no cumplimiento de los derechos de las personas presas, y con ello, en el bloqueo del proceso de paz.

La satisfacción de los derechos de las presas/os y sus familiares, además de una condición de obligado cumplimiento por parte de las autoridades del Estado Español y Francés, es un consenso mayoritario en la sociedad vasca, y un elemento central a resolver para afianzar una paz estable y duradera para Euskal Herria. Para ello, es imprescindible dar por finalizada la excepcionalidad y el derecho del enemigo, y transformar la política penitenciaria para garantizar un tratamiento humanitario. Es necesario y urgente terminar con la dispersión y permitir el acercamiento a los lugares donde viven familiares y amigos, es necesaria y urgente la salida de personas enfermas para recuperarse en sus domicilios u hospitales, la percepción de beneficios penitenciarios, y la satisfacción del derecho a gozar de medidas para una reinserción efectiva.

En estos momentos, además de una abordaje plural e integrador del pasado que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos y la satisfacción efectiva de los derechos de todas las víctimas de la violencia política, la construcción de un escenario de paz sostenible requiere de otra política penitenciaria alejada de la estrategia confrontacional instalada, por una que posibilite restaurar heridas en pro de la convivencia.

ANTIKAPITALISTAK